Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/4
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.01.05.
Iktatószám:19271/2017
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Szeged-Csanádi Egyházmegye
Teljesítés helye:Szeged, Dóm tér 3734 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.02.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK20127
Postai cím: Aradi vértanúk tere 2
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss-Rigó László püspök
Telefon: 0662420932
E-mail: balint@szeged-csanad.hu
Fax: 0662420932
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szeged-csanad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szeged-csanad.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.szeged-csanad.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Herczeg Ágnes felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németh András tca 15.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Herczeg Ágnes felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36302292104
E-mail: herczeg.agnes@yahoo.it
Fax: 0662420932
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szeged-csanad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aradi vértanúk tere 2.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Sztrémi Zsuzsanna vezető pályázati referens
Telefon: 0662420932
E-mail: sztremi.zsuzsi@szeged-csanad.hu
Fax: 0662420932
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szeged-csanad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szeged-csanad.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fogadalmi templom homlokzatainak felújítása, liturgikus tér felújítása (padlóburkolat, padlófűtés) kertészeti rendezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Teljes homlokfelület (~6.500 m2) szerkezeti javítása, restaurálása, valamint madárkár elleni védelemmel történő ellátása, ólomüveg ablakok (~210 m2) restaurálása, a Dóm közvetlen környezetét alkotó zöldfelületek rendezése , a Páduai Szent Antal szobor előtti vizes medence kiegészítése egy csobogóval- és díszvilágíA templom liturgikus terében új burkolat (1.366 m2) készítése, padlófűtéssel (~4.500 méter térhálósított polietilén cső) kiegészítve. Hang- fény- és látványtechnikai fejlesztés.tással.
A püspöki sekrestye bejárata mellett egy egyedi kivitelű új, 4 megállós, 11,68 méter emelőmagasságú lift építése.
Az altemplom és előlépcső járófelületének megújítása, egyedi terv szerint kiosztott, fehér mészkő burkolattal (2.258 m2).
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1252291253 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fogadalmi templom homlokzatainak felújítása, liturgikus tér felújítása (padlóburkolat, padlófűtés) kertészeti rendezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged, Dóm tér 3734 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes homlokfelület (~6.500 m2) szerkezeti javítása, restaurálása, valamint madárkár elleni védelemmel történő ellátása, ólomüveg ablakok (~210 m2) restaurálása, a Dóm közvetlen környezetét alkotó zöldfelületek rendezése , a Páduai Szent Antal szobor előtti vizes medence kiegészítése egy csobogóval- és díszvilágíA templom liturgikus terében új burkolat (1.366 m2) készítése, padlófűtéssel (~4.500 méter térhálósított polietilén cső) kiegészítve. Hang- fény- és látványtechnikai fejlesztés.tással.
A püspöki sekrestye bejárata mellett egy egyedi kivitelű új, 4 megállós, 11,68 méter emelőmagasságú lift építése.
Az altemplom és előlépcső járófelületének megújítása, egyedi terv szerint kiosztott, fehér mészkő burkolattal (2.258 m2).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,1 %/ nap max.1,00 %/ nap) 5
2 Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min. 36 - max. 60 hónap) 5
3 Előírnál kedvezőbb teljesítési határidő (min. 270 nap - max. 330 nap) 10
4 Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %, max 5 %) 5
5 Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 óra) 1
6 A munka térhatárolás (kerítés, pórfogó fal) nyomtatott liturgikus képekkel történő esztétikusabbá tétele (igen/nem) 0,5
7 A kiírásban megadott kamerák pixelszámánál minimum 25%-kal nagyobb felbontás biztosítása (igen/nem) 0,2
8 Építés közben folyamatos web kamera biztosítása (minimum 3 db.) publikus szerverre rögzítése és internetes nyomon követése (igen/nem) 0,6
9 A kiírásban szereplő bicikli tároló megadott darabszámnál több biztosítása. (minimum 20 db maximum 50 db) (igen/nem) 1
10 Fotókönyv készítése (igen/nem) 0,7
11 A kiírásban szereplő piperetakarításon túl a felső boltozat (templomtér) teljes takarítása (igen/nem) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1252291253 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: opciós tétel lehívása esetén
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: a. Belső átalakítások - Elektromos ÉS Padlófűtés és új burkolat kialakítása liturgikus szinten (ezek összetartozó feladatok)
b. Restaurálás liturgikus térben
c. Oltár kiegészítése színpadi pódiummal
d. Vizeshelyiség rendbetétele altemplomi szinten
e. Padlástéri biztonsági járdák kialakítása
f. Altemplom, előlépcső alatti tér belső átalakítások
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a beruházást az EGYH_KCP-16-P-0106 elnevezésű kiemelt forrásból finanszírozza.
A II.1.5. és II.2.6 megjelenő érték az 5% tartalékkerettel növelt becsült értéket jelöli.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1)-(5) bek., 2.§ (1) és (4) bek., 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bek., 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
- a Korm.rendelet 1. § (1) bek. alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,
- majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14) bekezd.-ben foglaltakra.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm.rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, papíralapon kell csatolni az ajánlatban. Az ajánlatkérő a Korm.rendelet 2. § (2) bek.-ét nem alkalmazza.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm.rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
II. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
(i) az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve
(ii) az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolás mód:
SZ/1. A Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az SZ/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Korm.rendelet 1.§ (2)-(5)-re is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. (X.30.) K.r. 21.§(2)a) alapján a felhívás feladását megelőző 5 éves (60 hónapos) időszakban végzett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a Kr. 22.§(3) szerinti módon.
Az igazolás minimális tartalma:
- építési beruházás tárgya, mennyisége,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) és helye,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
M/2. Azon szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük, vagy képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésébe be kíván vonni. Csatolandó a szakemberek végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, a szakmai tapasztalatot ismertető és a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzok, valamint a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata. Amennyiben valamelyik megajánlott szakember valamely szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban (kamarai névjegyzék) szerepel, akkor a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, arról hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli (K.r. 21.§(2)b)).
M/3. Az előző 3 naptári év (2014; 2015; 2016) éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatást (K.r. 21.§(2)g)).
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a K.r. 24.§(2)bekezdésére.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő ha:
M/1. Nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 5 éves (60 hónapos) időszakon belül teljesített legalább 1 db, legalább 1000 m2 alapterületű műemléki védelem alatt álló épület felújítására irányuló sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett munka, mely tartalmazott falfestés-, kő-, fa- és fémrestaurálási munkarészeket is, és amelynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M/2. Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- 1 fő építész (MV-ÉM) felelős műszaki vezetői jogosultsági követelményeket teljesítő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget tesz vagy rendelkezik az előírt jogosultsággal,
- 1 fő gépész (MV-ÉG) elektromos felelős műszaki vezetői jogosultsági követelményeket teljesítő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget tesz vagy rendelkezik az előírt jogosultsággal,
- 1 fő (MV-ÉV) elektromos felelős műszaki vezetői jogosultsági követelményeket teljesítő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget tesz vagy rendelkezik az előírt jogosultsággal,
- 1 fő kőszobrász restaurátor, min 3 éves szakmai gyakorlattal;
- 1 fő festő restaurátor, min 3 éves szakmai gyakorlattal;
- 1 fő faszobrász vagy fa-bútor restaurátor, min 3 éves szakmai gyakorlattal;
- 1 fő fém-ötvös restaurátor, min 3 éves szakmai gyakorlattal;
- 1 fő szilikát és vagy kerámia restaurátor, min 3 éves ólmozott üveg restaurálására is kiterjedő szakmai gyakorlattal;
Egy szakemberrel több alkalmassági feltételt is igazolható. Az ajánlatkérő előírja, hogy az M/2. a)-e) pontok szerinti szakembereknek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezniük kell a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet szerinti - a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti - felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
M/3. Az előző 3 naptári év (2014; 2015; 2016) éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 40 fő.
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér, előleg visszafizetési biztosíték, teljesítési biztosíték, jótállási biztosíték a szerződéstervezetben részletezettek, illetve vállalás szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/02/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/02/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Szeged-Csanádi Egyházmegye, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2., Sztrémi Zsuzsanna vezető pályázati referens szobája
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdése szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A - további információkat tartalmazó - közbeszerzési dokumentumok letöltése és az ennek tényét igazoló regisztráció megtétele az eljárásban való részvétel és az érvényes ajánlat feltétele. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
A közbeszerzési dokumentumok elérését (letöltését) követően ajánlatkérő kéri, hogy az érdeklődő gazdasági szereplő a letöltés tényéről tájékoztassa ajánlatkérőt a herczeg.agnes@yahoo.it címen, amelyben szerepel ajánlattevő neve, székhelye, levelezési címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, a kapcsolattartó személy neve.
2.Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.
3.Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra az ajánlati felhívás III.1.3) M/1.-M/3. pontja tekintetében.
4.Az ajánlatkérő az ajánlattételt 5.000.000,-Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Befiz Kbt. 54.§(2) alapján, átutalás esetén: AK bankszámlája OTP 11735005-21400508, igazolás: az ajánlatban a befizetés bizonylatának másolatával.
5.Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
6.Az ajánlat papíralapú eredeti példányának tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát eredeti formában.
7.Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
8.Az ajánlatban a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot nem kell benyújtani. Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésére.
9.Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti - megfelelően kitöltött - felolvasólapot.
10.Az ajánlati kötöttség minimális időtartama IV.2.6. pontja alapján: 2 hónap, azaz 60 nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
11.Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12.A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Herczeg Ágnes - lajstromszáma: 00116
13.Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, mivel az gazdasági, műszaki és minőségi szempontból ésszerűtlen lenne.
14.Ajánlatkérő 2018. január 17. napján 14:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
15.Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám minden részszempont tekintetében: 0-10 pont.
Az értékelés módszere minden minőségi értékelési részszempont tekintetében esetén egyenes arányosítás, míg az „ár” tekintetében fordított arányosítás, a vállalt többlet műszaki tartalom tekintetében pedig a pontozás. Az értékelési módszerre vonatkozó részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A II.2.5) 10. pont részletesen: Az építés közbeni és a végeredményről fotóművész által készített(B5 formátumú) legalább 200 oldalas színes könyv, 200 db tisztelet példány térítésmentes átadása a megrendelő részére. Továbbá az elkészült könyv szerkeszthető elektronikus adathordozón történő átadása biztosítva a korlátlan kiadási és szerzői jogokat (igen/nem)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák