Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Gyorsított tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.10.14.
Iktatószám: 20133/2015
CPV Kód: 71541000-2;71240000-2;71300000-1;71311000-1;71311100-2
Ajánlatkérő: Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye: Budapest X. ker. Kőbányai út 30.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. József Csilla
Telefon: +36 18147169
E-mail: drjozsefcsilla@opera.hu
Fax: +36 13318712
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma lebonyolítói feladatai
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budapest X. ker. Kőbányai út 30.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Megbízási szerződés a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma lebonyolítói feladatok ellátására
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71541000-2
További tárgyak: 71240000-2
71300000-1
71311000-1
71311100-2
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épületekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása során szükséges beruházás lebonyolítói feladatok ellátása. A beruházás tervezett költsége: 9 milliárd HUF. A beruházással érintett épület alapterülete, mely ipari és logisztikai funkciót is betölt tervezetten 22.850 m2. A beruházás során tervezetten 2000 m2 nagyságú és 400 fő nézőszámú színház is megvalósul oly módon, hogy a beruházással érintett műemléki felújítás értéke tervezetten 7 milliárd HUF. A beruházással érintett épületben tervezetten 1000 m2 sport és 1200 m2 oktató központ is megvalósul.
I. A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZÁBAN
Beruházási program meghatározása
Költségbecslés készítése
Organizációs feltételek kidolgozása
Résztvevők együttműködési feltételrendszerének kidolgozása
Tervezés felügyelete, koordinációja
Engedélyezési és Kiviteli tervek szakmai ellenőrzésének felügyelete
Tervváltozások követése
Határidők ellenőrzése
Hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói egyeztetések felügyelete
Engedélyeztetés
II. A PROJEKT ÉPÍTÉSI SZAKASZÁBAN
Az organizációs feltételek tisztázása a kijelölt kivitelezővel
A munkaterület átadás lebonyolítása
Folyamatos műszaki ellenőrzés felügyelete
A Megbízói érdekek érvényesítése az Építési Napló útján
Heti rendszerességgel kooperációs értekezlet szervezése, levezetése, emlékeztető elkészítése
Változtatás menedzsment
Műszaki átadás
Az eljárás megszervezése, lebonyolítása
Vállalkozói és Tervezői, illetve Műszaki ellenőri szerződések lezárása
III. A PROJEKT LEZÁRÁST KÖVETŐ FELADATOK
Garanciális feladatok
IV. PROJEKT - ÁTFOGÓ, FOLYAMATOS TEVÉKENYSÉGEK
Beszámolás, nyilvántartás, adatfeldolgozás
A részletes műszaki leírást a kiegészítő irat tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: A kötbér napi összege a nettó megbízási díj 0,5 %-ának megfelelő forint összeg, A kötbérfizetési kötelezettség maximuma 15 késedelmes napra jutó összeg. Ennek elérését követően a Megbízó jogosult a szerződést a Ptk. 6:278. § alapján azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott felmondással felmondani.
Teljesítés elmaradása miatti kötbér: Amennyiben olyan okból, amiért a Megbízott felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul, akkor a Megbízott a teljes nettó megbízási díj 15%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
Amennyiben a Megbízottnak kötbérfizetési kötelezettsége van, Megbízó a kötbér összegével csökkentve fizetheti ki a Megbízott aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltakra.
A Ptk 6:186. § (1) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő helytállása, illetve kötbérfizetési kötelezettsége arra az esetre vonatkozik, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét, a Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítés igazolás tartalma szerint szabályszerűen kiállított és a teljesítést követő hónap 10. napjáig benyújtott számla ellenében - a Kbt. 130. § (5)- (6) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 60 naptári napos határidőre - átutalással egyenlíti ki a dokumentációban részletesen meghatározott feltételek szerint. A kifizetések során irányadó a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a. A Megbízott a szerződésben rögzítettek alapján a megbízási díj 60%-a összegéig havonta, valamint a megbízási díj 40%-a összegéig a pénzügyi ütemezésben meghatározott külön mérföldkövek elérése esetén nyújthat be a pénzügyi ütemtervben meghatározott összegű részszámlákat Megbízónak.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását önálló jelentkező/ajánlattevő és közös jelentkező/ajánlattevők esetében is.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
-Az eljárásban nem lehet jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll,
- Az eljárásban nem lehet jelentkező, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá esik.
Ajánlatkérő felhívja jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (1) bekezdése b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az jelentkezőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, amely/aki részéről a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Igazolási mód:
- A Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) f) pontjai, valamint a Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állását a jelentkezőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (2) - (8) § és 10-11.§ szerint kell igazolnia,
- A jelentkező köteles nyilatkozni jelentkezésében, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
Jelentkező, (közös ajánlattétel esetén jelentkezők) a jelentkezésben:
a) saját nyilatkozatot nyújtson be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát csatolja- a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását - a magyarországi letelepedésű jelentkezők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában pedig a Közbeszerzési Hatóság által(KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 01.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
Külföldön letelepedett jelentkező jelentkezéséhez nyilatkozatot szükséges csatolni, arra vonatkozóan, hogy mely kizáró okot, mely hatóság/szervezet jogosult igazolni, illetve mely esetekben nem áll rendelkezésre az adott kizáró ok tekintetében hatósági igazolás, vagy adott szervezettől származó nyilatkozat.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi felhívás feladásánál nem régebbi igazolások és nyilatkozatok benyújtását fogadja el.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1 A 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés a) alpontja alapján a jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) csatolni szükséges valamennyi számlavezető pénzügyi intézményététől származó, nyilatkozatát (egyszerű másolatban) - attól függően, hogy a jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak az alábbi tartalommal:
- a vezetett számla pénzforgalmi jelzőszáma,
- a számlavezetés kezdete,
- a számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban) 30 naptári napon túli sorban állás jelentkezett-e.
P.2 A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti éve számviteli jogszabályoknak megfelelő, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával kiegészítő mellékletek nélkül, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. Ebben az esetben Jelentkezőnek ajánlatában nyilatkozni szükséges arról, hogy a kért beszámolók az céginformációs szolgálat honlapján elérhetőek.
Ha a jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P.3 A 310/2011 (XII.23.) Kormány rendelet 14. § (1) bekezdés c) alpontja alapján a jelentkező (közös jelentkező) cégszerűen aláírt nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évből a - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes és a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről, attól függően, hogy a jelentkező (közös jelentkező) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmassági előírásra irányadó a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14 § (3) és (5) bekezdése.
Ha a részvételre jelentkező a P.2 vagy P.3 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 55. § (4)-(5)-(6) bekezdései és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak. A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A P.3. esetében az alkalmassági minimumkövetelménynek a közös jelentkezők -a Kbt. 55. § (4) bekezdésének megfelelően - együttesen is megfelelhetnek.
A P.1. és P.2 alkalmassági követelmény esetében, az NFM-NFÜ (ME)-KH-EUTAF közös álláspontja értelmében, a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös jelentkezők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott alkalmassági követelményeknek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi -gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetőek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P.1. Alkalmatlan a jelentkező (közös jelentkező) amennyiben a jelentkező (közös jelentkező) valamelyik számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata alapján megállapítható, hogy számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban) 30 naptári napon túli sorban állás volt.
Ajánlatkérő a sorba állított tétel alatt, a 2009. évi LXXXV törvény 2.§ szerinti megfogalmazást tekinti irányadónak.

P.2. Alkalmatlan a jelentkező (közös jelentkező) ha a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évről szóló beszámolói szerinti mérleg szerinti eredménye az utolsó három pénzügyileg lezárt üzleti év közül egy évnél több alkalommal negatív. Nem minősül „negatív”-nak a mérleg szerinti eredmény, amennyiben annak értéke „pozitív” vagy „nulla”.
Az NFM-NFÜ (ME)-KH-EUTAF 2014. február 6-án kelt közös álláspont X. pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint, ha a jelentkező a fentebb megkövetelt irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya (magasépítési létesítmény és a kapcsolódó: burkolt- és zöldfelületek, út és közművek megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói tevékenység) szerinti árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió Ft összeget.
Lebonyolítás alatt Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.1 pontjában előírt feladatokat érti.
P.3 Alkalmatlan a jelentkező (közös jelentkező), ha nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évből a teljes ÁFA nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 180 millió Ft összeget, valamint amennyiben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény és a kapcsolódó: burkolt- és zöldfelületek, út és közművek megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói tevékenység) származó ÁFA nélkül számított árbevétele a felhívás feladását megelőző három üzleti év összességében nem éri el a 180 millió HUF-ot.
Az NFM-NFÜ (ME)-KH-EUTAF 2014. február 6-án kelt közös álláspont IX. pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint, ha a jelentkező a fentebb megkövetelt irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya (magasépítési létesítmény és a kapcsolódó: burkolt- és zöldfelületek, út és közművek megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói tevékenység) szerinti árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió Ft összeget.
Lebonyolítás alatt Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.1 pontjában előírt feladatokat érti.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1) Jelentkezőnek a jelentkezéshez csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) során teljesített legjelentősebb, a beszerzés tárgyával (lebonyolító mérnök) megegyező szolgáltatásainak ismertetését.
A nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a
• a szerződést kötő másik fél megnevezést, székhelye
• Referenciát nyújtó személy neve, telefonszáma
• a szolgáltatás tárgya olyan részletesettséggel, mely alapján az előírt alkalmasság ellenőrizhető (műemléki épület esetében a műemléki törzsszám feltüntetése)
• az ellenszolgáltatás nettó összegét (HUF),
• teljesítés idejét (ÉV/HÓ/NAP), helye
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös jelentkezőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Az ismertetést a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani.
M/2) Jelentkező tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozatát, mely tartalmazza a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezés, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését.
Az ajánlatban megnevezésre kerülő szakemberek tekintetében az ajánlatban csatolni kell:
- az iskolai oklevelet egyszerű másolatban
- saját kezűleg aláírt önéletrajzot a szakmai tapasztalat igazolására, melyben a szakmai tapasztalat ÉV/HÓ/NAP bontásban pontosan feltüntetésre kerül.
- szakemberek kifejezett nyilatkozatát, hogy jelentkező nyertessége esetén rendelkezésre állnak és közreműködnek a teljesítésben
A jelentkezéshez csatolni szükséges a jelentkező nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani.
Amennyiben a megajánlott szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szólóhatározat egyszerű másolatát vagy nyilatkozatot a kamarai nyilvántartási számáról. A 266/2013. (VII.11) Korm.rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi.
Amennyiben a megajánlott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, akkor jelentkező nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása esetén az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
M.3) Jelentkezőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja szerint csatolnia kell a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések meglétét igazoló okiratokat, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés)
M.4) Jelentkezőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés i) pontja szerint csatolnia kell a környezetvédelmi intézkedések érdekében tett intézkedések meglétét igazoló okiratokat, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.(310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés)

M.5) Csatolandó a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontja szerint a Jelentkező cégszerű nyilatkozata az előző három évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 55. § (4)-(5)-(6 a) és b)) bekezdései és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet.
Az alkalmassági követelményeknek közös jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M.1 Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) során teljesített az alábbiakban megfogalmazott referencia előírásokkal:
M.1.1 legalább 1 db, legalább nettó 6,2 milliárd HUF értékű, legalább 16.500 m2 alapterületű olyan, magasépítési beruházás lebonyolítására vonatkozó munka, amely
- új vagy meglévő épület megvalósítására vagy újjáépítésére vonatkozott,
- a létesítmény műszaki átadás-átvétele sikeresen megtörtént, valamint
- az ellenszolgáltatás összege meghaladta a nettó 35 millió HUF értéket.
M.1.2 legalább 1 db, tervezési koordinációra és/vagy tervellenőrzésre vonatkozó olyan referenciamunka, amely
- legalább bruttó 16.500 m2 alapterületű épület megvalósításához kapcsolódott és
- legalább a négy alapszakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) kiterjedt, valamint
- az ellenszolgáltatás összege meghaladta a nettó 10 millió HUF értéket;
M.1.3 az alábbi feltételeknek megfelelő beruházás lebonyolítására vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciák, amelyek közül
M.1.3.1 legalább 1 db olyan épületre vonatkozó referencia, ahol az épület tartalmazott legalább 1.500 m2 bruttó alapterületű színházi funkciót (Színház alatt Ajánlatkérő olyan prózai, zenés, táncos színpadi művek előadásával foglalkozó előadó-művészeti zárt kőszínházat ért, amelyik tartalmaz színpadot, zenekari árkot, és nézőteret - továbbiakban Színház) és a nézőszám meghaladta a 300 főt és a beruházás (amely legalább kiterjedt a színpad technológia,nézőtér építésére, vagy felújítására) lebonyolítására vonatkozó ellenszolgáltatás összege meghaladta a nettó 24 millió HUF értéket.
M.1.3.2 legalább 1 db műemléki védettség alatt álló létesítmény legalább nettó 700 millió HUF értékű felújítási és/vagy rekonstrukciós és /vagy átalakítási munkáira vonatkozó referencia, ahol a beruházás lebonyolítására vonatkozó ellenszolgáltatás összege meghaladta a nettó 15 millió HUF értéket;
M.1.3.3 legalább 1 db olyan épületre vonatkozó referencia, ahol az épület tartalmazott legalább 16.500 m2 ipari, logisztikai funkciót, részben daruzott, ahol a beruházás lebonyolítására vonatkozó ellenszolgáltatás összege meghaladta a nettó 45 millió HUF értéket;
M.1.3.4 legalább 1 db olyan épületre vonatkozó referencia, ahol az épület tartalmazott legalább 750 m2 sport, és egyben 840 m2 oktatási funkciót, ahol a beruházás lebonyolításra vonatkozó ellenszolgáltatás összege meghaladta a 15 millió HUF értéket;
M.1.3.5 legalább 1 db olyan legalább nettó 6,2 milliárd HUF értékű beruházás keretében végzett referenciamunka, ahol a részvételre jelentkező a szolgáltatást központi adatbázis alapú, strukturált, egyidejűleg több hozzáférést biztosító digitális dokumentumkezelő rendszer használatával látta el.
A M.1. ponton belül egy referencia több referencia előírást is igazolhat.
M.2) Alkalmas a jelentkező, amennyiben rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel az alábbiak szerint (legalább 5 különböző személy megajánlása szükséges):
M.2.1. Senior projektvezető (beruházás lebonyolító) (1 fő)
A szakemberrel szemben elvárások az alábbiak:
- Végzettség: felsőfokú (egyetemi, vagy főiskolai) műszaki végzettség
- Szakmai gyakorlat: legalább 36 hónapos építőipari szakmai tapasztalat és minimum 36 hónapos projektvezetői szakmai tapasztalat. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartam alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el.
További elvárás, hogy
- a szakember rendelkezzen az alábbi tapasztalattal:
o legalább 1 darab, legalább nettó 6,2 milliárd HUF bekerülési értékű, több funkciós magasépítési létesítmény megvalósítására vonatkozó projektvezetői tapasztalat;
o legalább 1 darab legalább nettó 1 milliárd HUF bekerülési értékű, színház célú, legalább bruttó 1500 m2 alapterületű, legalább 300 fős nézőterű épület megvalósítására (építés vagy felújítás) vonatkozó projektvezetői tapasztalat.
M.2.2 Tervkoordinációs és tervellenőrzési vezető (1 fő)
A szakemberrel szemben elvárások az alábbiak
- Végzettség:
o okleveles építészmérnök (jogosultság É/1) és
o okleveles építőmérnök (jogosultság KÉ-K és/vagy KÉ-VA)
- Szakmai gyakorlat: legalább 3 éves (36 hónapos) építőipari tervezési és/vagy tervellenőrzési tapasztalat. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartam alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el.
További elvárás, hogy
- a szakember rendelkezzen az alábbi tapasztalattal:
o legalább 1 db legalább nettó 6,2 milliárd HUF bekerülési értékű ipari, műemléki környezetben magasépítési létesítmény megvalósítása (építése vagy felújítása) során szerzett tervkoordinációs és tervellenőrzési tapasztalat.
M.2.3 Szakági beruházás lebonyolítók
Valamennyi szakemberrel szemben elvárások az alábbiak:
- Végzettség: felsőfokú műszaki végzettség
- Szakmai gyakorlat: az adott szakterületen legalább 36 hónap tapasztalat beruházás lebonyolítóként. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartam alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el.
- valamint szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján feleljen meg az adott műszaki ellenőrzési szakterület betöltésére előírt 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti feltételeknek.
A M.2.3. ponton belül egy szakember egy pozícióra jelölhető.
• Magasépítési szakterület ME-É (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
• Építménygépészeti szakterület ME-G (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
• Építményvillamossági szakterület ME-V (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
• Közlekedési építmények szakterület ME-KÉ (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
Szakmai tapasztalat a szakági lebonyolító közül legalább:
- 2 főnek rendelkeznie kell legalább 1 db, legalább nettó 6,2 milliárd HUF bekerülési értékű magasépítésű létesítmény megvalósítása során szerzett beruházás lebonyolítási tapasztalattal,
- 2 főnek rendelkeznie kell színház funkciót is magába foglaló létesítmény beruházás lebonyolítási tapasztalattal,
- 2 főnek rendelkeznie kell műemléki védettség alatt álló létesítmény felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy átalakítására vonatkozó beruházás lebonyolítási tapasztalattal.
M.3) Jelentkező alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik építési beruházás lebonyolításra és/vagy mérnöki tanácsadásra vonatkozó ISO 9001 jelű nemzetközi szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű, a részvételi határidő lejártakor érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

M.4) Jelentkező alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik építési beruházás lebonyolításra és/vagy mérnöki tanácsadásra vonatkozó ISO 14001 jelű nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, a részvételi határidő lejártakor érvényes környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.

M.5) Jelentkező alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző három évben évente legalább 10 fő éves átlagos statisztikai létszámmal és 1 fő vezető tisztségviselői létszámmal.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
194/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről.
312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
x Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről szóló 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján az új műhelyháznak és próbacentrumnak első ütemben 2016. december 31-ig átadásra kell kerülnie. A Projekt megvalósításához a projekt során megvalósításra kerülő közbeszerzési eljárások előkészítéséhez Ajánlatkérő megfelelő szakértelemmel rendelkező mérnök lebonyolító (projektmenedzsment) szakértelemmel nem rendelkezik. A Projekt sikeres és a Korm. határozatban foglaltak szerinti megvalósításához szükséges a megfelelő szakértelemmel rendelkező mérnök lebonyolító (projektmenedzsment) igénybe vétele különösen a projekthez kötődő előkészítő feladatok, kiemelten a tervezési feladatok során felmerülő szakmai egyeztetések, a tervezés és az engedélyezési folyamatok szakmai kontrollját. A Projekt határidejére tekintettel szükséges és elengedhetetlen, továbbá kivételesen indokolt és egyben sürgős a gyorsított eljárás alkalmazása, tekintettel arra, hogy egyéb eljárás alkalmazásával a Korm. határozatban előírt határidő nem lenne tartható.
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma 3
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A rangsorolás szempontjai (zárójelben a súlyszám található):
A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a III. 2. 3.) M/1.3.1 pontban előírtaknak megfelelő, bemutatott referenciák közül a legnagyobb befogadó képességű (nézőszámú) nézőtér referencia. Amennyiben jelentkező több referenciát nyújt be, úgy csak a legnagyobb befogadó képességű (nézőszámú) nézőtér referencia kerül elbírálásra.
Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapján két vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő ranghely alakulna ki, úgy Ajánlatkérő azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek a rangsorolási szempont szerinti referenciáiban megjelölt épület nettó alapterülete nagyobb. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás és a Kbt. által előírt formai és tartalmi követelményeknek. Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást csak az első 3 helyen rangsorolt részvételre jelentkezőnek küld.
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár 60
Lebonyolítás módszertana 40
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/10/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/10/22 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2015/10/29 (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
(adott esetben) Hely:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) A kiegészítő irat átvehető a jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 8:30-14:00 óra között (helyi idő szerint), illetve a részvételi határidő lejártának napján 8:30-10:00 óra között(helyi idő szerint). A kiegészítő iratot jelentkezésenként legalább egy jelentkező vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozó általi átvétele az érvényes jelentkezés feltétele. Részvételi jelentkezéskérő biztosítja a kiegészítő iratba történő előzetes betekintést. Az Részvételi jelentkezéskérő, a jelentkező megkeresése esetén, a kiegészítő iratot a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerinti feltételekkel megküldi a jelentkező által megadott címre. A kiegészítő irat kiváltása, a jelentkezés elkészítése, postázása, vagy az ahhoz kapcsolódó bármely költség kizárólag a jelentkezőt terheli. Esetleges érvénytelen vagy nem nyertes jelentkezés esetén megtérítési igénye az jelentkezőnek nem lehet.
2.) A jelentkezés részletes formai követelményeit a kiegészítő irat tartalmazza. A részvételi jelentkezést magyar nyelven, 1 eredeti papírpéldányban szükséges benyújtani. A csomagoláson az jelentkező nevét, címét, az „A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma lebonyolítói feladatai - részvételi határidő előtt felbontani TILOS!” megjelölést kell feltüntetni. A részvételi jelentkezést 1 példányban jelszó nélkül olvasható (de nem módosítható -pdf., vagy azzal egyenértékű file formátumban) elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a részvételi jelentkezés eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. Amennyiben a papír alapú és elektronikus példány tartalma között ellentmondás található, úgy Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak.
A részvételi jelentkezések bontásának helye: JURATIO Zrt., 1071 Budapest, Városligeti fasor 23., II. em. 6.
Ideje: 2015. október 22., 10:00 óra
A részvételi jelentkezések bontására a Kbt. 62. § (1)-(4), továbbá (5) (6) és (7) bekezdései irányadóak.
3.) A részvételi jelentkezés - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: a jelentkező nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát. A felolvasólap Ajánlatkérő által elvárt formáját a kiegészítő irat tartalmazza.
4.) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell:
- jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) valamint a Kbt. 58. § (3) bekezdésére vonatkozóan;
- a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szólótörvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell;
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot;
- a részvételi jelentkezést aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén jelentkezők, ill. és kapacitást nyújtó szervezet képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját;
- jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; Jelentkezőknek részvételi jelentkezésükhöz nemleges nyilatkozatot is szükséges csatolniuk.
- amennyiben jelentkező kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell a Jelentkező,illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésére;
5.) Amennyiben a részvételi jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a Jelentkező (közös jelentkező), alvállalkozó, illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy közös részvételi jelentkezéstétel esetén a részvételi jelentkezésnek kétséget kizáró módon, egyértelműen tartalmaznia kell, hogy kik a közös jelentkezők.
6.) Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 67. §-a szerint biztosít hiánypótlást.Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7.) Kiegészítő tájékoztatást jelentkező a Kbt. 45. §-ában foglaltak szerint kérhet az A. melléklet I. pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton. A válaszokat tartalmazó dokumentum az részvételi jelentkezéstételi dokumentációrészévé válik.
8.) A részvételi felhívásban és a kiegészítő iratban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9.) A részvételi jelentkezésben esetlegesen EUR-ban vagy más devizában előforduló összegeket a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az adott év utolsónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett HUF/EUR vagy HUF/egyéb deviza árfolyamon veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az jelentkező saját központi bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén Jelentkezőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
10.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az részvételi jelentkezések értékelése során a következő legkedvezőbb részvételi jelentkezést tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
11.) A részvételi jelentkezés összeállításának valamennyi költsége a Jelentkezőt terheli.
12.) Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az jelentkezőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar fordítást is. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok jelentkező általi felelős fordítását is köteles elfogadni. A fordításban elkövetett hibákért a jelentkező felel. A becsatolt fordítások helyességéről Jelentkezőnek cégszerűen szükséges nyilatkozni.
13.) Több jelentkező közösen is tehet részvételi jelentkezést/ajánlatot (közös jelentkezése/ajánlattétel). Ebben az esetben a közösen benyújtott részvételi jelentkezésben rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására a jelentkezők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös jelentkezőknek a részvételi jelentkezéshez csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös jelentkezők/ajánlattevők tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a közös jelentkező/ajánlattevő tagoknak a közös jelentkezésre/ajánlattételre szóló teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza.
14.) A részvételi Ajánlatkérő a pénzügyi, gazdasági, továbbá a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített jelentkezők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. (A P.1., P.2., P.3., és M.1., M.2., M.3., M.4., M.5., alkalmassági követelmények tekintetében.)
15.) Értékelés módszertana: Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében pedig a sorbarendezés módszere kerül alkalmazásra a Kiegészítő iratban és az Ajánlatkérési dokumentációban foglaltaknak megfelelően. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont.
16.) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján részvételi Ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Az részvételi jelentkezés 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
17.) Amennyiben a jelentkező, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett másszervezet az részvételi jelentkezésben - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az részvételi jelentkezéshez csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
18.) Ajánlatkérő szerződéses feltételként megköveteli, hogy ajánlattevőnek rendelkeznie kell érvényes minimum 150 millió Ft/kár és minimum 190 millió Ft/év kártérítési limitű szakmai felelősségbiztosítással, amely az ajánlattevő esetleges közreműködőinek a szolgáltatására is kiterjed. Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szakmai felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja, erre vonatkozóan Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatot szükséges benyújtania, majd az ajánlattételi szakaszban. A szakmai felelősségbiztosítás az ajánlattevő teljesítésével okozati összefüggésben keletkező káresemények személyi- és dologi kárainak megtérítésére kell kiterjednie. A szakmai felelősségbiztosítás a szerződés mellékletét képezi.
19.) Ajánlatkérő szerződéses feltételként megköveteli, hogy ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú legális (jogtiszta) projektmenedzseri szoftverrel, amely az alábbi funkcionális követelményeknek megfelel: Projekttervezés, Feladat ütemezése, Erőforrások és források kezelése, Gantt és hálós diagramok, Bázistervek létrehozása, Projekt követés, Projektjelentés készítés, Projektek aktualizálása, Portfólió kezelés, Projektellenőrzés, Változáskezelés, WEB felületi megjelenítés. Erre vonatkozóan Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatot szükséges benyújtania, majd az ajánlattételi szakaszban.
20.) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
21.) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem ír elő.
22.) A szerződés időtartama: A Megbízott feladatait a szerződés hatályba lépésétől a Projekt lezárásától (sikeres műszaki átadás-átvétel) számított egy éven belül esedékes egyéves utó-felülvizsgálati eljárás lezárás lezárásáig köteles ellátni, azaz tervezetten: 2018. július 30.-ig.
23.) Ajánlatkérő a Kbt. 89 § (2) bekezdés b) pontja alapján tárgyalásos eljárást folytat le, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás objektív természete és az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását.
24.) A tárgyalás lefolytatásának menete, és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
Ajánlatkérő egy, vagy szükség esetén több fordulós tárgyalást tart, melynek keretében minden ajánlatot tett és a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel együttesen tárgyal a beszerzés műszaki, szerződéses és kereskedelmi feltételeiről. Minden tárgyalás végeztével Ajánlatkérő vagy a képviseletében eljáró jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő vagy a képviseletében eljáró az ajánlattevőknek a tárgyalás végeztével átadja. A tárgyalásokon kizárólag cégjegyzésre jogosult, vagy az ajánlattevő nevében nyilatkozattételre teljes jogú meghatalmazással rendelkező személy tehet nyilatkozatot. Ez utóbbi esetben a meghatalmazás eredeti példányának vagy az ajánlatban történő csatolása, vagy a tárgyaláson történő átadása szükséges. Az ajánlattevő nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét ajánlatkérő minden egyes tárgyalási forduló során ellenőrzi. Az ajánlattevőt terheli annak kötelezettsége, hogy valamennyi tárgyalási fordulón a megfelelő jogi- és műszaki szakértelemmel rendelkező személy jelen legyen, aki képes az ajánlattevő nevében nyilatkozatot tenni. A tárgyalások lezárásaként az Ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel. Az alap és végső ajánlatokat is sértetlen, lezárt borítékban kell benyújtani, mely bontásra és jegyzőkönyvezésre kerülnek. A végső ajánlat megtétele után ajánlati kötöttség áll be, melynek időtartama - a Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján - 60 naptári nap.
25.) Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137. § szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/09 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dominiák Ildikó
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dominiák Ildikó
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dominiák Ildikó
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.