Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/215
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.11.08.
Iktatószám: 21212/2019
CPV Kód: 45213142-0
Ajánlatkérő: Boldog Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 3016 Boldog, Munkácsy Mihány utca Hrsz.: 944/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: JRM Produkció Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Boldog Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18215272
Postai cím: Kossuth Lajos Út 8
Város: Boldog
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczkó Roland
Telefon: +36 37555006
E-mail: polgarmester@boldog.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.boldog.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Boldogi piac fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001242502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213142-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett beruházás keretében Boldog Községében új szabadtéri piac létesül, új kültéri burkolatokkal, új parkolóval, telken létesített árusító térrel valamint fedett mosdó blokkal. A piacon létesített mosdó blokk előregyártott WC- konténer. A tervezett konténer 2438x6058x2591 mm befoglaló méretű acél vázas, fém fegyverzetű ásványgyapot szigetelésű paneles szerkezet, PVC padlóburkolattal, kiépített szeniteres rendszerrel.
Az árusítótérhez kapcsolódóan kerül kialakításra a hulladékgyűjtő udvar, külön kerítésrendszerrel ellátva. A hulladékudvar előtt vízcsatlakozás is telepítésre kerül, amely biztosítja az árusítótér és a hulladékudvar tisztán tarthatóságát.
A piac területén az alábbi berendezési tárgyak és elemek kerülnek kihelyezésre: fedett árusítóasztal, hulladékgyűjtő edény, kerékpártámasz, világítótest, illetve ivókút tömlőcsatlakozással. A fedett árusítóasztalok előirányzott befoglaló mérete az alábbi: asztalfelület 1,2 x 2,0 méter, asztalmagasság 0,70-0,90 m. Az asztalok alaprajzi méretezésekor fontos szempont volt, hogy asztalonként az árusok 5- 8 darab „M”-jelű rekeszt tudjanak kihelyezni a csomagolófelület, illetve a mérleg mellett. Az árusítóasztalok szerkezete fém, illetve keményfa kombinációjából kerül kialakításra, vízlepergető és ferde síkú tetőfedéssel ellátva.
A tervezett piac gépjárművel is megközelíthető, a Munkácsy Mihály utcából. A parkoló felülete szilárd- (térkő), illetve szórt burkolattal van ellátva. Itt kerül elhelyezésre az akadálymentes parkoló (1 db), illetve az „A” típusú, 2x22kW teljesítményű elektromos berendezés, autótöltő a felhívásban előírt paraméterekkel. A teljes parkoló szám: 6 + 1 akm., valamint 3 db nagyméretű parkolóállás is kialakításra kerül, amely a mozgóárusok számára biztosít helyet.
A piac kialakítása a bontási és terület-előkészítési munkákat követően ideális paraméterekkel rendelkezik annak kialakításához. Az építés során a roncsolt zöldfelületeken gyepesítés, illetve faültetés (4 db) történik a parkolóhoz kapcsolódóan.
A mosdó blokk (előregyártott WC- konténer) létesítése építés engedélyköteles tevékenység!
Szükséges 1 db elektromos autótöltő-pont (kültéri) kihelyezése, szerelése, hálózatra való csatlakoztatása.
Szükséges az akadálymentes vizesblokknak helyet adó épületetben a vízellátás-csatornázás elvégzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29781050 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Boldogi piac fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212600-2
További tárgyak: 45213140-6
45231300-8
45233160-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3016 Boldog, Munkácsy Mihány utca Hrsz.: 944/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett beruházás keretében Boldog Községében új szabadtéri piac létesül, új kültéri burkolatokkal, új parkolóval, telken létesített árusító térrel valamint fedett mosdó blokkal. A piacon létesített mosdó blokk előregyártott WC- konténer. A tervezett konténer 2438x6058x2591 mm befoglaló méretű acél vázas, fém fegyverzetű ásványgyapot szigetelésű paneles szerkezet, PVC padlóburkolattal, kiépített szeniteres rendszerrel.
Az árusítótérhez kapcsolódóan kerül kialakításra a hulladékgyűjtő udvar, külön kerítésrendszerrel ellátva. A hulladékudvar előtt vízcsatlakozás is telepítésre kerül, amely biztosítja az árusítótér és a hulladékudvar tisztán tarthatóságát.
A piac területén az alábbi berendezési tárgyak és elemek kerülnek kihelyezésre: fedett árusítóasztal, hulladékgyűjtő edény, kerékpártámasz, világítótest, illetve ivókút tömlőcsatlakozással. A fedett árusítóasztalok előirányzott befoglaló mérete az alábbi: asztalfelület 1,2 x 2,0 méter, asztalmagasság 0,70-0,90 m. Az asztalok alaprajzi méretezésekor fontos szempont volt, hogy asztalonként az árusok 5- 8 darab „M”-jelű rekeszt tudjanak kihelyezni a csomagolófelület, illetve a mérleg mellett. Az árusítóasztalok szerkezete fém, illetve keményfa kombinációjából kerül kialakításra, vízlepergető és ferde síkú tetőfedéssel ellátva.
A tervezett piac gépjárművel is megközelíthető, a Munkácsy Mihály utcából. A parkoló felülete szilárd- (térkő), illetve szórt burkolattal van ellátva. Itt kerül elhelyezésre az akadálymentes parkoló (1 db), illetve az „A” típusú, 2x22kW teljesítményű elektromos berendezés, autótöltő a felhívásban előírt paraméterekkel. A teljes parkoló szám: 6 + 1 akm., valamint 3 db nagyméretű parkolóállás is kialakításra kerül, amely a mozgóárusok számára biztosít helyet.
A piac kialakítása a bontási és terület-előkészítési munkákat követően ideális paraméterekkel rendelkezik annak kialakításához. Az építés során a roncsolt zöldfelületeken gyepesítés, illetve faültetés (4 db) történik a parkolóhoz kapcsolódóan.
A mosdó blokk (előregyártott WC- konténer) létesítése építés engedélyköteles tevékenység!
Szükséges 1 db elektromos autótöltő-pont (kültéri) kihelyezése, szerelése, hálózatra való csatlakoztatása.
Szükséges az akadálymentes vizesblokknak helyet adó épületetben a vízellátás-csatornázás elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap) 10
2 Teljeskörű többletjótállás időtartama (hónap) (0-48 hónap) 10
3 Legalább 1 fő, hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a teljesítésbe, összesen legalább 240 munkaórában (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00005
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Boldogi piac fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JRM Produkció Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21043802
Postai cím: Puli Sétány 14. II/10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1213
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.racz@jrmprodukcio.hu
Telefon: +36 306306303
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23377215243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29781050
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Külső gépészeti szerelés
Elektromos szerelés
Alvállalkozók személye nem ismert
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Lane ART Construction Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73401843
Postai cím: Nagytétényi Út 190. B. I./2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25287574243

Hivatalos név: JRM Produkció Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21043802
Postai cím: Puli Sétány 14. II/10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1213
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23377215243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges