Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/217
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.10.
Iktatószám: 21781/2021
CPV Kód: 45234100-7
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14354831
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ferencváros–Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítés
Hivatkozási szám: EKR000961312020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Ferencváros – Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 337904067342 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ferencváros–Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928230-9
További tárgyak: 45213321-9
45221112-0
45231400-9
45234115-5
45234116-2
45234160-5
45262426-3
45262620-3
45314000-1
45317000-2
71320000-7
71540000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Ferencváros–Kelenföld vasútvonal
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A megvalósítandó feladat az országos vasúti pályahálózat részét képező 1. számú vasútvonalon a Ferencváros (bez.) és a Budapest-Kelenföld (bez.) állomások közötti vasúti kapacitásfejlesztés kiviteli terveinek elkészítése, azokra a szükséges jóváhagyások megszerzése, valamint a tervekben foglaltak megvalósítása 2027. december 31-ig.
Felhívjuk a figyelmet, hogy külön projekt keretében jelenleg folyamatban van a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése. A folyamatban lévő projekt keretében elkészülő új felszerkezet harmadik vágányát és a kapcsolódó vasúti infrastruktúrát a jelen projekt keretében kiépített vasúti infrastruktúrával a forgalomba be kell kötni.
Kiemelt szempont a környezetbarát, korszerű gépek igénybevételével történő megvalósítás, tekintettel a sűrűn lakott környezetre, valamint a közúti és a vasúti üzem fenntartása melletti, a forgalmat a lehető legcsekélyebb mértékben zavaró kivitelezési organizáció. A Hamzsabégi úti park térségében az igénybe vehető munkaterület maximális szélessége a jelen eljárás keretében kiadott tervdokumentációban foglalt, tervezett támfal külső élétől számított 6.40m. Depónia a park területén nem létesíthető.
A szükséges közműkiváltásokat el kell végezni.
Vasúti pálya:
A beruházással érintett vonalszakasz az OVP részét képezi. Jelenleg kétvágányú, normál nyomtávú, villamosított, a megengedett sebesség 80 km/h, a tengelyterhelés 210 kN. A beruházás keretében nemcsak a vágányok bővítése, hanem a meglévő vágányok átépítése is megtörténik a vasúti üzem, valamint az utasforgalom fenntartása mellett. Ezt követően a mintegy 3690 m hosszúságú beavatkozással érintett vonalszakaszon cca. 1950 m hosszon háromvágányú (összesen cca. 5850 m hosszban új vágány) és 1730 m hosszon négyvágányú (összesen cca. 6920 m hosszban új vágány), villamosított pálya áll elő, melyen a megengedett sebesség 80/100 km/h, a tengelyterhelés 225 kN. Fentiek alapján minimum mintegy 12.770 m vágány és mintegy 16 kitérő beépítése szükséges. A vonalszakaszon járműdiagnosztikai berendezések létesítése szükséges.
Felsővezetéki rendszer:
A létesítendő vontatási energiaellátás 1x25 kV feszültségű, 50 Hz frekvenciájú. A felsővezetéktartó oszlopok egyedi kialakításúak, a beépítésükhöz szükséges engedélyek beszerzése nyertes Ajánlattevő feladata.
Biztosítóberendezés:
Biztosítóberendezési beavatkozások Ferencváros és Budapest-Kelenföld állomások jelenlegi DOMINO 70 berendezését érintik, valamint a vonalon a térközbiztosító-berendezések megszüntetésre kerülnek (a két állomás között tervezetten egy térközszakasz marad). A vágányépítés következtében az állomásokat át kell alakítani, hatókörzetük az új vágány(ok) miatt a Duna-folyó felé bővül. Az állomási biztosítóberendezés átalakítása az érvényben lévő alapkapcsolásnak megfelelően készül. A foglaltságérzékelés és jelfeladás rendszere illeszkedik a már meglévő hagyományos 400/75Hz-es rendszerhez.
Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomásokon a DOMINO 70 berendezés elektronikus felülvezérléssel történő kialakítása is szükséges.
A meglévő ETCS-L2 rendszer bővítésének tervezése és kivitelezése is a feladat részét képezi.
Magasépítés:
A vonalszakaszon két új akadálymentes megállóhely, azaz utasforgalmi épület is létesítendő: egy Nádorkert, egy pedig Közvágóhíd térségében.
A megállóhelyek, valamint azokon a liftek, lépcsők, mozgólépcsők, utastájékoztató rendszer, stb. teljeskörű építészeti tervdokumentációja és látványtervei elkészítendők.
A Nádorkert térségében kialakítandó megállóhely alapterülete mintegy 4675 m2, melyen 4 lift és 4 mozgólépcső létesítése szükséges.
A Közvágóhíd térségében kialakítandó megállóhely alapterülete mintegy 3000 m2, melyen 4 lift és 4 mozgólépcső létesítése szükséges. Közvágóhíd megállóhelyhez kapcsolódóan létesítendő várócsarnok és kapcsolódó helyiségek alapterülete összesen 2041 m2.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a két megállóhely nem a hagyományos értelemben vett vasúti megállóhely, ezért jelen esetben Ajánlatkérő megállóhely alatt a kötöttpályás közlekedési hálózathoz funkcionálisan kapcsolódó, a hálózatot használó utasok gyalogos közlekedését, várakozását biztosító, fedett építményt érti.
Zajvédelem:
Hozzávetőlegesen 45.000 m2 zajvédőfal létesítése szükséges.
Műtárgyak:
Gubacsi út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek legkisebb támaszköze: 33.60m.
Soroksári út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek támaszköze: 147.00m (Közvágóhíd/Danubius megállóhely).
Rákóczi-híd felhajtója feletti 18.60m+18.60m támaszközű meglévő vasbeton vasúti híd szélesítése, valamint 23.85m+18.90m szabad támaszközű új vasúti merevbetétes vasbeton híd építése (Nádorkert megállóhely).
Budafoki út feletti vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek támaszköze: 17.34m+16.67m.
Szerémi úti feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek támaszköze: 48.00m.
Fehérvári út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek támaszköze: 39.20m.
Bartók Béla út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek támaszköze: 93.00m.
Vasbeton támfalak építése szükséges a vasúti vágányok mellett, mintegy 5100 m hosszon a vasúti üzem fenntartása mellett.
Gyalogos-kerékpáros átvezetések létesítése szükséges.
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A felhívás III.1.3) M2)A pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 24 hónap] 10
2 2. A felhívás III.1.3) M2)B pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] 10
3 3. A felhívás III.1.3) M2)C pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: tervezetten CEF és/vagy egyéb uniós támogatás és/vagy hazai
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.
Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.
Ár esetén: fordított arányosítás;1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 212 - 515099
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződéses Megállapodás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/10/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32314863
Postai cím: Hermina Út 17.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@vhid.hu
Telefon: +36 204789606
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 313819529470
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 337904067342
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. SDD Konzorcium: DÖMPER Kft. (2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2. adószám: 10229105211); S u b t e r r a - Raab Kft. (9024 Győr Rómer Flóris utca 5. adószám: 24824040208); Pannon-Doprastav Kft. (1117 Budapest Budafoki út 187-189. adószám: 24657998243);
2. V-Híd Zrt. (1146 Budapest, Hermina út 17. adószám: 25302990244)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)