Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/226
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.20.
Iktatószám:20881/2020
CPV Kód:33115100-0
Ajánlatkérő:Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1225 Budapest, Nagytétényi út 264.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.12.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78297791
Postai cím: Káldor Adolf Utca 5-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dallos Zsolt
Telefon: +36 13540059
E-mail: dr.dallos@t-online.hu
Fax: +36 13540059
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egeszseg22.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001008632020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001008632020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CT beszerzés kapcsolódó tervezéssel kivitelezéssel
Hivatkozási szám: EKR001008632020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33115100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
CT berendezés beszerzése és a kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkálatok elvégzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: CT beszerzés kapcsolódó tervezéssel kivitelezéssel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33115100-0
További tárgyak:45262700-8
45350000-5
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1225 Budapest, Nagytétényi út 264.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Egésztest, spirál CT berendezés beszerzése és a vizsgáló blokk kialakítása
Csak új eszköz ajánlható meg!
Nyertes Ajánlattevő feladata:
- Orvostechnológiai terv készítése
- Sugárvédelmi terv készítése
- Statikai terv készítése
- Villamos, gépész terv készítése
- Megvalósulási terv (adaptációs terv) készítése
- Idő-ütemterv készítése
A kiviteli munkálatok elkezdésének feltétele a fent megnevezett tervek Megrendelő által való elfogadása.
- Kiviteli munkálatok teljes körű elvégzése (költségvetés szerinti feladatok elvégzése: takarítási munkák, bontási munkák, építési munkák, elektromos munkák, gépészeti munkák)
Tervezési és kivitelezési munkák elvégzése az alábbi helyiségekre (mindösszesen 142,4 m2):
Vizsgáló blokk (CT vizsgáló 24,52m2, vezérlő 7,26 m2, előkészítő 6,95 m2, technikai helyiség 6,06 m2, öltöző 2,62 m2, akm öltöző 4 m2, akm mosdó 5,04 m2, wc-kézmosó 4 m2, recepció-váró-közlekedő 27,05 m2, előtér 5,84 m2)
Személyzeti helyiségek (tartózkodó 12,97 m2, öltöző 15,56 m2, wc-kézmosó 1,74 m2, zuhanyzó 4,02 m2, tároló 4,12 m2, előtér 10,66 m2)
- CT berendezés szállítása, telepítése, üzembe helyezése, betanítás
- OSSKI engedélyezési eljárás lefolytatása
- Közreműködés az üzemeltetési engedély megszerzésében, mely Ajánlatkérő hatáskörébe tartozik.
Nyertes ajánlattevőnek továbbá biztosítania kell jótállási időn belül a készülék szervizelését adott készüléktípus vonatkozásában a gyártó által betanított szakember útján.
További részletek a dokumentációban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Detektor elemek száma soronként (a detektorok virtuális megduplázásának figyelmen kívül hagyásával) (db/sor) 10
2 Legnagyobb pitch érték 16 szeletes módban (rutin, nem kardio) 10
3 Képrekonstrukció maximális sebessége (512x512 mátrix, axiális szeletképek száma helikális adatgyűjtés után) (kép/s) 10
4 Fém műtermék szűrő program megléte (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/02/28 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont pontosítása, kiegészítése: A teljesítési határidő: az ELMŰ által a CT készülék működéséhez szükséges bővítés elvégzését követő 45 munkanap, de lekésőbb 2022. február 28. A munkaterület a szerződéskötést követően rendelkezésre áll, annak átadását követően a rendelkezésre álló minimum teljesítési határidő 120 nap.
II.2.5) pont:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10.
1. Ajánlati ár:
Legalacsonyabb ár: 10 pont
A többi ajánlatra vonatkozó pontszám kiszámítása fordított arányosítással történik az alábbi képlet segítségével:
P = (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. Detektor elemek száma soronként (a detektorok virtuális megduplázásának figyelmen kívül hagyásával)
850 db/sor vagy több: 10 pont
minimum 750 db/sor: 1 pont
3. Legnagyobb pitch érték 16 szeletes módban (rutin, nem kardio)
1,7 vagy több: 10 pont
minimum 1,5: 1 pont
4. Képrekonstrukció maximális sebessége (512x512 mátrix, axiális szeletképek száma helikális adatgyűjtés után)
25 kép/s vagy nagyobb: 10 pont
minimum 12 kép/s: 1 pont
A 2. 3. és 4. bírálati szempont esetén a két szélső érték közti megajánlásokra adandó pontszám kiszámítása egyenes arányosítással történik az alábbi képlettel:
P = (Avizsgált− Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
5. Fém műtermék szűrő program megléte
igen: 10 pont
nem: 1 pont
módszer: pontozás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § vagy a 63. § (1) bekezdése hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16§ szerint: A 2. §-a alapján a kizáró okok fent nem állása az egységes európai dokumentum benyújtásával igazolandó Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát: a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének "A" szakaszát tölti ki, b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó
nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének "D" szakaszában teszi meg, c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik, d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének "B" szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni, e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része "C" szakaszának vonatkozó pontjai
kitöltésével nyilatkozik, f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l) és p) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének "D" szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik, g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. rész "C" szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével nyilatkozik
Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 63. §-ában említett kizáró okok hiányát: a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. rész "C" szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével, b) a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontjára vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének "D" pontjában teszi meg. A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8-16.§-ában
foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek csatolni kell: Az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont).
Ha az ajánlattevő fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 40.000.000,- Ft összeget. Amennyiben az ajánlattevő a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti éven belül jött létre, vagy kezdte meg működését, alkalmatlannak minősül, ha a működése megkezdése óta a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 40.000.000,- Ft összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek csatolni kell: Ajánlattevő, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nyilatkozata vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás az alábbi minimum tartalommal:
- szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szerződés tárgya, oly módon, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen
- a szerződés mennyisége,
- a teljesítés ideje (kezdés, befejezés),
- szerződésszerű volt-e a teljesítés (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja és a 22. § (1) és (2) bekezdés)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 1 db CT berendezés szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pont).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a számla ellenértékét annak kézhezvételét követően 15 napon belül átutalással fizeti ki a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, valamint a Ptk 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint.
Nyertes ajánlattevő végszámla benyújtására jogosult a szerződés tervezetben részletezettek szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: a nettó szerződéses ellenértékének 0,5 % /naptári nap,
meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses ellenértékének 10%-a.
Jótállás 12 hónap
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a tartalékkeret és Áfa nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű biztosíték, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontását az EKR végzi
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
- Részajánlattétel kizárásának indoka: A CT berendezés szakszerű telepítéséhez és adaptálásához elengedhetetlen a berendezés pontos ismerete, az adaptációs terv, a kivitelezés és a berendezés telepítése összehangolt munkafolyamatot kíván a berendezés Szállítója, a Tervezők és Kivitelező között, mely összehangolt munkafolyamat 1 nyertes ajánlattevőtől való beszerzéssel biztosítható.
- Jelen eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerint feltételes közbeszerzés. Ajánlatkérő a közbeszerzés megvalósíthatósága érdekében támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet nyújt be az elszámolhatóság határidejének vonatkozásában. A módosítási igény el nem fogadását, vagy nem a kérelem szerinti elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a fentiek alapján eredménytelenné nyilváníthatja. A feltétel bekövetkezésének időpontja: a támogatási szerződés módosításának napja.
- Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít, melynek időpontja: 2020. december 1. 10.00 óra. Helyszín: 1225 Budapest, Nagytétényi út 264.
- Ajánlatkérő a III.1.2) és a III.1.3) szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
- Az ajánlathoz csatolni kell a műszaki megfelelőséget igazoló dokumentumokat: gyártói prospektust vagy gyártó által hitelesített ábrás termékismertetőt, mely a megajánlott műszaki adatokat alátámasztja.
- Orvostechnikai eszköznek besorolt termék esetén csatolni kell a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.
- A 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján – csatolni kell bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben vagy az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.
- Ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, kivéve, ha az ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt.-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést minden költségvetési tétel tekintetében beárazással kitöltve, az ajánlathoz csatolni kell. Az árazott költségvetés szakmai ajánlatnak minősül. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a „0”, vagy negatív értéket tartalmazó költségvetési sorok, továbbá a ki nem töltött költségvetési sorok az ajánlat érvénytelenségét eredményezik, kivéve, ha az eljárás során a kiegészítő tájékoztatás(ok) keretében ajánlatkérő kifejezetten előírja valamely költségvetési tétel árazásának mellőzését („0” értékkel történő árazását), vagy negatív értékkel történő árazását.
- Az ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
- Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdései vonatkozásában
- Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükség az újabb hiánypótlásra.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatot (az ajánlat részeként benyújtott nyilatkozatokat) aláíró személyek aláírási címpéldányának (ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának) egyszerű másolatát.
- Nyertes ajánlattevő köteles a kivitelezéshez kötődő, legalább 20 millió forint/kár és 50 millió forint/év összegű felelősségbiztosítással rendelkezni és azt a szerződés megszűnéséig fenntartani.
- Az eljárás során használt nyelv: magyar.
- Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése értelmében úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy
költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el (csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást).
- Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
- Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
- Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.
FAKSZ: dr. Dallos Zsolt, lajstromszám: 00455.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák