Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/25
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.05.
Iktatószám:1934/2019
CPV Kód:43250000-0
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:eszközök esetében: MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest, Újszász utca 37-39. felkészítés esetében: MH 37.II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, 6600 Szentes,Csongrádi út 108;eszközök esetében: MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest, Újszász utca 37-39. felkészítés esetében: MH 37.II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, 6600 Szentes, Csongrádi út 108.;eszközök esetében: MH ARB, 1163 Budapest, Újszász utca 37-39. felkészítés esetében:MH 5. Bocskai István Lövészdandár KSZE/ Művelettámogató műszaki zászlóalj 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 46
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hondedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://hondedelmibeszerzes.kormany.hu
 
Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85677203
Postai cím: Újszász Utca 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolonics Attila ezredes
Telefon: +36 14012320
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://honvedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://honvedelem.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000406802018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000406802018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földmunkagépek beszerzése – KEHOP 1.6.0
Hivatkozási szám: EKR000406802018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43250000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés „A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – földmunkagépek beszerzése – KEHOP 1.6.0_II. ütem” tárgyban.
1. részajánlati kör: Közepes teljesítményű univerzális műszaki földmunkagép beszerzése
2. részajánlati kör: Rakodó földmunkagép beszerzése
3. részajánlati kör: Lánctalpas bulldózer beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közepes telj. univerzális műszaki földmunkagép
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43251000-7
További tárgyak:80590000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: eszközök esetében: MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest, Újszász utca 37-39.
felkészítés esetében: MH 37.II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, 6600 Szentes,Csongrádi út 108
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés mennyisége: 3 klt
A közepes teljesítményű univerzális műszaki földmunkagép üzemeltetési, környezetvédelmi jellemzői feleljenek meg a hazai és a Magyarország által elfogadott nemzetközi szabályzókban, valamint az Európai Unió ajánlásaiban előírt követelményeknek.
A közepes teljesítményű univerzális műszaki földmunkagép az alábbi készletezéssel kerüljön leszállításra:
– Alapgép,
– négy az egyben homlokrakodó kanál,
– Árokásó kanál,
– Rakodóvilla,
– Hidraulikus bontókalapács+szerszámok,
– Hidraulikus fúróberendezés + fúrószárak,
– Szerszám készlet,
– Tartalék alkatrész készlet,
– Előírt okmányok.
1. Alapgép:
A közepes teljesítményű univerzális műszaki földmunkagép műszaki technikai paraméterei feleljenek meg az alábbi követelményeknek:
Motor:
• min. 74 kW teljesítményű, vízhűtéses, dízel üzemű legyen,
• min. EURO STAGE IIIB/TIER 4 Interim előírásoknak megfelelő emissziós és zajkibocsátási értékekkel rendelkezzen,
• A motornak megbízhatóan indulnia kell –25 0C és +40 0C környezeti hőmérsékletek között és szükséghelyzetben a hűtőrendszer vízzel is feltölthető legyen,
• Párhuzamos vízhűtővel és minimálisan ékszíjjal működtetett hűtőventillátorral rendelkezzen,
• Gondozásmentes akkumulátorral rendelkezzen,
• Motorháztető teljesen kinyitható legyen,
• Száraz légszűrő eltömődés jelzővel rendelkezzen,
• Üzemanyagszűrő beépített vízleválasztóval kerüljön kiépítésre,
• Az üzemanyagtartály záró sapkája, vagy az üzemanyag betöltőnyílás zárfedele biztonsági zárszerkezettel ellátott legyen,
• Indítás: Elektromos motorral történjen és rendelkezzen fülke előfűtő levegő rendszerrel,
• Sebesség: min.38 km/óra legyen.
A földmunkagép futóműve az alábbi követelményeknek feleljen meg:
• Négykerék-hajtás,
• 100%-ban záródó differenciálmű a hátsó tengelyen vagy önzáró differeciálmű mindkét tengelyen,
• Összkerék-kormányzás (3 üzemmód) elektronikus kerék egyenesbe állítással,
• Kézi működtetésű hajtómű szétkapcsolás,
• Hidraulikusan működtetett fékrendszer (tárcsafék),
• A gépet a meghibásodás esetén történő vontatás biztosítására el kell látni vontatási pontokkal, és biztosítani kell a kormányzás lehetőségét.
• Sárvédők az első kerekekre,
• Külső, zárható szerszámos doboz,
• 4 db azonos méretű 16.9 × 28 gumiabroncsok.
Hidraulika rendszere az alábbi követelményeknek feleljen meg, illetve az alábbi kiépítéssel rendelkezzen:
• Load sensing hidraulika rendszer, változó szállítású axiál dugattyús szivattyú,
• A kitalpaló lábak PPC szervo vezérlése,
• PPC reteszelő kapcsoló,
• Kalapács és kétirányú hidraulika kör,
• kéziszerszám hidraulikakör,
• Min. szállítási sebesség: 160 l/perc,
• Kiegészítő első segéd hidraulika kör.
Felkészítés: Az Eladó vállalja gépenként 2 fő gépkezelő elméleti és gyakorlati felkészítését (3 nap, össz. 18 óra időtartamban) a közepes teljesítményű univerzális műszaki földmunkagépek kezelésére, karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására. Az Eladó vállalja, hogy a kezelő állományból legalább 2 főt olyan felkészítésben és felhatalmazásban részesít, mely alapján képesek a továbbiakban az MH igényeinek megfelelően a gépkezelők kiképzésére.
A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás (hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program 1.6.0 konstrukció (továbbiakban: KEHOP 1.6.0) Projekt címe: A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése Projekt azonosító száma: KEHOP-1.6.0_2/15-2018-00027
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7.) pontot az alábbiakkal egészíti ki: Az eszközök átadásának határideje: szerződéskötéstől számított 6 hónap, a felkészítés megtartásának határideje az eszközök átadásától számított 2 hónap.
A közbesz. tárgyát képező feladat a pályázatot támogató döntés esetén 10% önrészből és 90% vissza nem térítendő EU támogatásból az EU és a MÁ társfinanszírozásában szállítói finanszír. valósul meg.

II.2.1)
Elnevezés: Rakodó földmunkagép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43250000-0
További tárgyak:80590000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: eszközök esetében: MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest, Újszász utca 37-39.
felkészítés esetében: MH 37.II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, 6600 Szentes, Csongrádi út 108.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés mennyisége: 2 klt
Műszaki, technikai követelmények
A műszaki gép az alábbi fő munkaeszközökkel kerüljön leszállításra:
négy az egyben, tolólappá alakítható és nyitható kombinált rakodó kanál;
a gép teherbírásához méretezett raklapvilla min.: 1400 mm-es;
egyszerű daruhorog min.: 3,5 t teherbírással;
gyorscsatlakozó egység.
A műszaki gép főbb műszaki-technikai adatai:
Főbb méretei: 9 500 mm;
hossza:2 800 – 3 050 mm;
szélessége (a gumi külső szélein mérve): 2800 - 3050 mm;
szélessége (rakodó kanállal): 3000 - 3200 mm;
magassága: max:3 600 mm;
szabad hasmagassága: min. 480 mm;
tengelytáv: min 3400 mm;
Meghajtó motor: turbódízel;
teljesítménye ISO 9249 szerint: min. 220/294/kW/LE;
üzemanyaga: gázolaj;
környezetvédelmi besorolása: min. EURO STAGE IV/Tier 4 Final;

Tömege:
saját tömeg: 20 000 - 25 000 kg;
Menetsebessége: min.: 38 km/h;
Kerékképlet: 4x4;
Kormánymű: hidrosztatikus kormányzás;
Fékrendszer: mind a négy keréken többtárcsás, olajfürdős, hidraulikus működésű;
Rakodó kanál térfogata: 3,6 - 4,2 m3 (1500 kg/m3 fajsúlyú anyaggal 100% kanál telítettség mellett);
Ürítési magassága: min: 2700 mm;
üzemanyag tartály: min: 10 üzó munkavégzés;

Felkészítés: Az Eladó vállalja gépenként 2 fő gépkezelő elméleti és gyakorlati felkészítését (3 nap, össz. 18 óra időtartamban) az rakodó földmunkagépkezelésére, karbantartására és csapatszinten végrehajtandó javítására. Az Eladó vállalja, hogy a kezelő állományból legalább 2 főt olyan felkészítésben és felhatalmazásban részesít, mely alapján képesek a továbbiakban az MH igényeinek megfelelően a gépkezelők kiképzésére.
A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás (hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program 1.6.0 konstrukció (továbbiakban: KEHOP 1.6.0) Projekt címe: A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése Projekt azonosító száma: KEHOP-1.6.0_2/15-2018-00027
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7.) pontot az alábbiakkal egészíti ki: Az eszközök átadásának határideje: szerződéskötéstől számított 6 hónap, a felkészítés megtartásának határideje az eszközök átadásától számított 2 hónap.
A közbesz. tárgyát képező feladat a pályázatot támogató döntés esetén 10% önrészből és 90% vissza nem térítendő EU támogatásból az EU és a MÁ társfinanszírozásában szállítói finanszír. valósul meg.

II.2.1)
Elnevezés: Lánctalpas bulldózer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43211000-5
További tárgyak:80590000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: eszközök esetében: MH ARB, 1163 Budapest, Újszász utca 37-39.
felkészítés esetében:MH 5. Bocskai István Lövészdandár KSZE/ Művelettámogató műszaki zászlóalj
6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 46
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés mennyisége: 2 klt
Műszaki, technikai követelmények
Az alapgépre vonatkozó követelmények:
 szélessége: max. 3600 mm;
 magassága: max. 3450 mm;
 teljes hosszúság (tolólappal és ripperrel): max. 7700 mm;
 lejtőmászóképesség: min. 30 fok;
 szabad hasmagassága: min. 400 mm;
Meghajtó motor: Diesel üzemű;
 teljesítmény tömeg aránya max. terhelésnél: min. 6kW/t;
 üzemanyaga: gázolaj;
 környezetvédelmi besorolása: min. EURO STAGE IV/Tier 4 Final;
Üzemanyag tartály: min: 10 üzó munkavégzés;
Üzemi tömege: 28.000-31.000 kg;
Felkészítés: Az Eladó vállalja a beszerzési eljárás részeként a kezelő állomány (leszállított eszközönként 2 fő) elméleti és gyakorlati felkészítését az eszközök kezelésére, technikai kiszolgálására és csapatszinten végrehajtandó javítására 2 nap (6 óra/nap) időtartamban. Az Eladó vállalja, hogy a kezelő állományból legalább 2 főt olyan felkészítésben és felhatalmazásban részesít, mely alapján képesek a továbbiakban az MH igényeinek megfelelően a kezelők kiképzésére.
A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás (hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program 1.6.0 konstrukció (továbbiakban: KEHOP 1.6.0) Projekt címe: A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése Projekt azonosító száma: KEHOP-1.6.0_2/15-2018-00027
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7.) pontot az alábbiakkal egészíti ki: Az eszközök átadásának határideje: szerződéskötéstől számított 6 hónap, a felkészítés megtartásának határideje az eszközök átadásától számított 2 hónap.
A közbesz. tárgyát képező feladat a pályázatot támogató döntés esetén 48% önrészből és 52% vissza nem térítendő EU támogatásból az EU és a MÁ társfinanszírozásában szállítói finanszír. valósul meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.1) 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtaniuk. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.1 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr.1 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kr. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.2) 12. § (2) bekezdésében foglaltakra. (A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Ajánlattevő valamennyi részajánlati kör vonatkozásában – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontjára – a Kr.1 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal:
- a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i);
- mióta vezeti az Ajánlattevő számláját;
- számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.
Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Igazolás: A Kr.1 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.1 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész Alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi „számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.
Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) – (8) és (11) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Valamennyi részajánlati kör vonatkozásában alkalmatlan Ajánlattevő, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1-3. RK:
M1) AT– figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára – a Kr. 21.§ (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (építőipari- vagy munkagépek, vagy földmunkagépek kereskedelme vagy forgalmazása vagy gyártása) ISO 9001:2008, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiadott tanúsítványával vagy azok másolati példányával vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékával.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésére.
1-3 RK:
M2) AT – figyelemmel a Kbt.65.§(1)b) pontra – Kr.1 21.§(1)a) alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett, az alábbi tárgyú szállításait igazoló referenciával:
1. részajánlati kör: Kotró-rakodó földmunkagép (első rakodókanállal és kotró szerelékkel szerelt munkagép)
2. részajánlati kör: Rakodó földmunkagép
3. részajánlati kör: Lánctalpas bulldózer
M1, M2) Igazolás: A Kr.1 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.1 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:
1-3 RK.
M1)szerinti, a KTI tevékenységére vonatkozó ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány alapján működtetett, ill. akkreditált minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvány, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítéka.
M2) Referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:
a szerződés tárgya;
a teljesítés mennyisége;
szerződéskötő másik fél megnevezése;
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) év/hó/napban
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) – (2) bekezdés szerint kell igazolni.
AK hivatkozik a Kbt.65.§ (6)-(7) és (11) bekezdéseire.
AK hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kr.2 12. § (2) bekezdésében foglaltakra. (Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) AT alkalmatlan az 1-3 RK tekintetében, ha nem rendelkezik a KTI tevékenységre vonatkozó érvényes bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.
Az Ajánlatkérő az ISO 9001:2008 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a KTI tanúsítást amennyiben:
- az AQAP 2110/2120, az ISO9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa szerinti, vagy
- nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti. Ilyen például a következő szabvány: TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS).
M2)AT alkalmatlan az 1-3.RK tekintetében, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
1. részajánlati kör: min. 1 db kotró-rakodó földmunkagép (első rakodókanállal és kotró szerelékkel szerelt munkagép) szállítására vonatkozó referenciával.
2. részajánlati kör: min. 1 db rakodó földmunkagép szállítására vonatkozó referenciával.
3. részajánlati kör: min. 1 db lánctalpas buldózer szerződésszerű szállítására vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési – és kötbérfeltételeket a KKD részeként kiadott Adásvételi szerződéstervezet tartalmazza.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (4), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
A kifizetés szállítói finanszírozással történik.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére a szerződés elszámolható összege 50% -ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme a forint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) – (8) bekezdésére és 16. §-ban foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a. A Kbt. 29.§ (1) alapján Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a közbeszerzési eljárást az MH ARB (1163 Budapest, Újszász utca 37-39.) meghatalmazása alapján, annak nevében folytatja le.
b. Jelen eljárás során AK az egyes eljárási cselekményeket a Kr.2 alapján, a közbeszerzési eljárások lefolyatására létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül végzi.
c. A Kr.1 30.§ (4) értelmében az AK az P1) pont szerinti, valamint M1-M2) pontok szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
d. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd. szervezet létrehozását a szerz. teljesítéséhez.
e. A KD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhetők a https://ekr.gov.hu/ weboldalon.
f. AK a Kbt. 77.§ (1) tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:
1. részsz. (fordított arányosítás): Ajánlati ár esetében AK a nettó egységárat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.
2. részsz. (egyenes arányosítás): Többlet Jótállás:
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt max (10) pontot ad: 1-3. Rk 36hónap többlet jótállás.
Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb) a következő értéknél: 24 hónap (azaz 0 hónapnál kevesebb többlet jótállás).
A jótállási időszak kezdetét az AK a szállítás napjától határozza meg. A leghosszabb jótállási időszakot vállaló AT ajánlata, mint legkedvezőbb megajánlás kap 10 pontot.
Az ajánlatok részsz. szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden értékelési szempont esetében: 0 -10.
g. FAKSZ adatai: Dr. Sebestyén Sára, lajstromsz.: 00813 (távolléte esetén: Dr. Fail Kinga, lajstromsz.: 00571)
AT nyújtsa be:
h. az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.
i. Nyil. a Kbt. 66. § (2) szerint.
j. Nyil. a Kbt. 66.§ (6) szerint.
k. a KD II.3. szerinti kötelező nyil. KD. 3. sz. melléklet 3. sz. minta
l. AT az 1993. évi XCIII. törvény 42.§. b) alapján ajánlatában határozza meg az eszköz használatából adódó veszélyforrások elleni védőfelszereléseket. 1, 2, 3. rk. vonatkozásában. Amennyiben nem szükséges, annak tényéről is nyilatkozzon AT.
m. AT csatolja ajánlatához a megajánlott eszköz részletes termékleírását, amelyből megállapítható a műszaki leírásnak való megfelelés, tartalmazza továbbá a megajánlott eszköz gyártóját és típusát, pontos megnevezését.
n. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t
o. Szerződéskötés feltétele a 2011.évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről szóló nyilatkozat megtétele.
p. AT ajánlatát a Kr.2 11.§ (1) bekezdés alapján az EKR-ben elektronikus ürlapként az AK által létrehozott felolvasólap kitöltésével adja meg.
q. AK a IV.2.6. pontban meghat. 2 hó. időtartam alatt 60 napot ért.
r. AT a megajánlott rk vonatkozásában a termék életciklusára vonatkozóan (10000 üzemóra vagy 15 év) nyilatkozzon az üzembentartási költségekről. A nyilatkozat tartalmazza legalább a kötelezően előírt szervizek üzemóráit, a szervizhez kötött anyagköltséget, munkaóra szükségletet és díjat.
s. Ajánlati biztosíték előírására nem kerül sor
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák