Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/227
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.11.26.
Iktatószám: 21569/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 12078759
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szegedi Kézilabda Csarnok tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001131192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Lásd a II.2.4) pontot!
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 27405497842 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szegedi Kézilabda Csarnok tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45210000-2
45212220-4
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged II. belterület 10005/4 helyrajzi számú ingatlan.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nézőszám: minimum 8000 fős ülőhely, nemzetközi előírásoknak megfelelő lelátószerkesztéssel
Lelátók: A nemzetközi előírásoknak megfelelő lelátószerkesztéssel, felső-középső feltöltésű 7-10 sor betolható kivitelű széksorral készüljön, három, és négy karéjos kialakítással. Egy fő kiszolgálókerengő szintről (első emelet) kiszolgálható legyen legalább 5500 nézőhely, itt kerüljenek kialakításra a WC-blokkok, a büfék, és a ruhatárak. A lelátón kerüljenek kialakításra a tv közvetítői kamerák helyei, ezek a helyek nem számíthatók be a nézőszámba.
A kerengő szint közvetlen szintben megközelíthető a Felső Tiszapart felől, és az előcsarnoka lépcsőkkel, kapcsolódik a földszinti területekhez. A fennmaradó 2500 nézőhely egy felső kiszolgálókerengő szintről legyen megközelíthető, de a két kiszolgáló-kerengő szint között közvetlen lépcső, kapcsolatok létesüljenek.
Ez a felső 2500 nézőhelyes szint legyen vizuálisan leválasztható a csarnoktértől (ELAN sportelválasztó függönyözés). Ezen területek gépészetileg is legyenek leválaszthatók.
Edzőcsarnok, (két pályás munkacsarnok): Külső nézői megközelíthetőséggel saját külön előcsarnokkal, pénztárral, a nézőszámra méretezett WC blokkal, büfével, 4 db 20-25 fős játékos, egy bírói, és egy edzői öltözővel, 60 m2-es szertárral. A nagy küzdőtérből és az öltözőkből megközelíthetően, a Kézilabda Akadémiához kapcsolódóan. Az elvárt minimális nézőszám (1500 fős ülőhely) mellett, magyar bajnoki kézilabda mérkőzések lebonyolítása alkalmas 20/40 méteres pályaméretű, szabvány szerinti oldal és végkifutó területekkel, a Magyar Kézilabda Szövetség előírásainak megfelelően (centerpályaként kialakítva).
A csarnokban kerüljön kialakításra (keresztben) 2 db edzőpálya, a szövetségi előírásoknak megfelelően.
Az edzőcsarnok (munkacsarnok) önállóan feleljen meg ifjúsági kézilabda mérkőzések lebonyolítására (pl. a Kézilabda Akadémia bajnoki mérkőzéseire).
Kézilabda akadémia: Külső megközelíthetőséggel, de kapcsolódva a tornacipős folyosóhoz, és az edzőcsarnokhoz kerüljön kialakításra. Feleljen meg 25-30 fő gyermek akadémia jellegű (középiskolai bentlakásos kollégium) elhelyezésére. Kialakítandó helységek: két fős szobák, tusolóval WC-vel, tanári szobák, tanuló szoba, előadóterem, étkező, „mosókonyha”, könyvtár, porta, VIP terem, stb..
Konferenciaterem: Előcsarnokból megközelíthető minimum 80 fős konferenciaterem, a szükséges kiszolgáló helységeivel (székraktár).
Edzőtermek: EHF előírások szerinti helységcsoport kialakításával (2 db 50 m2-es és 2 db 100 m2-es rehabilitációs területen, belső közlekedőre fűzve). Ezen kívül készül egy 90 m2-es hazai csapat öltözőhöz kapcsolódó bemelegítő-kardió terem.
Csapat öltözők: EHF előírások szerinti 2 db csapatöltöző, 2 db bírói öltöző, két edzői öltöző, saját vizes blokkal. Hazai csapat öltözőjéhez közvetlen kapcsolódjon egy 50 m2-es bemelegítő terem, és egy kétágyas masszázs helység. Két akadálymentes öltözőblokk is kerüljön kialakításra.
Külön öltözők: 6 db 20-26 fős öltöző (iskolai, családi, egyesületi, csapat, akadálymentes, stb.), saját vizes blokkal. ezek az öltözők nemzetközi torna esetén csapatöltözőként is funkcionálnak.
Megvalósítandó alapterületek:
0. földszint: 12752,33 m2
1. emelet: 6562,91 m2
2. emelet: 4991,88 m2
3. emelet: 1319,30 m2
4. emelet: 2750,46 m2
5. gépészeti szint: 13,74 m2
összesen: 28390,62 m2
Megvalósítással összefüggő bontások mennyisége:
épületek
1. Bejárat: 172 m3
2. Mosoda épület: 582 m3
3. Öltöző és sportszertároló épület + lelátó: 5490 m3
4. Mosdók épülete: 211 m3
5.1. Tároló + játékvezetői öltöző: 633 m3
5.2. Tároló: 271 m3
7. Elektromos elosztószekrény: 73 m3
8. Régi bejárat: 583 m3
10. Atléta öltöző: 465 m3
Összesen: 8480 m3
lelátók (földművek)
6. Északi lelátó: 3400 m3
9. Déli lelátó: 4900 m3
Összesen: 8300 m3
egyéb bontandó elemek:
- stadion világítás tartószerkezete: 4 db
- beton kerítés: ~300 fm
- drótkerítés: ~331 fm
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szegedi Kézilabda Csarnok tervezés és kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL) www.whb.hu
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28199804740
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27405497842
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Organizáció; felvonulási létesítmények; tereprendezés; bontási munkák; irtás, föld- és sziklamunka; helyszíni beton és vasbeton munka; útburkolatalap és makadámburkolat készítése; betonpálya-burkolat készítése; kőburkolat készítése; bitumenes alap és makadámburkolat készítése; út- és vasúti pályatartozékok készítése; kertépítés; tartószerkezetek. Folytatás a VI.3) pontban!

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Az V.2.5) pont folytatása: Építészeti, szakipari munkák; lift; szennyvízelvezetés; csapadékvíz elvezetés; vízellátás-csatornázás; gázellátás; termálvízellátás; fűtés; hűtés; légtechnika; sprinkler; erősáram; gyengeáram; trafú hálózatfejlesztés; eszközök, berendezések, burkolat; tervezés.
2) Ajánlattevők:
- WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber utca 1.; adószám: 11469830-2-44)
- LAKI Épületszobrász Zrt. (1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.; adószám: 12764073-2-42)
- VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér utca 11.; adószám: 10578863-2-19)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
x Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Kézilabda tv. 3. § (1) bekezdése alapján a BMSK Zrt., mint ajánlatkérő jogosult rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.