Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/129
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.11.01.
Iktatószám: 19376/2013
CPV Kód: 45310000-3;45000000-7;45350000-5
Ajánlatkérő: HM Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye: 5000 Szolnok, Kilián Gy. út 1. hrsz. 0785/1. 4027 Debrecen, Füredi út 59-63. hrsz. 19898 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 45. hrsz. 5318/3. 8500 Pápa, Vaszari u. 101. hrsz. 0488/1. 6600 Szentes, Csongrádi út 108. hrsz. 8287/11 2890 Tata, Bacsó Béla u. 66. hrsz. 1984/1. 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 1-3. hrsz.3901/2 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2-6. hrsz.3906
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: HM Védelemgazdasági Hivatal
Postai cím: Lehel utca 35-37.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Steigler József ezredes
Telefon: 0614338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalának pályázata napenergia alapú villamos energia termelés kiépítésére az ország területén 10 rendszer” című KEOP-4.4.0/11-2011-0020 jelű pályázat keretén belül építési (generál kivitelezési) szerződés alapján hálózatra visszatápláló polikristályos napelemes rendszer teljes körű megvalósítási és kivitelezési munkáinak elvégzése 5000 Szolnok, Kilián Gy. út 1. hrsz. 0785/1., 4027 Debrecen, Füredi út 59-63. hrsz. 19898., 6600 Szentes, Csongrádi út 108. hrsz. 8287/11, 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 45. hrsz. 5318/3., 8500 Pápa, Vaszari u. 101. hrsz. 0488/1., 2890 Tata, Bacsó Béla u. 66. hrsz. 1984/1., 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 1-3. hrsz.3901/2, 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2-6. hrsz.3906 teljesítési helyszíneken.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
5000 Szolnok, Kilián Gy. út 1. hrsz. 0785/1.
4027 Debrecen, Füredi út 59-63. hrsz. 19898
6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 45. hrsz. 5318/3.
8500 Pápa, Vaszari u. 101. hrsz. 0488/1.
6600 Szentes, Csongrádi út 108. hrsz. 8287/11
2890 Tata, Bacsó Béla u. 66. hrsz. 1984/1.
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 1-3. hrsz.3901/2
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2-6. hrsz.3906
NUTS-kód: HU322, HU321, HU333, HU213, HU212, HU211
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
„A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalának pályázata napenergia alapú villamos energia termelés kiépítésére az ország területén 10 rendszer” című KEOP-4.4.0/11-2011-0020 jelű pályázat keretén belül építési (generál kivitelezési) szerződés alapján hálózatra visszatápláló polikristályos napelemes rendszer teljes körű megvalósítási és kivitelezési munkáinak elvégzése 5000 Szolnok, Kilián Gy. út 1. hrsz. 0785/1., 4027 Debrecen, Füredi út 59-63. hrsz. 19898., 6600 Szentes, Csongrádi út 108. hrsz. 8287/11, 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 45. hrsz. 5318/3., 8500 Pápa, Vaszari u. 101. hrsz. 0488/1., 2890 Tata, Bacsó Béla u. 66. hrsz. 1984/1., 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 1-3. hrsz.3901/2, 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2-6. hrsz.3906 teljesítési helyszíneken.
Teljes mennyiség:
1. Tata, Klapka György laktanya-4-es épület tetőszerkezetére telepített rendszer
Kivitelezés főbb műszaki mennyiségei:
Elhelyezés: Ferdetetőre (cserép); napelem darabszám: 204 (db); napelem teljesítmény: 235 (Wp); beépített napelem összteljesítménye: 47,94 (kWp); beépített inverter darabszám: 3 (db); beépített inverter teljesítménye 15 (kVA); beépített inverterek összteljesítménye 45 (kVA)
2. Pápa, Bázisrepülőtér –földre telepített rendszer
Kivitelezés főbb műszaki mennyiségei:
Elhelyezés:földre; napelem darabszám: 204 (db); napelem teljesítmény: 235 (Wp); beépített napelem összteljesítménye: 47,94 (kWp); beépített inverter darabszám: 3 (db); beépített inverter teljesítménye 15 (kVA); beépített inverterek összteljesítménye 45 (kVA)
3. Szentes, Damjanich laktanya -106-os és 17-es épületek tetőszerkezetére telepített rendszer
Kivitelezés főbb műszaki mennyiségei:
Elhelyezés: lapostetőre; napelem darabszám: 204 (db); napelem teljesítmény: 235 (Wp); beépített napelem összteljesítménye: 47,94 (kWp); beépített inverter darabszám: 3 (db); beépített inverter teljesítménye 15 (kVA); beépített inverterek összteljesítménye 45 (kVA)
4. Hódmezővásárhely, Zrínyi Miklós laktanya I. - U7-es épület tetőszerkezetére telepített rendszer
Kivitelezés főbb műszaki mennyiségei:
Elhelyezés: ferdetetőre (fémlemez); napelem darabszám: 204 (db); napelem teljesítmény: 235 (Wp); beépített napelem összteljesítménye: 47,94 (kWp); beépített inverter darabszám: 3 (db); beépített inverter teljesítménye 15 (kVA); beépített inverterek összteljesítménye 45 (kVA)
5. Hódmezővásárhely, Zrínyi Miklós laktanya II. –földre telepített rendszer
Kivitelezés főbb műszaki mennyiségei:
Elhelyezés: földre; napelem darabszám: 204 (db); napelem teljesítmény: 235 (Wp); beépített napelem összteljesítménye: 47,94 (kWp); beépített inverter darabszám: 3 (db); beépített inverter teljesítménye 15 (kVA); beépített inverterek összteljesítménye 45 (kVA)
6. Szolnok, Ittebei Kiss József laktanya földre telepített rendszer
Kivitelezés főbb műszaki mennyiségei:
Elhelyezés: földre; napelem darabszám: 204 (db); napelem teljesítmény: 235 (Wp); beépített napelem összteljesítménye: 47,94 (kWp); beépített inverter darabszám: 3 (db); beépített inverter teljesítménye 15 (kVA); beépített inverterek összteljesítménye 45 (kVA)
7. Székesfehérvár, Nagysándor József laktanya -26-os épület tetőszerkezetére telepített rendszer,
Kivitelezés főbb műszaki mennyiségei:
Elhelyezés: lapostetőre; napelem darabszám: 204 (db); napelem teljesítmény: 235 (Wp); beépített napelem összteljesítménye: 47,94 (kWp); beépített inverter darabszám: 3 (db); beépített inverter teljesítménye 15 (kVA); beépített inverterek összteljesítménye 45 (kVA)
8. Székesfehérvár, Alba Regia laktanya I. -3/3-as épület tetőszerkezetére telepített rendszer
Kivitelezés főbb műszaki mennyiségei:
Elhelyezés: lapostetőre; napelem darabszám: 204 (db); napelem teljesítmény: 235 (Wp); beépített napelem összteljesítménye: 47,94 (kWp); beépített inverter darabszám: 3 (db); beépített inverter teljesítménye 15 (kVA); beépített inverterek összteljesítménye 45 (kVA)
9. Székesfehérvár, Alba Regia laktanya II. – 3/1-es épület tetőszerkezetére telepített rendszer
Kivitelezés főbb műszaki mennyiségei:
Elhelyezés: lapostetőre; napelem darabszám: 204 (db); napelem teljesítmény: 235 (Wp); beépített napelem összteljesítménye: 47,94 (kWp); beépített inverter darabszám: 3 (db); beépített inverter teljesítménye 15 (kVA); beépített inverterek összteljesítménye 45 (kVA)
10. Debrecen, Kossuth laktanya – 49-es épület tetőszerkezetére telepített rendszer
Kivitelezés főbb műszaki mennyiségei:
Elhelyezés: lapostetőre; napelem darabszám: 204 (db); napelem teljesítmény: 235 (Wp); beépített napelem összteljesítménye: 47,94 (kWp); beépített inverter darabszám: 3 (db); beépített inverter teljesítménye 15 (kVA); beépített inverterek összteljesítménye 45 (kVA)
A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezés tárgyát képező épületek/létesítmények (objektumok) folyamatos működését és rendeltetésének megfelelő használatát nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell. A szerződés keretében megvalósítandó beruházás valamennyi helyszíne honvédelmi és katonai célú helyszínnek minősül. A teljesítési határidőre tekintettel a kivitelezési munkálatokat a teljesítési helyszínek tekintetében párhuzamosan kell végezni az ajánlattételi dokumentációban előírtak figyelembevételével. Vállalkozó feladata a napelemes rendszer teljes körű megvalósítása, ennek keretében a napelemes rendszer megvalósításához szükséges teljes körű villamos szerelési és építésszerelési munkák elvégzése a tartószerkezetek rögzítése és a rendszer üzembe helyezése.
Részletes és tételes mennyiségek, feladatok az ajánlattételi dokumentációban és annak részét képező műszaki dokumentációban találhatók.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak: 45000000-7
45350000-5
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 415102232
Pénznem: HUF
Áfa nélkül  
Áfával x
Áfa (%) 27 ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Egyösszegű vállalkozói díj (bruttó HUF) 60
Jótállási idő (egész hónapokban megadva, minimum 24 hónap vállalható, maximum 60 hónap értékelendő) – (hónap). 10
Késedelmi kötbér vállalása (a nettó ellenszolgáltatás %-ában, két tizedes jegyig megadva) –(%/nap minden késedelmesen eltelt nap után). 15
Meghiúsulási kötbér vállalása (a nettó ellenszolgáltatás %-ában, két tizedes jegyig megadva) (%). 15
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 13851 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/08/09 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14989 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/08/28 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalának pályázata napenergia alapú villamos energia termelés kiépítésére az ország területén 10 rendszer” című KEOP-4.4.0/11-2011-0020 jelű pályázat keretén belül építési (generál kivitelezési) szerződés alapján hálózatra visszatápláló polikristályos napelemes rendszer teljes körű megvalósítási és kivitelezési munkáinak elvégzése 5000 Szolnok, Kilián Gy. út 1. hrsz. 0785/1., 4027 Debrecen, Füredi út 59-63. hrsz. 19898., 6600 Szentes, Csongrádi út 108. hrsz. 8287/11, 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 45. hrsz. 5318/3., 8500 Pápa, Vaszari u. 101. hrsz. 0488/1., 2890 Tata, Bacsó Béla u. 66. hrsz. 1984/1., 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 1-3. hrsz.3901/2, 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2-6. hrsz.3906 teljesítési helyszíneken.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2013/10/11 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
Postai cím: Szilágyi D. tér 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Telefon: 0616006210
E-mail: info@eie.hu
Fax: 0617810199
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 416077400 Pénznem: HUF
Áfa nélkül  
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
A szerződés végleges összértéke
Érték: 415102232 Pénznem: HUF
Áfa nélkül  
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 415102232 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 415102232 Pénznem: HUF
Áfa nélkül  
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. (név) 1011 Budapest, Szilágyi D. tér 1. I./6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Pályázat eredeti címe: „A Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatalának pályázata napenergia alapú villamos energia termelés kiépítésére az ország területén 9 helyszínen”
Pályázat szerződésmódosítás szerinti címe: „A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalának pályázata napenergia alapú villamos energia termelés kiépítésére az ország területén 10 rendszer”
Elnyert pályázat kódszáma: KEOP-4.4.0/11-2011-0020 jelű pályázat
Pályázati felhívás címe: Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
x szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
x az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
x az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/10/22 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------