Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/195
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.08.
Iktatószám: 19232/2021
CPV Kód: 45247230-1
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
Telefon: +36 12254400
E-mail: bernadett@drmanyoki.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Árvízi biztonság növelése a FETIVIZIG területén
Hivatkozási szám: EKR001397662020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247230-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozó feladata az alábbi főbb tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése:
- Kivitelezési tervdokumentáció
- Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (pl.: árvízvédelmi terv, bányaműveleti terv, minőségbiztosításiterv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv, megvalósulási terv, stb.)
Vállalkozó főbb kivitelezéssel kapcsolatos feladatai:
1. Kraszna bal- és jobb parti töltéskoronaburkolat építése
- a bal parton 0+150-4+845 tkm között (4.695 fm) hosszban,
- a jobb parton 0+355-17+027 tkm között (16.672 fm) hosszban,
- 2,50-3,00 m közötti változó burkolat szélességgel,
- meglévő földmű magassági korrekciójával.
2. Batár bal parti töltés fejlesztése
- MÁSZ+1,0 m koronaszintre,
- 6+140-6+725 tkm között (585 fm),
- 4,0 m koronaszélességgel,
- 1:2,5 rézsűhajlással,
- 3,0 m széles aszfaltburkolattal,
- Magosligeti zsilip átépítése (1000 mm átmérőjű csőzsilip),
- meglévő elektromos közmű áthelyezése,
- meglévő szivattyútelep rekonstrukciója.
3. Árvízvédelmi beavatkozások hatékonyságának növelése a 07.04 árvízvédelmi szakaszon Aranyosapátiban
- Tisza bal parti töltés koronaburkolat rekonstrukció 102+885-103+440 tkm szelvények között (555 fm hosszban), 2,0-3,0 m közötti
változó burkolat szélességgel,
- Aranyosapáti új gátőrház és védelmi központ építése (247 m2),
- Aranyosapáti új raktárcsarnok építése (94,5 m2).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
A részleteket a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2843805339 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Árvízi biztonság növelése a FETIVIZIG területén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45246400-7
További tárgyak: 71245000-7
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe
Érintett települések: Vásárosnamény, Vásárosnamény-Vitka, Olcsva, Szamosszeg, Nagydobos, Ópályi, Kocsord, Magosliget, Aranyosapáti
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozó feladata az alábbi főbb tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése:
- Kivitelezési tervdokumentáció
- Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (pl.: árvízvédelmi terv, bányaműveleti terv, minőségbiztosításiterv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv, megvalósulási terv, stb.)
Vállalkozó főbb kivitelezéssel kapcsolatos feladatai:
1. Kraszna bal- és jobb parti töltéskoronaburkolat építése
- a bal parton 0+150-4+845 tkm között (4.695 fm) hosszban,
- a jobb parton 0+355-17+027 tkm között (16.672 fm) hosszban,
- 2,50-3,00 m közötti változó burkolat szélességgel,
- meglévő földmű magassági korrekciójával.
2. Batár bal parti töltés fejlesztése
- MÁSZ+1,0 m koronaszintre,
- 6+140-6+725 tkm között (585 fm),
- 4,0 m koronaszélességgel,
- 1:2,5 rézsűhajlással,
- 3,0 m széles aszfaltburkolattal,
- Magosligeti zsilip átépítése (1000 mm átmérőjű csőzsilip),
- meglévő elektromos közmű áthelyezése,
- meglévő szivattyútelep rekonstrukciója.
3. Árvízvédelmi beavatkozások hatékonyságának növelése a 07.04 árvízvédelmi szakaszon Aranyosapátiban
- Tisza bal parti töltés koronaburkolat rekonstrukció 102+885-103+440 tkm szelvények között (555 fm hosszban), 2,0-3,0 m közötti változó burkolat szélességgel,
- Aranyosapáti új gátőrház és védelmi központ építése (247 m2),
- Aranyosapáti új raktárcsarnok építése (94,5 m2).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
A részleteket a műszaki leírás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli vízépítési területen szerzett többlettapasztalata (0-36 hónap) 10
2 Az M/2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli árvízvédelmi területen szerzett tervezői többlettapasztalata (0-36 hónap) 10
3 Az M/2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.4.0
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 074 - 185339
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Árvízi biztonság növelése a FETIVIZIG területén
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2471688458
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2843805339
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Tervezési munkák (szükséges engedélyeztetéssel) tervezői művezetés
- régészeti munkák (szakfelügyelet és esetleges leletmentés)
- lőszermentesítés
- szükséges szakfelügyeletek
- Geodéziai munkák
- irtás, földmunka
- bontási munkák
- hulladék szállítás, kezelés
- szilárd burkolat építés
- töltéstartozékok elhelyezése
- útpálya tartozékok elhelyezése
- növénytelepítés
- anyagok, eszközök beszállítása
- műtárgy építési munkák,
- zsaluzás, állványozás
- beton, vasbeton munkák
- falazás, egyéb kőművesmunkák
- fém- és könnyű épületszerkezetek építése, elhelyezése
- ácsmunka, bádogozás, tetőfedés
- szárazépítés
- hideg-, melegburkolatok építése
- szigetelés
- épületgépészeti szerelés
- elektromos energia ellátás, villanyszerelés
- elektromos és irányítástechnikai munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján végezte az ajánlatok értékelését az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatára az eljárás során nem került sor. Ezen ajánlattevő adatai és a megajánlott értékelési szempontok:
Ajánlattevő neve: "HÁROM TÉT" Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 8.
Adószám: 12208597-2-15
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 3 633 793 876
2. Az M/2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli vízépítési területen szerzett többlettapasztalata (egész hónapokban, 0-36 hónap): 36
3. Az M/2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli árvízvédelmi területen szerzett tervezői többlettapasztalata (egész hónapokban, 0-36 hónap): 14
4. Az M/2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (egész hónapokban, 0-36 hónap): 31
Ajánlattevő neve: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.
Adószám: 11876566-2-15
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 3 375 387 460
2. Az M/2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli vízépítési területen szerzett többlettapasztalata (egész hónapokban, 0-36 hónap): 36
3. Az M/2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli árvízvédelmi területen szerzett tervezői többlettapasztalata (egész hónapokban, 0-36 hónap): 36
4. Az M/2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (egész egész hónapokban, 0-36 hónap): 36
Nyertes ajánlattevő: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 12671003-2-07)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)