Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/237
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.12.07.
Iktatószám:22332/2018
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Farád Község Önkormányzata Acsalag Községi Önkormányzat;Sopronnémeti Község Önkormányzata;Szil Község Önkormányzata;Potyond Község Önkormányzata;Bogyoszló Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Sopronnémeti, Acsalag, Bogyoszló, Farád, Potyond, Szil;Sopronnémeti, Acsalag, Bogyoszló, Farád, Potyond, Szil;Sopronnémeti, Acsalag, Bogyoszló, Farád, Potyond, Szil
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság;DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság;DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Farád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59925817
Postai cím: Fő Utca 21.
Város: Farád
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9321
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalai Zoltán
Telefon: +36 94577046
E-mail: onkormanyzat@m-kabel.hu
Fax: +36 96279142
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): https://farad.hu/
 
Hivatalos név: Acsalag Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43011687
Postai cím: Fő Utca 75.
Város: Acsalag
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9168
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Andrásné
Telefon: +36 703381809
E-mail: onkormanyzat@acsalag.hu
Fax: +36 96271568
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.acsalag.hu/

Hivatalos név: Sopronnémeti Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51049861
Postai cím: Petőfi Utca 22.
Város: Sopronnémeti
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9325
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár Sándor
Telefon: +36 96285394
E-mail: sopronnemeti@freemail.hu
Fax: +36 96285394
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): https://sopronnemeti.hu/

Hivatalos név: Szil Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22856977
Postai cím: Hunyadi Tér 3.
Város: Szil
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9326
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Oszkár Mártonné
Telefon: +36 96275191
E-mail: hivatal@szil.hu
Fax: +36 96275612
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://szil.hu/

Hivatalos név: Potyond Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14318023
Postai cím: Szabadság Utca 15
Város: Potyond
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9324
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Vilmos
Telefon: +36 96282493
E-mail: onkormpotyond@m-kabel.hu
Fax: +36 96282493
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.potyond.hu/

Hivatalos név: Bogyoszló Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39021504
Postai cím: Fő Utca 23
Város: Bogyoszló
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9324
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Imre Róbert
Telefon: +36 96282111
E-mail: onkormbogyoszlo@m-kabel.hu
Fax: +36 96282111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bogyoszlo.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Farád Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-1.5.2-16-2017-00025tegyünk a rábaközi emb-ért
Hivatkozási szám: EKR000664332018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Engedélyezett képzések szervezési feladatainak ellátása, 2. rész: Rendezvényszervezés és egyéb, ahhoz kapcsolódó feladatok ellátása, 3. rész: Tanácsadás és toborzás ellátása valamennyi rész , Acsalag, Bogyoszló, Farád, Potyond, Szil településeken a II.2.4) pontokban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 85303440 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Engedélyezett képzések szervezési feladatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Sopronnémeti, Acsalag, Bogyoszló, Farád, Potyond, Szil
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Engedélyezett képzések szervezési feladatainak ellátása.
Az egyéni fejlesztési tervek helyzetfeltáró részét követően a célcsoport személyek képzése az alábbi tematikákból válogatva kerül véglegesítésre, így az Ajánlattevőnek alkalmasnak kell lennie minden felsorolt téma tartására:
Személyiségfejlesztés:
- Motivációs tréning,
- Lelki állóképesség fejlesztése,
- Visszajelzések adása és fogadása.
Csapatban való működés fejlesztése:
- Együttműködés-fejlesztés
- Asszertív kommunikáció
- Konfliktuskezelés
Kommunikáció és szemléletformálás
- Asszertív kommunikáció
- Motivációs tréning
- Szemléletformálás
Szervezetben való működés fejlesztése
- Szervezeti működés szimuláció: hogyan működnek a munkaszervezetek?
- Időmenedzsment technikák, időtervezés.
- Etikett és viselkedéskultúra
Álláskeresés és elhelyezkedés, munkavégzés:
- Egyéni profilok összeállítása személyiségtesztek segítségével,
- Önéletrajz elemzés és készítés, kreatív önéletrajzok,
- Interjú felkészítés és szimuláció, videó asszisztált tréning.
Közbeszerzés mennyisége:
1. Sopronnémeti településen:
- A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése: 1 db 30 óra 14 fő
- Szakértők/mentorok képzése: 1 db 30 óra 2 fő
2. Acsalag településen:
- A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése: 2 db, 30 óra, 25 fő (2 csoportban)
- Szakértők/mentorok képzése: 1 db 30 óra 1 fő
3. Bogyoszló településen
- A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése: 2 db, 30 óra, 30 fő (2 csoportban)
- Szakértők/mentorok képzése: 1 db 30 óra 1 fő
4. Farád településen
- A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése: 3 db, 30 óra, 42 fő (3 csoportban)
- Szervezetfejlesztési képzés – egészségügyi szolgáltatóknak és szociális szolgáltatóknak: 1 db 30 óra 18 fő (1 csoportban) Témakör: műszaki leírás szerint
- Szakértők/mentorok képzése: 1 db 30 óra 2 fő
5. Potyond településen:
- A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése: 1 db, 30 óra, 12 fő (1 csoportban)
6. Szil településen:
- A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése: 3 db, 30 óra, 58 fő (3 csoportban)
- Szakértők/mentorok képzése: 1 db 30 óra 2 fő
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza részletesen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.7) alkalmassági követelményre megajánlott szakember képzésszervezés területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (max 24 hónap)  15
2 M.1-6) műszaki alkalmassági követelmény pontban meghatározott referenciákon túli, a jelölt pontnak megfelelő többlet referencia (max: 15 db referencia)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés és egyéb, kapcs. feladatok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Sopronnémeti, Acsalag, Bogyoszló, Farád, Potyond, Szil
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rendezvényszervezés és egyéb, ahhoz kapcsolódó feladatok ellátása
Közbeszerzés mennyisége:
1. Sopronnémeti településen:
- Közösségfejlesztési, kulturális és sportrendezvény, kulturális program, helyi kisközösségek erősítését célzó programok, valamint a fiatalok közösségépítése érdekében szervezett program, lakosság egészségtudatosságának fejlesztését célzó rendezvény: 4 alkalom, 50 fő, 6 óra/alkalom
2. Acsalag településen:
- Közösségfejlesztési, kulturális és sportrendezvény, kulturális program, helyi kisközösségek erősítését célzó programok, valamint a fiatalok közösségépítése érdekében szervezett program, lakosság egészségtudatosságának fejlesztését célzó rendezvény: 4 alkalom, 80 fő, 6 óra/alkalom
3. Bogyoszló településen:
- Közösségfejlesztési, kulturális és sportrendezvény, kulturális program,helyi kisközösségek erősítését célzó programok, valamint a fiatalok közösségépítése érdekében szervezett program, lakosság egészségtudatosságának fejlesztését célzó rendezvény: 4 alkalom, 150 fő, 6 óra/alkalom
4. Farád településen:
- Közösségfejlesztési, kulturális és sportrendezvény, kulturális program, helyi kisközösségek erősítését célzó programok, valamint a fiatalok közösségépítése érdekében szervezett program, lakosság egészségtudatosságának fejlesztését célzó rendezvény: 4 alkalom, 235 fő, 6 óra/alkalom
5. Potyond településen:
- Közösségfejlesztési, kulturális és sportrendezvény, kulturális program, helyi kisközösségek erősítését célzó programok, valamint a fiatalok közösségépítése érdekében szervezett program, lakosság egészségtudatosságának fejlesztését célzó rendezvény: 4 alkalom, 20 fő, 6 óra/alkalom
6. Szil településen:
- Közösségfejlesztési, kulturális és sportrendezvény, kulturális program, helyi kisközösségek erősítését célzó programok, valamint a fiatalok közösségépítése érdekében szervezett program, lakosság egészségtudatosságának fejlesztését célzó rendezvény: 4 alkalom, 210 fő, 6 óra/alkalom
Ajánlattevő feladata a rendezvényszervezés során továbbá 24 db hirdetés/meghívó szerkesztése és gyártása a projekttel kapcsolatos tartalommal.
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza részletesen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.4) alkalmassági követelményre megajánlott szakemberek rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalatuk (külön-külön max:24 hónap)  15
2 M.3) műszaki alkalmassági követelmény pontban meghatározott referenciákon túli, a jelölt pontnak megfelelő többlet referencia (max: 15 db referencia)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tanácsadás és toborzás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85312320-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Sopronnémeti, Acsalag, Bogyoszló, Farád, Potyond, Szil
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tanácsadás és toborzás:
1.Sopronnémeti településen:
- Munkaerő-piaci tanácsadás szolgáltatás: 1 szakértő 4 óra 1-10 fő
- Toborzás: 54 fő
2.Acsalag településen:
- Munkaerő-piaci tanácsadás szolgáltatás: 1 szakértő 4 óra 1-10 fő
- Toborzás: 80 fő
3.Bogyoszló településen:
- Munkaerő-piaci tanácsadás szolgáltatás: 1 szakértő 4 óra 1-25 fő
- Toborzás: 100 fő
4. Farád településen:
- Munkaerő-piaci tanácsadás szolgáltatás: 1 szakértő 4 óra/ 3 alkalom 1-30 fő
- Toborzás: 120 fő
5. Potyond településen:
- Munkaerő-piaci tanácsadás szolgáltatás: 1 szakértő 4 óra 1-20 fő
- Toborzás: 20 fő
6. Szil településen:
- Munkaerő-piaci tanácsadás szolgáltatás: 1 szakértő 4 óra 2 alkalom 1-20 fő
- Toborzás: 90 fő
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza részletesen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2) műszaki alkalmassági követelmény pontban meghatározott referencia mennyiségi előíráson felüli többlet toborzás mennyisége (max 800 fő)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Engedélyezett képzések szervezési feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: attila.pablenyi@dft.hu
Telefon: +36 20/3380696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18139410
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17677440
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: oktatók biztosítása, technikai háttér biztosítása, catering (büfékészítés, meleg étkeztetés) biztosítása, szállás biztosítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "Totál Tréning" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205

Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Rendezvényszervezés és egyéb, kapcs. feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: attila.pablenyi@dft.hu
Telefon: +36 20/3380696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 79476600
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 61984000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: előadók biztosítása, helyszín és technikai háttér biztosítása, catering biztosítása, fellépők biztosítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Tanácsadás és toborzás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: attila.pablenyi@dft.hu
Telefon: +36 20/3380696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7355840
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5642000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tanácsadók biztosítása, helyszín és technikai háttér biztosítása, catering biztosítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges