Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/225
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.22.
Iktatószám:21831/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TSPC Kft.;FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: AntalEva@mnv.hu
Fax: +36 12374136
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnvzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mnvzrt.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Piliscsabai Iosephinum a „Makovecz Imre Bástyája” nagyprojekten belül, az OSZK Archivális Raktárépületének teljes körű tervezése, a kapcsolódó infrastruktúra teljes körű tervezői feladatainak ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Piliscsabai Iosephinum a „Makovecz Imre Bástyája” nagyprojekten belül, az OSZK Archivális Raktárépületének teljes körű tervezése, a kapcsolódó infrastruktúra teljes körű tervezői feladatainak ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Piliscsaba, Fő út 2/a. szám alatt található 1602/4 helyrajzi számú és 085/9 helyrajzi számú ingatlan; Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A beruházás érinti a területen megvalósuló Avicenna, illetve OKF beruházásokat, ezért a tervezési feladatok az infrastruktúra tervezése (utak, közművek) során figyelembe veszik a kapcsolódó beruházások infrastruktúra igényeit. Az infrastruktúra tervezés és engedélyeztetés a feladat részét képezi.
A tervezendő Archivális Raktárépület homlokzati kialakítását az AVICENNA Non-Profit Kft. építtető által a Piliscsaba, Fő út 2/A. számú, a 1602/4 helyrajzi szám alatt megvalósuló épület, AVICENNA Kutatóintézet homlokzati kialakításával összhangban kell megtervezni és összehangolni annak építészeti megjelenésével.
Elvégzendő feladatok röv. ismer.:
- Vázlatterv elkészítése:
- Külső környezeti tervlap,
- Az épület összes szintjének alaprajza, minimum két eltérő irányú metszete, összes homlokzata,
- A létesítményről készített madártávlati kép, külső, belső látványtervekkel illusztrálható.
Példányszám, digitális formátumok: Részleteket a tervezési program tartalmazza.
- Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- Telepítési helyszínrajz,
- Külső közmű és út tervek engedélyezési tervei,
- A tervezett létesítmény megközelítését szolgáló belső úthálózat engedélyezési tervei (szükség esetén),
- Teljes körű Építészeti-, Tartószerkezeti-, Épületgépészeti-, Épületvillamossági, engedélyezési munkarész műszaki leírásokkal,
- Teljes körű Tűzvédelmi engedélyezési munkarész, tűzjelző és oltórendszerrel,
- Villámvédelmi engedélyezési terv,
- Felvonók engedélyezési dokumentációja,
- Környezetvédelmi terv,
- Hulladékgazdálkodási terv,
- Technológiai terv,
- Berendezési terv,
- Tereprendezési, kertészeti engedélyezési terv,
- Helyiségkönyv,
- Külső közművek és infrastruktúra tervezése, engedélyeztetése,
- Az eljárások lebonyolítása szakhatósági és ÉTDR ügyintézéssel.
Példányszám, digitális formátumok: Részleteket a tervezési program tartalmazza.
- Kiviteli tervdokumentáció elkészítése:
- Valamennyi, az engedélyezési fázisnál felsorolt munkarész Kiviteli terv szintű feldolgozottságban, részlettervekkel, csomóponti tervekkel a megvalósításhoz szükséges méretarányban és részletezettséggel, ezen felül árazatlan és árazott tételes költségvetési kiírással, bővített műszaki és technológiai leírással,
- Az előzőpontban meghatározott Kiv. tervdokon. felül, de azzal egyenértékű kidolgozottsággal és dokumentáltságban:
- Belsőépítészeti, bútorozási, burkolási, álpadló és álmennyezeti tervek,
- Asztalos, Lakatos, és mobília Konszignációk,
- Riasztó-, Kamera-, Biztonságtechnikai rendszer tervei,
- Általános LAN hálózat tervei,
- Épületfelügyelet és épületautomatizálás tervei,
- Szerverterem részletes tervei,
- Eszköz elhelyezési terv (racksorok),
- Hűtési terv,
- EMC védelem tervei NATO-1 védelmi szinttel,
- Elektromos terv,
- Belső gyengeáramú terv,
- Eszközkonszignációk,
- Virtuális építés BIM modell,
- Külső közművek és infrastruktúra tervezés, kiviteli tervek elkészítése,
- Térvilágítási hálózat.
Példányszám, digitális formátumok: Részleteket a tervezési program tartalmazza.
- Tervezői művez.:
A tervezői művezetési feladatokat a Megrendelő igényei szerint köteles ellátni és ennek érdekében köteles a Megrendelő rendelkezésére állni, max. 60 mérnöknap erejéig.
- Egyéb feladatok:
- a Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az AT-k kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő AT kérdések nyomán, a műszaki dokumentáción szükséges módosítások átvezetését,
- ennek lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetését.
Nettó alapterületek / mennyiségek:
Az épület könyv és irattárolási kapacitása 81 000 iratfolyóméterre tervezendő, tömörraktáras kialakítással. Becsült épületméret cca 11 000 m2.
A tervezési irányokat, részletes feladatleírást a tervezési program
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 216 - 494658

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tervezési vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/10/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TSPC Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ezerjó út 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
E-mail: kadar.mihaly@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: kadar.mihaly@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 550000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.10.29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
(éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Piliscsaba, Fő út 2/a. szám alatt található 1602/4 helyrajzi számú és 085/9 helyrajzi számú ingatlan; Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás érinti a területen megvalósuló Avicenna, illetve OKF beruházásokat, ezért a tervezési feladatok az infrastruktúra tervezése (utak, közművek) során figyelembe veszik a kapcsolódó beruházások infrastruktúra igényeit. Az infrastruktúra tervezés és engedélyeztetés a feladat részét képezi.
A tervezendő Archivális Raktárépület homlokzati kialakítását az AVICENNA Non-Profit Kft. építtető által a Piliscsaba, Fő út 2/A. számú, a 1602/4 helyrajzi szám alatt megvalósuló épület, AVICENNA Kutatóintézet homlokzati kialakításával összhangban kell megtervezni és összehangolni annak építészeti megjelenésével.
Elvégzendő feladatok röv. ismer.:
- Vázlatterv elkészítése:
- Külső környezeti tervlap,
- Az épület összes szintjének alaprajza, minimum két eltérő irányú metszete, összes homlokzata,
- A létesítményről készített madártávlati kép, külső, belső látványtervekkel illusztrálható.
Példányszám, digitális formátumok: Részleteket a tervezési program tartalmazza.
- Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- Telepítési helyszínrajz,
- Külső közmű és út tervek engedélyezési tervei,
- A tervezett létesítmény megközelítését szolgáló belső úthálózat engedélyezési tervei (szükség esetén),
- Teljes körű Építészeti-, Tartószerkezeti-, Épületgépészeti-, Épületvillamossági, engedélyezési munkarész műszaki leírásokkal,
- Teljes körű Tűzvédelmi engedélyezési munkarész, tűzjelző és oltórendszerrel,
- Villámvédelmi engedélyezési terv,
- Felvonók engedélyezési dokumentációja,
- Környezetvédelmi terv,
- Hulladékgazdálkodási terv,
- Technológiai terv,
- Berendezési terv,
- Tereprendezési, kertészeti engedélyezési terv,
- Helyiségkönyv,
- Külső közművek és infrastruktúra tervezése, engedélyeztetése,
- Az eljárások lebonyolítása szakhatósági és ÉTDR ügyintézéssel.
Példányszám, digitális formátumok: Részleteket a tervezési program tartalmazza.
- Kiviteli tervdokumentáció elkészítése:
- Valamennyi, az engedélyezési fázisnál felsorolt munkarész Kiviteli terv szintű feldolgozottságban, részlettervekkel, csomóponti tervekkel a megvalósításhoz szükséges méretarányban és részletezettséggel, ezen felül árazatlan és árazott tételes költségvetési kiírással, bővített műszaki és technológiai leírással,
- Az előzőpontban meghatározott Kiv. tervdokon. felül, de azzal egyenértékű kidolgozottsággal és dokumentáltságban:
- Belsőépítészeti, bútorozási, burkolási, álpadló és álmennyezeti tervek,
- Asztalos, Lakatos, és mobília Konszignációk,
- Riasztó-, Kamera-, Biztonságtechnikai rendszer tervei,
- Általános LAN hálózat tervei,
- Épületfelügyelet és épületautomatizálás tervei,
- Szerverterem részletes tervei,
- Eszköz elhelyezési terv (racksorok),
- Hűtési terv,
- EMC védelem tervei NATO-1 védelmi szinttel,
- Elektromos terv,
- Belső gyengeáramú terv,
- Eszközkonszignációk,
- Virtuális építés BIM modell,
- Külső közművek és infrastruktúra tervezés, kiviteli tervek elkészítése,
- Térvilágítási hálózat.
Példányszám, digitális formátumok: Részleteket a tervezési program tartalmazza.
- Tervezői művez.:
A tervezői művezetési feladatokat a Megrendelő igényei szerint köteles ellátni és ennek érdekében köteles a Megrendelő rendelkezésére állni, max. 60 mérnöknap erejéig.
- Egyéb feladatok:
- a Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az AT-k kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő AT kérdések nyomán, a műszaki dokumentáción szükséges módosítások átvezetését,
- ennek lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetését.
Nettó alapterületek / mennyiségek:
Az épület könyv és irattárolási kapacitása 81 000 iratfolyóméterre tervezendő, tömörraktáras kialakítással. Becsült épületméret cca 11 000 m2.
A tervezési irányokat, részletes feladatleírást a tervezési program
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 21 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 547100000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TSPC Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ezerjó út 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
E-mail: kadar.mihaly@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: kadar.mihaly@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés tárgyára vonatkozó Tervezési Program az alábbi tétellel csökken: „Karsztkút használatának megtervezése”
A Tervezési Program változtatására tekintettel a Szerződés IV.1. pontjában rögzített nettó tervezési díj 2.900.000,- Ft összeggel csökken.
Jelen Szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képezi a Karsztkút tervezésének elmaradásának következtében beálló díjcsökkenés összegére vonatkozó szakértői vélemény. A 2019. október 7. napján kelt, Integrateg Engineering Solutions Kft. szakértő által készített szakértői vélemény szerint mindösszesen: 2.900.000,- Ft + ÁFA.
A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IV.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az II.1. A) pontban (I. ütem) meghatározott feladatok teljesítése esetén mindösszesen az alábbi nettó tervezési díjat fizeti meg: 541.100.000,- Ft , azaz ötszáznegyenegymillió-egyszázezer forint + mindenkor törvényes ÁFA. A tervezési díj magában foglalja a Tervező munkadíját, valamint a felhasználási jog ellenértékét is. A jelen pontban meghatározott tervezési díj az egyes részfeladatok kapcsán az alábbi bontásban kerül rögzítésre:
Részfeladat; A tevékenység ellenértéke (Ft)
Vázlatterv elkészítése; 77.520.000,- Ft
Engedélyezési dokumentáció elkészítése; 180.880.000,- Ft
Kivitelezési dokumentáció elkészítése; 255.645.000,- Ft
A fenti II.1. A) pont 4. alpontjában írt rendelkezésre állás ellenértéke; 27.055.000,- Ft
Indoklás folytatás: *
* Megrendelői jelzés értelmében a víztelenítés elvégzésére a korábban tervezettek szerint nincs lehetőség, mivel az a víz ismeretlen összetételére tekintettel, az a helyi természetes vizekbe nem engedhető be, illetve a jelentős vízmennyiségre tekintettel azt a helyi szennyvíztelep csak aránytalanul magas áron fogadná be.
A Tervező megküldte a Megrendelő részére a Karsztakna üzembe helyezéséhez szükséges aktualizáló feladatok bemutatása és előzetes költségbecslése tárgyban készített, vízügyi szakértői döntéselőkészítő összefoglaló tanulmányt. Tekintettel arra, hogy a Karsztkút létesítésének alátámasztásához szükséges gazdaságossági számítás nem áll rendelkezésre, valamint arra, hogy a szükséges engedélyek és a Karsztakna üzembe helyezéséhez szükséges feladatok átfutási ideje meghaladná a Szerződésben rögzített teljesítési véghatáridőt, a Szerződés tárgyát képező tervezési feladat határidőre történő teljesítése lehetetlenné válna. Továbbá a Karsztkút üzembe helyezése jelentős, hozzávetőleg 30.000.000,- Ft összegű induló költséggel és további rendszeres költséggel járna. A fentiekre tekintettel a Karsztkút tervezési feladatának megvalósítása a tervezettek szerint nem lehetséges. Mivel a Megrendelő a Projekt véghatáridejét nem módosíthatja, ezért a Tervezési Programot a Karsztkút tervezési feladatával csökkenteni szükséges. A Karsztkúttal kapcsolatos műszaki tartalom módosítása műszakilag megalapozott. A műszaki tartalom módosítására előre nem látható okból kerül sor.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: *A szerződésmódosításra lehetőséget biztosít a Kbt. 141. § (2) bekezdése, továbbá a 141. § (6) bekezdése, melyek részletes indokait a szerződésmódosítás tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a Szerződésmódosítás eredményeként a Szerződésben eredetileg meghatározott szerződéses érték nem növekszik, hanem csökken, továbbá hogy a Program Tervben eredetileg meghatározott műszaki feladatok közül csupán egy előkészítő jellegű tétel marad el.
A Karsztkút tervezésének elmaradása tekintetében rögzíthető, hogy az nem minősül a Szerződés lényeges módosításának, továbbá a Szerződésmódosítás következtében a Szerződés tárgya, illetve eredménye nem módosul, csupán egyetlen olyan előkészítő jellegű elemmel csökken, amely a Szerződés lényegét nem érinti.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 550000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 547100000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben