Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/221
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.11.16.
Iktatószám: 22195/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10476077241
Postai cím: Hold Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóvizi Attila
Telefon: +36 17956656
E-mail: kpihumanfejlesztes@emmi.gov.hu
Fax: +36 13435521
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Onkológiai Intézet-Onkodiagn. ép. építés-tervezés
Hivatkozási szám: EKR000300692021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés, Budapest XI. Ráth György utca 7-9 szám alatti Országos Onkológiai Intézet - Onko-Diagnosztikai Központ beruházás - új onkodiagnosztikai épület építésére, udvartéri feladatok elvégzésére – tervezés és kivitelezés
Az Országos Onkológiai Intézet középtávú stratégiája az európai akkreditációra alkalmas komprehenzív Közép-Magyarországi Onkológiai centrum létrehozása, melynek előfeltétele olyan komplex onkológiai ellátás biztosítása, amely magába foglalja a magas színvonalú képalkotó diagnosztikát, molekuláris pathológiai, onko-diagnosztikát, telemedicina szolgáltatást.
Meglévő épület állomány korszerűsítése érdekében a KEHOP-5.6.0/12-2014-0001 Épületenergetikai korszerűsítés pályázat keretén belül 19-28-as épület felújításra került.
A projekt célja egy Onko - diagnosztikai Központ létesítése az Országos Onkológiai Intézetben, amely a diagnosztikai eljárások elvégzését logisztikailag egy épületbe koncentrálná, és ily módon a daganatos betegek egy napos diagnosztizálását is lehetővé tenné.
A fejlesztések során két épület kerülne elbontásra, a régi Gyógyszertár (16-os épület) és a 6-os számú romos épület.
Felújításra kerül a 19-es és 28-as számú épület, ahová a lebontásra kerülő épületekben jelenleg megtalálható funkciók kerülnének áttelepítésre.
Az intézménynek ezen építési folyamat alatt is folyamatosan működnie kell, ezért a beruházás részét képezi két - engedélyezési eljárás szempontjából végleges, de a beruházás tekintetében ideiglenes jelleggel üzemelő konténerépület is.
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott tervekben, előírásokban, műszaki irányelvekben és a szerződésben foglaltak alapján az építési beruházás megvalósításához szükséges, még hiányzó tervek és egyéb dokumentumok elkészítése, illetve megszerzése, továbbá valamennyi szükséges hozzájárulás és engedély beszerzése, majd a kivitelezés megvalósítása. Erre tekintettel felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi mennyiségek csupán tájékoztató jellegűek.
A részletes műszaki leírást, a műszaki irányelveket a közbeszerzési dokumentáció (Közbeszerzési Dokumentumok) tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Főbb tájékoztató mennyiségek:
Bontási munkák m2 1284,00 0
F1 - Új épület m2 13609,00 0
F2 - Épület felújítása (19,28 épület) m2 1332,00 0
F3 - Ideiglenes épületek m2 821,00 0
Út, járda, parkoló m2 1997,00 0
Közművek m2 1267,00 0
Környezetrendezés m2 7932,00 0
Orvostechnikai infrastruktúra m2 4115,00 0
Megújuló energiaforrásokhoz szükséges infrastruktúra klt 1,00 0

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 004608 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 060 - 148203
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2021/11/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2021/11/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2021/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A módosítás csak a határidőt érinti.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ