Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/218
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.11.13.
Iktatószám: 20362/2019
CPV Kód: 34121100-2
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: BYD Europe B.V.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektromos buszok és töltőállomás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000512642018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34121100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, városi szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése valamint az autóbuszokkal kompatibilis –szabadtéren is telepíthető – 8 jármű egyidejű töltésére alkalmas töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése.
Az árubeszerzés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1451528800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Elektromos buszok és töltőállomás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34121100-2
További tárgyak: 34121400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs közigazgatás területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, városi szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése.
Alap mennyiség: 8 db új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező városi szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése, valamint az autóbuszokkal kompatibilis –szabadtéren is telepíthető – 8 jármű egyidejű töltésére alkalmas töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése, melynek helyszíne az ajánlatkérő által a teljesítési időszak alatt kerül meghatározásra.
Nyertes Ajánlattevőnek az alapmennyiség tárgyát képező szállítást és kapcsolódó szolgáltatásokat a szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap időtartam alatt kell teljesítenie.
Általános követelmények
Az autóbuszok főbb jellemzői:
— Feleljenek meg a belföldi, menetrend szerinti városi közösségi közlekedés követelményeinek, valamint a tevékenységre vonatkozó általános és speciális jogszabályoknak,
- Kizárólag elektromos hajtással rendelkeznek,
— Alacsonypadlós kivitelű, minden utasajtónál lépcső nélküli kialakítású, városi közforgalmú személyszállító autóbusz konstrukciójú legyen,
— Mozgáskorlátozottak fel- és leszállásra, illetve a kerekesszékkel utazók biztonságos elhelyezésére alkalmas legyen,
— Legalább 1 db mozgáskorlátozottak számára kialakított hellyel rendelkezzen,
— Utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel felszerelt legyen.
Az autóbuszoknak a szállítás időpontjában meg kell felelnie a Magyarországon érvényes gépjármű előírásoknak (különösen a 6/1990 KöHÉM rendeletnek és a 661/2009/EK 107 irányelveknek.)
Rendelkezzenek olyan Európai Unióban kiadott érvényes típusengedéllyel illetve típusbizonyítvánnyal, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság, vagy annak jogelődje, illetve jogutódja elfogadott. A típusbizonyítvány másolatát legkésőbb az autóbuszok átadásának megkezdését megelőzően 30 nappal Ajánlatkérőnek át kell adni.
Ajánlattevő köteles a hatótávolság és az energiafelhasználás igazolására az UITP SORT 2 mérési eljárásról készült, vagy azzal egyenértékű ISO/ILC 17025:2005 szerint akkreditált intézet által elvégzett (kWh/km) dimenziójú mérési eredményről kiállított tanúsítványt (fogyasztásmérési jegyzőkönyvet) az ajánlathoz mellékelni.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszok forgalomba helyezése az ajánlatkérő nevére az előírt engedélyek beszerzése, a kezelő személyzet (maximum 10 fő autóbusz vezető és műszaki munkatárs összesen 10 órában) betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása.

Az új szóló autóbusz műszaki követelményei, főbb jellemzői:

— Az autóbuszoknak ugyanazon gyártótól származónak, és ugyanazon típusúnak kell lenni
- Karosszéria: egyszintes, 2 tengelyes, háromajtós kivitel,
— Hosszúság: maximum 12 750 mm,
— Magasság: maximum 3 500 mm,
— Szélesség: 2 500 mm - 2 550 mm között,
— Alacsony padlós kivitel, padlómagasság maximum 400 mm,
— Szabad ajtónyílás szélesség minimum: 1 200 mm,
— A belső tér magassága az utastérben, állóhelyi padlófelületnél érje el minimum a 2 100 mm-t,
— Férőhely: Ülőhelyek száma minimum 21 fő,
— Szállítható személyek száma érje el a 60 fő értéket (4 fő/m2 álló utasok esetében),
— Minimális hatótávolság: minimum 220 km egy feltöltéssel SORT 2 szerint mérve.
— Kapaszkodó képesség (emelkedési szögben kifejezve) legalább: 15%.
Valamennyi - a vonatkozó előírásokban rögzített - szerkezeti elem rendelkezzen „e”/"E" jóváhagyási jellel.
Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek. szerint.
A részletes műszaki követelményeket, illetve az egyéb szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Az akkuállomány naponta felhasználható kapacitásával, SORT2 körülmények között mért fogyasztással, folyamatos üzemben teljesített, számítással bemutatott hatótáv (min. 220 km, max. 300 km)  10
2 2.Az autóbusz együttes utaskapacitása 4 álló fő/m2 mennyiség alapul vételével (fő) (min. 60 fő, max. 80 fő)  10
3 3.Vételárba foglalt üzembentartási garancia (megelőző illetve nem baleseti eredetű javító karbantartás) megajánlott időmértéke (hónap) 15
4 4.Jármű akkumulátorról táplált elektromos rendszerű fűtőkészülékkel rendelkezik (igen/nem)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 110
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciós mennyiség: 2 db új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező városi szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése az autóbuszokkal kompatibilis –szabadtéren is telepíthető – a jármű töltésére alkalmas töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4. pontban megjelölt „opciós” mennyiséget egyoldalú nyilatkozattal megvásárolja, a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése szerint. Az opciós mennyiségek a következők: 2 db új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, városi szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése, valamint az autóbuszokkal kompatibilis –szabadtéren is telepíthető – min. 2 jármű egyidejű töltésére alkalmas töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése.
Ajánlatkérő a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül nyilatkozik arról, hogy igényt tart-e az opcióban megadott tételre. Ajánlatkérőt az opciós tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár a teljes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki megrendelést, úgy nem kíván élni vételi jogával.
Ha Ajánlatkérő él az opciós jogával, a megrendelés feladását követő 8 hónapon belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében lehívott terméket vagy termékeket.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2017-00021
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám:0-10 pont. Módszer: ár: fordított arányosítás, minőségi kritérium: az 1-3. sz. részszempont és alszempont esetén: arányosítás, a 4. sz. pontozás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 019 - 040382
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Elektromos buszok és töltőállomás beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BYD Europe B.V.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74446045
Postai cím: 's-Gravelandseweg 256
Város: Schiedam
NUTS-kód: NL332
Postai irányítószám: 3125 BK
Ország: Hollandia
E-mail: laszlo.krenner@byd.com
Telefon: +36 702258620
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1451528800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő: BYD Europe B.V. 3125 BK Schiedam 's-Gravelandseweg 256.; NL 807406545 B01
Ajánlattevők:
1./ CS-PROCESS Mérnöki Kft. 2030 Érd Fehérvári Út 63-65., 24222008213
2./ BYD Europe B.V. 3125 BK Schiedam 's-Gravelandseweg 256., NL 807406545 B01
3./ Electrobus Europe Zrt. és Ikarus Járműtechnika Kft. Közös Ajánlattevők
Konzorcium vezető: Electrobus Europe Zrt. 1145 Budapest Újvilág Utca 50-52., 26384643242
További Konzorciumi tag: Ikarus Járműtechnika Kft. 8000 Székesfehérvár Vásárhelyi Út 5., 11105240207
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
Az értékelésre vonatkozó további információ:
Az értékelés legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb szintje a Kbt. 77.§(1) bek. szerint:
Az értékelés legkedvezőbb szintje: Minőségi kritérium 1. részszempont: 300 km; 2. részszempont: 80 fő, 3.1-3.3. részszempont: 132 hónap.
Az értékelés legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) szintje: Minőségi kritérium 1. részszempont: 220 km; 2. részszempont: 60 fő, 3.1. részszempont: 36 hónap, 3.2. részszempont: 84 hónap, 3.3. részszempont: 84 hónap.
A legkedvezőtlenebb szintet el nem érő megajánlás esetén AK az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. A legkedvezőbb szintet elérő, vagy azt meghaladó megajánlás esetén AT az értékelés során maximum pontszámot kap. A legkedvezőbb szintet tartalmazó megajánlás esetén AK a számítást az értékelés felső határával végzi el.
Kötbérre vonatkozó előírások:
Késedelmi kötbér mértéke: késedelemmel érintett járművekre és töltőállomásra eső nettó vételár 1%/nap, maximum a teljes nettó szerződéses érték 15%-a. Jótállási időszakban a késedelmes hibakijavítás megkezdése esetén a késedelemmel érintett minden egész órát érintően a késedelemmel érintett jármű/töltőállomás nettó ellenértékének 0,0002%- a.
Hibás teljesítési kötbér: Nyertes AT hibásan teljesít ha a jármű és/vagy töltőállomás a tejesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy a jogszabályban megállapított követelményeknek, továbbá amennyiben a garanciális időszakban a napi műszakkezdés időpontjában a jelen beszerzés tárgyát képező autóbuszok legalább 90%-a AT-nek felróható okból nem áll rendelkezésre.
AT köteles a hiba kijavításának időtartamáig, a hibás teljesítéssel érintett Járművek, töltőállomás ÁFA nélkül számított ellenértékének 1%-ával, rendelkezésre állásra vonatkozó hibás teljesítés esetén 0,5 %-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett járművek, töltőállomás vételárának 15%-a mértékű kötbér fizetésére.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés AT-nek felróható okból történő meghiúsulása esetén AT köteles a meghiúsulással érintett darabszámú autóbusz, és/vagy töltőállomás szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatásának 15%-a mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)