Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/7
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.01.10.
Iktatószám: 19448/2017
CPV Kód: 45221250-9
Ajánlatkérő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Hódút Kft.;SWIETELSKY Magyarország Kft.;Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság;SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., dr. Sódar Anita, cégvezető
Telefon: +36 66523800
E-mail: torok@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66523872
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, park
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 10 000 000 000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, park
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További tárgyak: 45233120-6
45233162-2
45233125-1
45233128-2
45213316-1
45233161-5
45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233228-3
45233200-1
45241000-8
45233150-5
45235200-5
45112711-2
45233293-9
45232400-6
45232410-9
45232411-6
45231000-5
45247130-0
45247112-8
45111290-7
45111000-8
45211360-0
45231220-3
45233250-6
45231300-8
45232452-5
71220000-6
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére, különösen az alábbi munkanemek tekintetében:
- Kerékpár útépítés és/vagy felújítás: (szilárd burkolatú kerékpárút pályaszerkezet bontása, építése; csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);
- Útépítés (új út pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);
- Útfelújítás (meglévő útburkolat bontása, burkolat megerősítése és/vagy burkolat szélesítése, padkarendezés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);
- Útkarbantartás (burkolt utak kátyúzása, javítása; burkolatlan utak karbantartása, stb.);
- Járdaépítés és vagy járdafelújítás (szilárd burkolatú járda bontása, építése; folyóka építése, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);
- Térburkolat építése, (új út pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések stb.);
- Közhasználatú terek és parkok építése, felújítása (út-, és térburkolat építés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, közvilágítás kiépítése, növényültetés, növénytelepítés, parképítés stb.);
- Csapadékvíz, belvíz elvezetés (medrek tisztítása, burkolása, műtárgy építések-elhelyezések, tároló medencék létesítése stb.);
- Ivóvíz hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, stb.)
- Szennyvízhálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, irányítástechnika kialakítása stb.);
- Hírközlési hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, stb.)
- Víztelenítés (nyíltvíztartás, talajvízszint süllyesztése, vákuumozás stb.);
- Zöldfelület telepítési és zöldfelület rekonstrukciós munka;
- Utcabútor elhelyezés/kihelyezés;
- Dúcolás
- Földműépítés
- Támfal építés
- Zsaluzási munkálatok
- Monolit vasbeton szerkezetek
- Mélyépítési szerkezetek gépészeti szerelése
- Szádfalazás
- Belterületi útalapok felújítása
- Építési engedély megszerzéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése;
- Kivitelezési tervek készítése
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt szakember kötelezően előírt 3 év vezetői/irányítói tapasztalatán felüli vezetői/irányítói tapasztalati ideje  15
2 3. A felhívás III.1.3) pont M/2.2) pontjában előírt felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakember kötelezően előírt 3 éven felüli közlekedési építmények kivitelezése szakterületen szerzett g 10
3 4.Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1; TOP-6.1.3; TOP-6.1.4; TOP -6.1.5.;TOP-6.3.2; TOP- 6.3.3; TOP-6.4.1; TOP-6.7.1; TOP-7.1.1
II.2.14) További információ:
AK. a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.A kiosztható pontszám alsó és felső határa:1-10
Értékelés módszere:1.rsz.:fordított arányosítás;2-3.rsz.:egyenes arányosítás;4. rsz.:pontozás és egyenes arányosítás
Ajánlattevő 2-3.szempont esetében a 24 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja.
Az értékelés módszere részletesen a KD-ban kerül kifejtésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 094 - 182981
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, park
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hódút Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10 000 000 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 000 000 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.A szerz.alvállal.bevon.megval.része:
Hódút Kft.:Tervezés egyes részfel.;Geodéziai munk.;Hídépítés egyes részfel.;Útépítés egyes részfel.;Munkaárok kialakítása egyes részfel.;Dúcolás egyes részfel.;Zsaluzás egyes részfel.;Növényzethez kapcs. munkarészek egyes részfel.;Csatornázás egyes részfel.;Műtárgyakkal,építményekkel kapcs. munkarészek részfel.;Földmunkák egyes részfel.;Villanyszerelés egyes részfel.;Bontások egyes részfel.;Szivárgórendszer egyes részfel.;Betonozással kapcs. munkák egyes részfel.;Acélmunkák egyes részfel.;Műtárgyépítés egyes részfel.;Vízvezetékkel kapcs. munkák egyes részfel.;Tér-járdaburkolathoz kapcs. munkálatok egyes részfel.;Szerelvényekhez kapcs. munkák egyes részfel.;Kerti bútorzatok egyes részfel.;Gépészeti munkák egyes részfel.
SWIETELSKY Magyarország Kft.:Tervezés;Geodézia;Munkavédelem;Minőség-ellenőrzés-és laborvizsgálatok;Szállítás;Szakfelügyeletek;Ideiglenes és végleges forgalomtechnika;Útépítési munkák egyes részfeladatai;Földmunkák;Növénytelepítés,környezetrendezés,környezetvédelem;Vízépítés;Közművek;Alapozás;Szerkezetépítési munkák;Vízgépészet; Közúti jelzők
Penta Kft.:Állapotfelvétel;Őrzés,vagyonvédelem;Gépek,eszközök bérlése;Felvonulási létesítmények bérlése;Telephely,iroda bérlése;Melléklétesítmények bérlése;Szakfelügyelet;Közműigénybevétellel összefüggő szolgáltatások;Közműkiváltások/áthelyezések;Minőségvizsgálatok,minősítő vizsgálatok;Vezeték tisztítása;Régészeti munkák;Tűzszerészeti munkák;Forgalomtechnikai munkák;Forgalomtechnikai hálózatok átépítése;Víztelenítés;Irtási munkák;Bontási munkák;Tereprendezés;Földmunka;Kertészeti munkák,parkosítás;Közműszerelvények szintbe emelése;Hírközlési aknák szintbe emelése;Szállítás;Daruzási munkák;Hulladék kezelés,szállítás,lerakás;Veszélyes hulladék kezelés,szállítás,lerakás;Vezetéképítés;Vezeték élőre kötése;Csőbélelés;Csőhálózatrekonstrukció;Fúrási, sajtolási munkák;Csomópontépítés;Műtárgyépítés;Szerkezetépítés;Szakipari munkák;Csőszerelés, hegesztés;Lakatosszerkezetek előregyártása,beszerelése;Gépészeti technológiai szerelés;Gépészeti munkák;Energiaellátás,villamos munkák;Próbaüzem;Helyreállítási munkák;Burkolatépítés;Térburkolat építés;Utcabútorok,játékok elhelyezése;Kerítésépítés, kapuk építése/telepítése;Vízépítési munkák;Burkolat alépítményi munkák;Öntözőhálózatok építése;Aszfaltmarás;Hídépítési munkák;Szalagkorlát építési munkák;Távközlési munkák;Jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése
SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.:Vízpart és/vagy élővíz/élővíz-csatornapartján történő sétányépítés és ahhoz kapcs. növényzet telepítés egy része;Új építésű kerékpárút építésének egy része;Tervezés;Tervezői művezetés;Közvilágítási munkák;Beton és vasbeton szerkezetek építése;Földmunkák egy része;Műtárgyakhoz kapcs. építészeti-gépészeti-,energiaellátási munkák egy része;Lakatosipari munkák;Bontási munkák;Közmű kiváltások;Csőfektetési munkák egy része;Víz-,szennyvíz-,csapadékvíz bekötések egy része;Geodéziai munkák;Térburkolási munkák;Kerti bútorok telepítése;Kertépítési munkák és azok felügyelete;Szökőkút automatika, automata öntöző telepítése;Útépítés,úthelyreállítási munkák;Őrzés,vagyonvédelem;Szakfelügyeletek;Régészeti munkák;Szállítás;Veszélyes és nem veszélyes(bontási,építési,stb.)hulladék-elszállítása,elhelyezése,kezelése;Lőszer és aknamentesítés;Forgalomtechnika kiépítése;Minőségvizsgálatok;Közmű feltárás,kiváltások,megerősítések,védelembe helyezés;Járdaépítés,járdafelújítás;Hírközlési hálózat kiépítése;Víztelenítés;Szádfalazás.
2.Nyertes ajánlattevők adószáma:
Hódút Kft.:11081423-2-03
SWIETELSKY Magyarország Kft.:14300327-2-44
Penta Kft.:10452556-2-44
SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.:11097875-2-44
3.Ajánlattevők neve,címe,adószáma:
Hódút Kft.6060 Tiszakécske,Kerekdombdűlő 138.;11081423-2-03
SWIETELSKY Magyarország Kft.1072 Bp.,Rákóczi út 42.;14300327-2-44
Penta Kft.2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.;10452556-2-44
SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.1117 Bp.,Budafoki út 72-74.;11097875-2-44
A-HÍD Zrt.1138 Budapest,Karikás Frigyes utca 20.;24857538-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)