Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/222
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.11.19.
Iktatószám:20888/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sanaa Jimusho Ltd.;Bánáti + Hartvig Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 709024241
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum új épületének megtervezésére.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum új épületének megtervezésére.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó új
Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum
megvalósításához szükséges építész eti és szakági tervezés.
A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján az új Nemzeti Galéria és
Ludwig Múzeum új épületének:
1. vázlatterv elkészítése, jóváha gyatása
2. építési engedélyezési tervdokumentác ió összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős
határozat megszerzése;
3. Az építési hely kivitele zésmegkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a
tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd az építési engedélyezési tervek elkészítése az
engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli tervek teljes körű
elkészítése, és az építési beruházás során művezetés ellátása, kiviteli műszak i tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és
szolgáltatói egyeztetések elvégzése, a kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése;
4. teljes körű kiviteli tervek készítése;
5. tervezői művezetés;
6. projektzárás tervezé si feladatai.
Ajánlatkérő a kivitelezés alatti terv ezői művezetésre vonatkozóan és a
szerződéstervezetben megjelölt áttervezésre vonatkozóan opcionálisan kér ajánlatot ajánlattevőtől.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/12/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/13 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 007 - 008719

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szerződés az új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum új épületének megtervezésére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Sanaa Jimusho Ltd.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2-6-7 Hana koganei Minamicho, Kodaira City
Város: Tokió
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: 187- 0002
Ország: JP
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Bánáti + Hartvig Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vaskapu u. 10-14./C.110.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 650 000 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás dátuma: 2018.09.11.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum
megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés.
A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján az új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum új épületének:
1. vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása;
2. építési engedélyezési tervdokumentáci ó összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős
határozat megszerzése;
3. Az építési hely kivitele zésmegkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a
tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd az építési engedélyezési tervek elkészítése az
engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli tervek teljes körű
elkészítése, és az építési beruházás során művezetés ellátása, kiviteli műszak i tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és
szolgáltatói egyeztetések elvégzése, a kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése;
4. teljes körű kiviteli tervek készítése;
5. tervezői művezetés;
6. projektzárás tervezé si feladatai.
Ajánlatkérő a kivitelezés alatti terv ezői művezetésre vonatkozóan és a
szerződéstervezetben megjelölt áttervezésre vonatkozóan opcionálisan kér ajánlatot ajánlattevőtől.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2015/12/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/13 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 650 000 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Sanaa Jimusho Ltd.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2-6-7 Hana koganei Minamicho, Kodaira City
Város: Tokió
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: 187-0002
Ország: JP
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Bánáti + Hartvig Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vaskapu u. 10-14./C.110.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): "Felek megállapodnak abban, hogy a Tervezési Ütemterv belső határidői a jelen megállapodás 1. számú melléklete szerint
módosulnak, azzal, hogy a Módosítás hatálybalépésével a megállapodáshoz csatolt 1. számú melléklet, a Szerződés 2. számú
melléklete helyébe lép."Tervezési díj
nettó 2.657.500.000,- Ft + ÁFA,
azaz Kettőmilliárd-hatszázötvenh étmillió-ötszázezer forint.
2.2. A Kbt. 141.§ (6) bekezdésre hivatkozással a Szerződés 13.1. pont b) alpontja szerinti, Teljesítési Biztosítékról szóló
rendelkezés törlésre kerül. A Szerződés 13.1. pontjának további rendelkezései változatlanok maradnak.
2.3. A Kbt. 141.§ (6) bekezdésre hivatkozással a Szerződés 13.10. pontjában meghatározott Jótállási Biztosítékról szóló
rendelkezés első mondata az alábbiak szerint módosul:
„Tervező a jótállási kötelezettség biztosítására köteles legkésőbb a végszámla benyújtásával egyidejűleg a 2.1. pont szerinti
nettó Tervezési díj 1 %-ának (egy százalékának) megfelelő mértékű Jótállási Biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek.” A 13.10.
pont további rendelkezései változatlanok maradnak.
2.4. A Tervezési Feladatleírás helyébe a Módosítás 1. számú mellékleteként csatolt, módosított Tervezési Feladatleírás lép.
2.5. A Tervezési Ütemterv helyébe a Módosítás 2. számú mellékleteként csatolt, módosított Tervezési Ütemterv lép.
2.6. A Számlázási Ütemterv helyébe a Módosítás 3. számú mellékleteként csatolt, módosított Számlázási Ütemterv lép.A jelen
Módosításban foglaltaknak a Szerződés 13.6. pontjának történő megfeleltetése érdekében a Módosítás 2.1. pontjában
meghatározott, megemelt Tervezési díj összege alapján számított, a Módosítás 2.2. pontjában megjelölt mértéknek megfelelően
a Teljesítési Biztosíték a Szerződésben meghatározott módon megváltoztatásra kerül.A Felek megállapodnak, hogy a jelen 3. számú Módosítás hatályba lépésével a Szerződés 2.1.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.1.1 Tervezési Díj
2.677.500.000,-Ft + ÁFA,
azaz kettőmilliárd-hatszázhetvenhétmillió-ötszázezer forint + ÁFA
Tervezési Díj illeti meg.”
2 A Tervezési Feladatleírás helyébe a jelen 3. számú Módosítás 1. számú mellékletét képező módosított Tervezési Feladatleírás lép.
3 A Tervezési Ütemterv helyébe a jelen 3. számú Módosítás 2. számú mellékletét képező módosított Tervezési Ütemterv lép.
4 A Számlázási Ütemterv helyébe a jelen 3. számú Módosítás 3. számú mellékletét képező módosított Számlázási Ütemterv lép.A Tervezési Díj módosulására tekintettel a Tervező köteles a Szerződés 13.6 pontja alapján a Teljesítési Biztosítékot kiegészíteni vagy a létező Teljesítési Biztosítékot az új Tervezési Díjnak megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni. A teljesítési határidők meghosszabbítására tekintettel a Tervező köteles a Szerződés 13.6 pontja alapján a Teljesítési Biztosítékot kiegészíteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az új teljesítési határidőnek megfelelő időpontig érvényes Teljesítési Biztosítékra kicserélni.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a Módosítás 2.1 pontja a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontjának megfelel, mivel
- a Módosítást az 1.3. pontban hivatkozott kormánydöntés, mint olyan körülmény tette szükségessé, amelyet a Megrendelő
kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a Módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános (tervezési szerződés) jellegét, mivel a Szerződésben foglalt
tervezési feladatokhoz kapcsolódó egyéb feladatokat nem fogalmaz meg;
- a Tervezési díj növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés érték ének 50 %-át. Az 1. számú módosítás nem járt az
ellenérték növekedésével.az Új Nemzeti Galériában kialakítandó funkciók és azok területigényének pontosítása alapterületnövekedést és költségtöbbletet eredményezett.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 650 000 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2.677.500.000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben