Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/226
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.11.23.
Iktatószám: 21058/2018
CPV Kód: 98113000-8
Ajánlatkérő: Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Vezető tag: GloboSyS Hungary Kft. (1147 Budapest, Gervai utca 3. 3. em. 1.) Tag: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft. (1088 Budapest, Múzeum utca 5. fszt 5.) Tag: Inter-Med Media Kft. (6721 Szeged, Római körút 20. 2. em 6.) Tag: Learning Innovation Kft. (1039 Budapest, Királyok útja 98.);Vezető tag: EUROPERSON Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52.) Tag: OKT-FULL Tanácsadó Kft. (1165 Budapest, Futórózsa utca 70.) Tag: Ex Ante Kft. (1037 Budapest, Seregély utca 20.) Tag: KONSZENZUS Alapítvány Budapesti Szervezete (1025 Budapest, Zöldlomb utca 24/a.);Vezető tag: ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (1054 Budapest, Báthori u. 3. I. em.) Tag: EXPANZIÓ Humán Tanácsadó Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 69. 2. em.) Tag: RÁvezető Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1054 Budapest, Alkotmány utca 15. II. em. 10.) Tag: Tender-Lex Kft. (1054 Budap;Vezető tag: NABAGO Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1054 Budapest, Akadémia utca 11. magas földszint 3.) Tag: ErlaUni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3300 Eger, Telekessy út 12. 1. em. 13.) Tag: GREEN NOVATION Innovációs és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.) Tag: SULISZERVÍZ Oktatá;Vezető tag: Merkel Konzulent Zrt. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 4. 2. em. 1.) Tag: AST Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1141 Budapest, Bazsarózsa utca 100. 1. em. 4.) Tag: Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em.) Tag: MENTOR;Vezető tag: Imfundo Projekt Kft. (1045 Budapest, Széchenyi tér 8. 1. em. 8.) Tag: INNOCENTER Nonprofit Kft. (3515 Miskolc, Egyetem út 7.) Tag: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (1092 Budapest, Ráday utca 42-44.);Vezető tag: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt. (1055 Budapest, Honvéd tér 10/A I. em. 3.) Tag: Field Consulting Services Zrt. (1025 Budapest, Vihorlát utca 33.) Tag: MONDOLAT IRODA Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ménesi út 98. fszt. 1.)
Ajánlatkérő típusa: állami tulajdonban lévő jogképes szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Központosított közbeszerzés és egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25108
Postai cím: Hold utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pozsonyi Károly
Telefon: +36 18967142
E-mail: kpihumanfejlesztes@emmi.gov.hu
Fax: +36 13730089
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: állami tulajdonban lévő jogképes szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés és egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolg. keretm. okt. szakértői fel. ellát. a 237/2017. Korm. rendeletben meghat., az Emberi Erőforrás Fejl. Operatív Prog., val. a Rászoruló Szem. Tám. Operatív Program kedv. körbe tart. AK-k szám.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98113000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási keretmegállapodás oktatási szakértői feladatok ellátására a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program kedvezményezetti körbe tartozó Ajánlatkérők számára
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 9500000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szolg. keretm. okt. szakértői fel. ellát. a 237/2017. Korm. rendeletben meghat., az Emberi Erőforrás Fejl. Operatív Prog., val. a Rászoruló Szem. Tám. Operatív Program kedv. körbe tart. AK-k szám.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak: 85312320-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tárgyi keretmegállapodás műszaki-szakmai specifikációja az „Oktatási feladatok ellátásához kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása” keretmegállapodás szakmai elvárásait tartalmazza.
Oktatási feladatok ellátásához kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása az alábbi szakterületeken:
- köznevelési szakterület
- pedagógus-továbbképzési szakterület
valamint ezekhez kapcsolódóan az EFOP és RSZTOP projektek megvalósítása során felmerülő egyéb feladatok során (szakmai elemzések lebonyolítása, továbbképzések lebonyolítása, minőségirányítás, folyamatszervezés).
Szakértői feladatok:
Minden szakértő vonatkozásában:
• szakmai tanácsadás
• személyes konzultáció a Kedvezményezett kapcsolattartóival és az egyéb módon érdekelt felekkel
- Köznevelési szakértő:
• Tanulmányok, kiadványok, egyéb szakmai dokumentumok készítése, véleményezése, készítésében való közreműködés (online és offline is)
• Közreműködés továbbképzések, workshop-ok, szekcióülések, előadások előkészítésében és megtartásában
• Jó gyakorlatok, nemzetközi tapasztalatok összegyűjtése
• Szakmai eredmények disszeminációja, disszeminációjának támogatása
• Pedagógusi szakvizsga, szakvizsgára való felkészülés gyakorlatai tapasztalatainak bemutatása,
- Képző
• Közreműködik a felnőtt- és pedagógus képzések fejlesztésében
• Közreműködik a felnőtt- és pedagógus-képzők képzésében
• Képzőként részt vesz a képzések lebonyolításában
• Közreműködik a képzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokban
• Közreműködés továbbképzések, workshop-ok, szekcióülések, előadások előkészítésében és megtartásában
- Folyamatszervező (feladataik a műszaki leírásban)
- Képzésszervező
• Az elsődlegesen pedagógus célcsoport tagjaiból csoportokat szervez a képzésekre/továbbképzésekre az Intézmény által megadott szempontoknak megfelelően
• Begyűjti a célcsoport tagok, vizsgázók képzéssel kapcsolatos esetleges speciális igényeit
• Rendelkezésre állás, írásban és telefonon közvetlenül a képzésben résztvevő célcsoport tagok, vizsga résztvevők számára, azok kérdéseinek tisztázására
• Megszervezi a képzések/továbbképzések helyszínét és a tárgyi, technikai feltételeit
• Összekészíti a képzésekkel/továbbképzésekkel, vizsgákkal kapcsolatos eszközöket, tananyagokat a szükséges mennyiségben,
• Helyszín és időpont-egyeztetés
• Folyamatos kapcsolattartás az Intézménnyel, a képzések résztvevőivel és trénereivel, tutoraival, az Intézmény által megjelölt egyéb szolgáltatókkal (képzési helyszín, catering szolgáltató stb.)
• Vizsga esetén vizsga csoportok kialakítása a megrendelő által megadott szempontoknak megfelelően. A vizsga dokumentációjának elkészítése a tartalmi követelmények címszó alatt részletezett tartalommal a vizsgáztatóktól kapott instrukcióknak megfelelően
• Koordinálja a projekt keretében megvalósuló képzések/továbbképzések előkészítését, szervezését, lebonyolítását
• Irányítja a képzési asszisztensek munkáját
- Képzési asszisztens (feladataik a műszaki leírásban)
- Minőségirányítási szakember (feladataik a műszaki leírásban)
- Humánfejlesztéshez kapcsolódó szakmai elemző (feladataik a műszaki leírásban)
Mennyisége: 1 db szolgáltatási csomag versenyújranyitásonként, amely alatt azon szolgáltatási mennyiség értendő, melyre az eljárás második szakaszában az egyedi versenyújranyitások alapján az Ajánlattevő tényleges szolgáltatási szerződést köt a konkrét kedvezményezettel.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek többlet képzettsége, végzettsége, szakmai tapasztalata. 27
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 73
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében megvalósuló projektek az intézményi igényektől függően.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő előírja ajánlati biztosíték nyújtását, melynek mértéke nettó 3.000.000,- Ft. Az ajánlati
biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell rendelkezésére bocsátani, amely az ajánlattevő
választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető.
Részletes feltételek a Közbeszerzési Dokumentumok 1. rész 13. pontban kerültek rögzítésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 042 - 091957
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szolgáltatási keretmegállapodás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vezető tag: GloboSyS Hungary Kft. (1147 Budapest, Gervai utca 3. 3. em. 1.) Tag: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft. (1088 Budapest, Múzeum utca 5. fszt 5.) Tag: Inter-Med Media Kft. (6721 Szeged, Római körút 20. 2. em 6.) Tag: Learning Innovation Kft. (1039 Budapest, Királyok útja 98.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gervai utca 3. 3. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Vezető tag: EUROPERSON Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52.) Tag: OKT-FULL Tanácsadó Kft. (1165 Budapest, Futórózsa utca 70.) Tag: Ex Ante Kft. (1037 Budapest, Seregély utca 20.) Tag: KONSZENZUS Alapítvány Budapesti Szervezete (1025 Budapest, Zöldlomb utca 24/a.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 52.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Vezető tag: ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (1054 Budapest, Báthori u. 3. I. em.) Tag: EXPANZIÓ Humán Tanácsadó Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 69. 2. em.) Tag: RÁvezető Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1054 Budapest, Alkotmány utca 15. II. em. 10.) Tag: Tender-Lex Kft. (1054 Budap
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Báthori u. 3. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) andras.viktor.varga@gmail.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Vezető tag: NABAGO Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1054 Budapest, Akadémia utca 11. magas földszint 3.) Tag: ErlaUni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3300 Eger, Telekessy út 12. 1. em. 13.) Tag: GREEN NOVATION Innovációs és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.) Tag: SULISZERVÍZ Oktatá
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Akadémia utca 11. magas földszint 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Vezető tag: Merkel Konzulent Zrt. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 4. 2. em. 1.) Tag: AST Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1141 Budapest, Bazsarózsa utca 100. 1. em. 4.) Tag: Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em.) Tag: MENTOR
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilágyi Erzsébet fasor 4. 2. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Vezető tag: Imfundo Projekt Kft. (1045 Budapest, Széchenyi tér 8. 1. em. 8.) Tag: INNOCENTER Nonprofit Kft. (3515 Miskolc, Egyetem út 7.) Tag: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (1092 Budapest, Ráday utca 42-44.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi tér 8. 1. em. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Vezető tag: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt. (1055 Budapest, Honvéd tér 10/A I. em. 3.) Tag: Field Consulting Services Zrt. (1025 Budapest, Vihorlát utca 33.) Tag: MONDOLAT IRODA Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ménesi út 98. fszt. 1.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Honvéd tér 10/A I. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9500000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9500000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevők adószáma:
Közös Ajánlattevők:
1) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: EUROPERSON Kft. 14028951-2-06
Tag: OKT-FULL Tanácsadó Kft. 23755347-2-42
Tag: Ex Ante Kft. 12951501-2-41
Tag: KONSZENZUS Alapítvány Budapesti Szervezete 18108361-2-41
2) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: GloboSyS Hungary Kft. 13456968-2-42
Tag: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft. 12334834-2-42
Tag: Inter-Med Media Kft. 14627392-1-06
Tag: Learning Innovation Kft. 23994810-2-41
3) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. 14206728-2-41
Tag: EXPANZIÓ Humán Tanácsadó Kft. 12265608-2-42
Tag: RÁvezető Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 14448304-2-41
Tag: Tender-Lex Kft. 22992578-2-41
4) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: NABAGO Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 24161484-2-41
Tag: ErlaUni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 23089624-2-10
Tag: GREEN NOVATION Innovációs és Szolgáltató Kft. 23321805-2-11
Tag: SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértői Iroda Kft. 3044828-2-09
5) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: Merkel Konzulent Zrt. 25042452-2-43
Tag: AST Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 13900278-2-42
Tag: Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. 10805349-2-43
Tag: MENTOR Informatikai és Oktatási Kft. 10349629-2-19
6) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: Imfundo Projekt Kft. 26296379-2-41
Tag: INNOCENTER Nonprofit Kft. 21490066-2-05
Tag: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. 12669789-2-43
7) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt. 23953466-2-41
Tag: Field Consulting Services Zrt. 25445525-2-41
Tag: MONDOLAT IRODA Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 13538842-2-43

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Közös Ajánlattevők:
1) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: EUROPERSON Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52.) 14028951-2-06
Tag: OKT-FULL Tanácsadó Kft. (1165 Budapest, Futórózsa utca 70.) 23755347-2-42
Tag: Ex Ante Kft. (1037 Budapest, Seregély utca 20.) 12951501-2-41
Tag: KONSZENZUS Alapítvány Budapesti Szervezete (1025 Budapest, Zöldlomb utca 24/a.) 18108361-2-41
2) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: GloboSyS Hungary Kft. (1147 Budapest, Gervai utca 3. 3. em. 1.) 13456968-2-42
Tag: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft. (1088 Budapest, Múzeum utca 5. fszt 5.) 12334834-2-42
Tag: Inter-Med Media Kft. (6721 Szeged, Római körút 20. 2. em 6.) 14627392-1-06
Tag: Learning Innovation Kft. (1039 Budapest, Királyok útja 98.) 23994810-2-41
3) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (1054 Budapest, Báthori u. 3. I. em.) 14206728-2-41
Tag: EXPANZIÓ Humán Tanácsadó Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 69. 2. em.) 12265608-2-42
Tag: RÁvezető Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1054 Budapest, Alkotmány utca 15. II. em. 10.) 14448304-2-41
Tag: Tender-Lex Kft. (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) 22992578-2-41
4) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: NABAGO Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1054 Budapest, Akadémia utca 11. magas földszint 3.) 24161484-2-41
Tag: ErlaUni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3300 Eger, Telekessy út 12. 1. em. 13.) 23089624-2-10
Tag: GREEN NOVATION Innovációs és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.) 23321805-2-11
Tag: SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértői Iroda Kft. (4029 Debrecen, Pacsirta utca 12.) 13044828-2-09
5) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: Merkel Konzulent Zrt. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 4. 2. em. 1.) 25042452-2-43
Tag: AST Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1141 Budapest, Bazsarózsa utca 100. 1. em. 4.) 13900278-2-42
Tag: Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. ép. I. em.) 10805349-2-43
Tag: MENTOR Informatikai és Oktatási Kft. (8242 Örvényes, Fenyves utca 1.) 10349629-2-19
folytatása a VI.4.3) pontban!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
A "VI.3) További információk" pont folytatása:
6) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: Imfundo Projekt Kft. (1045 Budapest, Széchenyi tér 8. 1. em. 8.) 26296379-2-41
Tag: INNOCENTER Nonprofit Kft. (3515 Miskolc, Egyetem út 7.) 21490066-2-05
Tag: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (1092 Budapest, Ráday utca 42-44.) 12669789-2-43
7) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zrt. (1055 Budapest, Honvéd tér 10/A I. em. 3.) 23953466-2-41
Tag: Field Consulting Services Zrt. (1025 Budapest, Vihorlát utca 33.) 25445525-2-41
Tag: MONDOLAT IRODA Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ménesi út 98. fszt. 1.) 13538842-2-43
8) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: Inner’s Kutatási Kft. (1041 Budapest, Dessewfy utca 7.) 21815593-2-41
Tag: LV-TEAM Kft. (2500 Esztergom, Báthory utca 4/A.) 11689849-2-11
9) Közös ajánlattevő adatai:
Vezető tag: Etanulás Nonprofit Kft. (6710 Szeged, Mikes Kelemen u. 16.) 23290147-2-06
Tag: QUALITAS T & G Kft. (6728 Szeged, Alkotmány u. 104.) 12498901-2-06
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)