Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/228
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.24.
Iktatószám: 21733/2020
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: 9431 Fertőd, Bartók Béla u. 2., hrsz. 131. alatt nyilvántartott ingatlan.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24118123
Postai cím: Joseph Haydn Út 2
Város: Fertőd
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Egresitsné Firtl Katalin Barbara
Telefon: +36 99537640
E-mail: dr.jenoffy.adrienn@eszterhaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eszterhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eszterhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Keleti Gránátos-ház felújítása és átalakítása
Hivatkozási szám: EKR000959272020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Előzmények: Az Ajánlatkérő Eszterháza Kulturális Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő Fertődi Esterházy-kastély Keleti Gránátos-ház felújításához és fogadóépületté történő átalakítására, korábbi lezárt szerződés alapján kiviteli tervekkel rendelkezik. A beruházáshoz szükséges Örökségvédelmi engedély 2019. április 24-i dátummal, GY-02B/ÉP/1023-11/2019 számon rendelkezésre áll.
Ajánlatkérő jelen ismertetőben leírt feladatok ellátására és az itt meghatározott beruházási program megvalósításához keres kellő gyakorlattal, hasonló műemléki felújításokban referenciával rendelkező, generál-kivitelezésben jártas vállalkozót.
Projekt általános leírása:
Az épületek műszaki állapota összességében jó. A gépészeti és villamos rendszerek nem egységesek, felújításra szorulnak. A Keleti Gránátos-házban alakítjuk ki az egész együttes fogadópontját, vizesblokkal és jegypénztárral, ajándékbolttal. A fogadóépület fűtési rendszerét alternatív, levegős hőszivattyús rendszerrel tervezzük.
Az épület harántfalas elrendezésű, a teherhordó harántfalak és a két hosszfal egyaránt 51 cm vastag, a déli oldali tornácot téglapillér sorra szerkesztett keresztboltozat sor fedi. A belső teherhordó falakban új nyílásokat kell kialakítani, más meglévő nyílásokat be kell falazni. Az új nyílásokat két oldalról szakaszosan bevésett acél áthidaló gerendák beépítésével alakítjuk ki. Szükség esetén a sávalapot pótolni kell, vagy ki kell egészíteni a megfelelő méretre.
A jelenlegi gépészeti- és konyhai berendezések el lesznek bontva. A fűtés (-hűtés) megújuló rendszerrel történik, felület fűtés-hűtéssel. Az épület kommunális vízellátása a külső közműhálózatról történik, új csatlakozó vezeték kiépítésével. A vízfogyasztás mérésére külső aknában elhelyezett meglévő, megmaradó vízmérő szolgál. A meglévő berendezési tárgyak, vezetékek bontásra kerülnek. Az épület melletti zsírfogót meg kell szűntetni. Az épület fűtésére és hűtésére nagy hatásfokú levegő-víz hőszivattyú kerül beépítésre, hűtő-fűtő kivitelben. A berendezés beltéri egysége a Női mosdó melletti gépészeti térben, a kültéri egység épületen kívüli nyer elhelyezést. A csoportos WC-k szellőztetése WC blokkonként beépített csőventilátorral történik. Az egyéb belső terű szociális helyiségek (024 WC, 252/a WC) szellőztetésére egyedi elszívásos szellőztetés lesz kialakítva.
A gránátos házak erősáramú energiaellátása a kastély előtti 0,4 kV-os közcélú kábelhálózatra csatlakozik. Az épületben tervezett és méretezett mesterséges világítás készül. A lámpatestek kizárólag LED fényforrásokkal tervezettek. A felújítás során biztonsági és irányfény rendszert tervezünk. A rendszer elemei egyedi akkus, önteszt funkciós lámpatestek. Az épületben nem készül vezetékes tűzjelző rendszer. Készül: informatika, kamerarendszer, biztonságtechnikai riasztórendszer közös gyengeáramú központtal, 19”-os rack szekrénnyel, benne szünetmentes tápellátás. A kastély biztonságtechnikai központjával mikrohullámú összeköttetés javasolt, melynek műszaki feltételit a terv tartalmazza.
Az elvégzendő építési munka főbb, jellemző munkanemei és azok mennyiségei:
• Bontási munkák törmelékkihordással és elszállítással: 130 m3
• Válaszfalak építése: 48 m2
• Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre: 148 m2
• Padlóburkolat készítése, beltérben,tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, padlókiegenylítéssel: 208 m2
• Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), tartozékokkal, felületképzéssel, meglévő nyílászárók kibontásával, elszállításával kompletten: 7 db
• Fa kültéri nyílászárók, külső ablak meglévők alapján újragyártandó, tartozékokkal, felületképzéssel kompletten: 16 db
• Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben: 590 m2
• Padozatépítés talajnedvesség elleni szigeteléssel, hőszigetelésselaljzatbetonozással kompletten: 208 m2
• Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva: 5790 fm
• Legrand Valena fehér sorolható sülly. szerelvények: 44 db
• Lámpatestek fényforrással, tartozékokkal kompletten: 100 db
• Faláttörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig: 30 db
• PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül: 35 fm
• Levegő-víz hőszivattyúk osztott rendszerű (kültéri + beltéri), 7℃/35℃ hőmérséklet tartománynál, fűtésre-hűtésre és HMV-ellátásra, 10-20 kW teljesítmény között, Daikin LT Altherma szett: 16kW, 3 fázisú kültéri egység, 16kW hűtő-fűtő, az összes hidraulikai tartozékkal, 9kW elektromos fűtőbetéttel, heti programos magyar nyelvű kezelőfelülettel: 1 db
• Padlófűtés, ötrétegű cső szerelése betonacél hálóra szerelve, szakaszos nyomáspróbával, 30 mm vastag aljzatszigetelő réteg kialakításával: 169 m2
A konkrét és teljes körű mennyiségeket a kiviteli és műszaki tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr.46. §(3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 213900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Keleti Gránátos-ház felújítása és átalakítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45315100-9
45317300-5
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9431 Fertőd, Bartók Béla u. 2., hrsz. 131. alatt nyilvántartott ingatlan.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Előzmények: Az Ajánlatkérő Eszterháza Kulturális Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő Fertődi Esterházy-kastély Keleti Gránátos-ház felújításához és fogadóépületté történő átalakítására, korábbi lezárt szerződés alapján kiviteli tervekkel rendelkezik. A beruházáshoz szükséges Örökségvédelmi engedély 2019. április 24-i dátummal, GY-02B/ÉP/1023-11/2019 számon rendelkezésre áll.
Ajánlatkérő jelen ismertetőben leírt feladatok ellátására és az itt meghatározott beruházási program megvalósításához keres kellő gyakorlattal, hasonló műemléki felújításokban referenciával rendelkező, generál-kivitelezésben jártas vállalkozót.
Projekt általános leírása:
Az épületek műszaki állapota összességében jó. A gépészeti és villamos rendszerek nem egységesek, felújításra szorulnak. A Keleti Gránátos-házban alakítjuk ki az egész együttes fogadópontját, vizesblokkal és jegypénztárral, ajándékbolttal. A fogadóépület fűtési rendszerét alternatív, levegős hőszivattyús rendszerrel tervezzük.
Az épület harántfalas elrendezésű, a teherhordó harántfalak és a két hosszfal egyaránt 51 cm vastag, a déli oldali tornácot téglapillér sorra szerkesztett keresztboltozat sor fedi. A belső teherhordó falakban új nyílásokat kell kialakítani, más meglévő nyílásokat be kell falazni. Az új nyílásokat két oldalról szakaszosan bevésett acél áthidaló gerendák beépítésével alakítjuk ki. Szükség esetén a sávalapot pótolni kell, vagy ki kell egészíteni a megfelelő méretre.
A jelenlegi gépészeti- és konyhai berendezések el lesznek bontva. A fűtés (-hűtés) megújuló rendszerrel történik, felület fűtés-hűtéssel. Az épület kommunális vízellátása a külső közműhálózatról történik, új csatlakozó vezeték kiépítésével. A vízfogyasztás mérésére külső aknában elhelyezett meglévő, megmaradó vízmérő szolgál. A meglévő berendezési tárgyak, vezetékek bontásra kerülnek. Az épület melletti zsírfogót meg kell szűntetni. Az épület fűtésére és hűtésére nagy hatásfokú levegő-víz hőszivattyú kerül beépítésre, hűtő-fűtő kivitelben. A berendezés beltéri egysége a Női mosdó melletti gépészeti térben, a kültéri egység épületen kívüli nyer elhelyezést. A csoportos WC-k szellőztetése WC blokkonként beépített csőventilátorral történik. Az egyéb belső terű szociális helyiségek (024 WC, 252/a WC) szellőztetésére egyedi elszívásos szellőztetés lesz kialakítva.
A gránátos házak erősáramú energiaellátása a kastély előtti 0,4 kV-os közcélú kábelhálózatra csatlakozik. Az épületben tervezett és méretezett mesterséges világítás készül. A lámpatestek kizárólag LED fényforrásokkal tervezettek. A felújítás során biztonsági és irányfény rendszert tervezünk. A rendszer elemei egyedi akkus, önteszt funkciós lámpatestek. Az épületben nem készül vezetékes tűzjelző rendszer. Készül: informatika, kamerarendszer, biztonságtechnikai riasztórendszer közös gyengeáramú központtal, 19”-os rack szekrénnyel, benne szünetmentes tápellátás. A kastély biztonságtechnikai központjával mikrohullámú összeköttetés javasolt, melynek műszaki feltételit a terv tartalmazza.
Az elvégzendő építési munka főbb, jellemző munkanemei és azok mennyiségei:
• Bontási munkák törmelékkihordással és elszállítással: 130 m3
• Válaszfalak építése: 48 m2
• Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre: 148 m2
• Padlóburkolat készítése, beltérben,tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, padlókiegenylítéssel: 208 m2
• Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), tartozékokkal, felületképzéssel, meglévő nyílászárók kibontásával, elszállításával kompletten: 7 db
• Fa kültéri nyílászárók, külső ablak meglévők alapján újragyártandó, tartozékokkal, felületképzéssel kompletten: 16 db
• Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben: 590 m2
• Padozatépítés talajnedvesség elleni szigeteléssel, hőszigetelésselaljzatbetonozással kompletten: 208 m2
• Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva: 5790 fm
• Legrand Valena fehér sorolható sülly. szerelvények: 44 db
• Lámpatestek fényforrással, tartozékokkal kompletten: 100 db
• Faláttörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig: 30 db
• PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül: 35 fm
• Levegő-víz hőszivattyúk osztott rendszerű (kültéri + beltéri), 7℃/35℃ hőmérséklet tartománynál, fűtésre-hűtésre és HMV-ellátásra, 10-20 kW teljesítmény között, Daikin LT Altherma szett: 16kW, 3 fázisú kültéri egység, 16kW hűtő-fűtő, az összes hidraulikai tartozékkal, 9kW elektromos fűtőbetéttel, heti programos magyar nyelvű kezelőfelülettel: 1 db
• Padlófűtés, ötrétegű cső szerelése betonacél hálóra szerelve, szakaszos nyomáspróbával, 30 mm vastag aljzatszigetelő réteg kialakításával: 169 m2
A konkrét és teljes körű mennyiségeket a kiviteli és műszaki tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr.46. §(3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az előírt 24 hónapon túl vállalt jótállás mértéke (hónap). Legkedvezőbb szint 12 hónap Legkedvezőtlenebb szint 0 hónap 10
2 3. Az építési beruházás teljesítése során hátrányos helyzetű személy-munkavállaló- teljesítésbe történő bevonása (fő). Legkedvezőbb szint 2 fő, legkedvezőtlenebb szint 0 fő 5
3 4. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata 15
4 4.1.Ajánlattevő a szerződés teljesítésbe bevon legalább 1 fő olyan szakembert,aki rendelkezik műemlékvédelem alatt álló épület belsőépítészeti munka elvégzésére szakmai tapasztalattal, Folyt. II.2.12 8
5 4.2.Ajánlattevő a szerződés teljesítésbe bevon legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik levegő-víz hőszivattyú telepítése során szerzett szakmai tapasztalattal. (igen/nem) Folyt. II.2.12 7
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Karakterkorlát miatt a II.2.5) pont 4.1 és 4.2 értékelési szempont teljes megnevezése itt található:
4.1.Ajánlattevő a szerződés teljesítésbe bevon legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik műemlékvédelem alatt álló épület belsőépítészeti munka elvégzésére szakmai tapasztalattal. (igen/nem)
Legkedvezőbb szint igen, legkedvezőtlenebb szint nem;
4.2.Ajánlattevő a szerződés teljesítésbe bevon legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik levegő-víz hőszivattyú telepítése során szerzett szakmai tapasztalattal. (igen/nem)
Legkedvezőbb szint igen, legkedvezőtlenebb szint nem;IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Keleti Gránátos-ház felújítása és átalakítása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/11/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65097353
Postai cím: Ipar Körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Internetcím(ek): (URL) www.fesz.hu
Fax: +36 99511879
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11121426208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 213900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Bontási munkák
- Irtás, föld- és sziklamunka
- Helyszíni beton és vb. munka
- Falazás és egyéb kőműves munkák
- Ácsmunka
-Vakolási munkák
- Szárazépítészeti munkák
- Hidegburkolás
- Fa nyílászárók elhelyezése
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.1.5) pontban.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11469830244

Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65097353
Postai cím: Ipar Körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11121426208

Hivatalos név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71466325
Postai cím: Bükk Utca 6
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11975201208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/10/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Karakterkorlát miatt az V.2.5) pont itt folytatódik:
- Asztalos munkák
- Üvegfalak elhelyezése
- Lakatos munkák
- Felületképzési munkák
- Szigetelési munkák
- Szaniter berendezések elhelyezése
- Mobíliák elhelyezése
- Játszótéri eszközök elhelyezése
- Információs táblák elhelyezése
- Restaurálási munkák
- Erősáramú villanyszerelés
- Gyengeáramú villanyszerelés
- Víz-csatorna szerelés
-Fűtésszerelés
- Hűtésszerelés
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges