Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/211
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.02.
Iktatószám: 21066/2021
CPV Kód: 09123000-7
Ajánlatkérő: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Hódmezővásárhely közigazgatási helye az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum mellékletében részletezett intézmények tekintetében.;Hódmezővásárhely közigazgatási helye az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726906206
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gonda Csaba
Telefon: +36 62530166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25332959206
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné Masir Erika
Telefon: +36 62530930
E-mail: titkarsag@hmszzrt.hu
Fax: +36 62530930
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hmszzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ
Nemzeti azonosítószám: 15358938206
Postai cím: Serháztér Utca 6.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint Gabriella
Telefon: +36 62220905
E-mail: kapcsolatkp@gmail.com
Fax: +36 62220904
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kacsolatkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
Nemzeti azonosítószám: 15359087206
Postai cím: Dr. Rapcsák András Út 16-18.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Anikó
Telefon: +36 62533317
E-mail: varga.aniko@bfmk.hu
Fax: +36 62533318
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11592277206
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Endre Utca 70.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné Masir Erika
Telefon: +36 62530930
E-mail: hvszzrt@hvszzrt.hu
Fax: +36 62530930
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hvszzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001161502021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001161502021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz energia beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001161502021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz energia beszerzése Hódmezővásárhelyen. Földgáz energia szállítása AK részére 2022.01.01.06:00 CET - 2023.01.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan teljes ellátás alapú keretben összesen 194.080 m3/időszak (20-100 m3/h közötti kategóriában). Földgáz energia szállítása a mellékletben részletezett intézmények részére, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében AK az alábbiak szerint határozza meg a szerződéses időszak alatt átvételre kerülő minimálisan és az átvehető maximális földgáz mennyiséget: - Időszaki minimum mennyiség: a szerződött mennyiség 100 %-a. - Időszaki maximum mennyiség: a szerződött mennyiségnek 150 %-a. Vételezés teljesítmény értéke: Fogyasztási helyek jegyzékben a fogyasztási helyenként bemutatott gázmérő teljesítmények (m3/h) 100 m3/h feletti esetekben bemutatott teljesítmények Mj/h-ban, a havi földgáz fogyasztások (m3/hó) kielégítése, illetve az ehhez tartozó éves földgázenergia felhasználások biztosítása. Energiaszolgáltatás igény folyamatos.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
A Kbt. 72.§ (5) bek-re hivatkozással ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az eljárás valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilvánítja, ha 1 részajánlattételi kör eredménytelen lesz.
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Önkormányzat I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Hódmezővásárhely közigazgatási helye az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum mellékletében részletezett intézmények tekintetében.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz energia beszerzése Hódmezővásárhelyen. Földgáz energia szállítása AK részére 2022.01.01.06:00 CET - 2023.01.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan. Földgáz energia szállítása a mellékletben részletezett intézmények részére, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében Hmvhely MJV Önkormányzata - 25 920 m3/időszak. Az ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg a szerződéses időszak alatt átvételre kerülő minimális és az átvehető maximális földgáz mennyiséget: - Időszaki minimum mennyiség: a szerződött mennyiség 100 %-a. - Időszaki maximum mennyiség: a szerződött mennyiségnek 150 %-a. Vételezés teljesítmény értéke: A fogyasztási helyek jegyzékben a fogyasztási helyenként bemutatott gázmérő teljesítmények (m3/h) 100 m3/h feletti esetekben bemutatott teljesítmények Mj/h-ban, a havi földgáz fogyasztások (m3/hó) kielégítése, illetve az ehhez tartozó éves földgázenergia felhasználások biztosítása. Energiaszolgáltatás igény folyamatos. A szállított földgázenergia minősége feleljen meg az EU és a magyarországi szabványoknak, követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4 pontban foglalt mennyiségen felül földgáz energia szállítása AK részére 2023.01.01.06.00 CET - 2024.01.01.06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan. Földgáz energia szállítása a mellékletben részletezett intézmények részére, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében Hmvhely MJV Önkormányzata számára. Az opció Ak számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. AK az opciót jogosult részben, vagy egészben a jelen szerződés aláírásának napjától számított 6 hónap alatt érvényesíteni. AK az opció részben vagy egészben történő igénybevételére azonban nem köteles, az opció igénybevétele az ajánlati ár (kumulált ajánlati ár) szerinti összeggel történik. Szerződő felek jelen szerződés aláírásának napjától 6 hónapon belül egyidejűleg megtett jognyilatkozatban rögzítik az opció lehívását (megrendelését). Az opció mértéke a szerződött mennyiség 50 %-a.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Önkormányzat II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Hódmezővásárhely közigazgatási helye az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz energia beszerzése Hódmezővásárhelyen. Földgáz energia szállítása AK részére 2022.01.01.06:00 CET - 2023.01.01. 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan teljes ellátás alalpú keretben összesen 162 529 m3/időszak (20-100 m3/h közötti kategória). Földgáz energia szállítása a mellékletben részletezett intézmények részére, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében Németh László Városi Könyvtár - 20 226 m3/időszak, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ 754 m3/időszak, Hmvhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ . Kovács-Küry Időskorúak Otthona - 100 320 m3/időszak, HMSZ Zrt. - Balogh Imsi Sportcsarnok -7 027 m3/időszak, HMSz Zrt. - Nyugdíja Lakópark - 14 485 m3/időszak, Bölcsőde - 19 717 m3/időszak. . Az ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg a szerződéses időszak alatt átvételre kerülő minimális és az átvehető maximális földgáz mennyiséget: - Időszaki minimum mennyiség: a szerződött mennyiség 100 %-a. - Időszaki maximum mennyiség: a szerződött mennyiségnek 150 %-a. Vételezés teljesítmény értéke: A fogyasztási helyek jegyzékben a fogyasztási helyenként bemutatott gázmérő teljesítmények (m3/h) 100 m3/h feletti esetekben bemutatott teljesítmények Mj/h-ban, a havi földgáz fogyasztások (m3/hó) kielégítése, illetve az ehhez tartozó éves földgázenergia felhasználások biztosítása. Energiaszolgáltatás igény folyamatos. A szállított földgázenergia minősége feleljen meg az EU és a magyarországi szabványoknak, követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4 pontban foglalt mennyiségen felül földgáz energia szállítása AK részére 2023.01.01.06.00 CET - 2024.01.01.06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan. Földgáz energia szállítása a mellékletben részletezett intézmények részére, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében a Németh László Városi Könyvtár, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, Hmvhelyi Többcélú Kistérségi Tárulaás Kapcsolat Központ . Kovács-Küry Időskorúak Otthona, HMSZ Zrt. - Balogh Imsi Sportcsarnok, HMSz Zrt. - Nyugdíja Lakópark, Bölcsőde számára. Az opció Ak számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. AK az opciót jogosult részben, vagy egészben a jelen szerződés aláírásának napjától számított 6 hónap alatt érvényesíteni. AK az opció részben vagy egészben történő igénybevételére azonban nem köteles, az opció igénybevétele az ajánlati ár (kumulált ajánlati ár) szerinti összeggel történik. Szerződő felek jelen szerződés aláírásának napjától 6 hónapon belül egyidejűleg megtett jognyilatkozatban rögzítik az opció lehívását (megrendelését). Az opció mértéke a szerződött mennyiség 50 %-a.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasságigazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteleselőzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát figyelemmel a Kbt. 67.§ (3) bekezdésében és figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltakra. A 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani az említett
Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ a)-ia), ic)-io) és 10. § (1) a)-ga), gc)-gl) és (2)bek.; 12-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá figyelemmel a Kbt.41/A.§(5) bek.-re. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése szerint Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) kb) pontja alapján nyilatkoznia kell a 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kc) alpontja tekintetében a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§ ic) pontja szerint kell nyilatkozni, hogy hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró okfennállása esetén az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnem zárható ki a közbeszerzési eljárásból amennyiben a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás feltételi fenállnak. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 69. § (4)-(7) és(9), (11a) bekezdéseire,321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Hatóság által közzétett (2021.05.06.) "A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról,nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról" tárgyú útmutatóban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Nem kerül előírásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a
meghatározott igazolási módok helyett. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1/ pontban előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 65.§ (11) bekezdésében foglaltakra.
M/1 A Kbt. 65. § (4) bekezdésének, 67. § (1) és (3) bekezdések, 65. § (1) bekezdés b) pontjának, 65. § (9) bekezdésének, továbbá a 69.§(4)-(7) bekezdéseinek és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja, 21§ (1a)bekezdésének a) pontja és 22.§ (2) és (3a) bekezdései alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §-ára figyelemmel. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje ( kezdő és befejező időpont év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A.§-a alapján AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett egy vagy több, földgáz-kereskedelmi szerződésen alapuló szállítással, amely összmennyisége legalább a következő: 1. részajánlattételi kör tekintetében 17.000 m3/év, 2. részajánlattételi kör tekintetében 113 700 m3/év.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenértéket, az igazolt szerződésszerű teljesítést követően havonta, utólag, a felhasználási hely szerinti számlafizetésre kötelezett egyenlíti ki a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdés szerint, számla alapján, átutalással, forintban (HUF).Nyertes AT a fenti számlákat fogyasztási helyenként (POD-onként) a számlafizetésre kötelezett nevére állítja ki, és a számlákat neki küldi. Nyertes AT nem jogosult hó közben részszámla kibocsátására.Késedelmes fizetés esetén Felhasználó,mint szerződő hatóság a Ptk. 6:155.§ szerinti mértékű,és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapított behajtási költségátalányt fizethet (2016. évi IX. törvény). Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. AK – jogszabályban meghatározott, előre fizetendő tételek(pl. teljesítménydíj, kapacitásdíj) kivételével –előleget nem fizet. A Kbt. 27 /A. § szerinti számlákat AK elfogadja.A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A beszerzés közös közbeszerzés keretében valósul meg az Önkormányzat intézményeivel egyetemben, 2 részajánlattételi kör tekintetében. Az új időszakra vonatkozóan a kezdő időpont(a jelenlegi kereskedelmi szerződések lejárata utáni 1. nap!) előtt legalább 30 nappal ismertnek kell lennie a nyertes ajánlattevőnek (a továbbiakban új kereskedő), mert kereskedőváltás esetén ez a határidő az új kereskedő részéről történő mérlegköri bejelentés és a régi kereskedő részéről történő mérlegköri kijelentés végrehajtására. Amennyiben a hivatkozott határnapon a régi kereskedő megteszi a mérlegköri kijelentést és nincs új kereskedő, akkor az új kereskedő ismertté válásáig ill. a részéről történő mérlegkörbe vételig a fogyasztási helyek ellátatlanul maradnak. Ez az érintett fogyasztói kör jellege miatt nem megengedhető. Az önkormányzati intézmények és cégek földgáz energiával történő folyamatos ellátása érdekében a határidők csak gyorsított eljárás keretében tarthatóak.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/11/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/11/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a 424/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 15. §-a, a Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdése alapján történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban valamennyi rész tekintetében a legalacsonyabb ár a Kbt. 76.§(2) bek a) pontja és 76.§(5) bek szerint.
2) AT-nek a Kbt. 66.§ (6) bek alapján az ajánlatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.(Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
3) Amennyiben bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni,figyelemmel a 47.§(2) bekre.
4)Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§ szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal,hogy a Kbt. 71.§(6) bek szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
5)M/1 pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
6) Jelen ajánlattételi felhívásban,valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,valamint a 321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet, 424/2017.(XII. 19.)Korm. rendelet az irányadóak.
7) A Kbt. 66.§(5) bek alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§(4) bek szerinti összes adatot.
8)Amennyiben a közbeszerzési dokumentum ajánlattételi dokumentációja és az ajánlati felhívás szövege között eltérés mutatkozna,úgy a közzétett ajánlattételi felhívás szövege az irányadó.
9)Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66.§(2) bekben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan,továbbá nyilatkozni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról -nemleges tartalommal is-a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint.10) AK a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseit alkalmazni kívánja.
11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Gonda Csaba, lajstromszáma: 00694.
12) A kumulált ajánlati ár részletezésére AK által az EKR-ben létrehozott nyilatkozat kitöltése képezi a szakmai ajánlatot.
13) A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja nem kerül alkalmazásra.
14) A teljesítés alap 12 hónapja 2022.01.01. 06:00 CET – 2023.01.01. 06:00 CET időszakra vonatkozik. Az opció ezen felül további 12 hónap 2023.01.01. 06:00 CET - 2024.01.01. 06:00 CET.
15) Szerződő partner Ak-ként 1. részben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata,míg a 2. részben külön - külön Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ, Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde, Hmvhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ, Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt..
5) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek-re.
16) A kumulált ajánlati ár (nettó HUF/m³) a Földgáz molekula árból (nettó HUF/GJ) és a Rendszer használati díjból (nettó HUF/GJ) tevődik össze valamennyi rész tekintetében.
17) A II.2.4 pontban írt m3/időszak mennyiségek az időszaki minimum mennyiségek. A II.2.6) pont szerinti becsült érték megállapítása ezen minimum mennyiségek tolerancia sávval növelt értékének figyelembe vételével történt figyelemmel az opciós mennyiségre.
18) A Kbt. 75.§ (5) bek- re hivatkozással- AK rögzíti, hogy az intézmények zavartalan földgázzal való ellátása érdekében, bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja, ha bármelyik részajánlattételi kör eredménytelen lesz.
19) A részletes fizetési feltételeket, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek (késedelmi és meghiúsulási kötbér)szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
20)IV.2.6: 30 nap.
21.) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekt társaság) létrehozását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. §-a alapján nyújtható be.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák