Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/210
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.31.
Iktatószám:19722/2018
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7621 Pécs, Mária u. 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.11.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000572222018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000572222018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zöld Kapu projekt tervezés
Hivatkozási szám: EKR000572222018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A tervezési feladat: A TOP 6.3.2. Zöld város kialakítása pályázatnak megfelelően a Tünde Ház és
Hild udvar környezettudatos szemléletformáló és közösség építő központtá való átalakításához szükséges építészeti, gépészeti- és villamos korszerűsítési, valamint belsőépítészeti tervek elkészítése. Ennek a célnak az elérése érdekében meghatározásra kerültek azok az elvek, amely alapján a felújításhoz szükséges terveket szükséges elkészíteni:
Tervezési területek:
- Hild udvar
- Tünde Ház földszint (volt Országgyűlési képviselői iroda),
- Tünde Ház 1. emelet (a jelenlegi lépcsőháztól délre és nyugatra eső terület)
- Tünde Ház 2. emelet (padlástér, galéria).
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zöld Kapu projekt tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7621 Pécs, Mária u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Érintett helyrajzi számok:
A fejlesztés az alábbi helyrajzi számú önkormányzati területeken valósul meg: 18486; 18484.
Tünde ház és Hild udvar leírása:
Pécs belvárosában a Széchenyi tér és a Jókai tér sarkán található a Tünde Ház. Az épülettől északra található a Hild udvar, amelyet 3 irányból lehet megközelíteni. A Tünde Ház műemléki védettség alatt álló épület.
A Ház funkciói
Földszint:
Étkezési, fogyasztási tér (Szendvics és salátabár)
Bárki számára hozzáférhető módon kialakított szendvics és salátabár kiszolgáló egységekkel (melegítő/tálaló konyha látványpulttal és a hozzá kapcsolódó konyhatechnológiával, mellékhelységek), valamint kiállítási elemek elhelyezésére is lehetőséget adó felületekkel.
Emelet:
Elmélyülés, gyakorlati és elméleti tudásátadás
Az emelet pontos kialakítása jelentősen függ a jelenleg meglévő falak mozgathatóságától. Emellett a használatát jelentősen segítené egy belső csigalépcső kialakítása a szintek között. Így a műhely és oktatóterem, valamint a pihenőtér, munkatér a fogyasztói térből is könnyen megközelíthető lenne, összekötve az épületet, mely így egész egységet alkot.
a)Műhely és workshop szoba. A pontos helyszíne építészeti lehetőségektől függ (pl. természetes fény). 30-40 fő befogadására alkalmas tér, melyet tolóajtókkal igény szerint le is zárhatunk, plafonig érő zárható tárolóegységekkel, vetítésre alkalmas felülettel, kicsi szekrénybe zárt „konyhá”-val.
b)Tanuló kuckók. Néhány érdekes térelemmel színessé tett közösségi, illetve pihenőtér. Lehetőséget ad hosszabb tartózkodásra (függőszék, kockaelemekből álló olvasótér).
c)Üzemeltetői iroda, tárgyaló, vizesblokk, teakonyha A nagy tértől elválasztva kerülne kialakításra az üzemeltető irodája. A jelenlegi iroda és a hozzá tartozó folyosó egy teret alkotva – nyitott iroda -, külön helység lenne a tárgyaló.
Galéria és padlástér
Kikapcsolódás, kapcsolatépítés: baba-kisgyermekes és tini játéktér
a)Kisgyermekes családok a jelenlegi padlástérben
Kisgyermekes családok – 1-6 éves - számára egész nap látogatható beltéri ökojátszóház(tér) (környezettudatos ismereteket tükröző és egyben interaktív játékelemek, elsősorban környezetbarát anyaghasználat), melyben lehetőség van baba (kisgyermek) programok megtartására, valamint ehhez kapcsolódó kiszolgálóegységek (baba wc, szeparálható szoptatási hely, önkiszolgáló ételpult pár fogyasztói asztallal). Lehetőség szerint kisgyermekes szülők számára 3 fő részére coworking hely.
b)Tini élménytér a jelenlegi galéria helyén. Akár alkalomszerű, akár rendszeres látogatásra kialakított szabadidős élménytér létrehozása. A tervezési feladatok között szerepel a tér kialakíthatóságának vizsgálata a Megrendelői igények szerint.
Hild udvar
Zöld oázisként, közösségi hely:
a)alsó szint elsősorban kisgyermekes családok számára: füves szigetek, játékos térelemek, játék elemek (pl. függő gömbhinta), 5 asztalos vendéglátói terasz, esetenkénti programmal,
b)felső szint, különböző szabadtéri programoknak a színtere: nyári beszélgetések, kapcsolódások helyszínként a pécsi programokhoz (Pécsi Napok, Fény Fesztivál, POSZT), minikoncert.
A Tünde Ház a fenntarthatóságot szükséges, hogy az alábbi területeken közvetítse:
1.A ház gépészeti kialakítása, energetikai jellemzői
2.A ház programokon kívüli használata:
-fűtési-hűtési rendszer
-vízhasználat
-napenergia használat
-árnyékolás.
3.A ház kialakítása során felhasznált belsőépítészeti elemek
4.Növényesített belső tér
5.Információs felületek:
-büfé kínálati tábla
-asztalok, falfelületek
-kiállítás
-használati eszközökhöz kapcsolódó infók
-aktuális kiállítások, térhasználati infók
-egyedi, saját tervezésű és készítésű játékok közösségi terek, társas kapcsolatokat erősítő térkialakítás (dombpihenők) és játékok
Az engedélyezési és kiviteli dokumentációs terveket 8-8 példány papír alapú és 1-1 db digitális pdf. és szerkeszthető (.pln, .dwg) példányban szükséges átadni.
Részletesen KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.1.1) pontban bemutatott építész tervező szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata hónapban megadva (0-60 hónap) 20
2 Az M.1.2) pontban bemutatott tartószerkezeti tervező szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata hónapban megadva (0-60 hónap) 20
3 Jótállás vállalt időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001
II.2.14) További információ:
Érékelés: ár fordított arányosítás, a minőségi kritérium (MK) 1, 2., egyenes arányosítás, 3. arányosításmódszerét alkalmazza. Az értékelés során adható pontszám rész- és alszempontonként: 0-10 pont.Részletesen a KD-ban.
MK 1, 2 szempontra tett ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakember szakmai önéletrajza a KD szerint, melynek hiányában az ajánlat érvénytelen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT (közös AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalm ig-ában olyan gazdasági szereplő(GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-e és a Kbt. 63. § (1) bek-e szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalm ig-ában részvevő GSZ-t, aki részéről a kizáró ok (KO) az elj során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
Igazolási mód:
AT, az alkalm ig-ában részt vevő GSZ a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr) 4.§ (1) - (2) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62-63. § szerinti KO-ok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalm-i követelményeknek.
AT köteles az alkalm ig-ában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az ESPD-t benyújtani a Kbt. 62-63. §-ban foglalt KO-ok hiányának ig-a érdekében.
Az ESPD-ben a GSZ köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt. 62.-63.§ szerinti Ko-ok nem állnak fenn, továbbá köteles megadni az AK által az elj-sal kapcsolatban előírt egyéb információkat.
A nyil-nak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69.§ (4) bek-e szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69.§ (11) bek-e szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és elérhetőségeket. [Kr. 6.§ (1) - (2) bekezdés].
AK a KO-ok előzetes ellenőrzése során elfogadja az ESPD-ba foglalt nyilatkozatot.[Kr 4-5.§]A dok.-ok, igazolások benyújtása KR 1.§ (7)bek és 7.§ alapján is lehetséges.
A Kbt. 67. § (4) bek-e alapján az AT-nek (közös AT-nek) azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalm ig-ában, nyil-nia kell, hogy a szerz telj-éhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-e szerinti KO-ok hatálya alá eső alvállalkozót. A KO-ok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek-e alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZ-knek a Kr. 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell ig-nia.
Amennyiben az AT cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált mód van folyamatban,az ajánlathoz a Kr. 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az AT országában a vált.bej-i jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott vált.bej-i kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben vált.bej-i elj van-e folyamatban.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlatban vmennyi ig-t és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az AT felel. AK elsődlegesen a fordítás szövegét vizsgálja. AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyil-okat,iratokat, ig-okat is.
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bek alkalm.
Szakmai tevékenység végzésére von. alkalm.:
Igazolási mód: Előzetes ig az ESPD-ban: ATknek a szakmai alkalm-ot – ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos ig-i kötelezettség telj-ét – az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen ig-nia, hogy az előírt alkalm-i feltételnek megfelel. AK a Kr 2.§(1)bek c)pontja és az (5) bek alapján az alkalm-i követelmények előzetes ig-ára elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. Erre tekintettel AT az ESPD IV. rész „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Uólagos ig.:SZ.1./ A Kr. 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatához csatolnia kell a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. [Kbt. 65. § (1)bek c) pont; Kr. 26. § (1) bek b) pont; 322/2015. X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek].
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bek-e alkalmazandó a nem Mo-on letelepedett GSZ tekintetében.
Alkalm.min.követelm.:Alkalmatlan az AT(közös AT-k), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):SZ.1./ a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások:
Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot - ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolásikötelezettség teljesítését - egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésc) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolásáraelfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európaiközbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevőkfelelnek.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthetőajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követőkövetkező legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetveszakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1./ annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezése, képzettsége és szakmai tapasztalataismertetésével, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont]. A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, mely tartalmazza - adottesetben - a szakember jelenlegi munkahelyét is;
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel csatolják, amelyből egyértelműen kiderül az M.1. pontban előírt alkalmasság teljesülése, azaz adja meg a korábbi tervezési munkák kezdési és befejezési időpontját is - év/hónap pontossággal.
b) szakember végzettséget igazoló dokumentumok (iskolai bizonyítványok) egyszerű másolata;
c) a szakember által aláírt rendelkezésre állás tekintetében tett nyilatkozat.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarainyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1.pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdésére figyelemmel a nem Magyarországon letelepedettgazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek- nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építésiberuházáshoz kapcsolódó tervezői vagy szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamaranévjegyzékében.
Alkalmazandó még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdésében írtak.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevőkegyüttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerintikorlátozó feltétel nem alkalmazandó.
AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ATnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ az alábbi szakemberekkel:
M.1.1. legalább 1 fő tervezővel, aki építészeti tervezési szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletszerinti (É) vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti (É) szakirányú, illetveazzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a teljes körű tervezői jogosultság megszerzéséhezszükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
M.1.2. legalább 1 fő tervező, aki tartószerkezeti tervezési szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (T) vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti (T) szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a teljes körű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
M.1.3. legalább 1 fő tervezővel, aki településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterületen a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (TK) vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti (TK) szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a teljes körű tervezői jogosultságmegszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
Ugyanaz a szakember megajánlható az M.1.1-M.1.3) pontokban meghatározott alkalmassági feltételek igazolására, amennyiben a szakember teljesíti az előírt alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.
2. Fizetési feltételek: AK előleget nem biztosít. A tervezési díj az igazolt szerződésszerű részteljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül,számla ellenében, TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001 azonosító számú projektre vonatkozó támogatási konstrukció szerint, utófinanszírozás keretében átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre:
1.rész-számla:Esedékessége: Az engedélyezési terv Megrendelő által meghatározott példányszámban történőátadását követő napon.Összege:az engedélyezési terv készítésére vonatkozó tervezői díj és arra vonatkozójogdíj 100 %-a.
2.rész-számla (végszámla): Esedékessége: a kiviteli terv Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő napon. Összege: a kiviteli terv készítésére vonatkozó tervezői díj és arra vonatkozójogdíj 100 %-a.
Részletesen lásd a KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/11/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/11/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Közb- Dok-okat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2. Kieg. táj: A kieg. táj nyújtására a Kbt. 56.§(1)-(6)bek-eiben, valamint a közb. dok-ban foglaltak az irányadók. AK jelen elj-ban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.3. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az aj.tételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie. 4. Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem mód-hatónak kell lennie. 5. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles benyújtani az ajánlat részeként: Felolvasólapot, Kbt. 62. (1) bek k) pont kb és kc) alpont,Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 67.§ (4) bek.szerinti nyil-ot, vált.bej-i eljárásra vonatkozó nyil-ot, ESPD-t csat. 6. Az ajánlathoz csatolandó az ATk, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya, aláírásmintája, meghatalmazott esetén meghatalmazás.7.Folyamatban lévő vált.bej-i elj esetén csatolandó a vonatkozó vált.bej-i kérelem egyszerű másolata elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is. 8. AK jelen elj-ban ajánlati biztosítékot nem ír elő.9. Az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest AK szigorúbban határozta meg.10. AK előírja, a nyertes ATnek a szerz.kötés időpontjában rendelkeznie kell legalább 10 000 000,- HUF/év,és 5 000 000,- HUF/kár összegű tervezési munkára vonatkozó - az altervezői keresztfelelősségre is kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással.11. AK az eljárásban a Kbt.75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.12. Kbt. 77. § (1) bek alapján a minőségi kritérium 1-2 szempont esetében a 60, 3. esetében a 36 hónapot tekinti az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, míg jótállás esetén 12 hónapot el nem érő vállalás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 13. Az AF IV.2.6. pontjában írt ajánlati kötöttség időtartamát a Kbt. 81.§ (11) bek-kel összhangban kell értelmezni. Kbt.73 § (5) bek szerinti tájékoztatás a KD-ben. 14.Tervező dok-ai: AK jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerz telj-e során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korl. nélküli, kizárólagos és 3. személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a projekt bármely okból nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhaszn-nak jogát Megrendelő átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre. 15. Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) bek-e alapján lehetséges,az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 16. AK a bármely elj-i cselekmény kapcsán benyújtandó dok. tekintetében az EKR rendelet szerint tekinti azt határidőn belül. 17. Irányadó jog: Kbt., figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet előírásaira és Ptk. 18. Ajánlatkérő a jelen szerződést utófinanszírozás keretében köti meg, azonban amennyiben a TSZ szállítói finanszírozást ír elő, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a finanszírozási és fizetési feltételekre a szállítói finanszírozásra vonatkozó előírások válnak irányadóvá. 19. FAKSZ: Dr. Turi Ákos (00416) 20. A felhívás II.2.7. pontjában megjelölt szerződéses időtartam (eng.terv szerz.kötéstől szám. 120 nap, kiviteli terv szerz.kötéstől szám. 60 nap) akként értelmezendő, hogy nyertes ajánlattevő ezen időtartam alatt az engedélyezési és kiviteli terv szerződésszerű teljesítésére köteles, míg ezt követően köteles rendelkezésre állni, együttműködni a tervek későbbi megvalósítási szakaszában, kiemelten a kivitelezőkiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban és feladata a tervezői művezetés is, melyre figyelemmel jelen eljárásban a szerződés teljesítésének véghatárideje azonos a projekt lezárásának időpontjával.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák