Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/210
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.31.
Iktatószám:19615/2018
CPV Kód:33196000-0
Ajánlatkérő:Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23952
Postai cím: Tüzér utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Margaréta
Telefon: +36 705098524
E-mail: office@csbo.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csbo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csbo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Baba-, és kelengyecsomagok beszerzése a kapcsolódó logisztikai és egyéb szolgáltatások biztosításával
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33196000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében baba-, és kelengyecsomagok beszerzése a CSBO EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Családbarát Ország elnevezésű kiemelt projektjének megvalósításához kapcsolódóan, a kapcsolódó logisztikai és egyéb szolgáltatások biztosításával.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Baba-, és kelengyecsomagok beszerzése a kapcsolódó logisztikai és egyéb szolgáltatások biztosításával
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33196000-0
További tárgyak:33750000-2
18931100-5
39298100-8
39512000-4
18443340-1
39512100-5
33751000-9
33752000-6
39514100-9
63121000-3
60161000-4
79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe; Babacsomagok tekintetében a szülészettel
rendelkező kórházak; Kelengyecsomagok esetén az ajánlatkérő által a teljesítés során megjelölt kórházak
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében baba-, és kelengyecsomagok beszerzése a CSBO EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Családbarát Ország elnevezésű kiemelt projektjének megvalósításához kapcsolódóan, a kapcsolódó logisztikai és egyéb szolgáltatások biztosításával.
Nyertes ajánlattevő feladatai:
Általános elvárások:
A babacsomagokon ( a továbbiakban: BCS) keresztül történő ismeretterjesztés keretében 2018. szeptember 1-től (tervezett dátum) 2021. március 31-éig a szülést követően 210.000 (+ 60.000 opcionálisan) család egy csomagot kap , mely egyrészt tájékoztató jellegű
szóróanyagokat, másrészt szimbolikus jelleggel családbarát ország logóval és EU logóval, valamint családbarát ország motívummal ellátott hasznos termékeket tartalmaz.
A BCS-k célcsoportjai a Magyarországon szülő, magyar állampolgárságú nők, kisbabáik és családjuk. A BCS-k terjesztésének célja, hogy a gyermekszületéssel járó praktikus tudnivalókról és a családtámogatási lehetőségekről a célcsoport közvetlenül és a megfelelő
időben - vagyis a szülést követően, még a kórházban vagy klinikán - információhoz jusson. A tájékoztatás mellett pedig ugyancsak fontos szempont a családbarát attitűd tudatosítása közvetlenül a szülést követő időszakban is. A csomag átadásával mindez
megvalósítható.
Kelengyecsomag okra (a továbbiakban KCS) vonatkozó pilot program keretében a tervezett kezdő dátumtól 2021. március között 750 db, hátrányos helyzetű térségben születő gyermekek után a szülők a gyermek gondozásához feltétlenül szükséges termékeket tartalmazó, komplex ún. KCS-kban részesülnek, melyek hozzájárulnak a gyermekek megfelelő gondozásához a korai életszakaszban. A KCS-k célcsoportjai a Magyarországon, egyhátrányos térségben lévő szülészeten szülő magyar állampolgárságú nők és kisbabáik, valamint családjuk.
Nyertes Ajánlattevő, illetve az általa bevont alvállalkozó a BCS-k és KCS-k célba juttatása érdekében a következő feladatokat köteles ellátni:
- BCS és KCS összetevőinek beszerzése, ami jelenti a műszaki leírásban szereplő
o termékparaméterezésnek megfelelő összetevők beszerzését
o paraméterek alapján történő logózást és feliratozást
o és a csomagok tartalmát képező nyomdai termékek legyártását
- védőcsomagolás, a csomagok összeállítása
- gyűjtőkartonozás
- raktározás elosztó raktár(ak)ban és készletnyilvántartás
- szülészettel rendelkező kórházak, klinikák egyedi ütemezés szerint történő ellátása a BCS-kal (szállítási igényeknek, raktárkapacitásnak, születések számának felmérése alapján)
- folyamatos kapcsolattartás a szülészettel rendelkező kórházakkal, klinikákkal
- a csomagok kórházi, klinikai személyzet által történő átadásának koordinálása, ellenőrzése
- szállítási átvételi elismervények és csomag átvételi elismervények visszagyűjtése
- kimutatások, elszámolások készítése Megrendelő részére a Megrendelő által részletezett formában Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a fenti folyamatokba betekintsen, azokat a szerződés teljesítése során ellenőrizze.
Összesen 210 000 db+ 60 00 0 db opciónális BCS tartalma:
- Ajtódísz (Szitanyomtatás, a továbbiakban: Szny)
- Köszöntő levél (ofszet- vagy digitális nyomtatás, a továbbiakban: o-, vagy d. ny)
- Baba partedli (Szny)
- Hátizsák (Szny)
- Digitális lázmérő (orvosi segédeszköz)
(Tamponnyomtatás, a továbbiakban Tny)
- Logózott matrica (Digitális nyomtatás)
- Tájékoztató kiadvány (o-, vagy d. ny)
- Baba textil pelenka (orvosi segédeszköz) (Szny)
- Képkeret (Tny)
Összesen 750 db KCS tartalma
- Köszöntő levél (o-, vagy d. ny )
- Tájékoztató kiadvány (o-, vagy d. ny)
- Baba textil pelenka (orvosi segédeszköz) (Szny)
- Baba rugdalózó (Szny)
- Bab ágynemű szett (Sz ny)
- Baba sapka (Szny)
- Baba body (Szny)
- Babalepedő (Szny )
- Eldobható baba nadrágpelenka újszülötteknek
(márkanév nélkül) 20 db-os csomagolásban (Szny)
- Baba itatópohár (Tny)
- Melltartóbetét (nincs nyomtatás)
- Baba fürdőlepedő (Szny)
- Baba fürdőkád (Tny)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő raktározásra alkalmas telephelyeinek száma országosan (régiónként legfeljebb 1 db; a megajánlás legkedvezőbb szintje 7; a megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 0) 15
2 A jótállási idő megajánlott időtartama (a lázmérőre vo natkozóan; a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap; a megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 hónap) 15
3 A megváltozott munkaképességűek ré szvételének biztosítása a szerződés teljesítésében (a megajánlás legkedvezőbb szintje: 100 fő; a megajánlás legkedvezőtlenebb szintje: 0 fő) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a babacsomagok tekintetében 210.000 csomag megrendelésére vállal kötelezettséget, az opciós mennyiség 60.000 babacsomag.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítés ének időtartama alatt egyoldalú nyilatkozattal jogosult az opciós mennyiség megrendelésére
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Családbarát ország elnevezésű kiemelt projekt
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 076 - 168950
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Baba-, és kelengyecsomagok beszerzése a kapcsolódó logisztikai és egyéb szolgáltatások biztosításával
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6104 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I.
A benyújtott ajánlat ismertetése:
Ajánlattevő neve: ”VATNER” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, rövid megnevezés: Vatner Kft.
Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, Zárda utca 13.
Adószám: 11814292-2-14
1. Ajánlati ár (nettó Ft) nettó 22 825,00 Ft.
2. Ajánlattevő raktározásra alkalmas épületeinek száma országosan (régiónként legfeljebb 1 db; minimum 0 db, maximum 7 db; a (Raktározásra alkalmas épületnek számít a minimum 75 m2 alapterületű, EU szabvány szerinti raklap szállítására alkalmas gépjárművel betonúton megközelíthető épület) 7 db épület
3. A jótállási idő megajánlott időtartama (a lázmérőre vonatkozóan, a kötelező 12 hónapos mértékű jótálláson felül; a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap; a megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap) 24 hónap
4. A megváltozott munkaképességűek részvételének biztosítása a szerződés teljesítésében (a megajánlás legkedvezőbb szintje: 50 fő; a megajánlás legkedvezőtlenebb szintje: 0 fő) 50 fő
II.
A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidőben összesen egy ajánlat került benyújtásra, melyre tekintettel a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen. Ajánlatkérő az eljárás eredménytelenségéről szóló döntését a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok értékelése és bírálata nélkül hozta meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)