Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2051/2020
CPV Kód:42642000-8
Ajánlatkérő:VARIO Holzbau Kft.
Teljesítés helye:HU311;HU311;HU311;HU311;HU311;HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fagépszer Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság;Fagépszer Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság;Fagépszer Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság;Fagépszer Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság;Fagépszer Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Fa termékek feldolgozása
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VARIO Holzbau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80622857
Postai cím: Vasút Út 73
Város: Baktalórántháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 4561
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czukor János
Telefon: +36 209372137
E-mail: drczukorjanos@czukor.hu
Fax: +36 72489963
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.czukor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Fa termékek feldolgozása
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Faipari gépsor beszerzése és egyéb gépek besz.
Hivatkozási szám: EKR000581682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Faipari gépsor és egyéb faipari gépek és csomagoló gép beszerzése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 307815000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Faipari gépsor
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73. szám alatti helyszínre kell szállítania 1 db. faipari gépsort, mely a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelel, és a berendezést a helyszínen össze kell állítani és próbaüzemet kell végrehajtani. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a nyertes ajánlattevőnek dokumentáció műszaki leírás részében meghatározott termékeknek a szállításkor meg kell felelnie a CE minősítésnek, vagy az avval egyenértékű minősítéssel. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. A beszerzendő termék főbb paraméterei: 1 db. Leszabó körfűrész: Alsó elrendezésű körfűrészlap, Elektromosság 400 V/50 Hz; 1 db. Automata sorozatvágó gép: 1 db. Előtoló lánc szélessége: 390 mm; 1 db. Optimalizáló berendezés: Előtolási sebesség: max. 180 m/perc; 1 db. 5 fejes profilozó automata: Fokozatmentes előtolás: 15-40 m/perc; 1 db. Hossztoldó berendezés: Marási magasság: 150 mm; 1 db. Enyvfelhordó: Motorteljesítmény: 2 x 0,25 kW, Előtolás sebessége: fokozatmentes, 5-50 m/perc; 1 db. Tömbösítő prés: Nyomáscsökkentő szelep: 20-120 bar, 6 db hidraulikus homloknyomó berendezés csapágyazott kocsikon, külön vezérléssel; 1 db. Kombinált gyalugép: Motorteljesítmény: 5,5 kW, elszívás igény: 1810 m³/h; 1 db. Radiál körfűrész: Motorteljesítmény 3 kW, Vágási magasság 90 fokban (D 400 mm) 100 mm (125 mm), 1 db. Asztalos maró: Tengely fordulatszáma: 3000/4500/6000/9000 fordulat/perc, Motorteljesítmény: 5,5 kW; 1 db. Csavarkompresszor: Villamos teljesítmény: 15 kW. Az AK a próbaüzem mértékét: 1 műszakban, azaz 8 órában, míg a szárító és a K5 vezérlés kiegészítés esetében 23 munkanapban határozza meg. A próbaüzem sikerességének feltétele: Automata sorozatvágó gép: Amennyiben a hasított mennyiség nem éri el a 10.000 fm, illetve ferde vágású, vagy repedt lamellák találhatók a mennyiségben, az eredmény nem megfelelő. Optimalizáló berendezés: Amennyiben a megadott folyóméter nem éri el a 1800 fm, az eredmény nem megfelelő. Az 5 fejes profilozó automata: Amennyiben a gyalult mennyiség nem éri el a 7.200 fm-t, illetve kiszakadások, bemarások találhatók a darabokon, az eredmény nem megfelelő. Hossztoldó: Amennyiben a hossztoldott késztermék eltörik, az eredmény nem megfelelő. Csavarkompresszor: Amennyiben a próbaidő időtartama alatt a kompresszor leáll, vagy nem tudja a megfelelő mennyiségű levegőt szolgáltatni (1500 l/perc), vagy a sűrített levegő (nedves, olajos), az eredmény nem megfelelő. Leszabó körfűrész: Amennyiben a gép nem tudja a megadott mennyiséget felszabni, az eredmény nem megfelelő. Radiál körfűrészgép: Amennyiben a megadott vastagságú anyagokat a nem tudja átvágni, az eredmény nem megfelelő. Kombinált gyalugép: Amennyiben a megmunkálási méreteltérés nagyobb, mint 0,1 mm, illetve kiszakadások, bemarások keletkeznek,az eredmény nem megfelelő. Asztalos marógép: Amennyiben a megmunkálási méreteltérés nagyobb,mint 0,1 mm, illetve kiszakadások,bemarások keletkeznek,az eredmény nem megfelelő. Tömbösítő prés: Amennyiben a lamellák között rés keletkezik, a ragasztás elválik, az eredmény nem megfelelő. Enyvfelhordó gép: Amennyiben a ragasztás elválik, az eredmény nem megfelelő. A minőségi bírálati elemek elvárt minimális és maximális értékei: Leszabó körfűrész: 600-750 mm; Automata sorozatvágó gép: 50-100 db.; Optimalizáló berendezés: 300-366 db.; 5 fejes profilozó automata: 15-40 m/perc; Hossztoldó: 75-100 kN; Enyvfelhordó gép: 30-50 m/perc; Tömbösítő prés: 80-120 mm; Kombinált gyalugép: 16-22 m/perc; Radiál körfűrészgép: 450-545 mm; Asztalos marógép: mínusz 5-mínusz 45 fok; Csavarkompresszor: 1500-1705 l/perc. Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A körfűrésszel ø 550 mm fűrészlappal átvágható 50 mm vastag fa szélessége mm-ben meghatározva. A min. elv. ért: 600 mm szél., max. ért.: 750 mm. 4
2 Automata sorozatvágó gép: A gépet vez. prog. lévő vágólisták száma (minden lista 10 ért. tart.) db. értékben meghatározva. A min. elv. ért: 50 db., max. ért.: 100 db. 5
3 Optimalizáló berendezés: A végrehajtott vágások száma, db. értékben meghatározva. A min. elv. ért: 300 vágás, max. ért.: 366 vágás. 3
4 5 fejes profilozó automata: A gép előtolási sebessége, m/perc értékben meghatározva. A min. elv. ért: 15 m/perc, max. ért.: 40 m/perc. 4
5 Hossztoldó: A présegység préselési ereje, kN értékben meghatározva. A min. elv. ért: 75 kN, max. ért.: 100 kN. 5
6 Enyvfelhordó gép: Az enyvfelhordó gép előtolási sebessége, m/perc értékben meghatározva. A min. elv. ért: 30 m/perc, max. ért.: 50 m/perc. 3
7 Tömbösítő prés: Az egyes nyomógerendákon lévő hidr. munkahenger cilindermozgása, mm-ben meghat. A min. elv. ért: 80 mm, max. ért.: 120 mm. 4
8 Kombinált gyalugép: A fokozatmentesen áll. előtolási sebességtart. m/perc érték. meghat. A min. elv. ért: 16 m/perc, max. ért.: 22 m/perc. 3
9 Radiál körfűrészgép: A ø 400 mm fűrészlappal átvágható fa munkadarab szél. mm ért. meghat. A min. elv. ért: 450 mm, max. ért.: 545 mm. 3
10 Asztalos marógép: A marótengely dönthetősége, fok értékben meghatározva. A min. elv. ért: mínusz 5 fok max. ért.: mínusz 45 fok. 3
11 Csavarkompresszor: A 15 kW-os villanymot. meghajt. kompr. 8 bar üzemi nyom. száll. sűr. levegő menny. bar értékben meghat. A min. elv. ért: 1500 l/perc, max. ért.: 1705 l/perc. 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00844
II.2.14) További információ:
Ha a nettó aj. össz. ért. meghalad. 193 406 910 HUF az AK érv.-né nyilv. a Kbt. 73. § (6) bek. c) alp. alapján. A bír. az arányosítás módszerét és az ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a bír. szemp. esetében, és 0 és 100 pont közt értékeli az adott bír. elemet, és azt megszorozza az adott súlyszám értékkel. Az AK alk. a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alpontját. Részl. a dok.

II.2.1)
Elnevezés: Aprító gép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73. szám alatti helyszínre kell szállítania 1 db. aprító gépet, mely a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelel, és a berendezést a helyszínen össze kell állítani és próbaüzemet kell végrehajtani. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a nyertes ajánlattevőnek dokumentáció műszaki leírás részében meghatározott termékeknek a szállításkor meg kell felelnie a CE minősítésnek, vagy az avval egyenértékű minősítéssel. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. A beszerzendő termék főbb paraméterei: Az aprítást V-rotor végezze ø 368 mm, 40 x 40 mm-es késekkel felszerelve. Névleges aprítási teljesítmény: 150 kg/h. Rotor szélesség: 800 mm. Az AK az üzem mértékét: 1 munkanapban határozza meg. A próbaüzem sikerességének feltétele: Amennyiben az aprító nem tuja az óránkénti 1 m3 mennyiséget előállítani, az eredmény nem megfelelő. A minőségi bírálati elemek elvárt minimális és maximális értékei: Kések száma 32-42 db. homorú kés; Motor teljesítmény 18-22 kW.Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az aprítógép rotorján V alakban elhelyezkedő homorú kések száma, db. értékben meghatározva. A min. elv. ért: 32 db, max. ért.: 42 db. 10
2 A rotor meghajtó motor teljesítménye kW értékben meghatározva. A min. elv. ért: 18 kW, max. ért.: 22 kW. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00844
II.2.14) További információ:
Ha a nettó aj. ért. meghalad. 8 916 639 HUF az AK érv.-né nyilv. a Kbt. 73. § (6) bek. c) alp. alapján. A bír. az arányosítás módszerét és az ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a bír. szemp. esetében, és 0 és 100 pont közt értékeli az adott bír. elemet, és azt megszorozza az adott súlyszám értékkel. Az AK alk. a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alpontját. Részl. a dok.

II.2.1)
Elnevezés: Félautomata csomagológép
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73. szám alatti helyszínre kell szállítania 1 db. csomagoló gépet, mely a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelel, és a berendezést a helyszínen össze kell állítani és próbaüzemet kell végrehajtani. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a nyertes ajánlattevőnek dokumentáció műszaki leírás részében meghatározott termékeknek a szállításkor meg kell felelnie a CE minősítésnek, vagy az avval egyenértékű minősítéssel. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. A beszerzendő termékek főbb paramétere: Energiaigény: 2,0 kW. Pneumatika: 8 bar. Tekercselő gyűrű belső átmérője: 450 mm. Az AK a próbaüzem mértékét: 1 munkanapban határozza meg. A próbaüzem sikerességének feltétele: Amennyiben a csomagolás nem megfelelő minőségű (a rakatok sérülnek), a gép nem megfelelő. A minőségi bírálati elemek elvárt minimális és maximális értékei: Tekercselő gyűrű fordulatszáma: 140-200 fordult/perc; Csomagolandó anyag szélessége: 250-400 mm. Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A tekercselőgyűrű fordulatszáma fordulat/perc ért. megadva. A min. elv. éték: 140 fordulat/perc, max. ért.: 200 fordulat/perc. 10
2 A csomagolandó anyag szélessége, mm értékben meghatározva. A min. elv. ért: 250 mm, max. ért.: 400 mm. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00844
II.2.14) További információ:
Ha a nettó aj. ért. meghalad. 8 945 180 HUF az AK érv.-né nyilv. a Kbt. 73. § (6) bek. c) alp. alapján. A bír. az arányosítás módszerét és az ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a bír. szemp. esetében, és 0 és 100 pont közt értékeli az adott bír. elemet, és azt megszorozza az adott súlyszám értékkel. Az AK alk. a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alpontját. Részl. a dok.

II.2.1)
Elnevezés: Autokláv
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73. szám alatti helyszínre kell szállítania egy autokláv berendezést, mely a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelel, és a berendezést a helyszínen össze kell állítani és próbaüzemet kell végrehajtani, 1 munkanap alatt. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a nyertes ajánlattevőnek dokumentáció műszaki leírás részében meghatározott termékeknek a szállításkor meg kell felelnie a CE minősítésnek, vagy az avval egyenértékű minősítéssel. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. A beszerzendő termék főbb műszaki paraméterei: Térfogat: 39,4 m3; Hidraulikaszivattyú 4 kW; Nyomószivattyú 5,5 kW; Kompresszor 1,1 kW; Vákum szivattyú: 2,2 kW; Mosószivattyú: 5,5 kW; 2 db csörlő; 2 db ajtó; 2 db hidraulikus híd. Méretei: Belső méret: 15 m x 1,2 m x 1,2 m; Külső méret: 18 m x 3,7 m x 2,7 m; Súly: 33 t. Üzemi hőmérséklet max. 50 °C. Az AK a próbaüzem mértékét: 1 munkanapban határozza meg. A próbaüzem sikerességének feltétele: Amennyiben a kívánt fa méretek nem férnek be vagy a megajánlott Bar nyomás akár egyetlen mérés esetében nincs meg, az eredmény nem megfelelő. A minőségi bírálati elemek elvárt minimális és maximális értékei: Impregnáló üzemi nyomása 13-18 Bar; Vákum szivattyú teljesítmény 1,6-2,2 kW. Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A faanyag impregnáló ber. üzemi nyomás mértéke bar-ban meghatározva. A min. elvárt éték: 13 bar, max. érték: 18 bar. 10
2 A vákum szivattyú teljesítménye, kW értékben meghatározva. A min. elv. ért: 1,6 kW, max. ért.: 2,2 kW. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00844
II.2.14) További információ:
Ha a nettó aj. ért. meghalad. 97 231 197 HUF az AK érv.-né nyilv. a Kbt. 73. § (6) bek. c) alp. alapján. A bír. az arányosítás módszerét és az ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a bír. szemp. esetében, és 0 és 100 pont közt értékeli az adott bír. elemet, és azt megszorozza az adott súlyszám értékkel. Az AK alk. a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alpontját. Részl. a dok.

II.2.1)
Elnevezés: Szárító berendezés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73. szám alatti helyszínre kell szállítania 4 db. szárító berendezést, mely a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelel, és a berendezést a helyszínen össze kell állítani és próbaüzemet kell végrehajtani. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a nyertes ajánlattevőnek dokumentáció műszaki leírás részében meghatározott termékeknek a szállításkor meg kell felelnie a CE minősítésnek, vagy az avval egyenértékű minősítéssel. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. A beszerzendő termékek főbb paraméterei: Minimális méretek hosszúság: 6,4 m; mélység: 6,7 m; magasság: 4 m. Minimális fa befogadó képesség: nettó 60 m3. Levegő keringető ventilátorok száma: min. 3 db. A kamra energiaszükséglete: min. 260 kW. Faanyag hőmérsékletmérő: min. 4 db. Egyensúlyi nedvességmérő: min. 2 db. Levegő hőmérsékletmérő: min. 4 db. Falszerkezet: min. 100 mm vastag hőszigetelő panel. Az AK a próbaüzem mértékét: 23 naptári napban határozza meg (egy szárítási ciklus). A próbaüzem sikerességének feltétele: Amennyiben a nedvességtartalom meghaladja a szárítási ciklus végén a 10%-t, vagy alatta van a 8%-nak, az eredmény nem megfelelő. Amennyiben a szárított faanyagon elszíneződés tapasztalható és a repedések, deformációk meghaladják a mennyiség 5 %-t, az eredmény nem megfelelő. A minőségi bírálati elemek elvárt minimális és maximális értékei: Szárítási idő 23-19 nap; Egy kamrában lévő ventilátor szám 3-6 db; Egy kamrában lévő fa hőmérsékletmérő szonda 4-8 db; Egyensúlyi nedvességmérő szenzor 2-4 db. Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szárító berendezés szárítási ideje (gyorsasága) napban meghatározva. A min. elv. ért: 23 nap, max. ért.: 19 nap. 10
2 A szárítókamrákban lévő ventilátorok darabszáma db. értékben meghatározva. A min. elv. ért: 3 db., max. ért.: 6 db. 10
3 A szárítókamrákban lévő egyensúlyi nedvességmérő szenzorok száma, db. értékben meghatározva. A min. elv. ért: 2 db., max. 4 db. 5
4 A szárítókamrákban lévő fa hőmérsékletmérő szondák száma, db. értékben meghatározva. A min. elv. ért: 4 db., max. 8 db.  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00844
II.2.14) További információ:
Ha a nettó aj. ért. meghalad. 76 579 255 HUF az AK érv.-né nyilv. a Kbt. 73. § (6) bek. c) alp. alapján. A bír. az arányosítás módszerét és az ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a bír. szemp. esetében, és 0 és 100 pont közt értékeli az adott bír. elemet, és azt megszorozza az adott súlyszám értékkel. Az AK alk. a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alpontját. Részl. a dok.

II.2.1)
Elnevezés: K5 vezérléskiegészítés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73. szám alatti helyszínre kell szállítania 1 db. vezérlés kiegészítő berendezést, mely a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelel, és a berendezést a helyszínen össze kell állítani és próbaüzemet kell végrehajtani. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a nyertes ajánlattevőnek dokumentáció műszaki leírás részében meghatározott termékeknek a szállításkor meg kell felelnie a CE minősítésnek, vagy az avval egyenértékű minősítéssel. A beszerzendő termékek főbb paraméterei: A vezérlés teljesen grafikus kezelői felületet biztosítson. A vezérlő rendszer legyen csatlakoztatható a számítógéphez távvezérlés céljából. A vezérlés egyidejűleg tudjon vezérelni minimum: 4 db levegő hőmérsékletmérő szondát; 2 db egyensúlyi nedvességtartalom szenzort; 4 db faanyag nedvesség mérő szondát; 3 db légsebesség érzékelőt; 2 db víz hőmérsékletmérő szondát; 4 db faanyag hőmérsékletmérő szondát. Az AK a próbaüzem mértékét: 23 naptári napban határozza meg (egy szárítási ciklus). A próbaüzem sikerességének feltétele: Amennyiben a nedvességtartalom meghaladja a szárítási ciklus végén a 10%-t, vagy alatta van a 8%-nak, az eredmény nem megfelelő. Amennyiben a szárított faanyagon elszíneződés tapasztalható és a repedések, deformációk meghaladják a mennyiség 5 %-t, az eredmény nem megfelelő. A minőségi bírálati elemek elvárt minimális és maximális értékei: Szárítási idő 23-19 nap; Egy kamrában lévő fa hőmérsékletmérő szonda 4-8 db; Egyensúlyi nedvességmérő szenzor 2-4 db. Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szárító berendezés szárítási ideje nap értékben meghatározva. A min. elv. ért: 23 nap, max. ért.: 19 nap. 10
2 A szárítókamrákban lévő egyensúlyi nedvességmérő szenzorok száma, db. értékben meghatározva. A min. elv. ért: 2 db., max. 4 db. 10
3 A szárítókamrákban lévő fa hőmérsékletmérő szondák száma, db. értékben meghatározva. A min. ért: 4 db., max. 8 db. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00844
II.2.14) További információ:
Ha a nettó aj. ért. meghalad. 26 405 159 HUF az AK érv.-né nyilv. a Kbt. 73. § (6) bek. c) alp. alapján. A bír. az arányosítás módszerét és az ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a bír. szemp. esetében, és 0 és 100 pont közt értékeli az adott bír. elemet, és azt megszorozza az adott súlyszám értékkel. Az AK alk. a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alpontját. Részl. a dok.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 155 - 381960
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Faipari gépsor
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fagépszer Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13990716
Postai cím: Házgyár Utca 2
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: fagepszer@fagepszer.hu
Telefon: +36 76471600
Internetcím(ek): (URL) www.fagepszer.hu
Fax: +36 76481759
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 193406910
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 191300000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Aprító gép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fagépszer Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13990716
Postai cím: Házgyár Utca 2
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: fagepszer@fagepszer.hu
Telefon: +36 76471600
Internetcím(ek): (URL) www.fagepszer.hu
Fax: +36 76481759
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8916639
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8490000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Félautomata csomagológép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fagépszer Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13990716
Postai cím: Házgyár Utca 2
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: fagepszer@fagepszer.hu
Telefon: +36 76471600
Internetcím(ek): (URL) www.fagepszer.hu
Fax: +36 76481759
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8945180
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8425000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Autokláv
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 015234 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Szárító berendezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fagépszer Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13990716
Postai cím: Házgyár Utca 2
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: fagepszer@fagepszer.hu
Telefon: +36 76471600
Internetcím(ek): (URL) www.fagepszer.hu
Fax: +36 76481759
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 76579255
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: K5 vezérléskiegészítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fagépszer Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13990716
Postai cím: Házgyár Utca 2
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: fagepszer@fagepszer.hu
Telefon: +36 76471600
Internetcím(ek): (URL) www.fagepszer.hu
Fax: +36 76481759
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26405159
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás során:
1. Az autokláv részbe az eljárás eredménytelenségének oka, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
2. A nyertes ajánlattevő adószáma: 23312979-2-02.
3. Az ajánlattevők:
a. A faipari gépsor tekintetében:
i. Fagépszer Plusz Kft. Adószáma: 23312979-2-02
ii. ÚJGÉP-KŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adószáma: 23094862-2-05
iii. Greenteam Iparfejlesztő és Kereskedelmi Kft. Adószáma: 10577893-2-18
b. Az aprító gép tekintetében:
i. Fagépszer Plusz Kft. Adószáma: 23312979-2-02
ii. ÚJGÉP-KŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adószáma: 23094862-2-05
iii. Greenteam Iparfejlesztő és Kereskedelmi Kft. Adószáma: 10577893-2-18
c. A félautomata csomagológép tekintetében:
i. Fagépszer Plusz Kft. Adószáma: 23312979-2-02
ii. ÚJGÉP-KŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adószáma: 23094862-2-05
iii. Greenteam Iparfejlesztő és Kereskedelmi Kft. Adószáma: 10577893-2-18
d. A szárító gép tekintetében:
i. Fagépszer Plusz Kft. Adószáma: 23312979-2-02
ii. ÚJGÉP-KŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adószáma: 23094862-2-05
e. A K5 vezérlés kiegészítő tekintetében:
i. Fagépszer Plusz Kft. Adószáma: 23312979-2-02
ii. ÚJGÉP-KŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adószáma: 23094862-2-05
4. Az eljárás során nem kerültek figyelembevételre sem környezetvédelmi, sem szociális szempontok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a jogorvoslati kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)