Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/216
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.10.
Iktatószám:19703/2018
CPV Kód:71314000-2
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:Az egyedi megrendelésekben meghatározásra kerülő érintett helyszínek.Energ. Tanúsítványok benyújt. helysz: HM VGH Bizt. Ber., EU-s Fejl. és Körny.Ig. 1135 BP Lehel u. 35-37.;Az egyedi megrendelésekben meghatározásra kerülő érintett helyszínek.Energ. Tanúsítványok benyújt. helysz: HM VGH Bizt. Ber., EU-s Fejl. és Körny.Ig. 1135 BP Lehel u. 35-37.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Planet Energy Magyarország Kft.;Planet Energy Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter Dandártábornok
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: épületek energetikai tanúsítványainak készítése
Hivatkozási szám: EKR000072582018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71314000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tájékoztató mennyiség: min. 1.RK:25.000 m2, 2.RK:43.000 m2. Szállítandó példány: Épületenkénti hiteles energ. tanúsítvány. A4 méretű, 4 nyomt., 3 elektr. pld-ban dig. adathordozón, Épületenkénti épületenergetikai fejlesztési energ. tan. a 7/2006 (V.24.) TNM r. szerinti számítással A4 méretű, 4 nyomt., 3 elektr. pld-ban dig. adathordozón, energ. tanúsító szakember és a Megrendelő közös nyilatkozata az energ. tan. és a tervezett állapotról szóló számítás valamint a megállapított indikátorok célértékeiről. A4 méretben, 4 nyomtatott pld-ban. Keretösszeg: 1. RK: nettó 8.267.718 Ft(alap)+3.543.306 Ft(opció)=11.811.024 Ft 2. RK: nettó 8.267.718 Ft(alap)+3.543.306 Ft(opció)=11.811.024 Ft Megrendelő az alapösszeg kimerülése előtt tájékoztatja a vállalkozót az opció lehívásának igényéről. AK a keretösszeg vonatkozásában az opciós összeg kitöltésre nem vállal kötelezettséget, és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal. AK a keretösszeget egyedi megrendelések alapján használhatja fel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35433070 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TÉ-s jogosultságú energetikai tanúsító
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71314000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Az egyedi megrendelésekben meghatározásra kerülő érintett helyszínek.Energ. Tanúsítványok benyújt. helysz: HM VGH Bizt. Ber., EU-s Fejl. és Körny.Ig. 1135 BP Lehel u. 35-37.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KKD) 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározottak és az egyedi megrendelések szerint kell elkészíteni a meghatározásra kerülő épületek 176/2008.(VI.30.) Korm. rendelet szerinti a jelen állapotra vonatkozó hiteles energetikai tanúsítványait, valamint a javasolt épületenergetikai fejlesztésre (utólagos homlokzati és födém hőszigetelés, külső nyílászáró csere, megújuló energia alkalmazása) vonatkozó energetikai tanúsítványait a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással. Tájékoztató mennyiség: min. 25.000 m2,
Szállítandó példányszám: Épületenkénti hiteles energetikai tanúsítvány A4 méretben, 4 nyomtatott és 3 elektronikus példányban dig. adathordozón,
Épületenkénti a javasolt épületenergetikai fejlesztésre (utólagos homlokzati és födém hőszigetelés, külső nyílászáró csere, megújuló energia alkalmazása) vonatkozó energetikai tanúsítvány a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással A4 méretben, 4 nyomtatott és 3 elektronikus példányban digitális adathordozón,
Energetikai tanúsító szakember (továbbiakban: Energetikai Tanúsító) és a Megrendelő közös nyilatkozata az energetikai tanúsítvány és a tervezett állapotról szóló számítás megfelelőségéről valamint a megállapított indikátorok célértékeiről. A4 méretben, 4 nyomtatott példányban.
A rendelkezésre álló keretösszeg (alap és opciós összeg összesen):
20018. évre: nettó 2.755.906 Ft (alap mennyiség) + 1.181.102 Ft (opciós összeg) = 3.937.008 Ft, 2019. évre: nettó 2.755.906 Ft (alap mennyiség) + 1.181.102 Ft (opciós összeg) = 3.937.008 Ft,
2020. évre: nettó 2.755.906 Ft (alap mennyiség) + 1.181.102 Ft (opciós összeg) = 3.937.008 Ft. összesen: nettó 8.267.718 Ft (alap mennyiség) + 3.543.306 Ft (opciós összeg) = 11.811.024 Ft. Megrendelő az alapösszeg kimerülése előtt tájékoztatja a vállalkozót az alapösszeg kimerüléséről, és az opció lehívásának igényéről. AK a keretösszeg vonatkozásában az opciós összeg kitöltésre nem vállal kötelezettséget, és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal. AK a keretösszeget egyedi megrendelések alapján használhatja fel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1.) TÉ-s jogosultságú energetikai tanúsító többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó fajlagos érték Ft/m2) Súlyszám - 5
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 2018. évre: nettó 1.181.102 Ft,
2019. évre: nettó 1.181.102 Ft,
2020. évre: nettó 1.181.102 Ft,
összesen: nettó 3.543.306 Ft.
Megrendelő az alapösszeg kimerülése előtt tájékoztatja a vállalkozót az alapösszeg kimerüléséről, és az opció lehívásának igényéről. Ajánlatkérő a keretösszeg vonatkozásában az opciós összeg kitöltésre nem vállal kötelezettséget, és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7) pontban megadott időtartam vonatkozásában: Ajánlatkérő felhívja az AT-k figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. A szerződés a valamennyi szerződő fél által történő aláírás napján lép hatályba.

II.2.1)
Elnevezés: SZÉSZ8/SZÉS6 jogosultságú energetikai tanúsító
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71314000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Az egyedi megrendelésekben meghatározásra kerülő érintett helyszínek.Energ. Tanúsítványok benyújt. helysz: HM VGH Bizt. Ber., EU-s Fejl. és Körny.Ig. 1135 BP Lehel u. 35-37.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KKD) 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározottak és az egyedi megrendelések szerint kell elkészíteni a meghatározásra kerülő épületek 176/2008.(VI.30.) Korm. rendelet szerinti a jelen állapotra vonatkozó hiteles energetikai tanúsítványait, valamint a javasolt épületenergetikai fejlesztésre (utólagos homlokzati és födém hőszigetelés, külső nyílászáró csere, megújuló energia alkalmazása) vonatkozó energetikai tanúsítványait a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással. Tájékoztató mennyiség: min. 43.000 m2
Szállítandó példányszám:
Épületenkénti hiteles energetikai tanúsítvány A4 méretben, 4 nyomtatott és 3 elektronikus példányban digitális adathordozón,
Épületenkénti a javasolt épületenergetikai fejlesztésre (utólagos homlokzati és födém hőszigetelés, külső nyílászáró csere, megújuló energia alkalmazása) vonatkozó energetikai tanúsítvány a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással A4 méretben, 4 nyomtatott és 3 elektronikus példányban digitális adathordozón
Energetikai tanúsító szakember (továbbiakban: Energetikai Tanúsító) és a Megrendelő közös nyilatkozata az energetikai tanúsítvány és a tervezett állapotról szóló számítás megfelelőségéről valamint a megállapított indikátorok célértékeiről. A4 méretben, 4 nyomtatott példányban.
A rendelkezésre álló keretösszeg (alap és opciós összeg összesen):
2018. évre: nettó 5.511.811 Ft (alap mennyiség) + 2.362.205 Ft (opciós összeg) = 7.874.016 Ft
2019. évre: nettó 5.511.811 Ft (alap mennyiség) + 2.362.205 Ft (opciós összeg) = 7.874.016 Ft
2020. évre: nettó 5.511.811 Ft (alap mennyiség) + 2.362.205 Ft (opciós összeg) = 7.874.016 Ft
összesen: nettó 16.535.433 Ft (alap mennyiség) + 7.086.615 Ft (opciós összeg) = 23.622.048 Ft.
Megrendelő az alapösszeg kimerülése előtt tájékoztatja a vállalkozót az alapösszeg kimerüléséről, és az opció lehívásának igényéről. Ajánlatkérő a keretösszeg vonatkozásában az opciós összeg kitöltésre nem vállal kötelezettséget, és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.
Ajánlatkérő a keretösszeget egyedi megrendelések alapján használhatja fel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1.) SZÉSZ8/SZÉS6 jogosultságú energetikai tanúsító többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó fajlagos érték Ft/m2) Súlyszám - 5
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 2018. évre: nettó 2.362.205 Ft,
2019. évre: nettó 2.362.205 Ft,
2020. évre: nettó 2.362.205 Ft,
összesen: nettó 7.086.615 Ft.
Ajánlatkérő a keretösszeg vonatkozásában az opciós összeg kitöltésre nem vállal kötelezettséget, és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal. Megrendelő az alapösszeg kimerülése előtt tájékoztatja a vállalkozót az alapösszeg kimerüléséről, és az opció lehívásának igényéről.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7) pontban megadott időtartam vonatkozásában: Ajánlatkérő felhívja az AT-k figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. A szerződés a valamennyi szerződő fél által történő aláírás napján lép hatályba.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: TÉ-s jogosultságú energetikai tanúsító
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Planet Energy Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20274627
Postai cím: Kőszeg Utca 25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: info@planetenergy.hu
Telefon: +36 304097204
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16142034
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23129115242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11811024
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11811024
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon: +36-30-2486210
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36-1-200-3450
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13079909243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 250 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vrabély Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52871292
Postai cím: Istenhegyi Út 31/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13177540243

Hivatalos név: PAKSIMON Komplex Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92282832
Postai cím: Pap Károly u. Utca 20. 3. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13736143241

Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13079909243

Hivatalos név: Top-Kvalitás Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49364352
Postai cím: Bakony Utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11474762211

Hivatalos név: LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12651955
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799021209

Hivatalos név: MŰÉP Építőmérnöki KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95120924
Postai cím: Tinódi Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10244438243

Hivatalos név: Pályázhat Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53125495
Postai cím: Közműhelytelep Utca 12. II.em/12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14876204243

Hivatalos név: Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37525143
Postai cím: Darázs Dűlő 45.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11367642202

Hivatalos név: Centrica Business Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19727057
Postai cím: Jászberényi Út 24-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12475182442

Hivatalos név: Planet Energy Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20274627
Postai cím: Kőszeg Utca 25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23129115242

Hivatalos név: Comfort Consulting Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17086875
Postai cím: Deák Ferenc Utca 2
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13248486213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: SZÉSZ8/SZÉS6 jogosultságú energetikai tanúsító
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Planet Energy Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20274627
Postai cím: Kőszeg Utca 25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: info@planetenergy.hu
Telefon: +36 304097204
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16142034
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23129115242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23622048
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23622048
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A Műszaki leírás II. feladat részletes leírása, az a) b) c) pontok szerint.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Vrabély Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52871292
Postai cím: Istenhegyi Út 31/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: vrabelyadam@vrabely.hu
Telefon: +36 305970695
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13177540243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 249 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13079909243

Hivatalos név: Top-Kvalitás Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49364352
Postai cím: Bakony Utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11474762211

Hivatalos név: PAKSIMON Komplex Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92282832
Postai cím: Pap Károly u. Utca 20. 3. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13736143241

Hivatalos név: Fontan Art Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37525143
Postai cím: Darázs Dűlő 45.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11367642202

Hivatalos név: Centrica Business Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19727057
Postai cím: Jászberényi Út 24-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12475182442

Hivatalos név: Comfort Consulting Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17086875
Postai cím: Deák Ferenc Utca 2
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13248486213

Hivatalos név: MŰÉP Építőmérnöki KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95120924
Postai cím: Tinódi Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10244438243

Hivatalos név: Planet Energy Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20274627
Postai cím: Kőszeg Utca 25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23129115242

Hivatalos név: LENERG Energiaügynökség Mérnöki és Tanácsadó Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12651955
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799021209

Hivatalos név: Vrabély Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52871292
Postai cím: Istenhegyi Út 31/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13177540243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/06/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az ár bírálati szempontban a fajlagos m2 árat értékelte. A nyertes ajánlattevő esetében az V.2.4. pontban összegszerűen megadható a szerződés értéke, amely a keretszerződés összegével megegyezik. A második helyezettek esetében a tájékoztató V.2.9. pontjában a Ft/m2 árat, mint értékelt elemet adjuk meg.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges