Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/52
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.04.05.
Iktatószám:1931/2017
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU101
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Középülettervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 709024241
E-mail: office@ligetbudapest.org
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.org

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Liget Üzemeltetési Központ épületének megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Liget Üzemeltetési Központ épületének megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Liget Üzemeltetési Központ épületének megvalósításához szükséges építészeti és szakági
generáltervezés.
A jelenlegi leromlott állagú FŐKERT Parkfenntartási Központ megszüntetése miatt tervezendő egy új, a Városliget kertészeti,és
a
területen elhelyezkedő épületek üzemeltetésére egyaránt alkalmas központ, mely a közpark fenntartási feladatait ellátó szervezet és a
ligetben lévő építmények üzemeltetésével foglalkozó Városliget Zrt.nek
is megfelelő irodai és kiszolgáló területeket biztosít a VÉSZben
megjelölt Hermina út melletti „H” jelű építési helyen.
Az új helyszínen felvonulási területet kell kialakítani gépek, berendezések, szerszámok, növények, tápanyagok, növényvédő szerek,
továbbá az átmeneti zöldhulladék tárolására. Ugyanitt alakítandók ki a személyzeti öltözők, étkező és az egységet irányító irodai területek
is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 520
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 224 - 408511

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szerződés a Liget Üzemeltetési Központ épületének megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezésére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/10/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lublói utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 79000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerz. mód. dátuma: 2017.01.17.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt 148 §-a alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/03/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: XIV. kerület 29732/1 helyrajzi számú ingatlan
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Liget Üzemeltetési Központ épületének megvalósításához szükséges építészeti és szakági
generáltervezés.
A jelenlegi leromlott állagú FŐKERT Parkfenntartási Központ megszüntetése miatt tervezendő egy új, a Városliget kertészeti,és
a
területen elhelyezkedő épületek üzemeltetésére egyaránt alkalmas központ, mely a közpark fenntartási feladatait ellátó szervezet és a
ligetben lévő építmények üzemeltetésével foglalkozó Városliget Zrt.nek
is megfelelő irodai és kiszolgáló területeket biztosít a VÉSZben
megjelölt Hermina út melletti „H” jelű építési helyen.
Az új helyszínen felvonulási területet kell kialakítani gépek, berendezések, szerszámok, növények, tápanyagok, növényvédő szerek,
továbbá az átmeneti zöldhulladék tárolására. Ugyanitt alakítandók ki a személyzeti öltözők, étkező és az egységet irányító irodai területek
is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 520
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 118400000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lublói utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Megrendelő érdekkörében előre nem látható okok miatt felmerült körülmények (így különösen a gyengeáramú és IT koncepció módosulása miatt a központosított rendszerek és szolgáltatások rendszertervének elkészítése) a tervezési program módosítását teszik szükségessé. A Liget Budapest Projekt keretében kivitelezésre kerülő egyéb épületek tervezési folyamatainak előrehaladtával, illetőleg a gyengeáramú és IT koncepció fejlődésével egyértelművé vált, hogy el kell készíteni a központosított rendszerek és szolgáltatások rendszertervét. Mivel a tárgyi épület az egész Városliget (hrsz.: 29732/11) parkterületének és a benne elhelyezkedő új építésű és felújításra kerülő meglévő épületek üzemeltetési központja, ezért a rendszerterv elkészítése a Tervező feladata. A jóváhagyott koncepció, amely alapján a rendszertervet el kell készíteni, az épület tervezéséhez elengedhetetlen és a közbeszerzési eljárás során, illetve a szerződés megkötésekor még nem állt a Megrendelő rendelkezésére.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megrendelő érdekkörében előre nem látható okok miatt felmerült körülmények (így különösen a gyengeáramú és IT koncepció módosulása miatt a központosított rendszerek és szolgáltatások rendszertervének elkészítése) a tervezési program módosítását teszik szükségessé.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 79000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 118400000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben