Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/44
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Közzététel dátuma:2018.03.02.
Iktatószám:2027/2018
CPV Kód:79996000-2;98511000-8;92350000-9
Ajánlatkérő:Magyar Posta Zrt.
Teljesítés helye:Veszprém megye települései
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Majlinger Ferenc e. v.
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Postai szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Postai cím: Dunavirág u. 2-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Barna-Török Ibolya
Telefon: +36 307718573
E-mail: Torok.Ibolya@posta.hu
Fax: +36 12881589
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.posta.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Majlinger Ferenc e. v.
Postai cím: Szent István u. 8.
Város/Község: Balatonkenese
Postai irányítószám: 8174
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Majlinger Ferenc
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
x Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Postai közreműködők kiválasztása Veszprém megye településein (II. ütem)
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Veszprém megye települései
NUTS-kód HU213
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2009/03/06 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Postai küldemények kézbesítési, felvételi szolgáltatásához, postai pénzforgalmi szolgáltatásokhoz,
a posta által végzett egyéb- és kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátása
Veszprém megye
12. rész: Balatonakarattya szolgáltatóhely
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79996000-2
További tárgyak:98511000-8
92350000-9
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 32.654.666 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
x Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Ajánlatkérő által meghatározott díjakra (egyformán minden díjtételre) megajánlott százalékos kedvezmény mértéke27
Kézbesítési havidíjra megajánlott százalékos kedvezmény mértéke8
Nyitvatartási idő10
Humán erőforrás szakmai felkészültségének szinten tartása és továbbfejlesztése10
Értékesítés - orientált szolgáltatói szemlélet20
Szolgáltatás minőségi program15
Üzemszervezés10
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2008 /S 53 - 072359
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2008/03/15 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3910 / 2008 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2008/03/19 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2009 /S 44 - 063774
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2009/03/05 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1171 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2009/06/15 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
2018. február 01. napjától a közreműködői díjak (%-os kedvezmények mértéke) módosítására a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22. § (2) bek. b) pontja és a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § vonatkozó rendelkezései alapján a jogszabályoknak megfelelően került sor.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződések módosítására a jogszabályi változásokra tekintettel a Magyar Posta Zrt. kezdeményezése alapján került sor a kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016.(XII.15.) Korm. rendelet 2.§a alapján, miszerint a 2018. január 1. napjától a munkavállalóknak fizetendő minimálbér, illetőleg garantált bérminimum összege megemelkedett. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a módosítás nem változtatta meg a szerződés általános jellegét.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2018/01/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A Részvételi felhívás és a Részvételi dokumentáció közvetlen megküldésére 2008. július 23-án került sor az előminősített Jelentkezők részére.
Szerződő Partner adatai, szerződésszám:
- Majlinger Ferenc 8174 Balatonkenese, Szent István u. 8. (1-25330/2009.)
12. rész: Balatonakarattya szolgáltatóhely
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes Ajánlattevőként szerződő Partnerek a szerződésmódosítások aláírásával elfogadták a módosításokban foglaltakat.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2018/02/27 (év/hó/nap)