Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/209
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.28.
Iktatószám: 20098/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: Budapest belterület 38920/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben „címképzés alatt” álló, „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greffné Nyári Ágnes
Telefon: +36 302807732
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bmsk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.bmsk.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001287732021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001287732021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: PEMA könnyűzenei képzési kp. tervezés, kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001287732021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Póka Egon Művészeti Akadémia – könnyűzenei képzési központ tervezése, kivitelezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: PEMA könnyűzenei képzési kp. tervezés, kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest belterület 38920/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben „címképzés alatt” álló, „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Fővállalkozói kivitelezési szerződés keretében a „Póka Egon Művészeti Akadémia – könnyűzenei képzési központ létrehozása” tárgyú beruházás megvalósítása, mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotra történő tervezési és generálkivitelezési feladatok ellátását.
Az 5 szintes épület létrehozása során megvalósítandó főbb mennyiségi jellemzők:
Nettó hasznos alapterület: 3 458,96 m2
Zöldfelület: 1 491 m2
Parkoló felület: 711 m2
Épített elemek (kerítés lábazat): 117 m2
A koncertterem belmagassága: 7,99 méter
1) Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig: 5 061 m2
2) Födémfeltöltések bontása: 546 m3
3) Válaszfal bontása: 1 874 m2
4) Lapburkolatok (padló- és falburkolat) bontása: 4 841 m2
5) Bitumenes lemez szigetelés bontása: 3 605 m2
6) Meglévő öntött aszfalt burkolat bontása: 4 560 m2
7) Meglévő öntött beton burkolat bontása: 1 987 m2
8) Esztrich aljzat készítése: 3 483 m2
9) Belső oldalfalvakolat készítése: 4 470 m2
10) Akusztikai előtétfal készítése (különböző vastagságban): 2 576 m2
11) Rejtett bordás akusztikai álmennyezet készítése: 1 876,1 m2
12) Padlóburkolat készítése: 1 600,4 m2
13) Falburkolat készítése: 1 174 m2
14) Belső festéseknél előkészítése, glettelés: 10 460 m2
15) Diszperziós festés: 10 460 m2
16) Homlokzati fal hőszigetelése: 2 279 m2
17) Lapostető hőszigetelése: 1 578 m2
18) Napelemes rendszer telepítése lapostetőre, 50kVA
19) Gyalogos, beton térkőburkolat építése: 1 898 m2
20) Termőföld terítése: 4 117 m2
21) Gyepnyesés 15 cm mélységig: 1 870 m2
22) Zöldfelület bontása 30 cm mélységig: 1 817 m2
23) Úttükör készítése: 5 589 m2
24) 8 cm vastag beton térkőburkolat építése ágyazóhomokkal együtt: 3 726 m2
25) Fém nyílászáró szerkezet elhelyezése: 177 db
26) Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése: 136 db
27) 370 kW teljesítményű hőszivattyú beépítése
28) Extenziv zöldtető: 489 m2
29) 16,5 m fesztávú, IPE300 acél tartó szerkezet
Az épület 17502 törzsszám alatt nyilvántartott műemléki érték kategóriában védett.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É-M (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap min. 0 – max. 60 hó)  6
2 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, min 0-max. 60 hó) 6
3 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, min 0-max. 60 hó) 6
4 5.1. Építéstechnológiai terv alszempontja 6
5 5.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 600
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációösszhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
3) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.
4) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
5) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a nettó vállalkozói díjat értékeli. Nettó vállalkozói díj: nettó tervezési díj + kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj, 7 % tartalékkeret nélkül (HUF)
6) A 2.-4. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2.-4. értékelési részszempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét (60 hónap). A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
7) III.1.3) pont folytatása:
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdések hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére a külön formanyomtatványt (EEKD-t) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.
Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§ (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.
A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő Ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és ic pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ (kivéve gb és gc pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására kell benyújtani.
SZ2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti kamarai tagsággal. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására kell benyújtani.
Folytatás a III.1.2) pontban!
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész B. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.
Utólagos igazolás:
Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ajánlattevőnek.
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző, három mérleg- fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó, teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző, három mérleg- fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházás) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (5), (6) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében elegendő, ha az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel, illetve az alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.1) pont folytatása:
Igazolási mód:
Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1)-SZ2) pontokban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.
Utólagos igazolás:
Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ajánlattevőnek.
SZ1) A Kbt.65.§ (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdés a) pontja és 26.§ (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
SZ2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő eseten a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmassági követelményekre a Kbt. 65. § (6)-(7), (11)-(12) bekezdései és a 69.§ (11) bekezdése is irányadók.
Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérleg- fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) az általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó árbevétele átlagosan nem érte el a 2.000.000.000 Ft összeget.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérleg- fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) az általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás) származó, nettó árbevétele átlagosan nem érte el az 1.500.000.000 Ft összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) – M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.
Utólagos igazolás:
Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ajánlattevőnek.
M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházás) szerinti, (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az eljárást megindító ajánalti felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.
Az igazolást/ igazolásokat legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve, elérhetősége,
c) a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),
d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),
e) a teljesítés helye,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
g) A Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.
A Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.
M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (2) bek. b) pontja alapján be kell mutatnia azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
a) Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), az alkalmassági követelmény adott pontját, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában.
b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség, képzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot, melyben szakember nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában korábban csatolta a szakember szakmai önéletrajzát (olyan tartalommal, melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés is és az értékelés körében vizsgált adatok is elkülönítve szerepeltetve vannak), úgy annak újbóli benyújtása nem kötelező. Csatolni kell továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot (az önéletrajzban is megtehető).
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a KD tartalmazza.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Folytatás a II.2.14) pontban!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési beruházás) munkák elvégzésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referencia munkákkal:
M1)1 Legalább 1 darab, minimum nettó 2.500 m2 alapterületű, közhasználatú építmény építésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozó munka, amely tartalmazott minimum 275 kW teljesítményű hőszivattyú és zöldtető beépítést is.
M1)2 Legalább 1 darab, oktatási intézményhez tartozó, műemléki védettségű épületen végzett épület építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési munka.
M1)3 Legalább 1 db minimum nettó 2.500 m2 alapterületű, oktatási létesítményben végzett épület építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési munka, melyet minimum 3 szinten végeztek.
M1)4 Oktatási létesítményen végzett, épület építésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozó munka, amelyet minimum nettó 500 m2 alapterületen végeztek.
M1)5 Legalább 1 db épület építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési munka amely tartalmazott min. 12,375 m fesztávú acél tartószerkezet építést, min. 5,5 m belmagasság mellett és min. 275 kW teljesítményű hőszivattyú beépítést.
Fenti követelmények egy vagy több szerződésből származó referenciával is teljesíthetők.
Több referencia bemutatása esetén a fenti M1)1 -M1)5. pont szerinti valamennyi elvárásnak pontonként maximum 1 db szerződéssel (referenciával)kell teljeskörűen megfelelni, a különböző pontok tekintetében a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M1)1 -M1)5 pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni. A fenti M1)1 -M1)5 pont szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen maximum összesen 5 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.
Oktatási intézmény: OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről) fogalommeghatározása szerinti nevelési, oktatási rendeltetést magába foglaló épület.
Közhasználatú építmény: 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 2.§ 9. pont.
Ajánlatkérő „nettó alapterület” alatt érti: az épület(ek) valamennyi szintjének összes (munkákkal érintett) helyiségének összesített alapterülete a falak alapterülete nélkül.
Ajánlatkérő „műemlék épület” alatt érti: A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15) pontja által meghatározott épület. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése alapján amennyiben nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
M2) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi, a teljesítésbe bevonásra kerülő szakembereket:
M2)1 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. sor Építési szakterület műemléki részszakterülete „MV-É-M” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2)2 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. sor Építménygépészeti szakterületek „MV-ÉG” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2)3 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. sor Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető, azaz az átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a tervezési szerződés tervezet tartalmazza:
Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított nettó Kivitelezésre jutó Vállalkozói díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, amely a Hatodik, Hetedik, Nyolcadik és Kilencedik részszámla, valamint a Végszámla összegéből egyenlő arányban kerül levonásra.
Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő 250.000.000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 250.000.000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes elszámolásáig kell folyamatosan rendelkezésre állnia. Az előleg elszámolására vonatkozó szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: A tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 0,5%-a naponta, max. 40 naptári napra eső összeg.
Meghiúsulási kötbér: A tartalékkeret nélküli számított nettó Vállalkozói díj 20 %-a.
Szerződésszegési kötbér: szerződésszegésenként 200.000 Ft, max. 20.000.000 Ft.
Jótállási kötelezettség: A Beruházás hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételének lezárásától számított 24 (huszonnégy) hónap.
Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 3%-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésétől számított 15 naptári napon belül nem bocsátja ajánlatkérő rendelkezésére, ajánlatkérő elállhat a szerződéstől.
Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján, a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 3%-a.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
Nyertes ajánlattevő tizenhárom darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására jogosult, a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A 2007. évi CXXVII. tv., a 2011. évi CXCV. tv. Ajánlatkérő a nettó Kivitelezésre jutó Vállalkozói díj 7%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet alkalmaz.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
- 2007. évi CXXVII. tv;
- 2011. évi CXCV. tv;
- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §;
- 2015. évi CXLIII. tv 27/A. §, 135.§(1), (3),(5)-(6);
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. §-ában foglaltakat alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 25.000.000 HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A rendelkezésre bocsátást az ajánlatban az EKR -be történő feltöltéssel igazolni kell. Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Ezzel kapcsolatos kamatot ajánlatkérő nem fizet. További információk a Közbeszerzési Dokumentumban.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
3) Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a teljesítési hely tekintetében. A helyszíni bejárás időpontja: 2021.11.03. 9:00 óra. Találkozás helyszíne: Budapest belterület 38920/5 helyrajzi szám. Oktatási épület előtti sportpálya (bejárat az Eiffel Műhelyház előtti kapun).
4) Az ajánlathoz (elektronikus űrlap formájában) csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
• a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,
• EEKD,
• Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,
• Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),
• a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),
• folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),
• üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 69. § szerinti AK külön felhívására az AT-nek elektronikus űrlap formájában csatolnia kell:
• a kizáró okokról szóló, Kbt. 62.§ (1) bek. kb), kc) szerinti nyilatkozatokat,
• a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot.
5) A felhívás III.1.2) és III.1.3.) pontja szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
6) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.
Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.
A 2-4. értékelési részszempont esetében a fenti útmutató 1. sz. melléklet A.1.ab.pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.
Az 5. értékelési részszempont esetében a fenti útmutató 1. sz. melléklet B.pontja szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban
7) Ha Ajánlattevő a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában 0 hónapnál több szakmai gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakemberről szóló Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatot (elektronikus űrlap), ahol értékelési szempontonként a megajánlott szakemberek nevét kell feltüntetni, és a szakember aláírt szakmai önéletrajzát, olyan tartalommal, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen alátámasztható.
Továbbá az ajánlat részeként, ha az ajánlattevő a 2-4. értékelési részszempontok 0 hónapnál több szakmai gyakorlatot ajánl meg az ajánlathoz csatolni kell az M2)1 - M2)3 alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlapot.
8) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
10) Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Markek Viktor 01132.
12) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónapon 60 napot ért.
13) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
14) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
15) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték ajánlatkérő rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba.
16) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.
Folytatás a VI.4.3) pontban!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.3) pont folytatása:
17) Ajánlatkérő feltételül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződében meghatározott időpontig legalább 250.000.000 Ft/káresemény és 500.000.000 Ft/év limitösszegű a beruházás minden kockázatára kiterjedő építőipari felelősségbiztosítást, valamint legalább a Vállalkozói díj összegének megfelelő biztosítási összegű “all risk” típusú építés-szerelési biztosítást, kötni és azt a szerződés hatályba lépésétől a Műszaki Átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) napig folyamatosan fenntartani.
A nyertes ajánlattevő köteles továbbá legalább 100.000.000 Ft/káresemény és 200.000.000 Ft/év összegű tervezői és mérnöki felelősségbiztosítást kötni és azt a szerződés időtartama alatt folyamatosan fenntartani.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot a felelősségbiztosítás vonatkozásában a közb. dok.-ban foglaltak szerint.
18) Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést és a projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában), az ütemterveket a szerződéskötésre, valamint a szerződés hatálybalépésére aktualizálni kell.
19) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti: 1. értékelési részszempont tekintetében az árazott költségvetést, a 2., 3. és 4. értékelési részszempont tekintetében azt az ajánlattevői nyilatkozatot amelyben az értékelés körébe vont szakember név szerint megjelölésre kerül, az 5. értékelési részszempont tekintetében az Építésszervezési tervet.
20) Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza.
21) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevő köteles az MSZ ISO 45001:2018 rendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések leírását alkalmazni.
22) További információkat a Közbeszerzési Dokumentum tartalmaz.
23) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 98. § (3) bek. szerinti jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint, elsősorban bontási és műemléki épületfelújítási munkákra, útépítési munkákra, kert- és tájépítési munkákra, közműépítési munkákra, illetve ezekhez kapcsolódó munkákra. Ajánlatkérő ezeket jelen szerződéses feltételekhez hasonló módon, a szerződés időtartama alatt rendelheti meg, a munkák megfelelnek az alapprojektnek, eredeti műszaki tartalomhoz igazodnak, abban szereplő, azokkal megegyező, ahhoz kapcsolódó munkák lehetnek.
Ajánlatkérő amennyiben alkalmazza a Kbt. 98. § (3) bekezdését, abban az esetben az eljárás során alkalmassági követelményt - amennyiben azt a Kbt. akkori szabályai is lehetővé teszik - nem fog előírni. Ajánlatkérő amennyiben alkalmazza a Kbt. 98. § (3) bekezdését, abban az esetben az eljárás során főbb szerződéses feltételként a tárgyi közbeszerzési eljárás lényeges feltételeit fogja alkalmazni, ideértve különösen a kötbéreket, biztosítékokat, a majdani eljárás becsült értékéhez mért felelősség biztosítás mértékeket, és minden olyan vállalkozó kötelezettséget, amelyet a tárgyi közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet teljesítés folyamatára és mikéntjére vonatkozóan tartalmazott. Értékelési szempont a Kbt. 100. § (5) szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák