Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/209
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.28.
Iktatószám: 21245/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület
Teljesítés helye: 6640 Csongrád, Dob utca 3-5. (Hrsz: 662/1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület
Nemzeti azonosítószám: 18468490106
Postai cím: Dob Utca 3.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csvvse.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csvvse.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kültéri sportmedence és gépészeti épület építése
Hivatkozási szám: EKR001099582021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Meglévő, üzemelő gyógyfürdő és uszoda területén új vízilabda edzőmedence létesítése.
• Tervezett sportmedence alapterülete: 640 m2
• Gépészeti épület paraméterei:
Épület hasznos alapterülete: 213,46 m2, melyből:
Pince szint összes alapterülete (szivattyúakna és úszómedence kiegyenlítő tározó): 87,34 m2
Földszint összes alapterülete: 126,12 m2
A FINA előírásainak megfelelő, 32x20 m, 2,1 m mély úszómedence kialakítása, hozzá tartozó uszodagépészettel együtt. A kültéri medence vasbeton szerkezetű, csempeburkolattal ellátott, feszített víztükrű. Szűrő-forgatóval ellátott, a töltéséhez és pótvízellátásához hálózati hidegvíz szolgál, a medencét egész évben fogják üzemeltetni.
Medencéhez 2 db tusolóval ellátott lábmosó készül, továbbá a keleti oldalon 2 db kétállásos kevertvizes tusoló épül.
A medence körül egy 5 m-es sávban 724 m2 térkő burkolat készül beton alapozással. Ezen területen kell elhelyezni a meglévő mobil lelátót.
Az uszoda gépészet elhelyezésére szolgáló 6,14 x 23,54 m épület fém tartószerkezetű, szendvicspanel borítással. A gépészeti épületben kap helyet a vizesblokk (3 wc, 1 piszoár, 1 zuhanyzó), a vegyszertároló és az alápincézett gépészeti tér. A szükséges vízhőmérsékletet a medencénél 40/29°C-os termálvíz hőjével biztosítjuk.
Pince és medence kialakítás: A monolit vasbeton szerkezetek Penetron vízzáró adalékos, valamint zsugorodáskompenzált betonnal készülnek Aqaflexaktiv hézagképző és szigetelőrendszer beépítésével, a fenéklemez, az oldalfalak, valamint a födém munkahézagainál, és a zsugorodási hézagok irányított repedéseinek képzésénél.
A medencénél élményelem, víz alatti világítás, hőtakaró, emelhető fenék, mozgatható válaszfal, valamint kamera és betekintő ablak nem kerül elhelyezésre.
A meglévő közművek (csatorna, termál vezeték) kiváltása, új nyomvonalra helyezése.
Az épület erősáramú ellátásán túl a medence körüli térvilágítás, a villámvédelem és az informatikai hálózat kiépítése kötelező.
A feladat részét képezi a terheletlen próbaüzem lefolytatása, a környező terület rendezése, zöldfelületek kialakítása is (~2000 m2).
A Nyertes ajánlattevőt a zöldfelületek kialakítása vonatkozásában az ültetéstől számított második vegetációs időszak kezdetéig jótállási kötelezettség terheli.
Részletesen a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 542816892 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kültéri sportmedence és gépészeti épület építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
További tárgyak: 45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6640 Csongrád, Dob utca 3-5. (Hrsz: 662/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő, üzemelő gyógyfürdő és uszoda területén új vízilabda edzőmedence létesítése.
• Tervezett sportmedence alapterülete: 640 m2
• Gépészeti épület paraméterei:
Épület hasznos alapterülete: 213,46 m2, melyből:
Pince szint összes alapterülete (szivattyúakna és úszómedence kiegyenlítő tározó): 87,34 m2
Földszint összes alapterülete: 126,12 m2
A FINA előírásainak megfelelő, 32x20 m, 2,1 m mély úszómedence kialakítása, hozzá tartozó uszodagépészettel együtt. A kültéri medence vasbeton szerkezetű, csempeburkolattal ellátott, feszített víztükrű. Szűrő-forgatóval ellátott, a töltéséhez és pótvízellátásához hálózati hidegvíz szolgál, a medencét egész évben fogják üzemeltetni.
Medencéhez 2 db tusolóval ellátott lábmosó készül, továbbá a keleti oldalon 2 db kétállásos kevertvizes tusoló épül.
A medence körül egy 5 m-es sávban 724 m2 térkő burkolat készül beton alapozással. Ezen területen kell elhelyezni a meglévő mobil lelátót.
Az uszoda gépészet elhelyezésére szolgáló 6,14 x 23,54 m épület fém tartószerkezetű, szendvicspanel borítással. A gépészeti épületben kap helyet a vizesblokk (3 wc, 1 piszoár, 1 zuhanyzó), a vegyszertároló és az alápincézett gépészeti tér. A szükséges vízhőmérsékletet a medencénél 40/29°C-os termálvíz hőjével biztosítjuk.
Pince és medence kialakítás: A monolit vasbeton szerkezetek Penetron vízzáró adalékos, valamint zsugorodáskompenzált betonnal készülnek Aqaflexaktiv hézagképző és szigetelőrendszer beépítésével, a fenéklemez, az oldalfalak, valamint a födém munkahézagainál, és a zsugorodási hézagok irányított repedéseinek képzésénél.
A medencénél élményelem, víz alatti világítás, hőtakaró, emelhető fenék, mozgatható válaszfal, valamint kamera és betekintő ablak nem kerül elhelyezésre.
A meglévő közművek (csatorna, termál vezeték) kiváltása, új nyomvonalra helyezése.
Az épület erősáramú ellátásán túl a medence körüli térvilágítás, a villámvédelem és az informatikai hálózat kiépítése kötelező.
A feladat részét képezi a terheletlen próbaüzem lefolytatása, a környező terület rendezése, zöldfelületek kialakítása is (~2000 m2).
A Nyertes ajánlattevőt a zöldfelületek kialakítása vonatkozásában az ültetéstől számított második vegetációs időszak kezdetéig jótállási kötelezettség terheli.
Részletesen a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2 a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként uszoda és/vagy medence építésében és/vagy felújításában szerzett szakmai többlettapasztalata 20
2 Épített elemekre vonatkozó jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 24 hónap, maximum 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5)
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70, értékelési módszer: fordított arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
2. sz. részszempont: M.2 a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként uszoda és/vagy medence építésében és/vagy felújításában szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.: 24 hónap), súlyszám: 20, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: Épített elemekre vonatkozó jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 24 hónap, maximum 48 hónap), súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
Épített elem alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről I. fejezet 2. § 8. pontjában megfogalmazott építmény, illetve ennek tartozéka.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17243 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kültéri sportmedence és gépészeti épület építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25811058218
Postai cím: Arany János Utca 25
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@homlokzrt.hu
Telefon: +36 306268201
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94782251
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25811058218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 502664270
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 542816892
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É jogosultságú szakember, (Fürdő medence építésben szerzett gyakorlattal rendelkező)
Magasépítési munkák részfeladatai
Épületgépészeti munkák részfeladatai
Medence gépészeti munkák részfeladatai
Épületvillamossági munkák részfeladatai
Mélyépítési munkák részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25811058218
Postai cím: Arany János Utca 25
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25811058218

Hivatalos név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10381603203
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges