Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/236
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.12.06.
Iktatószám: 22053/2018
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Dunakeszi Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 2120 Dunakeszi, Fóti út 99.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Trend Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunakeszi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15963
Postai cím: Fő út 25
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Németh Samu
Telefon: +36 27542810
E-mail: nemeths@dunakeszi.hu
Fax: +36 27431182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.dunakeszi.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Új bölcsődei és óvodai telephely létesítése Dunakeszin- I ütem Bölcsőde építése", kivitelezési szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Új bölcsődei és óvodai telephely létesítése Dunakeszin- I ütem Bölcsőde építése", kivitelezési szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2120 Dunakeszi, Fóti út 99.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hagyományos magasépítési technológiával (tégla, és/vagy beton) négy csoportos
bölcsőde
épület ép ítése
Az épület meg valósítása során épületgépészeti, erős-gyengeáramú rendszerek,
konyhatechnológia berendezések is létesülnek, valamint telken belüli tereprend ezési,
kertépítészeti (játszóudvarokkal, növénytelepítéssel) közműépítési és előkészítés alap ozás,
szerkezetépítés, épület - asztalos; gépész; villamossági munkák, burkolás, befejező munká kra is
sor kerül.
Bölcsőde h elyiségei
4 csoportszoba, 2 fü rösztő-biliző helyiség, 2 gyermeköltöző, 2 előtér babakocsi tárolóval, 2
akadálymentes szülői WC, 2 játéktároló, gondozói szoba vizesblokkal, elkülönítő, többcélú
nagyterem, baba-mama szoba, szülői fogadó, iroda és kiegészítő helyiségek, melegítőkony ha és
kiegészítő helyiségei, étkező, raktárak és irodák, női- férfi öltöző és kiegészítő helyiségei,
mosoda, gépészeti terek, kukatároló.
Bölcsőde és a kerti melléképület főbb paraméterei
Nettó bölcsőde alapterület (terasz nélkül): 875,90 m2
Nettó kerti melléképület alapterület (terasz nélkül): 47 ,54 m2
Terasz terület: 307,84 m2 (ebből cca. 50% fedett, így 153,5 m 2 hasznos alapterületnek minősül)
A műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.1.1.-15-PTI-2016-00059 kódszámú „Új bölcsődei intézmény létesítése Dunakeszin”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7815 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: "Új bölcsődei és óvodai telephely létesítése Dunakeszin- I ütem Bölcsőde építése", kivitelezési szerződés keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Trend Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross u. 74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 519486614
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2120 Dunakeszi, Fóti út 99.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
ítése
Az épület megvalósítása során épületgépészeti, erős-gyengeáramú rendszerek,
konyhatechnológia berendezések is létesülnek, valamint telken belüli tereprendezési,
kertépítészeti (játszóudvarokkal, növénytelepítéssel) közműépítési és előkészítés alapozás,
szerkezetépítés, épület - asztalos; gépész; villamossági munkák, burkolás, befejező munkákra is
sor kerül.
Bölcsőde helyiségei
4 csoportszoba, 2 fürösztő-biliző helyiség, 2 gyermeköltöző, 2 előtér babakocsi tárolóval, 2
akadálymentes szülői WC, 2 játéktároló, gondozói szoba vizesblokkal, elkülönítő, többcélú
nagyterem, baba-mama szoba, szülői fogadó, iroda és kiegészítő helyiségek, melegítőkonyha és
kiegészítő helyiségei, étkező, raktárak és irodák, női- férfi öltöző és kiegészítő helyiségei,
mosoda, gépészeti terek, kukatároló.
Bölcsőde és a kerti melléképület főbb paraméterei
Nettó bölcsőde alapterület (terasz nélkül): 875,90 m2
Nettó kerti melléképület alapterület (terasz nélkül): 47,54 m2
Terasz terület: 307,84 m2 (ebből cca. 50% fedett, így 153,5 m2 hasznos alapterületnek minősül)
A műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/14 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 519486614
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Trend Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross u. 74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 2.1 és 2.9. pontja törlésre kerül.
A szerződés 2.1 pontjának hatályos szövege az alábbi lesz:
Akkor teljesít a Kivitelező határidőben, ha a műszaki átadás átvételi eljárást meg lehet kezdeni legkésőbb 2018. november 26. napján, és legkésőbb 2018. december 14. napjáig az elkészült mű a Megrendelő részére a hiba és hiánymentes átadásra kerül.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezési munkák során az alábbi, előre nem látható problémák merültek fel:
Az alapozásakor, a sávalapok földkiemelése során a Kivitelező megállapította, hogy a talaj rendkívül laza állapotú. A talaj a föld kiemelése közben folyamatosan fellazult, az alapozási sík elérésekor még mindig annyira laza állapotú volt, hogy alapozásra nem volt alkalmas. Az alapozási sík eléréséig az alapárkok oldalfalai is beroskadtak.
A Kivitelező a fenti problémát - 2018. május 22. napján - a kooperációs megbeszélésen is jelezte.
A Megrendelő nevében a műszaki ellenőr a Kivitelező jelzését megvizsgálta, és megállapította, a Kivitelező által jelzett problémák valósak, és a Megrendelő a tervezővel és a statikus bevonásával, illetve jóváhagyásával az alapozásra, az eredeti tervekben szereplőtől eltérő megoldást írt elő a Kivitelező részére.
Ezek szerint az alapozási síkot a tervezetthez képest olyan mélységig le kell süllyeszteni, ahol a fellazulás már nem tapasztalható. Az alapárok lemélyítése várhatóan cca. 60-100 cm közötti mélységig szükséges. Biztonsági intézkedésként - a szabvány előírásával összhangban - a megfelelő állapotú talajréteg elérését követően beépítésre kell, hogy kerüljön egy kb. 20 cm vastag, tömörített homokos kavics talajjavító réteg, amely növeli a talaj teherbírását. Ezt követően kerülhet sor a sávalapok és a kiegészítő betongerendák megépítésére (zsaluzás, betonozás). A sávalapok közötti földbetöltés megfelelő minőségben történő elvégzése kizárólag jól tömöríthető homokos kavics vagy zúzottkő keverésével, talajjavítással készíthető.
A Felek megállapodtak, hogy a fenti munkák elvégzése műszakilag szükséges és ezen változtatások a szerződés 3.9. pontja szerint olyan munkáknak minősülnek, melyek megvalósítása elengedhetetlen a szerződésszerű teljesítéséhez, és amelyet a Kivitelező, egy szakcégtől elvárható gondos körültekintés esetén sem láthatott előre, így ezek megfeleltek a szerződésben a pótmunkára vonatkozó kritériumoknak.
A Megrendelő a fentiek alapján a felsorolt, műszaki szükségességből eredő pótmunkák elvégzését elrendelte.
A Kivitelező már ekkor jelezte, hogy a fenti pótmunkák elvégzéshez további 34 munkanapra van szüksége.
A felek megállapodtak azonban abban, hogy a Kivitelező a kivitelezési munkákat úgy szervezni meg, hogy a bekövetkezett időtöbbletet a lehető legkisebb mértékűre csökkentse, és előrehaladását gyorsító intézkedéseket tesz.
A Felek abban is megállapodtak, hogy a betonozási, falazási szerkezetépítési munkák befejezésének időpontjában ismételten felülvizsgálják a még hátralévő munkafolyamatokat, és visszatérnek az esetleges határidő hosszabbítás kérdésére.
A Kivitelező a 2018. augusztus 30. napján kelt levelében jelezte, hogy igyekezett minden lehető lépést megtenni annak érdekében a szerkezetépítési munkákat felgyorsítva és a szükséges létszámot maximálisan biztosítva, a többlet időtartamot a minimális mértékűre csökkentse, de a pótmunkák elrendelése miatt elszenvedett késés miatt a munkák befejezéshez továbbra is legalább 26 nap határidő hosszabbításra van szüksége.
A Megrendelő a hátralévő munkafolyamatokat és a pótmunkák miatt csúszást megvizsgálta és megállapította, hogy a Kivitelező által megjelölt további 26 nap határidő hosszabbítás valóban szükséges az elrendelt pótmunkák elvégzése miatt, és a megfelelő technológiai sorrend betartásához.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 519486614 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 519486614 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél mindenben egyetért a jelen hirdetményben foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben