Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/10
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2013.01.25.
Iktatószám: 20600/2012
CPV Kód: 45251200-3
Ajánlatkérő: Mohács-Hő Kft.
Teljesítés helye: Mohács, hrsz.: 3414/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: NEW KONSTRUKTÍV KFT
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Mohács-Hő Kft.
Postai cím: Liszt F. u. utca 22.
Város/Község: Mohács
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szekó Józsefné
Telefon: 06-30-204-7979
E-mail: info@mohacsihoszolg.hu
Fax: 06-69-511-029
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mohacsihoszolg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a „Mohács Város távhő rendszerének energetikai korszerűsítése” című, KEOP 5.4.0/09-2010-0013 azonosítószámú projekt keretében fűtőmű építési munkálatainak elvégzésére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Mohács, hrsz.: 3414/2
NUTS-kód: HU231
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A „Mohács Város távhő rendszerének energetikai korszerűsítése” című, KEOP 5.4.0/09-2010-0013 azonosítószámú projekt keretében fűtőmű építési munkálatainak elvégzése.
A Mohács 3414/2 hrsz-on található fűtőmű gázkazánjainak cseréjéhez szükséges bontási, telepítési, szerelési és építőmesteri munkálatai az alábbi főbb mennyiségek figyelembe vételével, a dokumentációban meghatározottak szerint:
A fűtőmű gépészeti korszerűsítésével együtt az épületszerkezetek is felújításra kerülnek, ennek legjelentősebb része a kazánházi területet is lefedő könnyűszerkezetes épületrész.
Átépített nettó területek:
Földszint: 324,80 m2
Emelet: 212,15 m2
Összesen: 536,95 m2
Építészet-statika:
Betonacél szerelés 0,74 t
Vasbeton fal 5,76 m3
Acélszerkezetek 8,48 t
Szendvicspanel térelhatároló elemek elhelyezése 535,92 m2
Vakolás 283,90 m2
Kémény hengerpalást felület javítása 58,8 m2
Gipszkartonozás 67,30 m2
Ipari padlóburkolat készítés 432,43 m2
Perforált alulemez burkolat 151 m2
Műanyag nyílászárók 18 db
Ipari acél járórács 10,29 m2
Acél ajtó 10 db
Festés 1000,38 m2
Tetőszigetelés bitumenes lemezzel 217,63 m2
Gépészet:
Csővezeték bontás: 935 m
Kazánok leszerelése: 3 db (3 x 4,5 MW)
A tervezett tüzelőberendezések :
3 db VIESSMANN Vitomax-200 LW alacsonyhőmérsékletű kazán
Névleges teljesítmény: QN= 4,5 MW/db
Névleges hőterhelés: QH= 4,89 MW/db
3 db WEISHAUPT G70/1-B-ZM-LM gázégő
Hőteljesítmény: Q= 700-7000 kW/db
Beállított teljesítmény télen: 4890 kW/db
Beállított teljesítmény nyáron: 1350 kW
Új vezetékek kiépítése kazánházon belül 938 m
Szivattyú 8 db
Állandó nyomású tágulási tartály (V=1200 L) 2 db
Kiegészítő tároló állandó nyomású tágulási tartályhoz (V= 1200 L) 6 db
Változó nyomású tágulási tartály (V= 800 L) 3 db
Hidraulikai váltó (V=450 m3/h) 1 db
Melegvizes hőlégfúvó (V=6000 m3/h) 3 db
Vízlágyító (V=3,0 m3/h) 1 db
Lágyvíz tároló (V=3,0 m3) 1 db
Hőmennyiségmérő 1 db
Bontható iszapleválasztó (DN 250) 2 db
Földgázérzékelő központi egység 2 db
Vész-szellőztető ventilátor (V=11.000 m3/h) 2 db
Szociális épületben
Lemezes hőcserélő 1 db
Szivattyú 2 db
HMV tároló (V=200 L) 1 db
Zárt tágulási tartály 1 db
Radiátor 14 db
Split klíma 1 db
Zuhanyzó 3 db
WC 1 db, pissoir 1 db
Mosdó 3 db
Elektromos munkák:
Védőcső falhoronyban 155 m
Kábeltálca 158 m
Összes vezeték 3834 m
Összes kábel 473 m
Összes lámpatest 76 db
A beszerzés tárgya a tárgyalások eredményeként módosult.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251200-3
További tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 198104865
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft) 80
Jótállás időtartama (hónap) 5
Késedelmi kötbér napi mértéke (nettó ajánlati ár %-a) 5
Műszaki ütemtervvel alátámasztott előteljesítési naptári napok száma a végső műszaki átadás-átvétel (végteljesítés) vonatkozásában 5
Műszaki ütemtervvel alátámasztott előteljesítési naptári napok száma két kazán sikeres üzembehelyezése vonatkozásában 10
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11094 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/07/23 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Mohács Város távhő rendszerének energetikai korszerűsítése” című, KEOP 5.4.0/09-2010-0013 azonosítószámú projekt keretében fűtőmű építési munkálatainak elvégzésére.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2012/12/14 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NEW KONSTRUKTÍV KFT
Postai cím: Hock János u 60.
Város/Község: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 137837000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 198104865 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 198104865 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 234677711 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
GLT DELTA KFT. (név) 2030 ÉRD, MÁTYÁS KIRÁLY U. 65. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

NEW KONSTRUKTÍV KFT (név) 8900 Zalaegerszeg, Hock János u 60. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termálenergetikai Kft. (név) 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
„Mohács Város távhő rendszerének energetikai korszerűsítése” című, KEOP 5.4.0/09-2010-0013 azonosítószámú projekt.
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/01/21 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------