Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/211
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.11.05.
Iktatószám: 19544/2018
CPV Kód: 45112700-2
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Kaposvár Csokonai V. M. utca, Nagy Imre tér Kaposvár Fő utca, sétáló utca Kaposvár Kossuth tér Kaposvár Széchenyi tér;7400 Kaposvár Rippl-Rónai park (Hrsz: 13) 7400 Kaposvár Teleki utca (Hrsz: 77/2, 82/1) 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. – Városháza belső udvarán kert kialakítása (Hrsz: 88);7400 Kaposvár hrsz.: 67/1; 59/2 7400 Kaposvár hrsz.: 437/1;Kaposvár, Kossuth tér,SzivárványZeneház, Teleki u., Petőfi tér, Zsolnay kút, Dózsa Gy. u., Nagyposta kereszteződés, Bajcsy-Zs.–Kossuth L. sarok, Kossuth L. u., Megyeháza, Sétálóutca, Zárda u., 437/1hr
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Üzlet utca környezetrendezés
Hivatkozási szám: EKR000171162018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztéséhez kapcsolódó környezetrendezés kivitelezése tekintetében
A beruházás célja:
Jelen projekt megvalósításával Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata egy olyan környezettudatos városrehabilitációs tevékenységet tervez megvalósítani, mely azon túl, hogy környezetjavító, a beavatkozási területen gazdaságfejlesztési beavatkozásokat is eszközöl, ezzel segítve a fenntartható városfejlesztést.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 563997451 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Agóra és könyvtár, Csokonai, Nagy Imre, Fő utca
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32235000-9
További tárgyak: 45112700-2
45112711-2
45233250-6
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár Csokonai V. M. utca, Nagy Imre tér
Kaposvár Fő utca, sétáló utca
Kaposvár Kossuth tér
Kaposvár Széchenyi tér
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Agóra és könyvtár, Csokonai V. M. utca, valamint a Nagy Imre tér környezetalakítása (Hrsz: 342; 344; 344/1; 347; 351/12; 351/15; 351/16; 351/17)
Megújul a gyalogos sétány a Fő utca 21. sz. épület kapualjától a Bajcsy-Zs. utcáig egységes arculattal. A Fő utcától a Csokonai Vitéz Mihály utca kanyarodó szakaszáig a gyalogos sétányként működő szakasz teljesen átépül. A Nagy Imre parkban csak zöldfelület megújítása történik.
- megújulnak az épületekhez vezető lépcsők, rámpák, egy részük akadálymentesen;
- a sétány keleti oldalán a Nagy Imre szobor környezete átépül, ezzel szervesebben kapcsolódik majd a sétányhoz;
- kiszélesítésre kerül a Csokonai Vitéz Mihály utca kanyarodó szakasza 6 méteres szélességre;
- a könyvtár előterében burkolt teresedés alakul ki; bejárata mellett mini játszótér kerül kialakításra; előtte új térkő burkolatú parkolóállások épülnek
- áthelyezésre kerül az egyik könyvtár előtti szobor a sétány Csokonai Vitéz Mihály utca környezetében teresedéssel;
- a teljes területen megújul a zöldfelület, új fasorok cserje- évelő- és gyepfelületek lesznek kialakítva;
- átépítésre kerül a járda a könyvtár előtt, a Csokonai Vitéz Mihály utca 3. számú épület előtt a Bajcsy-Zs. utcáig, a zöldsáv szélesítésével. A járda elmozdítása történik az épület faláig;
- a teljes területre egységes arculatú új berendezési tárgyak, utcabútorok kerülnek;
- megújul a világítás;
- elektromos gyorstöltőállomás kiépítése: az Agóra nyugati oldalán lévő parkolók területén épül meg a 2 db töltővel ellátott elektromos gyorstöltőállomás kettő parkolóhely igénybevételével.
- Átépítésre kerülnek a jelenlegi térburkolatok.
Fő utca, sétáló utca felújítása (Hrsz: 392/1; 392/3; 392/5)
10 db új növénysziget épül beton sávalapokon zsalu kőfalakkal. A Fő u. 2. Kossuth tér felőli oldalán meglévő térdfalat meghosszabbítjuk. Tetején a meglévő díszes acélkorlát folytatásaként két új mező kerül kialakításra. Új padok kerülnek kihelyezésre, 3 db rugós játékot telepítünk. A Rippl-Rónai József festőművész csacsifogatát ábrázoló bronzszobor alatt 4x4 m-es területen új bazalt kockakő burkolat készül. A Fő utca tervezett növényállományát egy-egy szoliter fa és virágos, természetes társulás hangulatát keltő évelők, törpecserjék és kora tavaszi hagymás növények alkotják.
Kossuth tér szökőkút felújítása, infrastrukturális fejlesztése (Hrsz: 1)
A meglévő mállott kőburkolat komplett cseréje; az acél tartóelemek teljes cseréje konszignáció szerint, rozsdamentes acél tartóelemekre kell kicserélni. Az új burkolat fagyálló Vraca bolgár mészkőből készül, a meglévő mintaként vett elemeknek megfelelő méretekben. A szökőkút világítása nem változik, a meglévő lámpatesteket kell visszaépíteni.
Széchenyi tér és környezetének közterület rekonstrukciója (Hrsz: 351/4; 357/2; 365):
Átépítésre kerül a Széchenyi tér egységes arculattal. Felújításra kerül a Kormányhivatal előtti terület. A Széchenyi tér belső részében lévő emlékmű körüli zöldfelület, illetve a Hotel Dorottya üzletház előtti terület is megújul a már felújított szakaszig.
- felújításra kerül a Kormányhivatal előtti terület burkolatcserével, nagyméretű ülőtámfallal határolt, növényzettel telepített nagyméretű növénykazettákkal, lépcső átépítésével;
- felújításra kerül itt a járdaszakasz, a zöldsáv szélesítésével, fasor telepítéssel;
- Széchenyi-szobor körüli szigetben a járdafelületek egy része átépítésre kerülnek, a zöldfelület megújul, cserjékkel, egynyári virágágyással;
- A Széchenyi tér déli sarkának geometriája megváltozik egy 7,0 m és 5,0 m-es kosárívvel kerül kialakításra. A korrekció miatt a 4 db parkoló állás északi irányba tolódik. A bank bejárata előtt a járda egy szigettel bővül.;
- a Dorottya Hotel előterében a meglévő térkő burkolat helyenkénti megbontásával a zöld szigetek kerülnek kialakításra, ülőtámfallal, intenzív növénytelepítéssel;
- közvilágítás javítása érdekében 7db új kandeláber kerül elhelyezésre.
Alábbiakban meghatározott mennyiségek jönnek létre: Térkő burkolat:3293m2,Villamoshálózat:231m,fa30db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002
II.2.9) További információ:
FAKSZ: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta, Lajstromszáma: 00314/ 01040

II.2.1)
Elnevezés: Rippl-Rónai növénypark, Teleki tömbbelső
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak: 45223300-9
45233250-6
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár Rippl-Rónai park (Hrsz: 13)
7400 Kaposvár Teleki utca (Hrsz: 77/2, 82/1)
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. – Városháza belső udvarán kert kialakítása (Hrsz: 88)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rippl-Rónai park növényrekonstrukciója valósul meg (Hrsz: 13):
a zöldfelületek megújítása az elöregedett növényállomány cseréjével, új évelő és cserjefelületek kialakításával, gyepfelületek megújításával, fatelepítéssel.
Teleki tömbbelső hasznosításával zöldfelület és új parkolók kialakítása (Hrsz: 77/2, 82/1)
Tervezési terület a Teleki utca – Városháza utca és busz pályaudvar által határolt belső, gondozatlan zöld felület, melyet jelenleg részben parkolóként használnak.
Feladat:
- parkoló funkció rendezése (28 db merőleges beállású parkoló, 1 db akadálymentes parkoló);
- határozott gyalogos útvonal kialakítása, melyet nem érint gépjármű forgalom;
- meglévő rossz minőségű burkolat, zöldterület rendezése;
- Teleki tömbbelsőhöz kapcsolódó Városház utcai parkolóban elektromos villám-töltőállomás kiépítése.
A térszerkezet átgondolásra került, mivel a gyalogos és a gépjármű forgalom elkülönül, igaz a gyalogos útvonal iránya nem változik, de a parkoló megközelítésének módja igen. A kialakítandó parkoló-szám miatt az esővíz elvezetés, iszap- és ásványolaj leválasztó (sepurator) elhelyezése szükséges.
A területen jelenleg közvilágítás nem található, így új kandeláberek elhelyezése szükséges.
Egy darab köztéri kuka a tervezett parkoló és a tervezett járda közös szakaszán lesz elhelyezve.
Kossuth tér 1. – Városháza belső udvarán kert kialakítása (Hrsz: 88)
Feladat:
A homlokzatok felújításra szorulnak, de ezek nem részei jelen tervezési programnak. A Városháza belső udvara egy 517 m2-es jórészt kihasználatlan betonozott, sivár tér. Jelenleg egy fedett kerékpártároló van, illetve itt foglalnak helyet a szemetes konténerek is. Olyan belső kialakítást tervezünk, mellyel az épületben dolgozók és az ide érkező vendégek számára értékes fogadó és pihenőtér alakul ki. A térkövezésen túl, meleg faburkolatos felületek kialakításával, padokkal, növényszigetekkel tesszük kellemessé az itt tartózkodást. A meglévő kerékpártárolót a tervek szerint áthelyezzük. Álló ivókút készül a tér egyik sarkában. A növényszigetek kertészeti tervek alapján készülnek. A szigetek külső élére LED világítás kerül, és 2 kandeláber. Telepítve lesz 2 db új köztéri szemetes csikkezővel, továbbá 1 db álló óra. A tér szélein – a meglévő adottságként – az épület dilatációk vízszigetelésének lefedése korcolt fémlemezfedéssel készül. A meglévő dilatáció nem hozható egy síkba a burkolatokkal, ezért a falak mellé könnyen karbantartható színes kavicstálca sávok készülnek. A meglévő hulladék konténerek az udvar egy faburkolattal elkerített területére kerülnek. 3 db VIP parkoló épül az udvar területén.
A közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés alapján az alábbiakban meghatározott mennyiségek jönnek létre:
Térkő burkolat: 1326 m2
Csapadékvíz elvezető rendszer: 79 m
Villamoshálózat: 374 m
Fa: 31 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002
II.2.9) További információ:
FAKSZ: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta, Lajstromszáma: 00314/ 01040

II.2.1)
Elnevezés: Borostyán vendégház mögött,Csiky Gergely színház e
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak: 45223300-9
45233250-6
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár hrsz.: 67/1; 59/2
7400 Kaposvár hrsz.: 437/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Borostyán vendégház mögötti tér környezetalakítása, sétáló zóna létesítése (Hrsz: 67/1; 59/2):
A terület a Petőfi tér, Baross Gábor utca és a Dózsa György utca által határolt tömbbelsőben található.
Feladat:
A térszerkezet átalakítása után megváltozik a gyalogos forgalom iránya, illetve a gépjármű parkolók helyzete. Új növénytelepítéssel, utcabútorok elhelyezésével élhetőbb terület alakul ki.
Összesen 11 db egy vonalra felfűzött parkolót alakítunk ki, melyek közül az egyik akadálymentes. A kiállás már nem probléma, mert 6,50 m széles útra tudnak kitolatni a parkoló autók. Vendégház előtt árufeltöltés helyét felfestéssel jelöljük A parkolók műkő burkolattal készülnek, elválasztásuk RAL7016 antracit színű elemek elhelyezésével jelölt.
A telek északi felén a telekhatárral párhuzamosan 2,25 m széles gyalogjárda készül ugyancsak műkő burkolattal. A gyalogjárda lépcső nélkül készül, egyenletes lejtéssel a 67/1 hrsz. terület felé. A 67/1 hrsz. területhez gyalogjárdával csatlakozva ott is munkálatokat kell végezni terv szerint. A két telek találkozásánál lévő tűzcsap áthelyezése szükséges.
A zöldfelületek kertterv szerint készülnek, kiemelt szegéllyel ellátott területeken. Négy különálló növénysziget keletkezik.
Az eddigi vízelvezetés átalakítása szükséges, mert a jelenlegi parkolóknál megáll a csapadék. A parkolók mellett új víznyelőket alakítunk ki és a Vendégház telekhatárán elhelyezkedő folyókát ki kell cserélni.
A területen a közvilágítást a Borostyán Vendégház tulajdonát képező 4 kandeláber biztosítja. Ezek elbontása után új kandeláberek elhelyezése szükséges, 35fm kábelfektetéssel.
2 db ülőpad és 1 db hulladékgyűjtő edény kerül kihelyezésre.
Csiky Gergely Színház előtt közterület környezetalakítása (Hrsz: 437/1):
A Csiky Gergely Színház felújítása és bővítése kapcsán kialakuló mélyített tér rendezése és egyben színház új alagsori bejárata előtti tér reprezentatív kialakítása.
A projekt helyszíne a színház új alagsori félköríves épülethomlokzata, a színház visszaforduló felhajtó útja, és a Dózsa György utcai útpálya által körülhatárolt terület, mely magában foglalja a meglévő megmaradó platánsor zöldfelületét is.
Feladat:
- színház új bejáratához illő elegáns tér kialakítása;
- a Zsolnay szökőkút felújítása és visszaépítése a süllyesztett tér részre;
- a Dózsa György úti járdáról a térhez levezető lépcső és rámpa kialakítása;
- a rámpánál taktilis burkolati jelek telepítése;
- az első térszint burkolása, tervezett támfalán ülőpadok kialakítása;
- a járda, rámpa, lépcső által körbekerített rézsű tájépítészeti kialakítása;
- a teljes terület megfelelő csapadékvíz elvezetése;
- a színház új íves bejárati homlokzata, a lépcső, a rámpa és a tér megfelelő megvilágítása (2 db kandeláber, 86fm kábelfektetés);
- 2 db új hirdetőoszlop elhelyezése.
A közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés alapján az alábbiakban meghatározott mennyiségek jönnek létre:
Térkő burkolat: 520 m2
Csapadék: 272 m
Aszfalt burkolat: 296 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002
II.2.9) További információ:
FAKSZ: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta, Lajstromszáma: 00314/ 01040

II.2.1)
Elnevezés: Kamera és antennarendszer
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32235000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár, Kossuth tér,SzivárványZeneház, Teleki u., Petőfi tér, Zsolnay kút, Dózsa Gy. u., Nagyposta kereszteződés, Bajcsy-Zs.–Kossuth L. sarok, Kossuth L. u., Megyeháza, Sétálóutca, Zárda u., 437/1hr
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt akcióterületén belül 21 db kamera- és antennarendszer kiépítése az alábbi helyeken:
— Kossuth tér 3 db;
— Szivárvány Zeneház 1 db;
— Teleki utca 1 db;
— Petőfi tér 2 db;
— Zsolnay kút 2 db;
— Dózsa Gy. u. 2 db;
— Nagyposta kereszteződés 2 db;
— Bajcsy-Zs. u. – Kossuth L. u. sarok 1 db;
— Kossuth L. utca 1 db;
— Megyeháza 2 db;
— Sétálóutca 2 db;
— Zárda utca 2 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.3.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 M.3.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002
II.2.9) További információ:
FAKSZ: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta, Lajstromszáma: 00314/ 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09799 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Agóra és könyvtár, Csokonai, Nagy Imre, Fő utca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54015177
Postai cím: Baross Gábor Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Telefon: +36 82510036
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82419442
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11227405214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 309997841
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: mélyépítési munkák részfeladatai, tájépítészeti munkák részfeladatai, kőműves munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák
részfeladatai, közlekedés építési munkák részfeladatai, villanyszerelési munkák részfeladatai, vízépítési munkák részfeladatai,
fele
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54015177
Postai cím: Baross Gábor Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11227405214

Hivatalos név: MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16681615
Postai cím: Munkácy Mihály Utca 78
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325557214

Hivatalos név: Kaposvölgyi Vizitársulat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35707042
Postai cím: Kanizsai Út
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10088795214

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Rippl-Rónai növénypark, Teleki tömbbelső
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54015177
Postai cím: Baross Gábor Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Telefon: +36 82510036
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82419442
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11227405214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 150347165
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: mélyépítési munkák részfeladatai, tájépítészeti munkák részfeladatai, kőműves munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák
részfeladatai, közlekedés építési munkák részfeladatai, villanyszerelési munkák részfeladatai, vízépítési munkák részfeladatai,
fele
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54015177
Postai cím: Baross Gábor Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11227405214

Hivatalos név: MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16681615
Postai cím: Munkácy Mihály Utca 78
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325557214

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Borostyán vendégház mögött,Csiky Gergely színház e
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54015177
Postai cím: Baross Gábor Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Telefon: +36 82510036
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82419442
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11227405214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 89048226
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: mélyépítési munkák részfeladatai, tájépítészeti munkák részfeladatai, kőműves munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák
részfeladatai, közlekedés építési munkák részfeladatai, villanyszerelési munkák részfeladatai, vízépítési munkák részfeladatai,
fele
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54015177
Postai cím: Baross Gábor Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11227405214

Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10738885220

Hivatalos név: MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16681615
Postai cím: Munkácy Mihály Utca 78
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325557214

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Kamera és antennarendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54015177
Postai cím: Baross Gábor Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: szemeco@szemeco.hu
Telefon: +36 82510036
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82419442
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11227405214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14604219
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: mélyépítési munkák részfeladatai, tájépítészeti munkák részfeladatai, kőműves munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák
részfeladatai, közlekedés építési munkák részfeladatai, villanyszerelési munkák részfeladatai, vízépítési munkák részfeladatai,
fele
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54015177
Postai cím: Baross Gábor Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11227405214

Hivatalos név: MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16681615
Postai cím: Munkácy Mihály Utca 78
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325557214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges