Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:20526/2019
CPV Kód:45251100-2
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pécs 3685/46, 3685/44 hrsz;Pécs 3685/47, 3685/44 hrsz;Pécs 3685/48, 3685/44 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SOLAR KRAFT KFT;SOLAR KRAFT KFT;SOLAR KRAFT KFT
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003 - Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben
Hivatkozási szám: EKR000512402018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251100-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003- Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben
1. rész: Pécs 3685/46, 3685/44 hrsz
2. rész: Pécs 3685/47, 3685/44 hrsz
3. rész: Pécs 3685/48, 3685/44 hrsz
Valamennyi rész esetében:
Vállalkozó feladata a rendelkezésre álló engedélyezési tervdokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése.
A létesítmény fontosabb műszaki elemei:
Rendeltetés: napelemes kiserőmű
Névleges feszültség: 1000 VDC, 3x400 VAC 50 Hz
Érintésvédelem: „TN-C-S” nullázás
Termelői földkábel típusa: 3x1x95 NA2XS(F)2Y (11 kV)
Tr. állomás típusa: betonházas transzformátor állomás
Transzformátor típusa: 11/04kV, DYN 5, 0,63MVA E 6%
KÖF kapcsoló berendezés: megszakítós és terhelés kapcsolós mező, EMS 24 mérőcellával
Meglévő, rendelkezésre álló teljesítmény: 0 kVA
Új, rendelkezésre álló teljesítmény: 495 kW
Csatlakozási teljesítmény: 495 kVA
Napelemek típusa: Napelem modulok 499,2 kWp, 260 Wp, 60 cellás polikristályos technológiával, mennyisége: 1920 db, Beépített max. napelem teljesítmény: 499,2 kWp
Inverter típus: 33 kVA csatlakozási teljesítményű sztringinverter, tartósszerkezettel, Monitoring rendszerrel, teljesítmény: 15x33 kVA, mennyisége: 15 db, Beépített névl. inverter teljesítmény: 495 kVA
Számított maximális, AC oldali inverter teljesítmény, az inverterek maximális 98%-os hatásfokát és a maximális napelem teljesítményt figyelembe véve: 1920x260x0,98 = 489,216 kW
kerítés építés, útépítés, 11 kV-os termelői kábel építése
A teljes rendszer a telekhatáron tervezett kerítésen belül lesz telepítve.
A föld feletti eszközök az építési határon belül lesznek elhelyezve.
A napelemek szabadon álló, földbe rögzített keretre szereltek fix rögzítéssel, két soros, álló elrendezésben.
A feladatleírásban megjelölt tételek egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
A projekt engedélyköteles tevékenység.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 541359200 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Pécs 3685/46, 3685/44 hrsz-on naperőmű kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251100-2
További tárgyak:09331000-8
09332000-5
45000000-7
45111291-4
45223210-1
45223821-7
45231000-5
45231400-9
45232000-2
45232221-7
45262600-7
45262640-9
45310000-3
45315700-5
45317000-2
45317200-4
45317300-5
71320000-7
71323100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs 3685/46, 3685/44 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003- Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben
1. rész: Pécs 3685/46, 3685/44 hrsz
Vállalkozó feladata a rendelkezésre álló engedélyezési tervdokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése.
A létesítmény fontosabb műszaki elemei:
Rendeltetés: napelemes kiserőmű
Névleges feszültség: 1000 VDC, 3x400 VAC 50 Hz
Érintésvédelem: „TN-C-S” nullázás
Termelői földkábel típusa: 3x1x95 NA2XS(F)2Y (11 kV)
Tr. állomás típusa: betonházas transzformátor állomás
Transzformátor típusa: 11/04kV, DYN 5, 0,63MVA ε 6%
KÖF kapcsoló berendezés: megszakítós és terhelés kapcsolós mező, EMS 24 mérőcellával
Meglévő, rendelkezésre álló teljesítmény: 0 kVA
Új, rendelkezésre álló teljesítmény: 495 kW
Csatlakozási teljesítmény: 495 kVA
Napelemek típusa: Napelem modulok 499,2 kWp,260 Wp, 60 cellás polikristályos technológiával, ,mennyisége: 1920 db,Beépített max. napelem teljesítmény: 499,2 kWp
Inverter típus: 33 kVA csatlakozási teljesítményű sztringinverter, tartósszerkezettel, Monitoring rendszerrel, teljesítmény: 15x33 kVA, mennyisége: 15 db, Beépített névl. inverter teljesítmény: 495 kVA
Számított maximális, AC oldali inverter teljesítmény, az inverterek maximális 98%-os hatásfokát és a maximális napelem teljesítményt figyelembe véve: 1920x260x0,98 = 489,216 kW
kerítés építés, útépítés, 11 kV-os termelői kábel építése
A teljes rendszer a telekhatáron tervezett kerítésen belül lesz telepítve.
A föld feletti eszközök az építési határon belül lesznek elhelyezve.
A napelemek szabadon álló, földbe rögzített keretre szereltek fix rögzítéssel, két soros, álló elrendezésben.
A feladatleírásban megjelölt tételek egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
A projekt engedélyköteles tevékenység.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felépítményre a jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 Az EMF III.1.3) M.2./pontjában meghat szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember alkalm min.követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (min 0-max 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001
II.2.9) További információ:
0-10 pont. Ár szempont: fordított, a MK 1. ért részszempont arányosítás, 2. ért részszempontjai: egyenes
arányosítás. ATnek az EMF III.1.3.) M.2. pontjában előírt SZE szakmai önéletrajzát az ajánlathoz csatolni kell,a mk 2. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására, ha AT ajánlatában nem csatolja v SZE-t egyéb módon nem nevezi meg,az ajánlata Kbt.73.§(1) bek e) pontja alapján érvénytelen.

II.2.1)
Elnevezés: Pécs 3685/47, 3685/44 hrsz-on naperőmű kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:09332000-5
45000000-7
45111291-4
45223210-1
45223821-7
45231000-5
45231400-9
45232000-2
45232221-7
45251100-2
45262600-7
45262640-9
45310000-3
45315700-5
45317000-2
45317200-4
45317300-5
71320000-7
71323100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs 3685/47, 3685/44 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003- Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben
2. rész: Pécs 3685/47, 3685/44 hrsz
Vállalkozó feladata a rendelkezésre álló engedélyezési tervdokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése.
A létesítmény fontosabb műszaki elemei:
Rendeltetés: napelemes kiserőmű
Névleges feszültség: 1000 VDC, 3x400 VAC 50 Hz
Érintésvédelem: „TN-C-S” nullázás
Termelői földkábel típusa: 3x1x95 NA2XS(F)2Y (11 kV)
Tr. állomás típusa: betonházas transzformátor állomás
Transzformátor típusa: 11/04kV, DYN 5, 0,63MVA ε 6%
KÖF kapcsoló berendezés: megszakítós és terhelés kapcsolós mező, EMS 24 mérőcellával
Meglévő, rendelkezésre álló teljesítmény: 0 kVA
Új, rendelkezésre álló teljesítmény: 495 kW
Csatlakozási teljesítmény: 495 kVA
Napelemek típusa: Napelem modulok 499,2 kWp,260 Wp, 60 cellás polikristályos technológiával, mennyisége: 1920 db,Beépített max. napelem teljesítmény: 499,2 kWp
Inverter típus: 33 kVA csatlakozási teljesítményű sztringinverter, tartósszerkezettel, Monitoring rendszerrel, teljesítmény: 15x33 kVA, mennyisége: 15 db, Beépített névl. inverter teljesítmény: 495 kVA
Számított maximális, AC oldali inverter teljesítmény, az inverterek maximális 98%-os hatásfokát és a maximális napelem teljesítményt figyelembe véve: 1920x260x0,98 = 489,216 kW
kerítés építés, útépítés, 11 kV-os termelői kábel építése
A teljes rendszer a telekhatáron tervezett kerítésen belül lesz telepítve.
A föld feletti eszközök az építési határon belül lesznek elhelyezve.
A napelemek szabadon álló, földbe rögzített keretre szereltek fix rögzítéssel, két soros, álló elrendezésben.
A feladatleírásban megjelölt tételek egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
A projekt engedélyköteles tevékenység.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felépítményre a jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min. 36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 Az EMF III.1.3) M.2./pontjában meghat szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember alkalm min.követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (min 0-max 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001
II.2.9) További információ:
0-10 pont. Ár szempont: fordított, a MK 1. ért részszempont arányosítás, 2. ért részszempontjai: egyenes
arányosítás. ATnek az EMF III.1.3.) M.2. pontjában előírt SZE szakmai önéletrajzát az ajánlathoz csatolni kell,a mk 2. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására, ha AT ajánlatában nem csatolja v SZE-t egyéb módon nem nevezi meg,az ajánlata Kbt.73.§(1) bek e) pontja alapján érvénytelen.

II.2.1)
Elnevezés: Pécs 3685/48, 3685/44 hrsz-on naperőmű kialakítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:09332000-5
45000000-7
45111291-4
45223210-1
45223821-7
45231000-5
45231400-9
45232000-2
45232221-7
45251100-2
45262600-7
45262640-9
45310000-3
45315700-5
45317000-2
45317200-4
45317300-5
71320000-7
71323100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs 3685/48, 3685/44 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003- Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben
3. rész: Pécs 3685/48, 3685/44 hrsz
Vállalkozó feladata a rendelkezésre álló engedélyezési tervdokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése.
A létesítmény fontosabb műszaki elemei:
Rendeltetés: napelemes kiserőmű
Névleges feszültség: 1000 VDC, 3x400 VAC 50 Hz
Érintésvédelem: „TN-C-S” nullázás
Termelői földkábel típusa: 3x1x95 NA2XS(F)2Y (11 kV)
Tr. állomás típusa: betonházas transzformátor állomás
Transzformátor típusa: 11/04kV, DYN 5, 0,63MVA ε 6%
KÖF kapcsoló berendezés: megszakítós és terhelés kapcsolós mező, EMS 24 mérőcellával
Meglévő, rendelkezésre álló teljesítmény: 0 kVA
Új, rendelkezésre álló teljesítmény: 495 kW
Csatlakozási teljesítmény: 495 kVA
Napelemek típusa: Napelem modulok 499,2 kWp,260 Wp, 60 cellás polikristályos technológiával, mennyisége: 1920 db,Beépített max. napelem teljesítmény: 499,2 kWp
Inverter típus: 33 kVA csatlakozási teljesítményű sztringinverter, tartósszerkezettel, Monitoring rendszerrel, teljesítmény: 15x33 kVA, mennyisége: 15 db, Beépített névl. inverter teljesítmény: 495 kVA
Számított maximális, AC oldali inverter teljesítmény, az inverterek maximális 98%-os hatásfokát és a maximális napelem teljesítményt figyelembe véve: 1920x260x0,98 = 489,216 kW
kerítés építés, útépítés, 11 kV-os termelői kábel építése
A teljes rendszer a telekhatáron tervezett kerítésen belül lesz telepítve.
A föld feletti eszközök az építési határon belül lesznek elhelyezve.
A napelemek szabadon álló, földbe rögzített keretre szereltek fix rögzítéssel, két soros, álló elrendezésben.
A feladatleírásban megjelölt tételek egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
A projekt engedélyköteles tevékenység.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felépítményre a jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 Az EMF III.1.3) M.2./pontjában meghat szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember alkalm min.követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (min 0-max 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001
II.2.9) További információ:
0-10 pont. Ár szempont: fordított, a MK 1. ért részszempont arányosítás, 2. ért részszempontjai: egyenes
arányosítás. ATnek az EMF III.1.3.) M.2. pontjában előírt SZE szakmai önéletrajzát az ajánlathoz csatolni kell,a mk 2. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására, ha AT ajánlatában nem csatolja v SZE-t egyéb módon nem nevezi meg,az ajánlata Kbt.73.§(1) bek e) pontja alapján érvénytelen.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Pécs 3685/46, 3685/44 hrsz-on naperőmű kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SOLAR KRAFT KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31736624
Postai cím: KASSAI UTCA 10.
Város: BÓLY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
E-mail: majer.norbert@solarkraft.hu
Telefon: +36 205300904
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24216917202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 179480200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1 fő építményvillamossági felelős műszaki vezető szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Optimum Solar Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14276051
Postai cím: Gesztenye Utca 2
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23485123203

Hivatalos név: SOLAR KRAFT KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31736624
Postai cím: KASSAI UTCA 10.
Város: BÓLY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24216917202

Hivatalos név: ABW Solar Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11060527
Postai cím: Fő Utca 23
Város: Palkonya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7771
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25314740202

Hivatalos név: Pentele Solar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98613274
Postai cím: Székely Bertalan Út 5. 3/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23685055242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Pécs 3685/47, 3685/44 hrsz-on naperőmű kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SOLAR KRAFT KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31736624
Postai cím: KASSAI UTCA 10.
Város: BÓLY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
E-mail: majer.norbert@solarkraft.hu
Telefon: +36 205300904
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24216917202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 180377300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1 fő építményvillamossági felelős műszaki vezető szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Optimum Solar Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14276051
Postai cím: Gesztenye Utca 2
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23485123203

Hivatalos név: ABW Solar Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11060527
Postai cím: Fő Utca 23
Város: Palkonya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7771
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25314740202

Hivatalos név: SOLAR KRAFT KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31736624
Postai cím: KASSAI UTCA 10.
Város: BÓLY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24216917202

Hivatalos név: Pentele Solar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98613274
Postai cím: Székely Bertalan Út 5. 3/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23685055242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Pécs 3685/48, 3685/44 hrsz-on naperőmű kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SOLAR KRAFT KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31736624
Postai cím: KASSAI UTCA 10.
Város: BÓLY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
E-mail: majer.norbert@solarkraft.hu
Telefon: +36 205300904
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24216917202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 181501700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1 fő építményvillamossági felelős műszaki vezető szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Optimum Solar Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14276051
Postai cím: Gesztenye Utca 2
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23485123203

Hivatalos név: ABW Solar Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11060527
Postai cím: Fő Utca 23
Város: Palkonya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7771
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25314740202

Hivatalos név: SOLAR KRAFT KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31736624
Postai cím: KASSAI UTCA 10.
Város: BÓLY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24216917202

Hivatalos név: Pentele Solar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98613274
Postai cím: Székely Bertalan Út 5. 3/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23685055242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Nyertes Ajánlattevő 1., 2. és 3. rész: SOLAR KRAFT Kft., 7754 Bóly, Kassai utca 10., adószáma: 24216917-2-02, mikrovállalkozásnak minősül.
További Ajánlattevők:
1. rész:
I. Ajánlattevő neve, székhelye: Optimum Solar Építőipari Szolgáltató Kft., 6500 Baja, Gesztenye utca 2., adószáma:23485123-2-03.
II. Közös Ajánlattevő neve, székhelye: Pentele Solar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1062 Budapest, Székely Bertalan út 5. 3/1., adószáma: 23685055-2-42 és Smart Electric Tervező és Kivitelező Kft., 1062 Budapest, Székely Bertalan út 5. 3/1., adószáma: 26209508-2-42.
III. Ajánlattevő neve, székhelye: ABW Solar Kft. 7771 Palknya, Főt utca 23., adószáma: 25314740-2-02.
2. rész:
I. Ajánlattevő neve, székhelye: Optimum Solar Építőipari Szolgáltató Kft., 6500 Baja, Gesztenye utca 2., adószáma:23485123-2-03.
II. Közös Ajánlattevő neve, székhelye: Pentele Solar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1062 Budapest, Székely Bertalan út 5. 3/1., adószáma: 23685055-2-42 és Smart Electric Tervező és Kivitelező Kft., 1062 Budapest, Székely Bertalan út 5. 3/1., adószáma: 26209508-2-42.
III. Ajánlattevő neve, székhelye: ABW Solar Kft. 7771 Palknya, Főt utca 23., adószáma: 25314740-2-02.
3. rész:
I. Ajánlattevő neve, székhelye: Optimum Solar Építőipari Szolgáltató Kft., 6500 Baja, Gesztenye utca 2., adószáma:23485123-2-03.
II. Közös Ajánlattevő neve, székhelye: Pentele Solar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1062 Budapest, Székely Bertalan út 5. 3/1., adószáma: 23685055-2-42 és Smart Electric Tervező és Kivitelező Kft., 1062 Budapest, Székely Bertalan út 5. 3/1., adószáma: 26209508-2-42.
III. Ajánlattevő neve, székhelye: ABW Solar Kft. 7771 Palknya, Főt utca 23., adószáma: 25314740-2-02.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges