Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/225
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.22.
Iktatószám:21064/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Biogas Productor Kft.
Teljesítés helye:3354 Tófalu, külterület hrsz.: 054/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DUNAREKLÁM Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Biogas Productor Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24518
Postai cím: Villany utca 3.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Süli Balázs ügyvezető
Telefon: +36 203446701
E-mail: biogasproductor@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.biogasproduktor.webnode.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.biogasproduktor.webnode.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tehenészeti telep magasépítési munkáinak kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tehenészeti telep magasépítési munkáinak kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3354 Tófalu, külterület hrsz.: 054/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A telephely hulladékmentesítése (az építmények környezetében lévő építési és egyéb kommunális hulladékok lerakóhelyre történő elszállítása, ártalmatlanítása)
A beruházás időtartama alatti őrzés védelem biztosítása.
Tehénistálló és épületgépészeti és villamos rendszerének építése: 130 férőhelyes 12,10m×90,30m×4,00m vállmagassággal 4db
Etetőút: 3,60m×90,30m szulfátálló szálas beton 4db
Iroda és szociális épület kialakítása meglévő istállóból földszint+tetőtér. Tetőszerkezet burkolása cserepes lemezzel és kapcsolódó másodlagos tartószerkezetekkel. Aljzatbetonok készítése, teljes hőszigetelő rendszer, épületgépészeti-, napelemes és villamos rendszer kiépítése, nyílászárók beépítése. Belső gipszkarton falazatok, festés, hidegburkolatok készítése. 1029m2
Állatkezelő épület építése: 36,00m2
Boncoló és hullatároló épület építése: 30,25m2
Épületekhez tartozó megtápláló elektromos gerincvezeték kiépítése.
Az építési tevékenység végzéséhez szükséges elektromos energia önálló biztosítása.
Megvalósulási dokumentáció (megvalósulási tervdokumentáció minden szakágra, geodéziai visszamérési-, érintésvédelmi-, nyomáspróba-, tömörségi próba, beüzemelési vizsgálatok és jegyzőkönyvek, stb.), valamint a Magyar Államkincstár felé a Támogatási Határozat/Szerződés szerinti elszámolások megfelelő elkészítése.
Az árazatlan költségvetési kiírás kitöltésekor annak minden egyes tételét, kivéve a K-tételeket, az MVH ÉNGY-ben (Építési Normagyűjtemény) rögzített 2016-2 időszak szerinti árakon kell figyelembe venni!
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban történő, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi ilyen egyedileg megjelölt meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologgal, eljárással, tevékenységgel, személlyel, szabadalommal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, illetve helyettesítő megoldást is; azzal, hogy az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A részletes műszaki leírást és a műszaki dokumentációt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.3-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9656 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tehenészeti telep magasépítési munkáinak kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/06/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUNAREKLÁM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Arany János u. 24
Város: Tarnaméra
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3284
Ország: HU
E-mail: dunareklam@gmail.com
Telefon: +36 302785001
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 510421219
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3354 Tófalu, külterület hrsz.: 054/4.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő istálló alaptestek bontása, betontörmelék törése és helyszíni felhasználása, hulladékkezelése.
A telephely hulladékmentesítése (az építmények környezetében lévő építési és egyéb kommunális hulladékok lerakóhelyre történő elszállítása, ártalmatlanítása)
A beruházás időtartama alatti őrzés védelem biztosítása.
Tehénistálló és épületgépészeti és villamos rendszerének építése: 130 férőhelyes 12,10m×90,30m×4,00m vállmagassággal 4db
Etetőút: 3,60m×90,30m szulfátálló szálas beton 4db
Iroda és szociális épület kialakítása meglévő istállóból földszint+tetőtér. Tetőszerkezet burkolása cserepes lemezzel és kapcsolódó másodlagos tartószerkezetekkel. Aljzatbetonok készítése, teljes hőszigetelő rendszer, épületgépészeti-, napelemes és villamos rendszer kiépítése, nyílászárók beépítése. Belső gipszkarton falazatok, festés, hidegburkolatok készítése. 1029m2
Állatkezelő épület építése: 36,00m2
Boncoló és hullatároló épület építése: 30,25m2
Épületekhez tartozó megtápláló elektromos gerincvezeték kiépítése.
Az építési tevékenység végzéséhez szükséges elektromos energia önálló biztosítása.
Megvalósulási dokumentáció (megvalósulási tervdokumentáció minden szakágra, geodéziai visszamérési-, érintésvédelmi-, nyomáspróba-, tömörségi próba, beüzemelési vizsgálatok és jegyzőkönyvek, stb.), valamint a Magyar Államkincstár felé a Támogatási Határozat/Szerződés szerinti elszámolások megfelelő elkészítése.
Az árazatlan költségvetési kiírás kitöltésekor annak minden egyes tételét, kivéve a K-tételeket, az MVH ÉNGY-ben (Építési Normagyűjtemény) rögzített 2016-2 időszak szerinti árakon kell figyelembe venni!
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban történő, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi ilyen egyedileg megjelölt meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologgal, eljárással, tevékenységgel, személlyel, szabadalommal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, illetve helyettesítő megoldást is; azzal, hogy az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A részletes műszaki leírást és a műszaki dokumentációt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 352
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 511494234
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUNAREKLÁM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Arany János u. 24
Város: Tarnaméra
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3284
Ország: HU
E-mail: dunareklam@gmail.com
Telefon: +36 302785001
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.1. A szerződő Felek 2017. június 29. napján közbeszerzési eljárás eredményeként VP2-4.1.1.3-16 azonosító számú, „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében Tehenészeti telep magasépítési munkáinak kivitelezése tárgyban vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Vállalkozási szerződés”) kötöttek egymással.
1.2. A Felek megállapítják, hogy a Megrendelő kezdeményezésére a Vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi okok miatt.
a) A Vállalkozói szerződés aláírása és a hatályba lépése (2019. március 18.) között eltelt időszak alatt a szerződésben szereplő, meglévő istállóépület átalakítása után kialakított Iroda és szociális épület födémszerkezetének 1. rasztere beszakadásos károsodást szenvedett - a tűzfal szélvihar következtében rádőlt. Ez a káresemény bekövetkezése előre nem volt látható. A károsodás miatt új födémszerkezeti részt kellett tervezni és beépíteni havária jelleggel.
b) A födémszerkezet károsodása miatti tervezési munkához kapcsolódóan az egész épületszerkezet ismételt vizsgálatára is sor került. A tervezői vizsgálat során a meglévő SRK típusú acélszerkezetes szaruállások a kivitelezés folyamán további feltárásokat és vizsgálatokat végeztetett a Megrendelő, a megállításokra alapozva további szerkezeti merevítésekre volt szükség. Ezzel együtt a fedélszerkezet rétegrendje is módosításra került.
c) Az a) és b) pontok szerinti havária jellegű tartószerkezeti kivitelezési munkák változása miatt a vállalkozói díjat módosítani szükséges az új műszaki tartalommal elvégzett munkák vállalási összegével úgy, hogy a tető rétegrend módosítása miatt el nem végzett munkák levonásra kerülnek. A módosított vállalkozói díj ezek összegéből adódik.
d) Az alkalmazott műszaki megoldások összességükben az érintett Iroda és szociális épület műszaki értéket növelik, a jogerős, ÉTDR 201900009756 azonosítószámú építési engedély módosítását nem vonják maguk után.
e) A fentiek szerint módosított új műszaki tartalommal elvégzésre kerülő munkák az eredeti 180 napos teljesítési időtartam alatt nem végezhetők el, a teljesítés időtartamának 352 napra történő meghosszabbítása válik szükségessé. Ennek indoka a fenti a); b); c) pontokban felsorolt káresemény bekövetkeztében, az Iroda és szociális épület épületszerkezetének statikai vizsgálata és további megerősítése vált szükségessé. A vizsgálat, a megerősítések tervezése, kivitelezéseinek időtartama, valamint az ebből eredő technológiai idők kivárása. Továbbá a nem érintett szerkezeti részeken a munkálatok közben is folytak, viszont ezek így nem kellő gyorsasága a fentiek miatt nem lehetett kellő hatékonyságú. Az érintett épület szerkezeti megerősítése mellett egyéb, más szerkezeti részeket és a felhasznált építési technológiát is szükséges volt megváltoztatni, mely végeredményben a minőségében és használati értékben jelentős növekedést jelent. Egyes munkarészeket teljesen el kellett hagyni, melyek helyet újak kerültek alkalmazásra. A kivitelezési költség változása az elhagyott és az újonnan beépült munkanem tételek különbségéből adódik. - Részletes ismertetés az 1. sz. mellékletben.
1.3. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak a megváltoztatott műszaki tartalom szerint (Az Iroda és szociális épület vonatkozásában haváriaként elvégzett munkákra (födémrész építés) és a szerkezeti megerősítési, tetőrétegrend megváltoztatása) kell elvégeznie a kivitelezési munkákat, melynek értéke a Vállalkozó által adott és Megrendelő által elfogadott részletes árajánlat szerint nettó 1 073 015.- HUF. Ezzel az összeggel a Vállalkozási szerződés 9.2 pont pontjában rögzített vállalkozói díj növelésre kerül, így a Vállalkozót megillető vállalkozói díj összesen: nettó 511 494 234 HUF.
1.4. A Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át,
a Vállalkozási szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
2. A Felek megállapítják, hogy az 1.2. pontban foglaltakra tekintettel a Vállalkozási szerződés 9.2. pontjában foglalt vállalkozási díj az alábbiak szerint módosul:
„9.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján Vállalkozó által elvégzendő munkáért járó vállalkozói díj összege: Nettó 511 494 234,- HUF
A kivitelezés a fordított adózás hatálya alá tartozik. Az ÁFA-tartalma 0.- HUF
3. A Felek megállapítják, hogy az 1.2. pontban foglaltakra tekintettel a Vállalkozási szerződés 7.2. pont első mondatában foglalt teljesítési határidő az alábbiak szerint módosul:
„Végteljesítési határidő (sikeres átadás-átvétellel lezárt kivitelezés időpontja): A munkaterület átadástól számított 352 nap.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek megállapítják, hogy a Megrendelő kezdeményezésére a Vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi okok miatt.
a) A Vállalkozói szerződés aláírása és a hatályba lépése (2019. március 18.) között eltelt időszak alatt a szerződésben szereplő, meglévő istállóépület átalakítása után kialakított Iroda és szociális épület födémszerkezetének 1. rasztere beszakadásos károsodást szenvedett - a tűzfal szélvihar következtében rádőlt. Ez a káresemény bekövetkezése előre nem volt látható. A károsodás miatt új födémszerkezeti részt kellett tervezni és beépíteni havária jelleggel.
b) A födémszerkezet károsodása miatti tervezési munkához kapcsolódóan az egész épületszerkezet ismételt vizsgálatára is sor került. A tervezői vizsgálat során a meglévő SRK típusú acélszerkezetes szaruállások a kivitelezés folyamán további feltárásokat és vizsgálatokat végeztetett a Megrendelő, a megállításokra alapozva további szerkezeti merevítésekre volt szükség. Ezzel együtt a fedélszerkezet rétegrendje is módosításra került.
c) Az a) és b) pontok szerinti havária jellegű tartószerkezeti kivitelezési munkák változása miatt a vállalkozói díjat módosítani szükséges az új műszaki tartalommal elvégzett munkák vállalási összegével úgy, hogy a tető rétegrend módosítása miatt el nem végzett munkák levonásra kerülnek. A módosított vállalkozói díj ezek összegéből adódik.
d) Az alkalmazott műszaki megoldások összességükben az érintett Iroda és szociális épület műszaki értéket növelik, a jogerős, ÉTDR 201900009756 azonosítószámú építési engedély módosítását nem vonják maguk után.
e) A fentiek szerint módosított új műszaki tartalommal elvégzésre kerülő munkák az eredeti 180 napos teljesítési időtartam alatt nem végezhetők el, a teljesítés időtartamának 352 napra történő meghosszabbítása válik szükségessé. Ennek indoka a fenti a); b); c) pontokban felsorolt káresemény bekövetkeztében, az Iroda és szociális épület épületszerkezetének statikai vizsgálata és további megerősítése vált szükségessé. A vizsgálat, a megerősítések tervezése, kivitelezéseinek időtartama, valamint az ebből eredő technológiai idők kivárása. Továbbá a nem érintett szerkezeti részeken a munkálatok közben is folytak, viszont ezek így nem kellő gyorsasága a fentiek miatt nem lehetett kellő hatékonyságú. Az érintett épület szerkezeti megerősítése mellett egyéb, más szerkezeti részeket és a felhasznált építési technológiát is szükséges volt megváltoztatni, mely végeredményben a minőségében és használati értékben jelentős növekedést jelent. Egyes munkarészeket teljesen el kellett hagyni, melyek helyet újak kerültek alkalmazásra. A kivitelezési költség változása az elhagyott és az újonnan beépült munkanem tételek különbségéből adódik.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át,
a Vállalkozási szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 510421219 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 511494234 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Vállalkozó a szerződés módosításban foglaltakkal egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben