Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2018.12.03.
Iktatószám: 21503/2018
CPV Kód: 30000000-9;30200000-1;30210000-4;30211100-2;30211200-3;30211300-4;30211400-5;30211500-6;30213000-5;30213100-6;34000000-7;34900000-6;34924000-0;38000000-5;45000000-7;45220000-5;45221000-2;45221100-3;45221110-6;45221111-3;45230000-8;45231000-5;45231400-9;45233000-9;48000000-8;72000000-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (H1134 Budapest, Váci út 45/B) továbbá a projekt végrehajtását szükségszerűen érintő egyéb magyarországi (kivitelezési) helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: iCell Mobilsoft Zrt.;Reaszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Útdíjbeszedési és - ellenőrzési feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Váci út 45/B.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kulcsár Szilárd
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: iCell Mobilsoft Zrt.
Postai cím: Hungária köz 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 15100548
E-mail: info@icell.hu
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: Reaszfalt Kft.
Postai cím: Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 12076044
E-mail: info@reaszfalt.hu
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Útdíjbeszedési és - ellenőrzési feladatok
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés a „Nemzeti Tengelysúly és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása” elnevezésű projektben „Generálkivitelezés” tárgyban
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye (H1134 Budapest, Váci út 45/B) továbbá a projekt végrehajtását szükségszerűen érintő egyéb magyarországi (kivitelezési) helyszínek.
NUTS-kód HU1, HU2, HU3, HU110
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2016/08/09 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Szállítási szerződés a „Nemzeti tengelysúly és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása”elnevezésű projektben „Generálkivitelezés” (informatikai rendszerek és épített infrastruktúra kialakítása,mérőpontok telepítése és üzembe helyezése, tervezés, engedélyezés, kapcsolódó építés) tárgyában, különös tekintettel (tájékoztató jelleggel) az alábbi feladatokra:
- 89 mérőhely kialakítása,
- a megállításos ellenőrzéshez szükséges eszközrendszer szállítása és üzembe helyezése,
- Közúti Ellenőri Információs Rendszer és backoffice informatikai rendszer kialakítása,
- TSM előszűrő rendszer kialakítása, TSM Hatósági rendszer kialakítása,
- TSM Hatósági rendszer üzemeltetéstámogatása legfeljebb 6 hónap idő tartamban (Üzemeltetés támogatási időszak).
Ajánlatkérő a teljes 6 hónap üzemeltetés támogatást nem köteles megrendelni, attól 100 %ban eltérhet. A ténylegesen igénybe venni kívánt üzemeltetés támogatási időszak mértékét és megrendelésének, tartamának szabályait az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
További tárgyak: 30200000-1
30210000-4
30211100-2
30211200-3
30211300-4
30211400-5
30211500-6
30213000-5
30213100-6
34000000-7
34900000-6
34924000-0
38000000-5
45000000-7
45220000-5
45221000-2
45221100-3
45221110-6
45221111-3
45230000-8
45231000-5
45231400-9
45233000-9
48000000-8
72000000-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 20320000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2016/08/17 (év/hó/nap)
Befejezés 2019/02/28 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár 60
WIM szenzor jeladási pontossága (%) 10
Jótállás időtartama (hónap) 14
Üzemeltetési költség (Ft) 10
Műszaki ajánlat szakmai kidolgozottsága az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározottak szerint
5.1. Mérőhely kialakítására vonatkozó ütemterv 2
5.2. Mérőhely kialakítása során végrehajtott kivitelezési munkafázisba tartozó feladatok (tevékenységek) részletes felsorolása és bemutatása 2
5.3. Organizációs tervrajz 2
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 212 - 385031
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/31 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21848 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/04 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 166 - 298702
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/08/30 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9979 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/08/31 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A Szerződés 1. számú módosítására 2017. július 27. napján került sor, melyről tájékoztató hirdetmény 11895/2017 iktatószámon jelent meg. Továbbá a Szerződés 2. számú módosítására 2018. március 19. napján került sor, melyről tájékoztató hirdetmény 8327/2018 iktatószámon jelent meg.
1. A Felek megállapodnak, hogy a 2. sz. Módosítással egy alkalommal meghosszabbított Üzemeltetési Támogatási Időszakot ismételten meghosszabbítják, és a 2018. november 01.-től 2019. február 28-ig terjedő időszakra is kiterjesztik. A 2018. november 1. és 2019. február 28. közötti Üzemeltetés Támogatási Időszakot a Felek Kiterjesztett Üzemeltetés Támogatási Időszakként említik a továbbiakban.
2. A Felek megállapodnak, hogy a Kiterjesztett Üzemeltetés Támogatási Időszakban a Szállító a Szerződés 2.1.2 pontjában részletezett Üzemeltetés Támogatási szolgáltatásokat köteles nyújtani a Szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki Leírással összhangban.
3. A Felek továbbá megállapodnak, hogy a Kiterjesztett Üzemeltetés Támogatási Időszakban a fenti 2. pontban meghatározott Üzemeltetés Támogatási szolgáltatásokon túl köteles a jelen 3. sz. szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében meghatározott objektív mérésre alkalmas Mérőpontok vonatkozásában mérési pontosság ellenőrzési tevékenységet ellátni. A Szállító a jelen pont szerinti mérési pontosság ellenőrzési feladatokat a jelen 3. sz. szerződésmódosítás 2. sz. mellékletében foglalt műszaki specifikáció szerint köteles végezni és a Megrendelő által átadandó eljárásrend szerint köteles dokumentálni.
A Szállító a Megrendelővel előzetesen egyeztetett - a Megrendelő ütemezési igényeinek figyelembe vétele mellett elkészített - ütemterv szerint köteles a jelen pont szerinti tevékenységét végezni. Az ütemtervet az alábbi szempontok figyelembevételével kell elkészíteni:
a) A Szállító a tevékenységet az ütemterv megrendelői jóváhagyásától számított 15. napig köteles megkezdeni.
b) A legkisebb ütemezési egység a Mérőállomás, egy összefüggő ütemezési periódus minimális ütemezési mennyisége pedig 20 Mérőállomás.
c) A Szállító 5 munkanapos munkahetenként maximum 8 Mérőállomás szerződésszerű ellenőrzését köteles elvégezni. Ennél rövidebb vagy hosszabb munkahét esetén az ellenőrizhető Mérőállomások száma arányosan csökken, illetve nő.
d) Az egyazon munkahétre ütemezett Mérőállomások között nem lehet több mint 150 km távolság és legfeljebb 2 db, egymással szomszédos, a 1059/2003/EK Rendelet szerinti NUTS-2 régióban helyezkedhetnek el.
e) A Szállító 2018.12.15. és 2019.01.06. között a tevékenység végzésére nem köteles.
f) az a)-e) bekezdések által meghatározott keretek között a lehető legtöbb Mérőállomás ellenőrzését el kell végezni.
A Szállító minimálisan a fentiek szerint elkészített ütemtervben meghatározott Mérőállomások vonatkozásában köteles teljesíteni a mérési pontosság ellenőrzési tevékenységet. A Szállító azonban jogosult az ütemtervben nem szereplő, azonban 1. sz. mellékletben feltüntetett Mérőállomások vonatkozásában is elvégezni a mérési pontosság ellenőrzési feladatokat, figyelemmel a 9. pontban foglaltakra is.
4. A Felek megállapodnak, hogy a Szállító a Kiterjesztett Üzemeltetés Támogatási Időszakban 2. pont szerint végzett üzemeltetés támogatási feladatok szerződésszerű teljesítése esetén a 2018. november 01. és 2019. február 28. között havi 105.300.000 Ft, azaz Egyszázötmillió-háromszázezer forint ellenszolgáltatásra jogosult (Kiterjesztett Üzemeltetés Támogatási Időszak Havi Ellenszolgáltatása).
A Kiterjesztett Üzemeltetés Támogatási Időszak Havi Ellenszolgáltatása tartalmazza mindazokat a költségeket, költségtérítéseket, szerzői jogdíjakat, tervezési díjakat, valamint engedélyek, jóváhagyások megszerzésének költségeit és más ráfordításokat, továbbá a Szerződés tárgyát képező Termékek ellenértékét, amelyek az adott teljesítéssel (ideértve különösen a többletmunkákat és a teljesítést megelőző és jótállás vagy szavatosság körébe tartozó hibaelhárítási kötelezettségeket is) összefüggésben a Szállítónak járnak, és a Szállító az Ellenszolgáltatáson felül semmilyen további költségre, költségtérítésre, jogdíjra, ráfordításra nem tarthat igényt, jogcímtől függetlenül.A Kiterjesztett Üzemeltetés Támogatási Időszak Havi Ellenszolgáltatása nettó összegnek minősül. Tört hónap esetén a Szállító arányos ellenszolgáltatásra jogosult.
5. A Felek megállapodnak, hogy a Szállító a Kiterjesztett Üzemeltetés Támogatási Időszakban a jelen 3. sz. szerződésmódosítás 3. pontjában részletezett mérési pontosság ellenőrzési tevékenységéért annak szerződésszerű teljesítése esetén ellenőrzött Mérőpontonként 323 598 Ft+ÁFA Ft. ellenszolgáltatásra jogosult (Mérési Pontosság Ellenőrzési Tevékenység Ellenszolgáltatása). A Szállító szerződésszerűen elvégzett mérési pontosság ellenőrzési tevékenységét (beleértve a szerződésszerű dokumentálást is) a Megrendelő a Szerződés 3. sz. mellékletével összhangban átadás-átvételi jegyzőkönyvben igazolja. A Szállító havonta jogosult számla kiállítására az adott hónapban ellenőrzött és átadás-átvételi jegyzőkönyvben igazolt Mérőpontos vonatkozásában a szerződés 4.3 pontjában rögzített eljárásrend szerint.
A Mérési Pontosság Ellenőrzési Tevékenység Ellenszolgáltatása tartalmazza mindazokat a költségeket, költségtérítéseket, szerzői jogdíjakat, valamint engedélyek, jóváhagyások megszerzésének költségeit és más ráfordításokat, amelyek az adott teljesítéssel összefüggésben a Szállítónak járnak, és a Szállító a Mérési Pontosság Ellenőrzési Tevékenység Ellenszolgáltatásán felül semmilyen további költségre, költségtérítésre, jogdíjra, ráfordításra nem tarthat igényt, jogcímtől függetlenül. A Mérési Pontosság Ellenőrzési Tevékenység Ellenszolgáltatása nettó összegnek minősül.
6. A Kiterjesztett Üzemeltetés Támogatási Időszakra a Szerződésben az Üzemeltetés Támogatási Időszakra meghatározott szabályok alkalmazandóak a jelen 3. sz. szerződésmódosításban meghatározott eltérésekkel.
7. Felek megállapodnak, hogy a jelen 3. sz. szerződésmódosítás annak aláírásakor lép hatályba.
8. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7.2 pontjában meghatározottakon túl a Megrendelőt azonnali hatályú felmondási jog illeti meg a jelen 3. sz. szerződésmódosítás 1. pontjában rögzített, 2018. november 1-től 2019. február 28-ig tartó Kiterjesztett Üzemeltetés Támogatási Időszak alatt a 2. pont alapján nyújtandó szolgáltatások vonatkozásában abban az esetben, ha a Kiterjesztett Üzemeltetés Támogatási Időszak vonatkozásában a fenti 4. pont szerint fizetendő ellenszolgáltatás összegére fedezetet nyújtó költségvetési forrást biztosító Támogatási Szerződést a Megrendelő 2018. november 01. napjáig - bármely okból - hatályosan nem köti meg. A jelen pont szerinti felmondás esetén a Szállító a 4. pontban meghatározott ellenérték időarányos részére jogosult a felmondás időpontjáig, amennyiben a felmondásra a Kiterjesztett Üzemeltetés Támogatási Időszak kezdetét követően kerül sor. A jelen pontban meghatározott felmondást a Megrendelő köteles indokolni azzal, hogy a jelen pont szerinti felmondással összefüggésben a Szállító nem támaszthat kifogást és a felmondás indokát Szállító nem vitathatja. A jelen pont szerinti felmondással összefüggésben Szállító a Megrendelővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat.
9. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7.2 pontjában meghatározottakon túl a Megrendelőt azonnali hatályú felmondási jog illeti meg a jelen 3. sz. szerződésmódosítás 1. pontjában rögzített, 2018. november 1-től 2019. február 28-ig tartó Kiterjesztett Üzemeltetés Támogatási Időszak alatt a 3. pont alapján végzendő mérési pontosság ellenőrzési tevékenységek vonatkozásában abban az esetben, ha a fenti pontosság ellenőrzési tevékenységek vonatkozásában abban az esetben, ha a fenti 5. pontban a Mérési Pontosság Ellenőrzési Tevékenység Ellenszolgáltatásának összegére fedezetet nyújtó költségvetési forrást biztosító Támogatási Szerződést a Megrendelő 2018. november 01. napjáig - bármely okból - hatályosan nem köti meg. A jelen pontban meghatározott felmondást a Megrendelő köteles indokolni azzal, hogy a jelen pont szerinti felmondással összefüggésben a Szállító nem támaszthat kifogást és a felmondás indokát Szállító nem vitathatja. A jelen pont szerinti felmondással összefüggésben Szállító a Megrendelővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat.
A Felek továbbá megállapodnak, hogy a Szállító a Mérési Pontosság Ellenőrzési Tevékenység Ellenszolgáltatása iránt igényt keletkeztető módon kizárólag a Megrendelő írásbeli utasítása alapján kezdheti meg a 3. pontban meghatározott mérési pontosság ellenőrzési tevékenységét. A jelen pont szerinti utasítást a Megrendelő írásban köteles a Szállító részére megküldeni, melyet elektronikus üzenetben is továbbít. Az utasítás kézhezvétele napjának a Felek az elektronikus üzenet elküldésének napját tekintik. Az elektronikus üzenet kézhezvételét a Szállító köteles visszaigazolni. A Szállító azonban a saját kizárólagos kockázatára dönthet úgy is, hogy a Megrendelő jelen pont szerinti utasításának hiányában is megkezdi a 3. pontban meghatározott mérési pontosság ellenőrzési tevékenységét. A jelen pont szerinti utasítás elmaradásával összefüggésben Szállító a Megrendelővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat, beleértve az utasítás hiányában esetlegesen saját kockázatára teljesített mérési pontosság ellenőrzési tevékenység ellenszolgáltatásának követelését.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek korábban módosították a szerződést, mivel a Szállító érdekkörén kívüli akadályok (harmadik személy által szolgáltatandó interfészek hiánya) az eredeti teljesítési határidő betartását ellehetetlenítették. Felek a teljes funkcionalitású Rendszer átadás-átvételre történő felajánlásának határidejét az interfészek hiányából eredő akadály tényleges és dokumentált elhárulásától számított legfeljebb 122 napban állapították meg, mely időpont a Megrendelő akkori ismeretei szerint várhatóan 2017. december 31-énél nem későbbi időpontra esett volna. A VI. Mérföldkő sikeres átadás-átvétele 2017. szeptember 19-én lezárult, így az ezt követő napon az Éles Üzem, valamint a 6 hónap időtartamú Üzemeltetés Támogatási Időszak megkezdődött, ugyanakkor 2018. március 19-én lejár. A Szerződés 2. sz. Módosítása 1. pontja szerint a Felek az Üzemeltetési Támogatási Időszakot 2018. október 31. napjáig meghosszabbították. A Szerződés 1. sz. és 2. sz. Módosítását eredményező - sem Megrendelő, sem Szállító részére fel nem róható - akadályok elhárultának időpontja (2018. augusztus 23.), továbbá a Szállító által eredetileg vállalt, a Szerződés 1. sz. és 2. sz. Módosításával megerősített 122 napos teljesítési határidő objektíve nem teszi lehetővé a fennmaradó implementációs feladatoknak az Üzemeltetési Támogatási Időszak 2. sz. Módosítással meghosszabbított időtartamának lejártáig, 2018. október 31-ig történő elvégzését.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2018/10/31 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2018/11/19 (év/hó/nap)