Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/238
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.12.08.
Iktatószám:22480/2020
CPV Kód:45233140-2
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU321,HU322,HU323;HU311,HU312,HU313;HU331,HU332,HU333;HU231,HU232,HU233;HU120,HU211,HU212,HU213;HU221,HU222,HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság;ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság;STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság;STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Országos közúthálózat felújítási munkái 2020-2024
Hivatkozási szám: EKR000096522020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233140-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
2020-2024 évekhez kapcsolódóan hazai forrásból finanszírozott, az országos közúthálózat fejlesztési és felújítási munkái kapcsán keretmegállapodások megkötése 6 részben.
Érintett régiók:
1. rész: Észak-Alföld régió (Szabolcs-Szatmár-Bereg; Hajdú-Bihar; Jász-Nagykun-
Szolnok megye)
2. rész: Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén; Heves; Nógrád megye)
3. rész: Dél-Alföld (Bács-Kiskun; Békés; Csongrád megye)
4. rész: Dél-Dunántúl (Baranya; Somogy; Tolna megye)
5. rész: Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország (Fejér; Komárom-Esztergom;
Veszprém; Pest megye)
6. rész: Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron; Vas; Zala megye).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 393699000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Országos közúthálózat felújítási munkái - ÉA
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45221119-9
45232451-8
45232452-5
45233128-2
45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233221-4
45233251-3
45233280-5
45233290-8
45233294-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU322,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Hajdú-Bihar megye; Jász-Nagykun-Szolnok megye; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján megrendelésre kerülő feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki
tartalma az elvégzendő feladat jellege alapján lehet
— út- és/vagy híd felújítási és/vagy fejlesztési munkák,
— karbantartási munkák,
— egyéb forgalomtechnikai, környezetvédelmi fejlesztési munkák.
A tervezett projektszakaszok hossza: 450 km.
A keretmegállapodás időtartama alatt a felhasználásra kerülő keretösszeg legfeljebb nettó 62.163.000.000,- Ft.
Az egy időben teljesítendő külön szerződések várható legnagyobb összértéke nettó 18.520.000.000,- Ft, mely tervezetten 134 km projektszakasz hossz megvalósítását jelentheti.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg indikatív jellegű, a közbeszerzési eljárás nem eredményez a közbeszerzési dokumentumokban szereplő értékre és mennyiségekre vonatkozó kötelező megrendelést. Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott ártáblázatban szereplő tételek alkalmazásával fogja a Kbt. a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti eljárás eljárás(ok) tárgyát képző feladatokat meghatározni.
Jelen eljárás három ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul.
A konkrét beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerint kerül sor.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 36 hónap)  15
2 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 36 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4. pontban megadott keretösszeget az AF II.2.7. pontjában meghatározott időtartamon belül jogosult a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal összesen legfeljebb nettó 15 540 750 000,- Ft-tal megemelni, tervezetten további 113 km projektszakasz hossz megvalósítása érdekében.
Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak:
Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
Ajánlatkérő az opció igénybevételét megelőzően legalább 14 nappal értesíti a Vállalkozót.
Az opció igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.
Az opcionális rész Ajánlatkérő általi megrendelése olyan előre látható és ismert módosítás Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, mely nem változtatja meg a keretszerződés általános jellegét.
Az opció felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Országos közúthálózat felújítási munkái - ÉM
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221119-9
További tárgyak:45232451-8
45232452-5
45233120-6
45233128-2
45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233221-4
45233251-3
45233280-5
45233290-8
45233294-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312,HU313 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Heves megye; Nógrád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján megrendelésre kerülő feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki
tartalma az elvégzendő feladat jellege alapján lehet
— út- és/vagy híd felújítási és/vagy fejlesztési munkák,
— karbantartási munkák,
— egyéb forgalomtechnikai, környezetvédelmi fejlesztési munkák.
A tervezett projektszakaszok hossza: 450 km.
A keretmegállapodás időtartama alatt a felhasználásra kerülő keretösszeg legfeljebb nettó 62 163 000 000,- Ft.
Az egy időben teljesítendő külön szerződések várható legnagyobb összértéke nettó 18.520.000.000,- Ft, mely tervezetten 134 km projektszakasz hossz megvalósítását jelentheti.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg indikatív jellegű, a közbeszerzési eljárás nem eredményez a közbeszerzési dokumentumokban szereplő értékre és mennyiségekre vonatkozó kötelező megrendelést. Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott ártáblázatban szereplő tételek alkalmazásával fogja a Kbt. a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti eljárás eljárás(ok) tárgyát képző feladatokat meghatározni.
Jelen eljárás három ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul.
A konkrét beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerint kerül sor.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 36 hónap)  15
2 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 36 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4. pontban megadott keretösszeget az AF II.2.7. pontjában meghatározott időtartamon belül jogosult a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal összesen legfeljebb nettó 15 540 750 000,- Ft-tal megemelni, tervezetten további 113 km projektszakasz hossz megvalósítása érdekében.
Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak:
Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
Ajánlatkérő az opció igénybevételét megelőzően legalább 14 nappal értesíti a Vállalkozót.
Az opció igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.
Az opcionális rész Ajánlatkérő általi megrendelése olyan előre látható és ismert módosítás Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, mely nem változtatja meg a keretszerződés általános jellegét.
Az opció felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Országos közúthálózat felújítási munkái - DA
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221119-9
További tárgyak:45232451-8
45232452-5
45233120-6
45233128-2
45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233221-4
45233251-3
45233280-5
45233290-8
45233294-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun megye; Békés megye; Csongrád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján megrendelésre kerülő feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki
tartalma az elvégzendő feladat jellege alapján lehet
— út- és/vagy híd felújítási és/vagy fejlesztési munkák,
— karbantartási munkák,
— egyéb forgalomtechnikai, környezetvédelmi fejlesztési munkák.
A tervezett projektszakaszok hossza: 450 km.
A keretmegállapodás időtartama alatt a felhasználásra kerülő keretösszeg legfeljebb nettó 62 163 000 000,- Ft.
Az egy időben teljesítendő külön szerződések várható legnagyobb összértéke nettó 18.520.000.000,- Ft, mely tervezetten 134 km projektszakasz hossz megvalósítását jelentheti.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg indikatív jellegű, a közbeszerzési eljárás nem eredményez a közbeszerzési dokumentumokban szereplő értékre és mennyiségekre vonatkozó kötelező megrendelést. Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott ártáblázatban szereplő tételek alkalmazásával fogja a Kbt. a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti eljárás eljárás(ok) tárgyát képző feladatokat meghatározni.
Jelen eljárás három ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul.
A konkrét beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerint kerül sor.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 36 hónap)  15
2 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 36 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4. pontban megadott keretösszeget az AF II.2.7. pontjában meghatározott időtartamon belül jogosult a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal összesen legfeljebb nettó 15 540 750 000,- Ft-tal megemelni, tervezetten további 113 km projektszakasz hossz megvalósítása érdekében.
Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak:
Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
Ajánlatkérő az opció igénybevételét megelőzően legalább 14 nappal értesíti a Vállalkozót.
Az opció igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.
Az opcionális rész Ajánlatkérő általi megrendelése olyan előre látható és ismert módosítás Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, mely nem változtatja meg a keretszerződés általános jellegét.
Az opció felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Országos közúthálózat felújítási munkái - DD
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221119-9
További tárgyak:45232451-8
45232452-5
45233120-6
45233128-2
45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233221-4
45233251-3
45233280-5
45233290-8
45233294-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Baranya megye; Somogy megye; Tolna megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján megrendelésre kerülő feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki
tartalma az elvégzendő feladat jellege alapján lehet
— út- és/vagy híd felújítási és/vagy fejlesztési munkák,
— karbantartási munkák,
— egyéb forgalomtechnikai, környezetvédelmi fejlesztési munkák.
A tervezett projektszakaszok hossza: 450 km.
A keretmegállapodás időtartama alatt a felhasználásra kerülő keretösszeg legfeljebb nettó 62 163 000 000,- Ft.
Az egy időben teljesítendő külön szerződések várható legnagyobb összértéke nettó 18.520.000.000,- Ft, mely tervezetten 134 km projektszakasz hossz megvalósítását jelentheti.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg indikatív jellegű, a közbeszerzési eljárás nem eredményez a közbeszerzési dokumentumokban szereplő értékre és mennyiségekre vonatkozó kötelező megrendelést. Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott ártáblázatban szereplő tételek alkalmazásával fogja a Kbt. a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti eljárás eljárás(ok) tárgyát képző feladatokat meghatározni.
Jelen eljárás három ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul.
A konkrét beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerint kerül sor.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 36 hónap)  15
2 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 36 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4. pontban megadott keretösszeget az AF II.2.7. pontjában meghatározott időtartamon belül jogosult a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal összesen legfeljebb nettó 15 540 750 000,- Ft-tal megemelni, tervezetten további 113 km projektszakasz hossz megvalósítása érdekében.
Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak:
Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
Ajánlatkérő az opció igénybevételét megelőzően legalább 14 nappal értesíti a Vállalkozót.
Az opció igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.
Az opcionális rész Ajánlatkérő általi megrendelése olyan előre látható és ismert módosítás Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, mely nem változtatja meg a keretszerződés általános jellegét.
Az opció felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Országos közúthálózat felújítási munkái - KDKM
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221119-9
További tárgyak:45232451-8
45232452-5
45233120-6
45233128-2
45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233221-4
45233251-3
45233280-5
45233290-8
45233294-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU211,HU212,HU213 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye; Komárom-Esztergom megye; Veszprém megye; Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján megrendelésre kerülő feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki
tartalma az elvégzendő feladat jellege alapján lehet
— út- és/vagy híd felújítási és/vagy fejlesztési munkák,
— karbantartási munkák,
— egyéb forgalomtechnikai, környezetvédelmi fejlesztési munkák.
A tervezett projektszakaszok hossza: 580 km.
A keretmegállapodás időtartama alatt a felhasználásra kerülő keretösszeg legfeljebb nettó 82 884 000 000,- Ft.
Az egy időben teljesítendő külön szerződések várható legnagyobb összértéke nettó 18.520.000.000,- Ft, mely tervezetten 134 km projektszakasz hossz megvalósítását jelentheti.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg indikatív jellegű, a közbeszerzési eljárás nem eredményez a közbeszerzési dokumentumokban szereplő értékre és mennyiségekre vonatkozó kötelező megrendelést. Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott ártáblázatban szereplő tételek alkalmazásával fogja a Kbt. a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti eljárás eljárás(ok) tárgyát képző feladatokat meghatározni.
Jelen eljárás három ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul.
A konkrét beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerint kerül sor.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 36 hónap)  15
2 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 36 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4. pontban megadott keretösszeget az AF II.2.7. pontjában meghatározott időtartamon belül jogosult a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal összesen legfeljebb nettó 20 721 000 000,- Ft-tal megemelni, tervezetten további 150 km projektszakasz hossz megvalósítása érdekében.
Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak:
Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
Ajánlatkérő az opció igénybevételét megelőzően legalább 14 nappal értesíti a Vállalkozót.
Az opció igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.
Az opcionális rész Ajánlatkérő általi megrendelése olyan előre látható és ismert módosítás Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, mely nem változtatja meg a keretszerződés általános jellegét.
Az opció felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Országos közúthálózat felújítási munkái - NYD
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221119-9
További tárgyak:45232451-8
45232452-5
45233120-6
45233128-2
45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233221-4
45233251-3
45233280-5
45233290-8
45233294-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU222,HU223 A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron megye; Vas megye; Zala megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján megrendelésre kerülő feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki
tartalma az elvégzendő feladat jellege alapján lehet
— út- és/vagy híd felújítási és/vagy fejlesztési munkák,
— karbantartási munkák,
— egyéb forgalomtechnikai, környezetvédelmi fejlesztési munkák.
A tervezett projektszakaszok hossza: 450 km.
A keretmegállapodás időtartama alatt a felhasználásra kerülő keretösszeg legfeljebb nettó 62 163 000 000,- Ft.
Az egy időben teljesítendő külön szerződések várható legnagyobb összértéke nettó 18.520.000.000,- Ft, mely tervezetten 134 km projektszakasz hossz megvalósítását jelentheti.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg indikatív jellegű, a közbeszerzési eljárás nem eredményez a közbeszerzési dokumentumokban szereplő értékre és mennyiségekre vonatkozó kötelező megrendelést. Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott ártáblázatban szereplő tételek alkalmazásával fogja a Kbt. a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti eljárás eljárás(ok) tárgyát képző feladatokat meghatározni.
Jelen eljárás három ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul.
A konkrét beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerint kerül sor.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 36 hónap)  15
2 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 36 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4. pontban megadott keretösszeget az AF II.2.7. pontjában meghatározott időtartamon belül jogosult a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal összesen legfeljebb nettó 15 540 750 000,- Ft-tal megemelni, tervezetten további 113 km projektszakasz hossz megvalósítása érdekében.
Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak:
Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
Ajánlatkérő az opció igénybevételét megelőzően legalább 14 nappal értesíti a Vállalkozót.
Az opció igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.
Az opcionális rész Ajánlatkérő általi megrendelése olyan előre látható és ismert módosítás Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, mely nem változtatja meg a keretszerződés általános jellegét.
Az opció felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 087 - 205827
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Országos közúthálózat felújítási munkái - ÉA
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Internetcím(ek): (URL) www.keviz.hu
Fax: +36 42506821
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35989240
Postai cím: Petőfi Utca 24. A. épület
Város: Tivadar
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4921
Ország: Magyarország
E-mail: info@zemplenko.hu
Telefon: +36 42506514
Internetcím(ek): (URL) www.zemplenko.hu
Fax: +36 42506515
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92830503
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62163000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62163000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Országos közúthálózat felújítási munkái - ÉM
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL) www.swietelskymagyarorszag.hu
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 301506985
Internetcím(ek): (URL) www.he-do.hu
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62163000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62163000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Országos közúthálózat felújítási munkái - DA
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92830503
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
E-mail: vasaji.laszlo@soltut.hu
Telefon: +36 304053991
Internetcím(ek): (URL) www.soltut.hu
Fax: +36 78488067
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62163000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62163000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Országos közúthálózat felújítási munkái - DD
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77103330
Postai cím: Belterület hrsz 3753
Város: Üllő
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: lnagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 304446561
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
E-mail: vasaji.laszlo@soltut.hu
Telefon: +36 304053991
Internetcím(ek): (URL) www.soltut.hu
Fax: +36 78488067
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62163000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62163000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Országos közúthálózat felújítási munkái - KDKM
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92830503
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
E-mail: vasaji.laszlo@soltut.hu
Telefon: +36 304053991
Internetcím(ek): (URL) www.soltut.hu
Fax: +36 78488067
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 82884000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 82884000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Országos közúthálózat felújítási munkái - NYD
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92830503
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62163000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62163000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész
1. Colas Út Építőipari Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
adószám: 14904134-2-44
2. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Zrt.
6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
adószám: 28733232-4-03
3. EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
2225 Üllő, Belterület hrsz. 3753
adószám: 13125811-2-44
4. ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft.
4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. épület
adószám: 12523326-2-15
és KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt.
4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.
adószám: 11876566-2-15
közös ajánlattevők
5. STRABAG Általános Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
adószám: 11705053-4-44
6. SWIETELSKY Magyarország Kft.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
adószám: 14300327-2-44
2. rész
1. Colas Út Építőipari Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
adószám: 14904134-2-44
2. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Zrt.
6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
adószám: 28733232-4-03
3. HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1133 Budapest, Váci út 76.
adószám: 10683833-2-44
4. Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.
adószám: 10642166-2-03
5. STRABAG Általános Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
adószám: 11705053-4-44
6. SWIETELSKY Magyarország Kft.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
adószám: 14300327-2-44
3. rész
1. Colas Út Építőipari Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
adószám: 14904134-2-44
2. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Zrt.
6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
adószám: 28733232-4-03
3. Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.
adószám: 10642166-2-03
4. STRABAG Általános Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
adószám: 11705053-4-44
4. rész
1. Colas Út Építőipari Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
adószám: 14904134-2-44
2. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Zrt.
6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
adószám: 28733232-4-03
3. EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
2225 Üllő, Belterület hrsz. 3753
adószám: 13125811-2-44
4. Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.
adószám: 10642166-2-03
5. STRABAG Általános Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
adószám: 11705053-4-44
5. rész
1. Colas Út Építőipari Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
adószám: 14904134-2-44
2. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Zrt.
6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
adószám: 28733232-4-03
3. EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
2225 Üllő, Belterület hrsz. 3753
adószám: 13125811-2-44
4. HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1133 Budapest, Váci út 76.
adószám: 10683833-2-44
5. Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.
adószám: 10642166-2-03
6. STRABAG Általános Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
adószám: 11705053-4-44
6. rész
1. Colas Út Építőipari Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
adószám: 14904134-2-44
2. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Zrt.
6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
adószám: 28733232-4-03
3. EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
2225 Üllő, Belterület hrsz. 3753
adószám: 13125811-2-44
4. STRABAG Általános Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
adószám: 11705053-4-44
5. SWIETELSKY Magyarország Kft.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
adószám: 14300327-2-44
Szerződéskötés:
1. rész
1. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Zrt.: 2020.11.27.
2. ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. és KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt.
közös ajánlattevők: 2020.11.26.
3. STRABAG Általános Építő Kft.: 2020.11.27.
2. rész
1. Colas Út Építőipari Zrt.: 2020.11.30.
2. HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: 2020.11.25.
3. SWIETELSKY Magyarország Kft.: 2020.11.27.
3. rész
1. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Zrt.: 2020.11.27.
2. Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.: 2020.11.27.
3. STRABAG Általános Építő Kft.: 2020.11.27.
4. rész
1. EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.: 2020.11.27.
2. Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.: 2020.11.27.
3. STRABAG Általános Építő Kft.: 2020.11.27.
5. rész
1. Colas Út Építőipari Zrt.: 2020.11.30.
2. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Zrt.: 2020.11.27.
3. Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.: 2020.11.27.
6. rész
1. Colas Út Építőipari Zrt.: 2020.11.30.
2. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Zrt.: 2020.11.27.
3. STRABAG Általános Építő Kft.: 2020.11.27.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§(3)-(9)bek.szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)