Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/231
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.30.
Iktatószám:21318/2018
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Balatonhenye Község Önkormányzata;Kővágóörs Község Önkormányzata;Sorkikápolna Község Önkormányzata;Sorokpolány Község Önkormányzata
Teljesítés helye:1. rész esetében: Balatonhenye, Kővágóőrs, Sorkikápolna, Sorokpolány, Táplánszentkereszt;2. rész esetében: Táplánszentkereszt, Balatonhenye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság;DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75215275
Postai cím: Rákóczi Utca 1.
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Perl János
Telefon: +36 94577046
E-mail: jperl@taplanszentkereszt.hu
Fax: +36 94577046
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Balatonhenye Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87501751
Postai cím: Kossuth Utca 54
Város: Balatonhenye
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8275
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Csaba Károly
Telefon: +36 87478162
E-mail: polgarmester@balatonhenye.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kővágóörs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15461542
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2
Város: Kővágóörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8254
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Dezső
Telefon: +36 87563001
E-mail: onkormanyzat@kovagoors.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Sorkikápolna Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80216496
Postai cím: Alkotmány Utca 1.
Város: Sorkikápolna
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9774
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Béla József
Telefon: +36 94556001
E-mail: sorkikapolna@rlan.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Sorokpolány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99889137
Postai cím: Fő Utca 104.
Város: Sorokpolány
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9773
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mező Gáborné
Telefon: +36 94556000
E-mail: sorkikapolna@rlan.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Humán közszolg. fejl. - EFOP-1.5.2-16-2017-00019
Hivatkozási szám: EKR000613802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész Rendezvényszervezés és egyéb, ahhoz kapcsolódó feladatok ellátása, kommunikációs szolgáltatások Balatonhenye, Kővágóőrs, Sorkikápolna, Sorokpolány, Táplánszentkereszt településeken 2. rész
Engedélyezett képzések szervezési feladatainak ellátása Táplánszentkereszt, Balatonhenye településeken a felhívás II.2.4) pontokban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 92460000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés és kapcs. fel
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213,HU222 A teljesítés helye: 1. rész esetében: Balatonhenye, Kővágóőrs, Sorkikápolna, Sorokpolány, Táplánszentkereszt
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.Balatonhenye: Közösségépítő programok-az alábbi témákban:
Szüreti táncos, zenés mulatság:1alk,30fő,3 óra
Falusi disznótor:1alk,30 fő,3óra
Főzőverseny:1alk,30fő,3 óra
Egészségnap:1alk,30fő,3óra
Hagyományőrző fényünnep:1alk,30fő,3óra
Fiatalok közösségép.rend.az alábbi témákban:
Könnyűzenei koncert:1alk,30fő,3óra
Szüreti táncos, zenés mulatság:1alk,30fő,3óra
Közös kirándulás:1alk,30fő,3óra
Balatonfüredi vízisíelés:1alk,30fő,3óra
Táncház bizt. a rendezv. alatt:1alk 30fő,3óra
Egészségfejl rend az alábbi témákban:
A félelem természetéről (Az egészség, mint testi-lelki-szellemi teljesség):1alk,30fő,3óra
1 alk.neves focista biztosítása:1alk,30fő,3óra
Vízönellátás, vízgazdálkodás a háztartásban:1alk,30fő,3óra
Fejfájás, gerincfájdalmak, stb. alternatív megoldási lehetőségek:1alk,30fő,3óra
Azzá leszünk, amit eszünk, avagy a táplálékunk jelentősége az egészségünk al.: 1alkalom,30 ő,3óra
GenerációkKlubja – Szívességcsere-progr.: 8alkl,15 fő/alk,2óra
Egészségfejl kapcs prev progr: 4alk,15fő/alk,2óra
Önéletrajz készítés, Interjúra való felks–workshop: 6alk15fő/alk,2óra
Munkaerőpiaci elhelyt támogató progr – workshop: 6alk,15fő/alk,2óra
Kampányok:
- A lakosság helyben maradásának ösztönzése érdekében szervezett kampány:1 alk,30 fő,4óra
- Figyelemfelhívó egészségfejl kampány: alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás megelőzés, szenvedélybetegségek megelőzése és anyák egészségtudatos magatartásának támogatása érdekében szervezett kampány:1alk30fő4óra
2. Kővágóőrs:
Közösségépítő az alábbi témákban:
Szüreti táncos, zenés mulatság:1alk30fő3óra
Falunap:1alk30fő3óra
Közösségi disznóvágás:1alk30fő3óra
Színházi előadás:1alk,30fő3óra
Fiatalok közösségép rendezv alábbi témákban:
- Szüreti bál:1alk,30fő3óra
- Bocsa bajnokság:1alk30fő,3 óra
- Tűzoltó bemutató biztosítása:1alk30fő3 óra
- Mintagazdaság látogatása a projekt hatóter:1alk30fő3óra
Egészségfejl rend:4alk30fő/alk3óra
Generációk Klubja – Szívességcsere-progr:8alk,15fő/alk,2óra
Egészségfejl kapcs prev progr:2alk,15/alk,2óra
Prev jellegű progr:5alk,20fő/alk,4 óra/alk(1alk4 foglalból áll,1 fog1óra)
Kampányok:
A lakosság helyben maradásának ösztönzése érdekében szervezett kamp:1 alk30fő4 óra
Figyelemfelhívó egészségfejlesztési kamp, alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás megelőzés, szenvedélybetegségek megelőzése és anyák egészségtudatos magatartásának támogatása érdekében szervezett kampány:1alk30fő4óra
3. Sorkikápolna:
Közösségépítő programok alábbi témákban:
Hagyományőrző rendezvény:1alk30fő3 óra
Nyugdíjas nap:1alk30fő3óra
Gyereknap:1alk30fő3óra
Szüreti felvonulás:1alk30fő3óra
Fiatalok közösségép rendezv alábbi témákban:
Zenés, táncos, motoros találkozó szerv:1alk30fő3óra
Szüreti felvonulás:1alk30fő3óra
Egészségfejlesztés rend:4alk30fő/alk3óra
Generációk Klubja – Szívességcsere-progr:10alk15fő/alk2óra
Egészségfejlhez kapcs prev progr:4alk15fő/alk2óra
Kampányok:
A lakosság helyben maradásának ösztönzése érdekében szervezett kampány:1alk30 fő4óra
Figyelemfelhívó egészségfejl kampány: alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás megelőzés, szenvedélybetegségek megelőzése és anyák egészségtudatos magatartásának támogatása érdekében szervezett kampány:1alk30fő4óra
4. Sorokpolány:
Közösségép progr alábbi témákban:
Tökfesztivál:1alk30fő3óra
Adventi kézműves rend:2alk30fő/alk3óra
Nyuszi váró rend:1alk30fő3óra
Sportnap és majális:1alk30fő3óra
Kenyér ünnep:1alk30fő3óra
Fiatalok közösségép rendezv alábbi témákban:
Szapáry Kastély vezetett látogatás4 alk30fő/alk3óra
Mikulás ünnepség:1alk30fő3óra
Hangverseny:1alk30fő3óra
Egészségfejl rend:6alk30fő/alk3óra
Generációk Klubja – Szívességcsere-progr:12alk15fő/alk2óra
Egészségfejl kapcs prev progr:4alk15fő/alk2óra
Munkaerő-piaci elhely támogató progr–workshop:6alk20fő/alk2óra
Álláskeresésre való felk–workshop:4alk20fő/alk2óra
Kampányok:
A lakosság helyben maradásának ösztönzése érdekében szervezett kampány:1alk30 fő4óra
Figyelemfelhívó egészségfejlesztési kamp. alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás megelőzés, szenvedélybetegségek megelőzése és lásd V.2. pont
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.4) alkalmassági követelményre megajánlott szakember rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (max 24 hónap)  15
2 M.2) műszaki alkalmassági követelmény pontban meghatározott referenciákon túli, a jelölt pontnak megfelelő többlet referencia (max: 15 db referencia)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Engedélyezett képzések
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213,HU222 A teljesítés helye: 2. rész esetében: Táplánszentkereszt, Balatonhenye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Engedélyezett képzések szervezési feladatainak ellátása
Közbeszerzés mennyisége:
1. Táplánszentkereszt településen:
- Szakemberhiány enyhítését szolgáló képzés: 1 db, 30 óra, 20 fő /3 képzési alkalom, 10-10 órában
- Szogáltatásfejlesztés és ötletgenerálás humán közszolgáltatások terén képzés: 1 db, 30 óra, 20 fő /3 képzési alkalom, 10-10 órában
- Képzés a potenciális munkaadóknak - együttműködés-fejlesztés és konfliktuskezelés: 1 db, 30 óra, 20 fő /3 képzési alkalom, 10-10 órában
- Együttműködési és kommunikációs kompetencia fejlesztés, csoportban együttműködés-fejlesztés képzés: 1 db, 30 óra, 20 fő /3 képzési alkalom, 10-10 órában
- Munkára való képességet javító intézkedések érték és munkaszemlélet fejlesztése képzés: 1 db, 30 óra, 20 fő /3 képzési alkalom, 10-10 órában
- Önálló életvitelre képessé tevő program személyiségfejlesztés/érzelmi intelligencia fejlesztés képzés: 1 db, 30 óra, 20 fő /3 képzési alkalom, 10-10 órában
- Álláskeresésre felkészítő, önéletrajz készítés és interjúra való felkészülés képzések: 2 db, 30 óra, 20-20 fő /3 képzési alkalom, 10-10 órában
- Munkaszocializáció megszerzését segítő tevékenység motivációs tréning/ szemléletformálás képzés: 1 db, 30 óra, 20 fő /3 képzési alkalom, 10-10 órában
2. Balatonhenye településen:
- Érzékenyítő képzés a potenciális munkaadóknak: 1 db, 30 óra, 20 fő /3 képzési alkalom, 10-10 órában
- A szervezet fejlesztése: hatékonyság, módszertan, sztenderek képzés: 1 db, 30 óra, 1
0 fő /3 képzési alkalom, 10-10 órában
- Személyiségfejlesztés képzés: 1 db, 30 óra, 10 fő /3 képzési alkalom, 10-10 órában
- Együttműködés-fejlesztése képzés: 1 db, 30 óra, 20 fő /3 képzési alkalom, 10-10 órában
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza részletesen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.3) alkalmassági követelményre megajánlott szakember képzésszervezés területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (max 24 hónap)  15
2 M.2) műszaki alkalmassági követelmény pontban meghatározott referenciákon túli, a jelölt pontnak megfelelő többlet referencia (max: 15 db referencia)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Rendezvényszervezés és kapcs. fel
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: attila.pablenyi@dft.hu
Telefon: +36 20/3380696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74640000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 72300000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: catering szolgáltatás, felszolgálók biztosítása
helyszín, fellépők, zenekar, előadók, utaztatás, technikai háttér
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Engedélyezett képzések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: attila.pablenyi@dft.hu
Telefon: +36 20/3380696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21120000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20160000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: catering szolgáltatás, felszolgálók biztosítása
helyszín, oktató(k)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges