Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/205
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.22.
Iktatószám: 19840/2021
CPV Kód: 71000000-8
Ajánlatkérő: Balatoni Hajózási Zrt.
Teljesítés helye: Balatoni Hajózási Zrt. központi telephely, 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Belvízi szállítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatoni Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11238326214
Postai cím: Krúdy Sétány 2
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szkupi Edina
Telefon: +36 84312144
E-mail: kozbeszerzes@bahart.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonihajozas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001028652021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001028652021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Közjogi szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Belvízi szállítás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új BAHART telephely létrehozásának előkészítése
Hivatkozási szám: EKR001028652021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
II.1.1) Elnevezés: Új BAHART telephely létrehozásának előkészítése - koncepció tervezés
Feladat: Új BAHART telephely koncepció tervezése
Feladat leírása: A korábbi tanulmányok és elemzések megvizsgálták a BAHART telephelyének jelenlegi helyen való újjáépítését, illetve az alternatív helyszíneken létesítendő új telephely lehetőségeit is. Ezek közül összességében a legelőnyösebb a siófoki ún. Halászati öböl végén megvalósítandó beruházás lenne, melyhez a szükséges terület már részben a BAHART rendelkezésére is áll, hiszen azt korábban megvásárolta.
A korábbi koncepció tervek csak iránymutatást jelentenek, de nem jelentenek megkötést, szükséges a funkciók, méretek, elhelyezések felülvizsgálata is.
A célokhoz igazodó koncepciótervnek hatékony üzemeltetést, és környezetbe illeszkedő, hosszú távon meghatározó arculati megjelenést kell biztosítania.
Az építészeti megoldásoknak a környezethez (zsilipek, város) igazodó modern, funkcionális, a tevékenységhez illeszkedőnek kell lennie.
A projekt kiemelt partnere Siófok város önkormányzata, további kiemelt érintettjei a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Az új telephely koncepció terv tartalma:
•Tulajdoni viszonyok felmérése, rendezési terve
•Funkció vizsgálat, elhelyezési terv
•Alaprajzok, látványtervek elkészítése
•Vízépítési funkciók vizsgálata (mederrendezés, partfalak, szerelőfalak, sólya)
•Sólyatechnológia megtervezése, a leírt igényeknek megfelelően
•Beruházási költség- és időterv
A korábbi belső koncepció- és tanulmánytervek alapján, keretrendszert határoznak meg, de szükséges a célok, igények, lehetőségek pontos felmérése, valamennyi érintett bevonásával.
A telephelyfejlesztés céljai:
•Fenntarthatóság
•Energiahatékonyság, megújuló, zöld energia használata
•Központosított funkciók, jó logisztikai elrendezés
•Korszerű sólyatechnológia
•Fedett szerelőtér
•Környezetbe, településhez igazodó, de egyedi, markáns (hajózás) arculat
•Környezetvédelmi elvárásoknak és előírásoknak való megfelelés
Ajánlatkérő tájékoztatásként (tervezettként kezelendő) közli az Új telephely - koncepció terv becsült helyigényeit
Valamennyi megadott alapterület nettó négyzetméterben (m2) értendő.
Műhelyek
• Plazmavágó műhely 50[m2] - 10(h)x5(sz)x4(m) [m]
 Követelmények: Futódaruval szerelve (amely a műhelyajtó elé 4 m-el kitolható
• Rozsdamentes és nemesfém hegesztő műhely 64[m2] - 8(h)x8(sz)x4(m) [m]
 Követelmények: Elszívó rendszer
• Forgácsoló műhely 260[m2]
 Követelmények: Futódaruval szerelve
• Lemezmegmunkáló műhely 180[m2]
 Követelmények: Futódaruval szerelve
• Szerelő műhely 130[m2]
 Követelmények: Futódaruval szerelve
• Villanyszerelő műhely 40[m2]
o Műszerész műhely 20[m2]
o Akkumulátor tároló helyiség 30[m2]
o Vízlágyító helyiség 9[m2]
• Vízvezetékszerelő műhely 15[m2]
• Asztalos műhely 180[m2] – 18(h)x10(sz)x4(m) [m]
 Követelmények: Forgács elszívó és ciklonhelyiséggel kiegészítendő, melynek mérete a kiválasztott berendezés függvénye.
• Lakatos műhely 252[m2] – 18(h)x14(sz)x5(m) [m]
 Követelmények: Futódaruval szerelve (amely a műhelyajtó elé 4 m-el kitolható; Elszívó rendszer
• Homokszóró műhely 28[m2] – 7(h)x4(sz)x4(m) [m]
 Követelmények: 12 [m]-es szálanyag áttolható vagy megfordítható legyen; Mögötte csavarkompresszor ház tartállyal; min. 80 [kW] villamos teljesítményigény
• Festő és szinterező műhely 60[m2] – magasság 4[m]
• Dekor műhely 40 m2
Valamennyi műhellyel szemben támasztott általános követelmények:
1. min. hidegvíz kiállás
2. Sűrített levegő kiállás
3. A telephelyen a nyerges vontatóval való közlekedés biztosított legyen (legyen körbejárható vagy biztosított a megfordulás)
Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.4) pontban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Új BAHART telephely llétrehozásának előkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
További tárgyak: 71220000-6
71240000-2
71242000-6
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Balatoni Hajózási Zrt. központi telephely, 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karakterkorlát miatt a II.1.4) pont itt folytatódik:
Műszaki és hajós egyéb helységek blokk
•Műszakvezető irodák (műhely közelében) 4x9[m2] - 3(h)x3(sz) [m]
•sólyatéri pihenő 4 fő részére
•Szociális helyiség (öltöző és zuhany) 40 + 20 [fő]
• Étkező 40 + 20 [fő]
•Műszak Kézi raktár 30[m2] - magasság: 4[m]
•sólyatéri eszközök raktára 60 m2
•Veszélyes anyag tároló 60[m2]
•Hulladékgyűjtő (akár nyitott vagy féltető)
4x3-as konténereknek, minimum:
•Fém
•Forgács
•Fa
•Kommunális
Logisztikai blokk helységek
•Raktározási terület 1300 m2, 6-7 m belmagasság
EBBŐL
•olajok raktár 50 m2
•festék raktár 40 m2
•akkumulátor raktár 30 m2
•iroda: 10-10 m2 (2 db)
•vizesblokk női, férfi 6 m2
Nyitott tárolók
•Építőipari lerakóhely (nyitott terület) 50[m2]
•Logisztika tárolói 600 m2
•Hulladékgyűjtők
Olajszeparátor
Üzemanyagkút
Irodák
•Irodák – összesen kb. 500 m2
o Vezérigazgató: 30m2
o Értékesítési és stratégiai igazgató: 20m2
o Műszaki igazgató: 20m2
o Hajózási üzemeltetési igazgató: 20m2
o Titkárság (2): 20m2
o Belső ellenőr: 12m2
o Biztonságtechnika: 12m2
o Munkavédelem (2): 12m2
o Műszaki szolgáltatási vezető: 12m2
o Kikötő és létesítményfelügyelő: 12m2
o Vagyongazdálkodási ügyintéző és műszaki koordinátor (2): 12m2
o Építő mérnök (1): 12 m2
o Tervező/termeléstámogató (2): 12m2
o Titkárság (adminisztrátorok) (2): 12m2
o Logisztikai vezető: 12m2
o Beszerzők (2): 12m2
o Vezénylés (2): 12m2
o Hajócsoport felügyelő: 12m2
o Hajócsoport (3): 12m2
o Marketingvezető: 12m2
o Marketing (3): 16m2
o Informatika (3): 16m2
o Minőségügy (3) : 16m2
o Pénzügyi vezető: 12m2
o Pénzügyi vezető-h.: 12m2
o Pénzügy (5) 2 iroda: 16+16m2
o Kontrolling (2): 12m2
o HR vezető: 12m2
o HR (3): 16m2
o 2 tartalék iroda: 12 ill. 16 m2
• Tárgyalók: 1 x 60 m2, 2 x 20 m2
• Étkező(k): 30 fős
• Vizesblokkok: létszámhoz igazítva (kb. 60 fő)
Egyéb:
• Irat és tervtár: 120[m2]
• Munkásszállás: 10 db 2 fős szoba, közös vizesblokkal, közös helységgel és konyhával
Parkolók
• Műszak által használt gépjárműflotta parkolóhely, amennyiben megoldható a műhelyek közelében elhelyezve 6-8[parkolóhely]
• Vezetői parkoló irodák mellett: 5
• Vendégparkoló irodák mellett: 5
• Dolgozói parkoló: 100
• Autódaru tárolóhely (nyitott): 50[m2] - 10(h)x5(sz) [m]
Partfalak, szerelőterületek, sólyatechnológia
A cég hajóparkjának tárolásához szükséges vízfelület nagysága (fekete és személyhajó flotta összességében a jelenlegi flottát figyelembe véve):
Szerelőmóló: 1600nm
Sólyatér partfal: 3300nm
Hátsó partfal: 1000nm
A tárolási helyen szükséges elektromos csatlakozások kiépítése, egymástól 20-25 m re telepített (jelenleg 7+3 db van) elosztószekrényekben, szekrényenként 3db 32A kapacitású IP54 aljzatokkal. A tűzvédelmi előírások miatt a partfalon egymástól 20m-re elhelyezett tűzcsapokra is szükség van.
Ebbe nincsenek beleszámítva az eddig is kint telelő egységei ( elevátor+uszályok 1400nm)
Szükséges 50 m-nyi partfal, megfelelően elhatárolt (cégen kívüli vevők számára is megközelíthető, úgy hogy nem szükséges a telephelyre bejönniük) 50m*11m vízfelülettel rendelkező üzemanyag vételező, fáradtolaj kiadó és kommunális szennyvíz kiadó, vízvételező hely. (Itt jó volna egy 6t kapacitású forgódaru, amelyik a hajók fedélzetéről kisebb tárgyakat (pl. motor) ki tud emelni.) Ettől elhatároltan szükséges lenne egy megfelelő terhelhető partfallal rendelkező helyre, daruzás céljából, ahol egy körülbelül 400t-ás daru letalpalhat, és vízre tehet, vagy onnan kiemelhet hajókat. Ennek közelében egy kishajók kiemelésére-vízretételére alkalmas betonozott 6m széles rézsű(sólya) kialakítása. A búvármunkák segítésére, valamint mentésre a partfalak mindegyikéhez 50 m-ként létra/ lépcső.
Sólyatér mérete jelenleg 60*15m; célszerű volna legalább a vízterületre vonatkozó maximális hajóméretre (80m hossz, 11mszélesség, 2,5m merülés) méretezni. A vízmélység a sólyakocsik magassága miatt itt legalább 3,5 m legyen!
A koncepciótervezés keretében egyúttal el kell készíteni a BAHART jelenlegi telephelyén való lehetséges megújítás koncepció tervét is, mint 2. számú alternatív helyszín tervét. Az alap (új telephely) tervezési feladattal ellentétben viszont a feladatot az alábbi prioritások mentén kell végrehajtani:
A telephelyfejlesztés céljai a jelenlegi helyszínen:
• Szétszórt funkciók (nagy számú üzemcsarnok, több raktár épület, széttagoltság) koncentrálása kis számú épületben.
• Központi műszaki épület meghagyása mellett ideiglenes építési megoldásokkal a szükséges funkciók biztosítása (könnyűszerkezetes épületek stb.), a későbbi mobilizálthatóság és a költségek jelentős csökkentése érdekében
• A felesleges épületek elbontása, környezetrendezése – csak a központi műszaki épület kerülne megtartásra, mely ráépítéssel, felújítással képes ellátni a szükséges irodai kapacitást.
o Lent műhely/raktár
o felette 2 szinten irodák, tárgyalók, irattár, öltözők, vizesblokk
• Raktárak, műhelyek bontandóak, költséghatékony, középtávú megoldások szükségesek (pl. csarnok) mely illeszkedik a környezetbe, városképbe.
• Sólyatechnológia fejlesztése magasabb biztonság, és gyorsabb, kisebb létszámmal üzemeltett sólya megvalósítása fedett csarnok nélkül
• Telephelyi parkolók számának növelése
• Telephelyi zöldfelület növelése
• koncentrált funkciók
• Energiahatékonyság növelése, megújuló energia alkalmazása, környezetbarát
• Környezetbe, településhez igazodó, egyszerű, letisztult arculat
• Környezetvédelmi elvárásoknak és előírásoknak való megfelelés
• Hatékony, relatív alacsony beruházási költségvetés az új telephely alternatívához képest.
A jelenlegi helyszínen való megújítás koncepció terv tartalma:
• Funkció vizsgálat, elhelyezési terv
• Alaprajzok, látványtervek elkészítése
• Sólyatechnológia meghatározása
• Beruházási költség- és időterv
Tervező köteles a 322/2015. (X.30.) Kr. és a 2015. évi CXLIII. tv.-nek megfelelő olyan műszaki leírást készíteni, amely megfelel az engedélyes terv és a kiviteli terv közbeszerzési eljárás műszaki leírásának és műszaki tartalmának.
Továbbá részletezést a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata  50
2 2.1. III.1.3./M2/a szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal közút koncepció terv és/vagy kiviteli terv és/vagy engedélyes tervelkészítése során (hónap) – Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap 11
3 2.2. III.1.3./M2/b szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal hajózási létesítmény - kikötő és/vagy komp- és révátkelőhely és/vagy komp veszteglő és/vagy kikötő karoló móló építés és/vagy rekonstrukció és/vagy kikötő partfal és/vagy sólyatér kialakítás koncepció terv és/vagy engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) – Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap 14
4 2.3. III.1.3./M2/c szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés és/vagy öntözés és/vagy vízépítési nagyműtárgyak és/vagy térségi vízgazdálkodási rendszerek építmények) területen koncepció tervezési és/vagy engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) – Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap 14
5 2.4. III.1.3/M2/d szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik irodaház és/vagy ipari létesítmény koncepció tervezésében és/vagy engedélyes és/vagy kiviteli tervezése során szerzett többlet szakmai tapasztalattal (hónap) – Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap  11
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/11/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Előzetes igazolás:
AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. §-16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az AK által kiadott űrlap kitöltésével.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT elektronikus űrlap formában köteles kitölteni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZT1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZT1) Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§ (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) pontjára.
Az ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érdekelt gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α pont szerinti nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes és a közbeszerzés tárgyából (koncepció terv és/vagy engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása előzetesen az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésre is.
A 321/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát α pont megjelölésével, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a P1) gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re, 19. § (3) bekezdésére és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő,
P1) ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el legalább az 35.000.000,- forintot, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (koncepció terv és/vagy engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítése) származó -általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen nem éri el legalább a 26.000.000,- forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés alapján csatolandó iratok:
M1) Referencia igazolás csatolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 72 hónapban teljesített legjelentősebb szolgáltatásairól, mely a 321/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint igazolható az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A nyilatkozatnak vagy igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
— teljesítés idejét (kezdési és befejezési dátum év/hó/nap);
— a szerződést kötő másik fél megnevezése;
—a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét - olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 22.§ (5) bekezdése alapján a Kr.21. § (3) bekezdés a) pontja, szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Amennyiben a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referenciát alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és négyzetmétereket (ahol releváns). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. 22. § (4) bekezdésében előírtakra is.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése b) pontja alapján, azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével (év/hó bontásban megadva), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó továbbá a szakember végzettségét illetve képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat is. A becsatolt szakmai önéletrajz (M2/a-d szakember esetében már az ajánlatban csatolni szükséges) a szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban/névjegyzékben a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja. A jogosultság megléte az előírt alkalmassági feltételt igazolja.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Ajánlatkérő a megteendő nyilatkozatokkal kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.-re és a 424/2017. (XII.19.) Kr. előírásaira is, valamint Kbt. 69. § (11a) bekezdésére előírtakra.
Az M1-M2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása előzetesen az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésre is.
A 321/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát α pont megjelölésével, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a M1-M2) műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1)
az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 72 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 72. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) összesen
a) minimum 970 négyzetméter összes nettó alapterületű logisztikai funkciójú raktározástechnológiát ellátó zárt épület koncepció tervezésére és/vagy engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó referenciával.
b) minimum 1 db sólyatér és/vagy kikötő és/ vagy móló és/vagy partfal koncepció és/vagy engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó referenciával;
c) minimum 375 négyzetméter összes nettó alapterületű iroda funkciót tartalmazó épület koncepció tervezésére és/vagy engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó referenciával;
A referenciák között az átfedés megengedett, azaz a bemutatott referencia mindhárom alkalmassági feltételt igazolhatja. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Kr. 21. § (3a) bekezdés b) pontjának megfelelően a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az M1 pontban írt a-c) referencia minimum követelmény több szerződésből teljesíthető, azonban egy-egy referencia tárgya /mértéke/mennyisége nem felosztható.
M2) legalább az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 9. pontjában] szerinti legalább „KÉ-K” Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság), vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
b) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 13. pontjában] szerinti legalább „KÉ-HA” Hajózási építmények tervezési szakterület jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság), vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
c) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 20. pontjában] szerinti legalább „VZ-TER” tervezési szakterület jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság), vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
d) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 2. pontjában] szerinti legalább „É” szakterület jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
A szakemberek között az átfedés megengedett. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az „É” szakterületi feladatokat (M2/d) szakember) , mint alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezzen el.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes Ajánlattevő 1 végszámlát nyújthat be a szerződés teljesítésével.
A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók. Az ajánlat, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
- késedelmi kötbér
- hibás teljesítési kötbér
- meghiúsulási kötbér
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel/szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződés tervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/11/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/11/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§ szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontási eljárásra a Kbt. 68. §-a is irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Továbbá nyilatkozatát a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, melyhez Ajánlatkérő elektronikus űrlapot biztosít az EKR-en.
2. AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni (a Kbt. 66.§ (6) bek. a) pontja) b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (a Kbt. 66.§ (6) bek. b) pontja) A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
3.Faksz: Bokor Gergő 00220
4.Ak a hiánypótlás körében korlátozást nem alkalmaz.
5.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját.
6.Ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 naptári nap. II.2.7. pont naptári nap értendő.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 11.) Kr. és a Kbt. tartalmazza. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
8. II.2.5. ponthoz: adható pontszám 0-10 pont. Módszer: 1.ért.sz.ford.arányos, 2. ért. szempont egy.arányos a legkedvezőbb szint figyelembevételével.
9. Részajánlat kizárása: A koncepciót tervezési munkák és a tervezés részeként létrejött produktum (komplett koncepció terv) egy egységet képeznek. Műszakilag a telephely egy komplexumot alkot, ekként az ellátandó feladatok egymáshoz kapcsolódó és műszakilag egymásra épülő munkarészeket tartalmaznak, ekként a részekre bontása az eljárásnak gazdaságilag és műszakilag se lehetséges.
10. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni (EKR űrlap), ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
11. Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő/ kapacitást biztosító szervezet) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésének megfelelően) egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell. Részletesen AD-ben.
12. Amennyiben AT az ajánlatában – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
13. AK a Kbt.47.§(2) bek. alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett AT általi magyar nyelvű fordítást is. Fordítás alatt AK az olyan fordítást érti, amely tekintetében AT képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. AK minden esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. A Kbt. 47. § (2a) bek.alapján a dokumentumok főszabály szerint egyszerű másolatban is benyújthatók. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket ATnek viselnie kell.
14. Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).
15. Elektronikus nyilvántartások: amennyiben AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69§ (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben AT, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bek. szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
16. A Nyertes Ajánlattevő (Tervező) köteles a szerződéskötés időpontjára (322/2015. X.30.) Kr. 11.§-a) érvényes a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítással rendelkezni (felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni), amely a szerződés hatálya és időtartama alatt legalább 35.000.000,-Ft/év és legalább 10. 000.000,- Ft/ káresemény limit összegű.
17.AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Kr. 11. § (4) bekezdéseire.
18. A 2.1.-2.4. értékelési szempontra bemutatott szakember szakmai önéletrajzát oly módon kell becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy amennyiben:
- a szakember rendelkezik ez előírt szakterületen már jogosultsággal, abban az esetben egyértelműen meg kell jelölni, hogy azon szakmai tapasztalatot, amelyet az adott szakember bemutat az a jogosultság megszerzéséhez szükséges volt-e vagy sem (figyelemmel arra, hogy az alkalmassági feltételeken felüli többlet megajánlást értékelési szempontként Ajánlatkérő)
- a szakember nem rendelkezik az előírt szakterületen még jogosultsággal, abban az esetben egyértelműen el kell különíteni, hogy mely szakmai tapasztalattal felel meg a szakember a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatnak és mely szakmai tapasztalatot mutatja be az értékelési szempontra az alkalmassági előíráson felüli többlet megajánlásként.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes ajánlattevő és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaságlétrehozását.
20. A II.2.7. pontban közölt kezdési időpont tervezettként kezelendő, az a közbeszerzési eljárás lezárásától függően módosulhat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák