Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/214
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.04.
Iktatószám: 19987/2020
CPV Kód: 72268000-1
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság;Tigra Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság;Soloron 40 Zártkörűen Működő Részvénytársaság;FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság;REMEDIOS Zártkörűen Működő Részvénytársaság;I-Cell Mobilsoft Zárkörűen Működő Részvénytársaság;Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság;Bravonet Korlátolt Felelősségű Társaság;Sysman Informatikai Zrt.;Compliance Data Systems Kft.;Invigor Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság;NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság;CLARMONT I. S. Kft;T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság;4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság;TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Omnit Solutions Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;WEBváltó Számítástechnikai és Internet-adatbanki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz Endre Tibor
Telefon: +36 302286528
E-mail: orosz.endre@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Meglévő Oracle licencek bővítése (OLIC20)
Hivatkozási szám: EKR000375472020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72268000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Központosított közbeszerzési keretmegállapodás (továbbiakban:KM) kötése a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó szervezeteknél meglévő Oracle szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások biztosítása tárgyában. Az eljárás tárgya szerinti 1 db ellátási csomag tételes szolgáltatáslistáját a műszaki leírás szerinti 1035 db árlista sor képezi. A KM megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége és - a KM részét képező elemekből összeállított - konkrét tárgya a KM megkötését követően, a verseny újranyitás vagy közvetlen megrendelés [Kbt.105.§ (2) bek. b) pont] során kerül meghatározásra. Ld. még a közbeszerzési dokumentumokban!
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 17400000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Meglévő Oracle licencek bővítése (OLIC20)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak: 72265000-0
72266000-7
48000000-8
72268000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Érintett Szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Oracle szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, valamint a szoftverlicencekhez kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások nyújtására vonatkozó 1 db ellátási csomag, a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok (s annak részét képező .XLSX fájl) szerint (keretösszeg: 17 400 000 000 Ft). A Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a KM megkötésére irányuló jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhető. (A KM megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége a verseny újranyitások vagy közvetlen megrendelések során kerül meghatározásra.) Valamennyi (1035 db) árlista sorra kötelező az ajánlattétel.
2. Ajánlattevőnek a megajánlott licencek vonatkozásában technológiai licencértékesítési joggal kell rendelkeznie
3. A részekre történő ajánlattétel biztosítása nem lehetséges, tekintettel arra, hogy az Érintett Szervezeteknél rendelkezésre álló Oracle szoftverlicenc-fajták és támogatási igények sokféle kombinációja nem teszi lehetővé a licencek és terméktámogatási szolgáltatások megbontását, továbbá az a központosított közbeszerzés szállítója által működtetendő ügyfélkiszolgálási modell szempontjából gazdaságilag is észszerűtlen lenne. Ajánlatkérő jelen beszerzéstől elkülönülő licencbeszerzési, megújítási és szoftvertámogatási szolgáltatásokat külön közbeszerzési eljárás keretében kívánja beszerezni, ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás kapcsán nincs olyan funkcionális/gazdasági/területi, vagy egyéb szempont, mely alkalmas lehet önálló közbeszerzési rész(ek) definiálására.
4. Az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104.§ (3)] Az egyedi szerződések megkötésére a Kbt.105.§ (2) bek.b) pontja szerint kerülhet sor.
5. AK alkalmazza a Kbt.81.§ (5) bekezdését. A Kbt.81.§(5) bek.alapján AK az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban:EEKD) foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. AK a legkedvezőbb és az azt követő további 4 legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő vonatkozásában végzi el a bírálatot.
6. AK a Kbt.76.§ (2) bek.a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5) bekezdés]. Az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által az 1035 szolgáltatássorra megajánlott ÁFA nélkül számított összesített ajánlati ár képezi.
7. AK a Kbt.75.§(6) bek.alapján megadja, hogy az eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontját.
8.A megkötendő keretmegállapodás alapján nem történhet alkalmazásfejlesztés, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásnak az nem tárgya.
9. A keretmegállapodás alapján verseny újranyitásával megvalósuló beszerzés a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti feltételes közbeszerzésként is történhet, ez esetben az Érintett Szervezet köteles a verseny újranyitás ajánlattételi felhívásában ismertetni a Kbt. 53. § (5)-(6) bek. szerinti körülményt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlati felhívás II.2.7) pontja szerint a keretösszeg 30%-kal növelhető.
A Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a keretmegállapodás megkötésére irányuló jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhető.)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Uniós finanszírozás esetén az Érintett Szervezet köteles a keretmegállapodás alapján megküldött felhívásban/megrendelésben megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
A megkötött KM alapján a beszerzések az Érintett Szervezetek igényeitől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak - figyelemmel a Kbt.53.§ (6) bek-ben előírtakra. A Kbt. 135. § (5) bek-ének megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 116 - 282086
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: DKÜ-KM-8-/2020 Rész száma: Elnevezés: Meglévő Oracle licencek bővítése (OLIC20)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/10/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29138706
Postai cím: Törökőr Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tigra.hu
Telefon: +36 16663700
Internetcím(ek): (URL) http://www.tigra.hu/
Fax: +36 16663799
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Tigra Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45502080
Postai cím: Bartók Béla út 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tigrarendszerhaz.hu
Telefon: +36 16663700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16663799
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Soloron 40 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73529237
Postai cím: Kálmán Imre Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: adam.bonde@soloron.hu
Telefon: +36 305541411
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16011553
Postai cím: Táltos Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fornax.hu
Telefon: +36 704573084
Internetcím(ek): (URL) www.fornaxsi.hu
Fax: +36 14673000
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: REMEDIOS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62925617
Postai cím: Bajnok Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
E-mail: fekete.cecilia@remedios.hu
Telefon: +36 205371684
Internetcím(ek): (URL) www.remedios.hu
Fax: +36 13541459
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: I-Cell Mobilsoft Zárkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97710891
Postai cím: Hungária Köz 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: info.mobilsoft@icell.hu
Telefon: +36 14671780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14671787
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21266834
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL) www.delta.hu
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Bravonet Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55380300
Postai cím: Újvilág 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bravonet.hu
Telefon: +36 14696293
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14696272
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75825410
Postai cím: Montevideo Utca 10. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: project@sysman.hu
Telefon: +36 118833471
Internetcím(ek): (URL) www.sysman.hu
Fax: +36 118833472
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Compliance Data Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45759752
Postai cím: Montevideo Utca 2b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@cdsys.hu
Telefon: +36 302095200
Internetcím(ek): (URL) www.cdsys.hu
Fax: +36 17004650
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Invigor Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30195417
Postai cím: Bartók Béla Út 15/D.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@invigor.hu
Telefon: +36 13720692
Internetcím(ek): (URL) www.invigor.hu
Fax: +36 13720693
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82798950
Postai cím: Petzvál József Utca 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@netvisor.hu
Telefon: +36 13712700
Internetcím(ek): (URL) www.netvisor.hu
Fax: +36 12041664
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CLARMONT I. S. Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51284602
Postai cím: Tüköry Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: mihaly.tapodi.romanov@clarmont.hu
Telefon: +36 204060360
Internetcím(ek): (URL) www.clarmont.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68704755
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@grepton.hu
Telefon: +36 12047730
Internetcím(ek): (URL) https://www.grepton.hu/
Fax: +36 12047731
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87970717
Postai cím: Montevideo Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 13712910
Internetcím(ek): (URL) www.4ig.hu
Fax: +36 13712911
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79294630
Postai cím: Izabella Utca 5. pinceszint 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@traco.hu
Telefon: +36 18899300
Internetcím(ek): (URL) www.traco.hu
Fax: +36 18899301
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Omnit Solutions Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21036141
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: omnit@omnit.hu
Telefon: +36 302350100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: WEBváltó Számítástechnikai és Internet-adatbanki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76975406
Postai cím: Soroksári Út 32-34. E. ép. 6. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: info@webvalto.hu
Telefon: +36 12019947
Internetcím(ek): (URL) www.webvalto.hu
Fax: +36 12019947
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96423675
Postai cím: Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atos.net
Telefon: +36 14375100
Internetcím(ek): (URL) https://atos.net/hu/magyarorszag
Fax: +36 14375151
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22620000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17400000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A megkötött keretmegállapodás azonosítója: DKM01OLIC20
44/2015.(XI.2.)MvM rendelet 18.§ szerint:
a) Az eljárás eredményes és a szerződéskötésre sor került
c) Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo Utca 8., 12011069-2-41)
2. TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1077 Budapest, Izabella Utca 5. pinceszint 1., 11856403-2-42),
ATOS Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet, 10378144-2-41),
Omnit Solutions Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1137 Budapest, Radnóti Miklós Utca 2., 23089071-2-41),
WEBváltó Számítástechnikai és Internet-adatbanki Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Soroksári Út 32-34. E. ép. 6. em., 11939656-2-43)
3. Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo Utca 10. I. em., 12948901-2-41),
Compliance Data Systems Kft. (1037 Budapest, Montevideo Utca 2b., 14186163-2-41),
Invigor Informatika Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla Út 15/D., 14757671-2-43),
NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József Utca 56., 14023059-2-43),
CLARMONT I. S. Kft. (1054 Budapest Tüköry Utca 3., 13730848-2-41)
4. TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft., (1145 Budapest, Törökőr Utca 2., 12218778-2-42),
Tigra Rendszerház Kft. (1115 Budapest Bartók Béla út 105-113., 13284220-2-43),
Soloron 40 Zrt. (1054 Budapest, Kálmán Imre Utca 1., 26789402-2-41),
FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Kft. (1123 Budapest, Táltos Utca 1., 24278353-2-43),
REMEDIOS Zrt. (1063 Budapest, Bajnok Utca 13., 23037490-2-42),
I-Cell Mobilsoft Zrt. (1143 Budapest, Hungária Köz 5., 24132402-2-44),
Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74., 13978774-2-41),
Bravonet Kft. (1145 Budapest, Újvilág 50-52., 23768569-2-42)
5. T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36., 12928099244),
Grepton Informatikai Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán Körút 48-52., 12613056-2-42)
d) Az eljárásban nem kerültek figyelembevételre környezetvédelmi vagy szociális szempontok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)