Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/29
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.02.11.
Iktatószám: 2032/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;FK-RASZTER Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai l
Telefon: +36 209286041
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000464112019/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 35 lakásos lakóépület kivitelezése (Jász u. 72.)
Hivatkozási szám: EKR000464112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 35 lakásos lakóépület kivitelezése (Jász u. 72.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211300-2
További tárgyak: 45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Jász utca 72. (hrsz. 26354)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Telek területe: 1258 m2 Beépített terület: 665 m2 Zöldfelület területe: 332 m2 Épület össz. szintterülete: 4308 m2
A homlokzati szigetelés 2860 m2, 16-24 cm vastagságban, amelynek több mint 60% 24 cm vastag.
Parkolók száma: 35 db A térszint alatti teremgarázs területe 861 m2.
Az épület megfelel a passzívház kritériumoknak. A légtömörség-mérést Ajánlatkérő végezteti el.
Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet köt ki. A részletes műszaki leírások (kiviteli
tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések – amelyek az árajánlat kötelező
formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét képezik. Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 5 %-os
tartalékkeretet határoz meg, mely az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges
munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 167 - 407830

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 35 lakásos lakóépület kivitelezése (Jász u. 72.)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45138254
Postai cím: Széchenyi Utca 37. II/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@pekabau.hu
Telefon: +36 703331935
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telefon: +36 46531839
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46530412
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1994250690 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) c)
A szerződésmódosítás dátuma: 2021. január 27.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelmek benyújtása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211300-2
További tárgyak: 45300000-0
45400000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Jász utca 72. (hrsz. 26354)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Telek területe: 1258 m2 Beépített terület: 665 m2 Zöldfelület területe: 332 m2 Épület össz. szintterülete: 4308 m2
A homlokzati szigetelés 2860 m2, 16-24 cm vastagságban, amelynek több mint 60% 24 cm vastag.
Parkolók száma: 35 db A térszint alatti teremgarázs területe 861 m2.
Az épület megfelel a passzívház kritériumoknak. A légtömörség-mérést Ajánlatkérő végezteti el.
Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet köt ki. A részletes műszaki leírások (kiviteli
tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések – amelyek az árajánlat kötelező
formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét képezik. Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 5 %-os
tartalékkeretet határoz meg, mely az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges
munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/07/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2090952148
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45138254
Postai cím: Széchenyi Utca 37. II/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@pekabau.hu
Telefon: +36 703331935
Internetcím(ek): (URL) www.pekabau.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telefon: +36 46531839
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46530412
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek a Szerződés 2.3. pontjában megjelölt teljesítési határidőt 390 naptári napról 536 naptári napra módosították.
A Szerződés 2.3. pontjának eredeti szövege:
"2.3. A teljesítés határideje: 390 naptári nap (a munkaterület átadásának napjától)."
helyébe az alábbi szöveg lép:
"2.3. A teljesítés határideje: 536 naptári nap (a munkaterület átadásának napjától), azaz 2021. február 1."
A Felek a Szerződés 13.2. pontjában megjelölt felelős műszaki vezető személyét módosították.
A Szerződés 13.2. pontjának eredeti szövege:
"A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezető:
Név: Fekete Ferenc (MV-ÉP/A-01-55998); NÜJ-szám: 872143654; mobil telefonszám: 30/2509175; email cím: feketef12@gmail.com. Passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama: 24 hónap."
helyébe az alábbi szöveg lép:
"A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezető:
Név: Barták András (MV-É 01-66038); NÜJ-szám: 806505727; mobil telefonszám: 30/542-68-63; email ím: 61.epvez@fkraszter.hu. Passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama: 24 hónap."
Megjegyzés: A munkaterület átadása 2019. augusztus 15. napján történt.
A szerződés módosításának dátuma: 2020. március 10.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés során —a Kartács utca 14. számú 23 lakásos lakóépület használata közben, valamint a piaci tapasztalatok figyelemmel kisérése során felmerült hűtési anomáliáinak figyelembevételével — Megrendelői és Üzemeltetői oldalról felmerült a szellőzési rendszer, valamint a kapcsolódó BMS rendszer átalakításának igénye, mely átalakításához az építész, statikai, gépészeti és elektromos kiviteli tervek áttervezése is szükségessé vált.
Tekintettel arra, hogy több függőben, illetve tervezés alatt lévő, pótköltséget okozó munka van még folyamatban, a szellőzési rendszer és a BMS átalakításával kapcsolatos költségek tartalékkeretből történő elszámolása nem biztosítható, szükséges a szerződés szerinti vállalkozási díj megemelése a fenti munkák ellenértékével, azaz 96.701.458 Ft összeggel.
A szerződéses tartalékkeret összege a megemelt vállalkozási díj ellenére változatlan marad.
A Vállalkozói szerződéshez tartozó Műszaki ütemterv alapján a gépészeti alapszerelések a 2020.05.08-2020.09.17-ig tartó időszakra voltak ütemezve, de a fenti igények tervezésének, valamint egyeztetésének időigényessége miatt a gépészeti munkák nagy része a tervezett időszakban nem kezdődött el.
A fenti, a kivitelezés során felmerülő, valamint a technológia kiváltás miatti többlet időt, valamint a kollaudált árajánlatot Megrendelő jóváhagyta, elfogadta, mely alapján a szerződést, valamint a 6.2; 6.3 és 6.4. számú mellékletében található ütemterveket is módosítani szükséges.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1994250690 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2090952148 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben