Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/102
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés módosításáról_ KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Közzététel dátuma: 2011.09.02.
Iktatószám: 21121/2011
CPV Kód: 45232450-1;45232452-5;45233142-6
Ajánlatkérő: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: 8315 Gyenesdiás, Darnay, Bem József, Diótörő, Faludi, Meleghegyi, Cseresznyés, Fenyves, Lőtéri utcák, 1886/4; 1889/17. és 1886/25. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Kossuth Lajos u. 97.
Város/Község: Gyenesdiás
Postai irányítószám: 8315
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gál Lajos polgármester
Telefon: 83/312-737
E-mail: gyonkph@t-online.hu
Fax: 83/314-550
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyenesdias.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.
Postai cím: Pf.: 22.
Város/Község: Keszthely
Postai irányítószám: 8362
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 83/316-670
E-mail:
Fax: 83/316-670
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Önkormányzati tevékenység
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Belterületi csapadékvíz elvezetés Gyenesdiás Nagyközségben.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
8315 Gyenesdiás, Darnay, Bem József, Diótörő, Faludi, Meleghegyi, Cseresznyés, Fenyves, Lőtéri utcák, 1886/4; 1889/17. és 1886/25. hrsz.
NUTS-kód HU223
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/04/07 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Belterületi csapadékvíz elvezetés Gyenesdiás Nagyközségben az alábbiak és az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint részletezve:
1. Darnay utca:
D 50 beton csatorna 49 m
4 db betonakna (víznyelő fedlapokkal)
2. Bem József utca:
D 50 beton csatorna 156 m
NA 300 KG PVC csatorna 118 m
12 db betonakna (1 hagyományos, 11 víznyelő)
víznyelő keresztrács 17 m
betonfolyóka 280 m
3. Diótörő utca:
betonfolyóka 291 m
4. A-2 árok:
nyílt árok, mederlap burkolással 353 m
D 80 beton csatorna 189,5 m
D 50 beton csatorna 2 m
ROCLA nagyméretű akna 3 db
víznyelő akna 7 db
víznyelő keresztrács 11 m
NA 200 Strabusil szivárgó 305 m
5. Meleghegyi utca:
D 80 beton csatorna 267,5 m
ROCLA nagyméretű akna 6 db
víznyelő keresztrács 30 m
6. Cseresznyés utca:
D 80 beton csatorna 171 m
ROCLA nagyméretű akna 3 db
víznyelő keresztrács 12 m
7. Fenyves utca:
D 80 beton csatorna 152 m
ROCLA nagyméretű akna 3 db
víznyelő keresztrács 12 m
8. Lőtéri utca:
D 60 beton csatorna 283 m
NA 300 KG PVC csatorna 17,5 m
betonakna (hagyományos) 6 db
víznyelő akna 4 db
víznyelő keresztrács 6 m
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
További tárgyak:45232452-5
45233142-6
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 136200000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2011/04/07 (év/hó/nap)
befejezés 2011/05/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól?

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [252. § 261. §(4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással induló tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Nettó ajánlati ár (Ft)6
Késedelmi kötbér mértéke2
Előteljesítés vállalása (naptári nap)3
Organizációs terv (az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint)1
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/02/02 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 2082 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/04/15 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 8023 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A közbeszerzési eljárás során megkötött vállalkozási szerződés műszaki tartalma a Közreműködő Szervezet által elfogadott változás bejelentők alapján az alábbiak szerint változott, mely változások a szerződés összegét nem módosították.
-A Diótörő utcában csapadékvíz elvezetés építés nem történik, a tervezett 291 fm betonfolyóka nem épül meg, helyette a Darnay utcában a zárt csapadékcsatorna tovább építése történik NA400 KG-PVC csőből 95,5 fm hosszban vízjogi létesítési engedélyes tervek alapján a 3. jelű tisztítóakna és a 7. jelű víznyelőakna között.
- A Bem J. utcában épülő 280 fm betonfolyóka nem az út szélében, hanem az út tengelyében épül meg.
Eredeti teljesítési határidő: 2011. augusztus 15.
Módosított teljesítési határidő: 2011. augusztus 31.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Szerződésmódosítás indoklása a Kbt. 303. §-a alapján:
A műszaki tartalom változásának részletes indoklását, alátámasztását és a költségek tételes kimutatását a Közreműködő Szervezet által elfogadott és engedélyezett változásbejelentők tartalmazzák, mely jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi.
A teljesítési határidő módosítását indokolja, hogy a fenti műszaki tartalmi változások Közreműködő Szervezet által történő jóváhagyásáig, az érintett szakaszokon a kivitelezés nem volt végezhető.
Ezen körülmények a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból következtek be és a vállalkozó lényeges jogos érdekét sértené, amennyiben a kivitelezést a fenti körülmények ellenére eredeti teljesítési határidőben kellene teljesítenie.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/08/15 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/08/17 (év/hó/nap)