Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/220
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.11.12.
Iktatószám: 21017/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Székesfehérvári Egyházmegye
Teljesítés helye: Székesfehérvár, Városház tér 5. (Székesfehérvár belterület, hrsz. 135.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52406236
Postai cím: Városház Tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
Telefon: +36 308426710
E-mail: staudt.maria@puspokseg.hu
Fax: +36 22510699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szfvar.katolikus.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szfvar.katolikus.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Püspöki Palota részleges belső felújítása.
Hivatkozási szám: EKR001037872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Püspöki Palota részleges belső felújítása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
További tárgyak: 45262650-2
45310000-3
45330000-9
92522200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Városház tér 5. (Székesfehérvár belterület, hrsz. 135.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján a székesfehérvári Püspöki Palota részleges felújítása a GINOP-7.1.4-16-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében. Az épületegyüttes műemléki védelem alatt áll (műemléki törzsszámok: M 1556, M 1551, M 1580, Mk 1555, MJT 4319).
A kivitelezési munkákat az épületegyüttes folyamatos működése mellett kell elvégezni a műszaki leírás részét képező organizációs előírások betartása mellett.
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel, a pontos és részletes mennyiségeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza):
Belső felújítási munkák
- Festési munkák – 1587 m2
- Parketta burkolat visszaépítése és/vagy kezelése – 172 m2
- Táblás intarzia parketta eredeti állapotára történő visszaépítése – 127 m2
- Fűtési vezeték szerelése – 201 m
- Ivóvíz és lefolyóvezeték szerelése – 122 m2
- Villamosvezeték elhelyezése védőcsőben – 2500 m
- Lámpatestek – 85 db
- Kőrestaurálás
Homlokzati felújítási munkák
- Homlokzati állványozás építése- bontása – 3400 m2
- Homlokzat tisztítása, előkészítése, glettelése, festése – 3100 m2
- Bádogos munkák
- Biztonságtechnika, villanyszerelés
A részletes feltételek az ajánlati dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő 10% mértékű tartalékkeretet alkalmaz a tárgyi közbeszerzési eljárásban, amelynek felhasználására a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/02/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.4-16-2016-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02915 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Püspöki Palota részleges belső felújítása.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: +36 884406278
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 377931139
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
További tárgyak: 45262650-2
45310000-3
45330000-9
92522200-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Városház tér 5. (Székesfehérvár belterület, hrsz. 135.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján a székesfehérvári Püspöki Palota részleges felújítása a GINOP-7.1.4-16-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében. Az épületegyüttes műemléki védelem alatt áll (műemléki törzsszámok: M 1556, M 1551, M 1580, Mk 1555, MJT 4319).
A kivitelezési munkákat az épületegyüttes folyamatos működése mellett kell elvégezni a műszaki leírás részét képező organizációs előírások betartása mellett.
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel, a pontos és részletes mennyiségeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza):
Belső felújítási munkák
- Festési munkák – 1587 m2
- Parketta burkolat visszaépítése és/vagy kezelése – 172 m2
- Táblás intarzia parketta eredeti állapotára történő visszaépítése – 127 m2
- Fűtési vezeték szerelése – 201 m
- Ivóvíz és lefolyóvezeték szerelése – 122 m2
- Villamosvezeték elhelyezése védőcsőben – 2500 m
- Lámpatestek – 85 db
- Kőrestaurálás
Homlokzati felújítási munkák
- Homlokzati állványozás építése- bontása – 3400 m2
- Homlokzat tisztítása, előkészítése, glettelése, festése – 3100 m2
- Bádogos munkák
- Biztonságtechnika, villanyszerelés
A részletes feltételek az ajánlati dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő 10% mértékű tartalékkeretet alkalmaz a tárgyi közbeszerzési eljárásban, amelynek felhasználására a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód.
ÚJ MUNKÁK A SZERZ. MÓD. ALAPJÁN:
1. Fali kovácsoltvas kikötők bemutatása az F-41 Bemutatótérben. Örökségvédelmi Hatóság és restaurátor javaslatára a falban lévő kikötők bemutatásra kerülnek.
2. Az F-41 és F40 helyiségek közötti falnyílásba tervezett új ajtó tömör tölgy anyagból készül megrendelői igény szerint.
3. Meglévő ablakok nem hőszigetelt üvegezésűek az F-41 Bemutatótérben az ablakok dupla üvegezésűre kerülnek kicserélésre megrendelői igény szerint. A kicserélésre kerülő ablakok könyöklő részéhez a könnyebb tisztítás érdekében parapet burkolat készül.
4. A meglévő gázcső szellőzőráccsal rendelkező lábazati elemmel takarásra kerül az F-41 Bemutatótérben.
5. A meglévő parketta burkolat nem visszahelyezhető az F-05 Vagyonkezelői iroda helyiségben. A burkolat teljes cserére kerül, szükség szerint a meglévő aljzat helyreállításával, kialakításával.
6. Megrendelői igény szerint a szerver az F-05 helyiségből áthelyezésre kerül az F-40 számú helyiségben, ahol a szerver elhatárolása céljából könnyűszerkezetes válaszfal és új ajtó készül.
7. Az F-40 helyiség megrendelői igény szerint mennyezet- és falfestés készül.
8. Előtétfal szaniterekhez az F-45 Akadálymentes mosdóban.
9. Az F-45 helyiség ajtaja a jelenlegi helyén marad, így a helyiségből leválasztott szertár nem megvalósítható, helyette 2 db takarítószer tároló szekrény készül.
10. Az E-04 díszterem történeti parkettájának felbontását követően vált láthatóvá, hogy a meglévő vakpadló szerkezet átalakítása szükséges.
11. Parketta burkolat cseréje az E-13 Olvasóterem és E-14 Gyűjteményi igazgatói szoba helyiségekben.
12. A szerz. mód. 2.1. pont c) alpont szerinti festési munkák helyett diszperzites festés (E-01, E-02, E-03, E-09-10 helyiségek) és szárító vakolatra szilikátos festés (F-05, F-19 helyiségek) készül.
13. Homlokzati nyílászárók üvegkitt javítása. Az ablaküvegek kittezés állapota nem megfelelő, kitöredezett, javítása szükséges.
14. Az állványozást követően vált láthatóvá, hogy egyes homlokzatdíszek sérültek, épületdekorációs javításuk szükséges.
15. A meglévő elektromos galambriasztó helyreállítása, kiépítése szükséges, melyet az eredeti műszaki dokumentáció nem tartalmazott.
16. Az északi homlokzatra tervezett tardosi mészkő burkolat helyett süttői mészkő burkolat készül.
17. A gépkocsibejáró kapualjba tervezett Mannerdorfi Margit bányai durva mészkő lapok helyett süttői csiszolt mészkő lábazatburkolat kerül felhelyezésre.
18. A meglévő kamerák és belső udvari homlokzaton meglévő lámpatestek vezetékei megrendelői igény szerint falon belüli védőcsőbe kerülnek elvezetésre, reflektorok és mozgásérzékelő kicserélésre kerül.
19. F-41 Bemutatótér festése. Szükséges a helyiség falainak és mennyezetének teljes glettelése és festése.
20. Az F-05 Vagyonkezelői iroda helyiségbe az új padló kialakításához új aljzat készítése, kiegyenlítése szükséges.
21. Vakpadló szerkezet készítése az E-13 Olvasóterem és E-14 Gyűjteményi igazgatói szoba helyiségben.
22. Talpazatokon lévő szoboregyüttes és fekvő szobrok restaurálása.
23. Meglévő feltöltés letermelése a tetőtérből.
24. Műszaki célszerűségből adódó megrendelői igény, valamint az F47 gondnoki helyiség gépészeti hálózatának elhagyása miatt a külső térbe tervezett csatornázás a tervezett belső fűtési nyomvonalhoz lett igazítva.
25. P-01 Kazánház, E-04 Díszterem, E-12 Kápolna, E-13 Olvasóterem, E-14 Gyűjteményi igazgatói szoba helyiségeket érintő fűtési nyomvonal változások.
26. E-04 Díszterem, E-12 Kápolna, E-13 Olvasóterem, E-14 Gyűjteményi igazgatói szoba helyiségeket érintő fűtőtestek változása.
27. Szerver előtérben radiátor kiépítése.
28. Kazánházi robbanásbiztos ventilátor cseréje az üzembiztonság és gazdaságosság figyelembevételével.
29. Mozgáskorlátozott vizesblokkban tükör elhelyezése.
30. A restaurátori és örökségvédelmi hatósági iránymutatásokat figyelembe véve a villamos terv módosult.
31. Tapétabontás az E-13 Olvasóterem és E-14 Gyűjteményi igazgatói szoba helyiségekben.
32. Homlokzati lábazati kő cseréje helyett meglévő kő felújítása.
33. Kapualji kő padok ülőfelületének cseréje helyett felújítása.
34. A földszinti folyosó alsó részén nedvesedés miatt a falfesték és vakolat felvált. Ennek mérséklésére az érintett falfelületeken a vakolat leverésére, majd szárítóvakolat felhordására és festésére kerül sor a teljes földszinti folyosón.
35. A homlokzati kődíszek javításához használatos kőjavító anyag árnyalatban eltér a kőanyagtól. A kődíszek egységes megjelenése érdekében a kődíszek festésére került sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/02/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 412425364
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: +36 884406278
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/11/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. A szerződésmódosítás okai
2.1. A Kivitelezési Szerződés teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban szereplő
feladatok elvégzése vált szükségtelenné, illetve más műszaki megoldások alkalmazása okán díjmódosuláshoz vezető változások
merültek fel (a továbbiakban: Elmaradó Feladatok):
a) Szellőző vakolat elmaradása a P-01 jelű Kazánházban. A kiírás szerinti szellőző vakolat költségszempontok okán nem indokolt, elhagyásra került.
b) Parketta burkolat cseréje az F-05 Vagyonkezelői irodában. A meglévő parketta burkolat nem visszahelyezhető, a korábban leválasztott helyiség eltérő burkolata miatt pótlása jelentős lenne. A burkolat teljes cserére kerül, szükség szerint a meglévő aljzat helyreállításával, kialakításával.
c) Az eredeti műszaki tartalom szerint több helyiségben meszes festés készült volna, azonban a meglévő mennyezet- és falfelületek diszperzites festékkel festettek, melyre a mészfesték nem felvihető.
d) Az F-45 helyiség ajtaja a jelenlegi helyén marad (az ajtó áthelyezéséhez régészeti kutatás lett volna szükséges), így a helyiségből leválasztott szertár nem megvalósítható (az ajtó kivitelezése elmaradt).
e) Az E-04 díszterem történeti parkettájának felbontását követően vált láthatóvá, hogy a meglévő vakpadló szerkezet átalakítása szükséges (a parketta visszaépítése nem lehetséges).
f) Parketta burkolat visszaépítése elmaradt az E-13 Olvasóterem és E-14 Gyűjteményi igazgatói szoba helyiségekben.
g) Az északi homlokzatra tervezett tardosi mészkő burkolat elmaradt, helyette süttői mészkő burkolat készül.
h) A gépkocsibejáró kapualjba tervezett Mannerdorfi Margit bányai durva mészkő lapok helyett süttői csiszolt mészkő lábazatburkolat kerül felhelyezésre.
i) Dréncső elhelyezés elmaradása. Az északi homlokzati tűzfalnál tervezett dréncső elhelyezés üzemeltetési szempontból nem szükséges.
j) Műszaki célszerűségből adódó megrendelői igény, valamint az F47 gondnoki helyiség gépészeti hálózatának elhagyása miatt a külső térbe tervezett csatornázás a tervezett belső fűtési nyomvonalhoz lett igazítva. Restaurátori állásfoglalás volt a feltárásokat követően a kővel rakott főfalazatok megóvása, ezért nem került sor a tervezett főfalazatok átbontására a külső tér felé a kifolyási oldalon sem és még egyszer a visszatérő bevezető oldalon sem.
k) E-04 Díszterem, E-12 Kápolna, E-13 Olvasóterem, E-14 Gyűjteményi igazgatói szoba helyiségeket érintő fűtőtestek elmaradnak (helyettük más megoldás került kivitelezésre).
l) Mozgáskorlátozott vizesblokk ventilátor elmaradása gazdaságossági szempontok okán.
m) A restaurátori és örökségvédelmi hatósági iránymutatásokat figyelembe véve a villamos terv módosult. Az új terv alapján megváltozott a villamos szerelvények darabszáma, ami a kábelezési és nyomvonal építést is érintette (egyes elemek elmaradtak).
n) A kivitelezés során beépítendő egyedi lámpatestek meghatározása és kiírás szerinti típusok felülvizsgálata vált szükségessé megrendelői oldalról üzemeltetési és gazdaságossági szempontok okán.
o) Festési munkák elmaradása és tapétabontás az E-13 Olvasóterem és E-14 Gyűjteményi igazgatói szoba helyiségekben. A kiírás szerint a helyiségekben meszes festés készült volna, azonban a restaurátori vizsgálat alapján a meglévő enyves festés, illetve a gyűjteményi igazgatói szobában a tapéta felső rétege alatt díszítőfestések találhatók, így azok védelme miatt az eredeti műszaki tartalom nem indokolt.
p) Homlokzati lábazati kő cseréje helyett meglévő kő felújítása.
q) Kapualji kőpadok ülőfelületének cseréje helyett felújítás.
r) Az E-12 kápolnában az eredeti műszaki tartalom szerinti meglévő parkettaburkolat visszahelyezése, csiszolása és lakkozása elmarad.
s) Az F14-15 folyosó elektromos munkáinak elmaradása. Megrendelői igény alapján a földszinti F14-15 folyosóra tervezett elektromos munkák nem készülnek tekintettel arra, hogy a folyosórész a látogatói útvonalnak nem képezi részét.
FOLYTATÁS A VI.2.2) PONTBAN
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: VI.2.1) PONT FOLYTATÁSA
2.2. A Kivitelezési Szerződés teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő további, új feladatok elvégzése, illetve az Elmaradó Feladatok körében egyes feladatok más műszaki tartalommal történő megvalósítása vált szükségessé (a továbbiakban: Többlet Feladatok): LÁSD A HIRDETMÉNY VI.1.4) PONTJÁBAN.
2.3. A Kivitelező közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma, illetve a Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott kalkulációk alapján az Elmaradó Feladatok összesített ellenértéke 43.777.249,- Ft + ÁFA forint + ÁFA, míg a Többlet Feladatok összesített ellenértéke 44.856.085,- Ft + ÁFA forint + ÁFA.
FOLYTATÁSA A VII.1) PONTBAN
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 377931139 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 412425364 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) PONT FOLYTATÁSA
2.5. A Többlet Feladatok az eredeti műszaki tartalomhoz képest új munkanemet érdemben nem tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki tartalom részét képező munkanemekhez kapcsolódó munkanemek kerülnek alkalmazásra a Projektingatlanon), illetve azok illeszkednek a Kivitelezési Szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a Kivitelezési Szerződés keretében felújítani tervezett Projektingatlan részét képező kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra. A Többlet Feladatok együttes értéke nem haladja meg a Kivitelezési Szerződésben rögzített – az Elmaradó Feladatok ellenértékével csökkentett - vállalkozói díj 15%-át (tizenöt százalékát).
2.6. Kivitelező továbbá a 2.1-2.5. pontokban rögzítettekkel is összefüggésben kezdeményezte a teljesítési részhatáridő meghosszabbítását, figyelemmel arra a körülményre, hogy a Többlet Feladatok többlet időigénye – építéstechnológiai egymásra épültség okán – a kivitelezés teljes időtartamának meghosszabbodását eredményezte. A Többlet Feladatok jelentette időigényeken felül a határidőhosszabbítást indokolták továbbá az alábbi körülmények is:
a) Az E-12 kápolna helyiségben meglévő parkettaburkolat felszedését követően vált láthatóvá az alatta lévő, történeti jellegű festett fapadló, melynek állapota az előzetes várakozások ellenére meglepően jó volt, ezért farestaurátori javaslatra az eredeti padló a szerződés szerinti tartalékkeret terhére pótmunka keretében kerül helyreállításra. A jelen alpontban kifejtett további munkák kellő gondossággal nem voltak előre láthatóak, azok a kivitelezés időtartamát befolyásolták. Felek jelen alpontban kifejtett további munkák tekintetében felmerült pluszköltségeket a Kivitelezési Szerződésben rögzített tartalékkeret terhére számolják el (a továbbiakban: Tartalékkeret Pótmunkák).
3. A Kivitelezési Szerződés módosított rendelkezései
3.1. A Kivitelezési Szerződés 2.1. pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:
„Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített építési beruházáshoz kapcsolódóan újabb munkák elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 7. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Többlet Feladatok). A Többlet Feladatok tekintetében – a jelen szerződés külön előírásának hiányában – a Feladatokra irányadó rendelkezések alkalmazandóak. Felek rögzítik továbbá, hogy a Feladatok részét képező egyes munkák megvalósítása nem szükséges a Projekt megvalósításához, mely munkák teljesítésére nem kerül sor a Feladatok keretében (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Elmaradó Feladatok). Az Elmaradó Feladatok pontos tartalmát a jelen szerződés 7. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció rögzíti.”
3.2. A Kivitelezési Szerződés 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződés tárgyát képező Feladatok teljes körű kivitelezésének (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárásának) határideje 2020. október 15. napja.”
3.3. A Kivitelezési Szerződés 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt
a) a Feladatokért 334.153.890,- Ft + ÁFA összegű;
b) a Többlet Feladatokért 44.856.085,- Ft + ÁFA összegű;
vállalkozói díj illeti meg [a továbbiakban az a)-b) pontok szerinti díjak együttesen: vállalkozói díj], a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák alapján.”
3.4. A Kivitelezési Szerződés 8.9. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Felek a jelen szerződés megkötésekor előre nem látható és a Feladatok körében, különösen az annak részét képező kiviteli tervekben vagy műszaki specifikációban, illetve a költségvetési (fő)összesítőkben nem szereplő, de a szerződés tárgyának teljesítéséhez, a Projektingatlan rendeltetésszerű és biztonságos használatához műszakilag szükséges munkák (a továbbiakban együttesen: pótmunka) ellenértékének fedezetéül a 8.1. pont a) alpontja vállalkozói díj 10%-ának (tíz százalékának) megfelelő mértékű, 33.415.389,- Ft + ÁFA összegű tartalékkeretet képeznek.”
3.5. A Kivitelezési Szerződés 8.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kivitelező a kivitelezésnek a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt készültségi foka szerint jogosult számlák kibocsátására az alábbi ütemezésben:
a) Kivitelező az eredeti vállalkozói díj 25%-ának (huszonöt százalékának) megfelelő műszaki készültség elérését követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – állította ki az első részszámláját, melynek összege 94.482.785,- Ft + ÁFA;
b) Kivitelező az eredeti vállalkozói díj 50%-ának (ötven százalékának) megfelelő műszaki készültség elérését követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – állította ki a második részszámláját, melynek összege 94.482.785,- Ft + ÁFA;
c) Kivitelező a 8.1. pont a)-b) alpontok szerinti vállalkozói díjra vetített, a jelen alpontban meghatározott összegnek megfelelő műszaki készültség elérését követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – jogosult a harmadik részszámla kiállítására, melynek összege 95.022.203,- Ft + ÁFA;
d) Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően – a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén – jogosult a végszámla kiállítására, melynek összege 95.022.202,- Ft + ÁFA.
3.6. A Kivitelezési Szerződés kiegészül 7. sz. mellékletként a jelen Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletével.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben