Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.10.14.
Iktatószám: 19917/2015
CPV Kód: 09134220-5;09132100-4
Ajánlatkérő: VOLÁNBUSZ Zrt.
Teljesítés helye: Magyarország teljes területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Ajánlati felhívás – Egyes ágazatokban2004/17/EK irányelv
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK08487
Postai cím: Üllői út út 131.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gábora Zoltán
Telefon: +36 14655613
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Fax: +36 14557904
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját)
I.2) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb: (nevezze meg)
I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Üzemanyag beszerzés 2016
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben
A teljesítés helye
Magyarország teljes területe.
NUTS-kód HU1, HU2, HU3
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül Pénznem:
vagy
és között. Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert)
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
1. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátása tartálykocsis kiszolgálással
2. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátása közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálással
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09134220-5
További tárgyak: 09132100-4
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre
x egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A Volán társaságok (Közlekedési Központok, a VOLÁNTRANS Kft. és a VOLÁNBUSZ Zrt.) autóbusszal végeznek közszolgáltatói közúti személyszállítási tevékenységet, illetve a társaságok működéséhez belszolgálati járműveket üzemeltetnek. A gépjárműveik üzemanyaggal történő ellátását egyik részben saját telephelyeiken üzemeltetett üzemanyagkútjaikon, másik részben pedig közlekedési és gazdaságossági okok miatt közforgalmú üzemanyagkutaknál oldják meg.
A Közlekedési Központok, a VOLÁNTRANS Kft. és saját nevében a VOLÁNBUSZ Zrt. jár el ajánlatkérőként a közbeszerzési eljárásban. Az ajánlatkérő a feladatot részekre bontva kér ajánlatot az eljárás során, a jelen pontban és a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Az eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevők a Közlekedési Központokkal, a VOLÁNTRANS KFT-vel és a VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötnek szerződést. A szerződést kötő társaságokat a továbbiakban felhasználóknak nevezzük.
1. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátása tartálykocsis kiszolgálással
A nyertes ajánlattevő üzemanyagot ad el a felhasználóknak az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás szerinti mennyiségben és minőségben, külön költségtérítés nélkül leszállítva a megadott telephelyekre, vagy a felhasználók saját szállítóeszközébe töltve, a felhasználók által igényelt térbeli, időbeli és mennyiségi ütemezés szerint a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. melléklete figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint. A felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás 3. sz. melléklete tartalmazza.
- Gázolaj: 164 008 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
- A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 16 401 000 liter.
- Motorbenzin ESZ 95: 8 950 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
- Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 380 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
2. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátása közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálással
A nyertes ajánlattevő magyarországi közforgalmú üzemanyagkút-hálózatában szolgálja ki üzemanyaggal a felhasználók ott megjelenő gépjárműveit az alábbiak, az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. melléklete figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint.
Az üzemanyagkutaknak alkalmasaknak kell lenniük szóló- és csuklós autóbuszok mindkét oldali kiszolgálására is. Az üzemanyagkutak nyitvatartási idejének az év minden napján legalább 06-18 óra közöttinek kell lennie.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a műszaki leírás 4. sz. mellékletében részletezett autóbusz pályaudvaroktól/ állomásoktól/telephelyektől (a továbbiakban: kiemelt autóbusz-állomások) legfeljebb 15 km távolságra - csuklós autóbusz közlekedésére alkalmas útvonalon mérve, földutakat és fizetős autópályákat nem érintve - magyarországi közforgalmú üzemanyagkúttal.
A felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás 4. sz. melléklete tartalmazza.
- Gázolaj: 20 059 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
- A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 2 006 000 liter.
- Motorbenzin ESZ 95: 392 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
- Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 20 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
A szerződések teljesítése során a teljesítendő éves mennyiség a jelen pontban és a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. mellékletben meghatározott mennyiségektől eltérhet, a jelen pontban és mellékletekben meghatározott tartományokban.
Egyéb információk:
A nyertes ajánlattevőnek a közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálási módhoz (2. rész), a felhasználók által igényelt mennyiségű és kódolású, a nyertes ajánlattevő (és esetleges alvállalkozója) teljes belföldi és külföldi közforgalmú üzemanyagkút-hálózatában történő tankolásra alkalmas tankolókártyát is külön költségtérítés nélkül a felhasználók rendelkezésére kell bocsátania. A tankolókártyák a felhasználók igényei szerint lehetnek rendszámra szólók, vagy nem rendszámra szóló ún. biankó tankolókártyák, és alkalmasaknak kell lenniük valamennyi - a pályázatban szereplő - üzemanyag vásárlására, illetve a közforgalmú üzemanyagkút boltjában történő egyéb, a gépjárművek működéséhez szükséges termékek vásárlására, valamint a jövedéki adó visszaigénylésére. Az igényelt tankolókártyák mennyiségét felhasználónként az 5. sz. melléklet tartalmazza. Üzemanyag tankolást követően az ajánlattevőnek a jövedéki adó visszaigényléshez megfelelő számlát kell kibocsátania, amely az alapadatokon kívül minden esetben tartalmazza a tankoló gépkocsi km-óra állását.
A nyertes ajánlattevőnek mindkét rész tekintetében adásvételi keretszerződés alapján, a szerződés hatálybalépésekor kell megkezdenie a teljesítést, amelyet 12 hónap határozott ideig folyamatosan kell végeznie.
A szerződés 2016. január 01. napján lép hatályba, a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti üzemanyagok rendelkezésre bocsátását 2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig köteles biztosítani.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között. Pénznem:
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között
(ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés: (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1. rész tekintetében:
Késedelmi kötbér: mértéke a megrendelt és késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékének 1 %-a/naptári nap de legfeljebb 15%-a
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a megrendelt és hibásan teljesített mennyiség nettó értékének 5 %-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett megrendelés teljes nettó értékének 15 %-a.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő bármely oknál fogva egyes tételek leszállítását teljes-, vagy részmennyiségben nem tudja határidőre teljesíteni, úgy ajánlatkérő a kötbér szerződés szerinti alkalmazása mellett a késedelem idejére jogosult a biztonságos működéséhez szükséges mennyiséget más forrásból beszerezni. A más forrásból beszerzett áru esetében a nyertes ajánlattevő a jogos árkülönbözetet - azaz a beszerzési és szerződéses ár közötti különbséget, valamint a felmerült szállítási költséget - ajánlatkérő számlája alapján köteles megtéríteni. A fentiek szerinti, más forrásból vásárolt termékek mennyisége beleszámít az éves szerződött mennyiségbe.
2. rész tekintetében:
Amennyiben a nyertes ajánlattevő bármely oknál fogva (kivéve a közforgalmú üzemanyagkútnál tankautóból való üzemanyag-lefejtés normál időszükségletét) nem tudja kiszolgálnia közforgalmú üzemanyagkút nyitvatartási idejében ajánlatkérő tankolásra jelentkező járművét (hibás kiszolgálás), úgy ajánlatkérő jogosult a biztonságos működéséhez szükséges üzemanyag mennyiséget más forrásból beszerezni.
A más forrásból beszerzett termékek esetében a nyertes ajánlattevő a jogos árkülönbözetet - azaz a szerződéses ár és a tényleges beszerzési ár közötti különbséget, valamint a felmerült többlet km költségét- ajánlatkérő számlája alapján köteles megtéríteni. A fentiek szerinti, más forrásból vásárolt termékek mennyisége beleszámít az éves szerződött mennyiségbe.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A fizetés a Kbt. 130. § (1), (5) és (6) bekezdései, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:130. § (1) bekezdése szerint, valamint az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § szerinti elszámolási időszakonként történik. Az elszámolási időszak hét naptári nap, amely a tárgyhónap első napjának 0 órájától kezdődik, kivéve az utolsó időszakot, amely a tárgyhónap utolsó napjának 24 óráig tart.
A fizetési határidő minden esetben a számla kézhezvételétől számított 30 nap.
A kifizetés során érvényesülnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) előírásai (így különösen 36/A. §-a), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa Tv.) továbbá a Kbt. 130. §-ának előírásai.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását (Kbt. 27. § (2) bek.).
A közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítésére vonatkozóan (Kbt. 25. § (6) bek.)
III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
I. Minőségi, megfelelőségi követelmények:
1. Gázolajra vonatkozó előírás:
A szállított gázolajnak (KN: 2710 19 43, biotartalommal: 2710 20 11) meg kell felelnie az MSZ EN 590:2013 szerinti, illetve változás esetén a mindenkori szállítási időpontban érvényes Magyar Szabványban foglalt paramétereknek és minőségi követelményeknek. A hidegszűrhetőségi határhőmérsékletnek időszakonként az MSZ EN 590:2013 szabvány M3-as mellékletében megadottaknak kell megfelelniük.
Továbbá az ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szerződés időtartama alatt - amennyiben az ajánlatkérő igényli - november 15. és február utolsó napja közötti időszakban extra téli mély dermedésű (KN: 2710 19 43, biotartalommal: 2710 20 11) minőségben is szállítja, illetve kiszolgálja a gázolajat. Az extra téli mély dermedésű gázolajnak a fenti szabvány követelményein túl legfeljebb -26°C hidegszűrhetőségi határhőmérsékletet (CFPP) és legfeljebb -16°C zavarodási pontot is teljesítenie kell.
2. A motorbenzinre vonatkozó előírás:
A szállított motorbenzineknek (ESZ 95, KN: 2710 12 45) és (ESZ 98, KN: 2710 12 49) meg kell felelnie az MSZ EN 228:2013 szerinti, illetve változás esetén a mindenkori szállítási időpontban érvényes Magyar Szabványban foglalt paramétereknek és minőségi követelményeknek.
II. Az ajánlattevőre vonatkozó előírások:
1. rész tekintetében:
Az ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szerződés időtartama alatt a felhasználók által megrendelt üzemanyag lefejtése esetenként a felhasználó átfolyásmérőjének közbeiktatásával történik.
Az ajánlattevőnek vállalnia kell az ajánlati dokumentációban megjelölt föld fölötti tartály jelöléssel ellátott telephelyek esetén és telephelyre történő szállítás során a szivattyús tartálykocsival történő szállítást.
A 6/1990. (IV. 12.) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló KöHÉM rendelet 110. § (1) szerint:
A jogszabályban meghatározott veszélyes anyagok szállítására szolgáló járműnek meg kell felelnie a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályzat (ADR) előírásainak.
Továbbá az illetékes magyar hatóság által hitelesített, üzemképes mérőrendszerrel kell rendelkeznie az üzemanyag szállító járműnek.
1. és 2. rész tekintetében:
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a kiírás tárgyába vágó termékek értékesítésére - vagy előállítására és forgalmazására - vonatkozó érvényes ISO 9001:2008 vagy MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett egyenértékű intézkedéssel.
Az ajánlattevőnek a mindenkori szállítási időpontban érvényes, MOL Nyrt. nettó nagykereskedelmi listaárakhoz viszonyítva kell megtennie az ajánlatát.
Az ajánlattevő rendelkezzen az üzemanyag kereskedelméhez, szállításához szükséges (jogszabályokban rögzített) érvényes engedélyekkel és feltételekkel, különös tekintettel a jövedéki engedélyre. A nyertes ajánlattevőnek a szükséges engedélyek érvényességét a szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan fenn kell tartania.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés keretein belül szállítandó üzemanyagok rendelkeznek üzemanyag fajtánként a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet 4. §-ában előírt minőségi tanúsítvánnyal.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Mindkét rész tekintetében az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontokban, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okok hiányának igazolási módja: a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és 10-11. §alapján.
Az Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) és 57. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és 57. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az Ajánlattevő, illetve adott esetben az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolásának körében felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatósága Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában 2014.05.16. napján megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” valamint a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában 2012. 06. 01. napján megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóira.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Mindkét rész vonatkozásában:
G/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolására a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti év teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. Amennyiben az érintett ajánlattevő a jelen felhívás feladását megelőző kettő üzleti év tekintetében az árbevételről nyilatkozni nem tud, mivel az alapítása, illetve tevékenységének megkezdése későbbi időpontban történt, úgy az ajánlattevőnek az alapítás, illetve a tevékenység megkezdését követő üzleti évek tekintetében kell az árbevételről nyilatkoznia.
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozatbenyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében meghatározottak szerint támaszkodhat más szervezet (vagy személy) kapacitására.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján, a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az 1. rész tekintetében:
G/1. Alkalmatlan az ajánlattevő,
- ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele évente átlagosan nem éri el a 4.000.000.000,- Ft-ot;
- ha később alapították, illetve tevékenységét később kezdte meg, és emiatt csak rövidebb időszakról tud nyilatkozni, akkor alkalmatlan az ajánlattevő, ha a valamennyi eddigi lezárt üzleti évében, illetve az alapítástól/tevékenységének megkezdésétől számított összesített teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele évente átlagosan nem éri el a 2.000.000.000,- Ft-ot.
A 2. rész tekintetében:
G1. Alkalmatlan az ajánlattevő,
- ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele évente átlagosan nem éri el a 500.000.000,- Ft-ot;
- ha később alapították, illetve tevékenységét később kezdte meg, és emiatt csak rövidebb időszakról tud nyilatkozni, akkor alkalmatlan az ajánlattevő, ha a valamennyi eddigi lezárt üzleti évében, illetve az alapítástól/tevékenységének megkezdésétől számított összesített teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele évente átlagosan nem éri el a 250.000.000,- Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolására az ajánlatba csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M/1 pontjában előírt követelményeknek megfelelő legjelentősebb - az 1. rész tekintetében tartálykocsis; a 2. rész tekintetében üzemanyagkártyás - üzemanyag-értékesítéseinek ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, valamint a16. § (1)-(2) bekezdése szerinti referencia igazolást.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- a teljesítés helye (pontos cím megadásával),
- a teljesítés ideje (év-hónap-naptól, év-hónap-napig),
- a szerződést kötő másik fél megjelölése,
- a szerződés tárgya,
- ellenszolgáltatás összege,
- a referenciáról információt nyújtó személy neve, beosztása és elérhetősége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban (nyertes közös ajánlattevőként) végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített üzemanyag-értékesítésre vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell:
- nyilatkozat arról, hogy a referencianyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, valamint
- a nyilatkozatot benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban meghatározva
M/2. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolására az ajánlatba csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását az alábbiak szerint: a közbeszerzés tárgyára (gyártó esetén a szállítani vállalt termék gyártására, forgalmazó esetén kereskedelmére/forgalmazására) vonatkozó ISO 9001:2008 vagy MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő tanúsítványok egyszerű másolatát.
Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 15. § (3) bekezdés f) ].
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében meghatározottak szerint támaszkodhat más szervezet (vagy személy) kapacitására.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az 1. rész tekintetében:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen legalább egy darab, összesen legalább nettó 2.000.000.000 Ft értékben szerződésszerűen teljesített, tartálykocsis üzemanyag értékesítésére vonatkozó referenciával. A fenti előírásoknak ajánlattevő referenciával is megfelelhet.
A 2. rész tekintetében:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen legalább egy darab, összesen legalább nettó 500.000.000 Ft értékben szerződésszerűen teljesített, közforgalmú üzemanyag kutaknál történő (üzemanyagkártyás) üzemanyag-értékesítésre vonatkozó referenciával. A fenti előírásoknak ajánlattevő mindkét rész tekintetében több referenciával is megfelelhet.
Mindkét rész tekintetében:
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára (gyártó esetén a szállítani vállalt termék gyártására, forgalmazó esetén kereskedelmére/forgalmazására) vonatkozóan ISO 9001:2008 vagy MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő tanúsítványokkal. Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
(ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra vonatkozó további információkat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(igen válasz esetén)
  Időszakos előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S - , dátum: (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S - , dátum: (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S - , dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/23 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/11/23 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás)
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/11/23 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Papcsák Ügyvédi Iroda, 1066 Budapest, Teréz krt. 40. III/26.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson, a bontás a Kbt. 62.§ (1), (3)-(4), (6)-(7) bekezdéseinek megfelelően történik.

VI. SZAKASZ: kiegészítŐ INFORMációk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk: (adott esetben)
1. Formai előírások
1.1. Az ajánlatokat a Kbt. 61 § szerinti formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni!
Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva 1 eredeti példányban valamint a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 elektronikus másolati példányban (CD vagy DVD lemezen szkennelve, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban) zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig .
A papír alapú ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni oly módon, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
A benyújtott példány címlapján, valamint a CD lemezen fel kell tüntetni az „Ajánlat”, az “Eredeti” feliratot, az ajánlat tárgyát, az ajánlattevő nevét, székhelyét.
Az ajánlat eredeti példánya és a CD lemezen lévő tartalom közötti formai vagy tartalmi eltérés esetén az ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti hitelesnek és ennek alapján értékeli az ajánlatot. E rendelkezés azonban nem mentesíti az ajánlattevőt, hogy ajánlatát az előírt példányszámban, illetve tartalmi és formai követelményeknek megfelelően nyújtsa be.
Az ajánlat oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, amelynek eggyel kell kezdődnie és oldalanként növekednie. Elegendő a szöveget, számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: „Üzemanyag beszerzés 2016” - „Közbeszerzési ajánlat” - „ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”
Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot alá kell írnia a cégjegyzésre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) cégjegyzésre jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon 9.00 órától 16.00 óráig, a felhívásban, illetve a fent megjelölt helyszínen. Az ajánlattételi határidő napján, ugyanezen a helyszínen 10:00 óráig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására.
Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, forgalomelterelés, eltévedés, parkolási probléma, stb.).
Az ajánlattevőknek az ajánlatuk eredeti és szkennelt példányát egy közös borítékban (csomagban) kell lezárni.
Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért.
A postai úton benyújtott ajánlatok ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek ezen időpontig az említett címre beérkeztek. Ajánlatkérő a határidő után beérkezett ajánlat csomagolását kizárólag ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel.
1.2. A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre, tájékoztatásra és egyéb dokumentumra kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
• ajánlatkérő neve: VOLÁNBUSZ Zrt..
• eljárás megnevezése „Üzemanyag beszerzés 2016”
• a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
1.3. A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban kérjük benyújtani, a felolvasólap és az ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozó dokumentum kivételével, amelynek eredeti példányát kell az ajánlathoz csatolni. (Ahol Ajánlatkérő valamely dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja!)
2. Az ajánlatba csatolandó nyilatkozatok
2.1. A Kbt. 60.§ (6) bekezdése az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerint a közös ajánlattevőknek a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők nevét és címét is fel kell tüntetni (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők nevében eljáró csatolja).
2.2. A Kbt. 60.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevők külön-külön csatolják).
2.3. A Kbt. 60.§ (5) bekezdése az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül (közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevők külön-külön csatolják).
2.4. A Kbt. 40.§ (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t kíván igénybe venni, ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fog(nak) működni. (Nemleges nyilatkozat is csatolandó.) A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből; közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevők külön-külön csatolják).
2.5. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevők külön-külön csatolják).
2.6. Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági igazolási mód M/1. pontjaiban előírt alkalmassági feltételt olyan üzemanyag-értékesítéssel kívánja igazolni, amely konzorciumi, vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt az üzemanyag-értékesítést fogadja el, amely konzorciumi tagként, alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt.
2.7. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró és az ajánlatban - az ajánlatra való tekintettel - bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy egyéni vállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját, illetve egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldánya (vagy a fenti dokumentumok közül a megfelelő) egyszerű másolatban Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is.
2.8. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
2.9. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását (konzorciális szerződést), amely tartalmazza:
- a közös ajánlattevők nevét, székhelyét
- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
- meg kell jelölni a közös ajánlattevők képviseletére jogosult szervezetet és személyt, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási mintáját;
- tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárást megindító hirdetményre való utalást. A közös ajánlattevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes ajánlattevőként részt kívánnak venni;
- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának-, és a megbízási díjból való részesedésük mértékének ismertetését a tagok és a vezető között;
- a számlázás rendjét, továbbá azt, hogy közös ajánlattevők külön-külön kötelesek számlát benyújtani a saját (rész)teljesítésükre vonatkozóan;
- közös ajánlattevők megállapodásának az ajánlattevők mindegyikének aláírásával hatályba kell lépnie.
2.10. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az általa megajánlani kívánt áru származási helyéről. Amennyiben az ajánlattevő az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplő, illetve az általa megajánlott áru nem közösségi áru, az ajánlattevőnek hivatkoznia kell arra az iratra, amely alapján - Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban - az ajánlattevő vagy az általa megajánlani kívánt áru számára nemzeti elbánást kell nyújtani.
A 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, amely - az áruk összértéke tekintetében - ötven százalékot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
2.11. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolta az alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján kezességet vállaló szervezet (személy) között a Ptk. 6:419. §-a szerinti kezességi szerződés jön létre.
2.12. Az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés időtartama alatt - amennyiben az ajánlatkérő igényli - minden naptári év novemberének 15. és az azt követő naptári évfebruár utolsó napja közötti időszakban extra téli (mélydermedésű) minőségben is szállítja, illetve kiszolgálja a gázolajat. Az extra téli (mélydermedésű) gázolajnak az MSZ EN 590:2013 szabvány követelményein túl -26 °C-nál nem magasabb CFPP-t (hidegszűrhetőségi határhőmérsékletet) és -16°C-nál nem magasabb zavarosodási pontot is teljesítenie kell.
2.13. A tárgyi közbeszerzés 2. részére (is) tett ajánlat esetén az ajánlattevőnek ki kell töltenie és ajánlatához csatolnia kell a dokumentáció mellékleteként kiadott, azoknak az üzemanyagkutaknak az adatait (legalább a címüket, GPS szélességi, illetve hosszúsági koordinátáikat, a megjelölt kiemelt autóbusz-állomásoktól mért távolságot és a nyitva tartási időt) bemutató táblázatot, amely igazolja, hogy az ajánlattevő az ajánlattétellel érintett rész(ek) vonatkozásában meghatározott valamennyi kiemelt autóbusz-állomás 15 km-es körzetében (a kiemelt autóbusz-állomás és az üzemanyagkút közötti távolságot a jelen felhívásban meghatározottak szerint számítva) rendelkezik a jelen felhívásban a közforgalmú üzemanyagkutak tekintetében meghatározott előírásoknak megfelelő közforgalmú üzemanyagkúttal.
2.14. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a szerződés tárgyát képező üzemanyagok kereskedelméhez, szállításához szükséges (jogszabályokban rögzített) érvényes engedélyekkel és feltételekkel, különös tekintettel a jövedéki engedélyre. A nyertes ajánlattevőnek a szükséges engedélyek érvényességét a szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan fenn kell tartania. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a beszerzés tárgya szerinti termékek tekintetében rendelkezik a termékek kereskedelméhez, szállításához szükséges (jogszabályban rögzített) érvényes engedélyekkel. Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő a fenti engedélyekkel nem rendelkezik.
2.15. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában arra vonatkozóan, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés keretein belül szállítandó üzemanyagok rendelkeznek üzemanyag-fajtánként a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet 4. §-ában előírt minőségi tanúsítvánnyal.
2.16. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván adatot vagy tényt igazolni, de az ezt a tényt, vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint az ajánlatban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
2.17. Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról (Titoktartási nyilatkozat).
2.18. Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya az eredeti, nyomtatott példánnyal mindenben megegyezik.
2.19. Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben).
3. Egyéb információk
3.1 Az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra - azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adnia az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
3.2. Ajánlatkérő a Kbt.49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem átruházható. A dokumentáció átvehető személyesen hétfőtől péntekig 9-16 óráig, valamint az ajánlattételi határidő lejáratának napján az ajánlattételi határidőig Papcsák Ügyvédi Irodánál: (1066 Budapest, Teréz krt. 40. III/26) illetve a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kérésre elektronikus formában is megküldjük.
3.3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke az 1. rész tekintetében 8.000.000,- Ft, a 2. rész tekintetében 1.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz az ajánlattételi határidő lejártáig - kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték nyújtásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható!
A biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), feltétel nélküli, visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A Kbt. 25. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer ajánlatkérő rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Az ajánlati biztosítékot - amennyiben készpénzben nyújtják - az eljárás megjelölésével (elnevezés és/vagy KÉ szám megjelöléssel), az ajánlatkérő K&H Banknál vezetett 10200971-21508747-00000000 számú számlájára kell átutalni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlat beadásakor az ajánlattételi határidőtől kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Bankgarancia és kötelezvény esetén: a pénzintézet/kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati bankgarancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 30 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt az ajánlatkérő a megbízót (ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésében nyertes ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőként megnevezte. Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 59. § (7) bekezdése alapján felkéri az ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, úgy ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (a fenti tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell fenntartani Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), illetve a bankgarancia, vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles másolatú példányát az ajánlathoz befűzés nélkül zárt borítékban csatolni kell. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5)-(6) bekezdései szerint kerül visszafizetésre. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. §-a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjára. Az ajánlati biztosíték nem válhat a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet
3.4. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6)bekezdése alapján azzal egyenértékű terméket elfogad.
3.5. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 80. §-ában foglaltakra.
3.6. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
3.7. Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében csatolni kell ezen dokumentumok magyar nyelvű fordítását. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő által készített, felelős fordítását is elfogadja.
3.8. Az ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart. Az ajánlatkérő a Kbt. 77.§ szerint az eljárás eredményéről szóló összegezést írásban küldi meg az ajánlattevőknek a döntést követően legkésőbb 3 munkanapon belül.
3.9. A szerződéskötés időpontja a Kbt. 124. § (6) bekezdés szerint alakul. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt - figyelemmel a Kbt. 124. § (5) bekezdésében foglaltakra - köti meg.
3.10. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 124. § (4) bekezdését, azaz az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
3.11 A Kbt. 67. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 67. § (5) bekezdésében foglaltakra.
3.12. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak fennállása esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
3.13. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., illetőleg a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/08 (nap/hónap/év)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Papcsák Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Teréz krt. 40. III/26.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1066
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 14120742
E-mail: kozbeszerzes@papcsak.hu
Fax: +36 13125922
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők
Hivatalos név: Papcsák Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Teréz krt. 40. III/26.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1066
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 14120742
E-mail: kozbeszerzes@papcsak.hu
Fax: +36 13125922
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell nyújtani
Hivatalos név: Papcsák Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Teréz krt. 40. III/26.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1066
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 14120742
E-mail: kozbeszerzes@papcsak.hu
Fax: +36 13125922
Internetcím (URL):
I V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20352 Postai cím: József Attila u. 70. sz.
Város: Miskolc
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU

Hivatalos név: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18141 Postai cím: Szarvasi út 103.
Város: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU

Hivatalos név: Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18575 Postai cím: Füredi u. 180.
Város: Kaposvár
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU

Hivatalos név: ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK21681 Postai cím: Körmendi út 92.
Város: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU

Hivatalos név: Középnyugat-magyarországi Közlekedési. Központ Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20945 Postai cím: Csaba u. 19.
Város: Tatabánya
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU

Hivatalos név: KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK21686 Postai cím: Nagysándor József út 24.
Város: Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU

Hivatalos név: Volán Trans Fuvarozó járműjavító és Szolgáltató kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18963 Postai cím: Bátyai út 4.
Város: Kalocsa
Postai irányítószám: 6300
Ország: HU
--------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) -------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1 Elnevezés: Tartálykocsis kiszolgálás
1) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátása tartálykocsis kiszolgálással
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09134220-5
További tárgyak: 09132100-4
3) Mennyiség:
Az nyertes ajánlattevő üzemanyagot ad el a felhasználóknak az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás szerinti mennyiségben és minőségben, külön költségtérítés nélkül leszállítva a megadott telephelyekre, vagy a felhasználók saját szállítóeszközébe töltve, a felhasználók által igényelt térbeli, időbeli és mennyiségi ütemezés szerint a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. melléklete figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint. A felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás 3. sz. melléklete tartalmazza.
- Gázolaj: 164 008 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
- A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 16 401 000 liter.
- Motorbenzin ESZ 95: 8 950 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
- Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 380 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
A szerződések teljesítése során a teljesítendő éves mennyiség a jelen pontban és a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. mellékletben meghatározott mennyiségektől eltérhet, a jelen pontban és mellékletekben meghatározott tartományokban.
(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy: és között. Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
A nyertes ajánlattevőnek szállítási keretszerződés alapján, a szerződés hatálybalépésekor kell megkezdenie a teljesítést, amelyet 12 hónap határozott ideig folyamatosan kell végeznie.
A szerződés 2016. január 01. napján lép hatályba, a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti üzemanyagok rendelkezésre bocsátását 2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig köteles biztosítani.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 2 Elnevezés: Közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálás
1) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátása közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálással
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09134220-5
További tárgyak: 09132100-4
3) Mennyiség:
A nyertes ajánlattevő magyarországi közforgalmú üzemanyagkút-hálózatában szolgálja ki üzemanyaggal a felhasználók ott megjelenő gépjárműveit az alábbiak, az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. melléklete figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint.
Az üzemanyagkutaknak alkalmasaknak kell lenniük szóló- és csuklós autóbuszok mindkét oldali kiszolgálására is. Az üzemanyagkutak nyitvatartási idejének az év minden napján legalább 06-18 óra közöttinek kell lennie.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a műszaki leírás 4. sz. mellékletében részletezett autóbusz pályaudvaroktól/ állomásoktól/telephelyektől (a továbbiakban: kiemelt autóbusz-állomások) legfeljebb 15 km távolságra - csuklós autóbusz közlekedésére alkalmas útvonalon mérve, földutakat és fizetős autópályákat nem érintve - magyarországi közforgalmú üzemanyagkúttal.
A felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás 4. sz. melléklete tartalmazza.
- Gázolaj: 20 059 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
- A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 2 006 000 liter.
- Motorbenzin ESZ 95: 392 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
- Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 20 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
A szerződések teljesítése során a teljesítendő éves mennyiség a jelen pontban és a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. mellékletben meghatározott mennyiségektől eltérhet, a jelen pontban és mellékletekben meghatározott tartományokban.
(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy: és között. Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
Az üzemanyag kiszolgálás az alábbiak, a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. melléklete figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint történik.
Az üzemanyagkutaknak alkalmasaknak kell lenniük szóló- és csuklós autóbuszok mindkét oldali kiszolgálására is. Az üzemanyagkutak nyitvatartási idejének az év minden napján legalább 06-18 óra közöttinek kell lennie.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a műszaki leírás 4. sz. mellékletében részletezett autóbusz pályaudvaroktól/ állomásoktól/telephelyektől (a továbbiakban: kiemelt autóbusz-állomások) legfeljebb 15 km távolságra - csuklós autóbusz közlekedésére alkalmas útvonalon mérve, földutakat és fizetős autópályákat nem érintve - magyarországi közforgalmú üzemanyagkúttal.
A felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás 4. sz. melléklete tartalmazza.
A nyertes ajánlattevőnek adásvételi keretszerződés alapján, a szerződés hatálybalépésekor kell megkezdenie a teljesítést, amelyet 12 hónap határozott ideig folyamatosan kell végeznie.
A szerződés 2016. január 01. napján lép hatályba, a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti üzemanyagok rendelkezésre bocsátását 2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig köteles biztosítani.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C2. MELLÉKLET - Egyes ágazatok
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/17/EK irányelv
Kategória száma [ 1]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi [3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások [5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások[ 8]
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/17/EK irányelv 31. cikke és XVIIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/17/EK irányelv 32. cikke és XVIIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.