Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/25
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.05.
Iktatószám:2047/2019
CPV Kód:71250000-5
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000052012019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000052012019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: É-balatoni vasútállomások rekunstrukció - tervezés
Hivatkozási szám: EKR000052012019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71250000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Észak-Balatoni vasútállomások felvételi épületeinek rekonstrukciója és környezetrendezéseinek teljes körű tervezési szolgáltatásai
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Észak-Balatoni vasútállomások épületei tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71250000-5
További tárgyak:71322500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
9 db felvételi épület és környezetüknek, illetve 10 db állomás és megállóhely peronjainak, kiegészítő utasforgalmi létesítményeinek tervezése.
A 9 db felvételi épülettel kapcsolatos adatok:
- Polgárdi: épület jelenlegi alapterülete: 185 m2, P+R 20db férőhelyes
- Balatonakarattya: épület jelenlegi alapterülete: 80 m2, P+R 20 db férőhelyes,
- Csittényhegy: épület jelenlegi alapterülete: 110 m2, P+R 10 db férőhelyes,
- Balatonkenese: épület jelenlegi alapterülete: 498 m2, P+R 15 db férőhelyes,
- Balatonfűzfő: épület jelenlegi alapterülete: 574 m2, P+R 12 db férőhelyes,
- Balatonalmádi: épület jelenlegi alapterülete: 642 m2, P+R 15 db férőhelyes,
- Káptalanfüred: épület jelenlegi alapterülete: 319 m2, P+R 10 db férőhelyes,
- Alsóörs: épület jelenlegi alapterülete: 1071 m2, P+R 10 db férőhelyes,
- Aszófő: épület jelenlegi alapterülete: 540 m2, 15 db férőhelyes.
A 10 db állomással kapcsolatos adatok:
- Füle 1 db sk+55 cm magas oldalperon 250 mh
- Balatonfőkajár felső 1 db sk+55 cm magas oldalperon 250 mh
- Csajág 1 db sk+55 cm magas oldalperon 250 mh
- Balatonakarattya 1 db sk+55 cm magas oldalperon 250 mh
- Csittényhegy 1 db sk+55 cm magas oldalperon 250 mh
- Balatonalmádi 1 db sk+55 cm magas középperon 250 mh
- Káptalanfüred 1 db sk+55 cm magas oldalperon 250 mh
- Csopak 1 db sk+55 cm magas oldalperon 250 mh
- Balatonarács 1 db sk+55 cm magas oldalperon 250 mh
- Balatonfüred 1 db sk+55 cm magas oldalperon 250 mh, 2 db sk+55 cm magas középperon 250 mh
Megtervezendők Polgárdi, Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Káptalanfüred, Alsóörs, Aszófő felvételi épületei a mai kor követelményeinek megfelelő, korszerű, komfortos és akadálymentes használatot biztosító funkcionális és esztétikai-arculati kialakítása, továbbá a környezetük rendezése.
A felsorolt felvételi épületek eltérő mértékű felújításának, adott esetben bontásának, új épület építésének, komfortszint-növelésének és akadálymentesítésének, homlokzatfelújításának, továbbá az állomási előterek és környezetük akadálymentesítésének, felújításának komplex terveit kell elkészíteni.
Tervezési feladat meglévő épületek esetében az épület jelenlegi alapterületén belül, vagy az épület bővítése nélkül, a helyiségcsoportok átrendezésével kialakítani a kívánt funkciókat. Feladat továbbá az épület megfelelő műszaki korszerűsítése, a hatályos előírások (épületenergetikai szempontok, akadálymentesítés, stb) betartásával. Az épületek funkcionálisan feleslegessé vált épületrészeinek bontása a tervezés során vizsgálandó.
Ezen kívül Füle, Balatonfőkajár felső, Csajág, Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonalmádi, Káptalanfüred, Csopak, Balatonarács, Balatonfüred állomások és megállóhelyek akadálymentes (sk+55 cm) peronjainak és azok megközelítési útvonalainak akadálymentes tervezése a feladat részét képezi.
A sk+55 cm-es peronok ideális elhelyezésének vizsgálata, továbbá minden szakágra, építési tevékenységre (burkolatok, szegélyek, alépítmények, peronberendezések, térvilágítási, utastájékoztatási, vasútépítési munkarészek stb.) kiterjedő teljes körű tervezése a feladat részét képezi.
Valamennyi munkarész tervezési munkái az alábbi fő feladatok elvégzését tartalmazzák:
- állapotfelmérés, funkcióvizsgálat és vázlatterv,
- engedélyezési szintű tervek elkészítése,
- engedélyezési eljárások lefolytatása, engedélyek megszerzése (ahol és amennyiben szükséges),
- kivitelezési, organizációs és tender tervek elkészítése
- kivitelezési tenderdokumentáció műszaki köteteinek (3., 4., 5. kötet) összeállítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M/2. 1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember középületek tervezése területén projektvezetőként szerzett többlettapasztalata hónapban (max. 24 hó) 20
2 A III.1.3) M/2. 2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közlekedési létesítmények tervezése területén tervezőként szerzett többlettapasztalata hónapban (max. 36 hó) 10
3 A III.1.3) M/2. 3. pont szerinti szakember vasúti építmények tervezése területén szerzett többlettapasztalata hónapban (max. 36 hó) 10
4 A III.1.3) M/2.4. pont szerinti szakember középület és/vagy közterület tervezése területén rehabilitációs környezettervező szakmérnökként szerzett többlettapasztalata hónapban (max. 24 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2017-00025 és IKOP-3.2.0-15-2016-00019 forrás (EU 85 % + hazai 15 %)
II.2.14) További információ:
A tervezési szolgáltatás egyes tervfázisai egymásra épülnek, továbbá a balatoni állomásépületek egyedi arculatának (anyagok, technológiák) biztosítása érdekében homogén tervek készítése szükséges, részajánlattétel nem lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll (figyelemmel a Kbt. 62.§ (3), (5) bek.-re és a Kbt. 63. § (3) bek.-re is).
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Kizáró okok igazolásának módja:
1. Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával – EKR űrlapon - kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek.-re is). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőnek valamennyi közösen ajánlatot tevő szervezet tekintetében külön egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) formanyomtatványt kell benyújtania.
A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak alapján.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevő élhet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (középületek tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
A Kbt. 65. § (6) bek. szerinti együttes megfelelés alapján a közös ajánlattevők árbevételei összeadódnak. A Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (középület tervezése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 100.000.000,- Ft értéket.
Középület: olyan nem korlátozott (kivéve az időbeli korlátozást) használatú épület, amely részben, vagy egészben a település vagy településrész ellátását szolgáló közhasználatú, vagy közszolgáltatási funkciót tartalmaz (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási, közlekedési célú építmények mindenki által használható részei).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni.
M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján. A referenciákat Kr. 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példány csatolásával kell igazolni.
A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szolgáltatások nevesítését és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamot ajánlatkérő a Kbt. 48. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
A Kr. 21.§ (3a) bek. b) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kr. 21/A. §, a 21. § (3a) bek. b) pontja, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatának és képzettségének ismertetésére csatolni kell a szakemberek képzettségét igazoló iratot, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember által a hivatkozott tervezési szolgáltatás keretében ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
1. legalább 3 darab, egymástól szerkezetileg független középület tervezése.
2. legalább 2 helyszínen teljesített, helyszínenként legalább 10 férőhelyes parkoló tervezése.
3. legalább 5 db országos jelentőségű vasútvonalon SK+55 cm magas peron tervezése.
Egy referenciaigazolás több referenciakövetelmény igazolására is bemutatható, és az egyes követelmények igazolhatók több referenciaigazolással.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1. legalább 1 fő projektvezető, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és
- rendelkezik min. 36 hónap projektvezetői gyakorlattal középületek tervezése területen.
2. legalább 1 fő tervező, aki
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik,
- rendelkezik min. 36 hónap tervezői gyakorlattal közlekedési létesítmények tervezése területén, és
3. legalább 1 fő tervező, aki
- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és
- rendelkezik min. 36 hónap tervezői gyakorlattal vasúti építmények tervezésben.
4. legalább 1 fő rehabilitációs környezettervező szakmérnök, aki
- rehabilitációs szakmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és
- rendelkezik min. 24 hónap rehabilitációs környezettervező szakmérnöki gyakorlattal középület és/vagy közterület tervezése területen.
Középület: olyan nem korlátozott (kivéve az időbeli korlátozást) használatú épület, amely részben, vagy egészben a település vagy településrész ellátását szolgáló közhasználatú, vagy közszolgáltatási funkciót tartalmaz (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási, irodai, igazgatási, valamint közlekedési célú építmények mindenki által használható részei).
Országos jelentőségű vasútvonalak: vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII törvény 2.§ 2.13. pont szerint: az országos törzshálózati vasúti pályák és az országos vasúti mellékvonalak.
Vasúti építmények: az OVSZ I. kötete alapján.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető, amennyiben az egyes alkalmassági követelményeknek megfelel, azonban a négy pozícióra összesen legalább három szakember megjelölése szükséges.
Ajánlatkérő az egyes szakemberek esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét az adott szakember vonatkozásában előírt végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
A végzettségek egyenértékűségét ajánlattevőnek kell igazolnia.
Projektvezetői gyakorlat a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlata, amely kiterjed az adott projektfeladat teljes körű megvalósulásának az összefogására.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
Ajánlatkérő az előírt végzettségek egyenértékűségét a felhívás VI.3.5. pontjában előírt jogosultságok megszerzéséhez előírt végzettségekhez képest vizsgálja.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Kr.
2005. évi CLXXXIII. tv.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint;
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díj alapján számított napi 1 %.
Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja
Jótállási idő: 36 hónap
Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 3 év (36 hónap)+45 nap.
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a
Forrás: IKOP-3.2.0-15-2017-00025 (EU 85 % + hazai 15 %), a szerződés utófinanszírozású.
Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján, feltételesen kerül megindításra.
Előleg igénylésére nincs lehetőség.
Kifizetés: a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az AF I.3. pont szerinti címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
3. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2016/147. sz., 2016.12.21.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás, a 2.1. - 2.4. sz. minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki.
A III.1.3 M/2.1 és 2.4. szerinti szakember tapasztalatának értékelése során a max. figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat 24 hónap, III.1.3 M/2.2 és 2.3 pontban 36 hónap, mely a max. adható 10 pontot kapja.
4. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 100 millió Ft/év és min. 50 millió Ft/káresemény mértékű, érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.
5. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MÉK/MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.
M/2.1. pont - „É” jogosultság
M/2.2. pont - „KÉ-K” jogosultság
M/2.3. pont – „KÉ-VA” jogosultság
6. Azon előírások megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: felhívás III.1.1., III.1.2) P/1. alpont és III.1.3) pont M/1-2. alpont.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
9. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik:
Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum
12. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatok benyújtását. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat tételét nem írja elő.
13. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
14. A megjelölt határidők közép-európai idő, azaz UTC+01:00 szerint értendők.
15. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
16. Ajánlattevő élhet a felhívás III.1.1., III.1.2. és III.1.3. pontja szerinti alkalmassági követelmények tekintetében a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel.
17. FAKSZ neve: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák