Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/94
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)_ KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Közzététel dátuma: 2011.08.15.
Iktatószám: 19515/2011
CPV Kód: 45317200-4
Ajánlatkérő: Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye: 1. Tanulmányi és Inf. Központ: Szeged, Ady tér 10.3487 2. Márton Áron kollégium: Szeged, Kálvária sgt.87.25562/6 3. Károlyi Mihály kollégium: Szeged, Kossuth L sgt.74.25851/1 4. Károlyi Mihály Kollégium étkező: Szeged, Kossuth L.sgt.74.25851/1 5. Lakóépület 44. sz. (koll): Szeged, Budapesti út 5.01392/6 6. Lakóépület 45. sz. (koll): Szeged, Budapesti út 5.01392/6 7. Egyetemi Gyógyszertár: Szeged, Semmelweis u.6.20294/1 8. Phatológia: Szeged, Állomás u.2.20294/1 9. Id. Jancsó Miklós Kollégium: Szeged, Semmelweis u.7.3693 10. Mérnöki Kar Kollégium: Szeged, Kollégiumi u.11.26013/1 11. Központi Labor: Szeged, Semmelweis u.6.20294/1 12. Nukleáris Medicina Izotópl.: Szeged, Semmelweis u.6.20294/1 13. Teleki Blanka kollégium: Szeged, Semmelweis u.5.3713 14. Kossuth Laktanya: Szeged, Hattyas u.6-8.20323/1 15. BTK oktatási épület: Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-343482 16. Óvoda: Szeged, Batthány u.5.3568 17. Tornacsarnok, sporttelep: Szeged, Topolya sor 2-420353 18. Nővérszálló 2: Szeged, Leányszállás köz 2/B ( ÁOK )25528/2 19. Móra Ferec Kollégium: Szeged, Főfasor 33.240 20. Biológia épülete: Szeged, Középfasor 52.1732 21. V.sz.Épület: Hódmezővásárhely, Andrássy u.15-1712774 22. Kollégium, menza: Hódmezővásárhely, Petőfi u. 12.12774 23. Vendégház: Szeged, Liliom u.103700 24. Fürj úti Kollégium: Szeged, Fürj u.51.493
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zámbori Erika
Telefon: 62/545-857
E-mail: zambori.erika@gmail.com; macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: 62/545-073
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
xOktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási-építési szerződés a Szegedi Tudományegyetem KEOP-2009-4.4.0 pályázat keretében napelemes energiatermelés megvalósítása tárgyú tervezés teljes áramszolgáltatói ügyintézés és építési beruházás megrendelésére.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
1. Tanulmányi és Inf. Központ: Szeged, Ady tér 10.3487
2. Márton Áron kollégium: Szeged, Kálvária sgt.87.25562/6
3. Károlyi Mihály kollégium: Szeged, Kossuth L sgt.74.25851/1
4. Károlyi Mihály Kollégium étkező: Szeged, Kossuth L.sgt.74.25851/1
5. Lakóépület 44. sz. (koll): Szeged, Budapesti út 5.01392/6
6. Lakóépület 45. sz. (koll): Szeged, Budapesti út 5.01392/6
7. Egyetemi Gyógyszertár: Szeged, Semmelweis u.6.20294/1
8. Phatológia: Szeged, Állomás u.2.20294/1
9. Id. Jancsó Miklós Kollégium: Szeged, Semmelweis u.7.3693
10. Mérnöki Kar Kollégium: Szeged, Kollégiumi u.11.26013/1
11. Központi Labor: Szeged, Semmelweis u.6.20294/1
12. Nukleáris Medicina Izotópl.: Szeged, Semmelweis u.6.20294/1
13. Teleki Blanka kollégium: Szeged, Semmelweis u.5.3713
14. Kossuth Laktanya: Szeged, Hattyas u.6-8.20323/1
15. BTK oktatási épület: Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-343482
16. Óvoda: Szeged, Batthány u.5.3568
17. Tornacsarnok, sporttelep: Szeged, Topolya sor 2-420353
18. Nővérszálló 2: Szeged, Leányszállás köz 2/B ( ÁOK )25528/2
19. Móra Ferec Kollégium: Szeged, Főfasor 33.240
20. Biológia épülete: Szeged, Középfasor 52.1732
21. V.sz.Épület: Hódmezővásárhely, Andrássy u.15-1712774
22. Kollégium, menza: Hódmezővásárhely, Petőfi u. 12.12774
23. Vendégház: Szeged, Liliom u.103700
24. Fürj úti Kollégium: Szeged, Fürj u.51.493
NUTS-kód HU333
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Tervezetten 2754 db napelem, összesen legalább 660.96 kW beépített csúcsteljesítmény
A műszaki feladat a Szegedi Tudományegyetem létesítményein az épületek adottságainak figyelembevételével, napelemes rendszer megtervezése, engedélyezése, és kivitelezése.
A rendszer kristályos, fix rögzítésű minimum 240W-os napelemeket tartalmazzon.
A pályázatnak tartalmaznia kell a villamos energiatermelés számítás eredményét és a szükséges a napelemek tartószerkezeteinek terveit a statikai számításokkal.
Feladat továbbá a villamos energiatermelés kiszámítása az Európai Unió által is jóváhagyott Photovoltaic Geographical Information System program segítségével.
Felhívjuk a nyertes pályázó figyelmét, hogy a kivitelezés előtt a feltárandó, vagy az esetleges meglévő statikus tervek ellenőrzendők. A telepítés során a vízszigetelési kialakítása a biztonságos megközelíthetőség, karbantarthatóság, és munkavédelmi szempontok figyelembevétele is szükséges.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45317200-4
További tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 573656111
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (5) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalás nélküli
Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. §, 261. § (4)]
III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor
nem
III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
66/E/2011/SZTE
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 8991 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/04/15 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel x
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 11230 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/05/13 (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Vállalkozási-építési szerződés a Szegedi Tudományegyetem KEOP-2009-4.4.0 pályázat keretében napelemes energiatermelés megvalósítása tárgyú tervezés teljes áramszolgáltatói ügyintézés és építési beruházására.
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/08/08 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 9
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Postai cím: Gutenberg u. 25-27.
Város/Község: Szeged,
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Telefon: 62/566-600
E-mail: lengyeli@kesz.hu
Fax: 62/566-699
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 573656111
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? igen

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
KEOP-2009-4.4.0
Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hó- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének időpontja (adott esetben)
Dátum: 2011/07/27 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb x
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) -----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
3 Comm-Kábel Kft. (név)
6723 Szeged, Kereszttöltés u. 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

E-OS Innovatív Energetikai Zrt. (név)
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. I/6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Explicit Electronics Kft. (név)
6726 Szeged, Orsolya u. 40. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt. (név)
6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/B. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (név)
6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

RAABVILL Kft. (név)
9027 Győr, Csörgőfa sor 6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

SAG Hungaria Kft. (név)
1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

STS GROUP Mérnöki Iroda Zrt. (név)
9027 Győr, Juharfa u. 24. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Villszer Procontrol Solar Konzorcium (név)
6725 Szeged, Veresács u. 28/B. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/07/29 (év/hó/nap)