Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/242
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.12.12.
Iktatószám:22661/2020
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:Kelet -Magyarország, az Intézmények (168/2004. (V.25.) Kr. hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények) székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek;Budapest és Pest megye, az Intézmények (168/2004. (V.25.) Kr. hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények) székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek;Nyugat -Magyarország, az Intézmények (168/2004. (V.25.) Kr. hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények) székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.01.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Márta
Telefon: +36 17956179
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001242122020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001242122020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítás 2021
Hivatkozási szám: EKR001242122020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Központosított közbeszerzési keretmegállapodások (továbbiakban: KM) kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: KEF Kr.) hatálya alá tartozó (1.§ (2d)-(2h) pontok) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények,, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére takarítási és egyéb higiéniás szolgáltatások nyújtására.
Teljes körű napi-, időszakos-, nagy- és eseti takarítási, fertőtlenítési szolgáltatások nyújtása az alanyi kör üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban.
KEF Kr. hatálya alá tartozó intézmények adatai megközelítőleg:
Összesen kb. 93 db fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény, 372 db telephely, összesen cca. 3.587.068 m2 alapterület.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 300000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Eü intézmény takarítás - Kelet Mo.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:90910000-9
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Kelet -Magyarország, az Intézmények (168/2004. (V.25.) Kr. hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények) székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Központosított közbeszerzési keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó (1.§ (2d)-(2h) pontok) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére takarítási és egyéb higiéniás szolgáltatások nyújtására.
Kelet-Magyarország területén lévő (egyes telephelyek tekintetében eltérés lehetséges) épületekben teljes körű napi-, időszakos-, nagy- és eseti takarítási, fertőtlenítési szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező Takarítás_Keret_Ártáblázat.xlsx fájl szerint. Valamennyi sorra (szolgáltatásra) kötelező az ajánlattétel. A szolgáltatások tartalmát a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Jelenleg a KEF Kr. hatálya alá tartozó intézmények (kötelezően csatlakozó szerveztet) Kelet-Magyarországon nagyságrendileg:
28 db fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény, 116 db telephely, összesen cca. 1.236.771 m2 alapterület.
A KM hatálya alatt integrációs folyamat, önként csatlakozó Intézmény belépése, szervezeti átalakítás és/vagy feladatellátás átadás eredményeként épületek bevonásával, illetve a meglévő épületek kikerülésével a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége változhat.
Az eljárás egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104.§ (3)] Az egyedi szerződések megkötésére vagy megrendelésre a Kbt.105.§ (1) bek. b) pontja szerint kerülhet sor.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés során alkalmazott autonóm súroló robotok száma (darabszámban megadva, min: 0 db maximum 15 db)  15
2 Az ajánlatkérő által megadott paramétereknek megfelelő applikáció alkalmazása a teljesítés során (igen vagy nem) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 100000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Eü intézmény takarítás - Budapes és Pest megye
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:90910000-9
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Pest megye, az Intézmények (168/2004. (V.25.) Kr. hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények) székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Központosított közbeszerzési keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó (1.§ (2d)-(2h) pontok) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére takarítási és egyéb higiéniás szolgáltatások nyújtására.
Budapest és Pest megye területén lévő (egyes telephelyek tekintetében eltérés lehetséges) épületekben teljes körű napi-, időszakos-, nagy- és eseti takarítási, fertőtlenítési szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező Takarítás_Keret_Ártáblázat.xlsx fájl szerint. Valamennyi sorra (szolgáltatásra) kötelező az ajánlattétel. A szolgáltatások tartalmát a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Jelenleg a KEF Kr. hatálya alá tartozó intézmények (kötelezően csatlakozó szerveztet) Budapesten és Pest megyében nagyságrendileg:
28 db fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény, 118 db telephely, összesen cca. 1.010.905 m2 alapterület.
A KM hatálya alatt integrációs folyamat, önként csatlakozó Intézmény belépése, szervezeti átalakítás és/vagy feladatellátás átadás eredményeként épületek bevonásával, illetve a meglévő épületek kikerülésével a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége változhat.
Az eljárás egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104.§ (3)] Az egyedi szerződések megkötésére vagy megrendelésre a Kbt.105.§ (1) bek. b) pontja szerint kerülhet sor.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés során alkalmazott autonóm súroló robotok száma (darabszámban megadva, min: 0 db maximum 15 db)  15
2 Az ajánlatkérő által megadott paramétereknek megfelelő applikáció alkalmazása a teljesítés során (igen vagy nem)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 100000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Eü intézmény takarítás - Nyugat Mo.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:90910000-9
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Nyugat -Magyarország, az Intézmények (168/2004. (V.25.) Kr. hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények) székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Központosított közbeszerzési keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó (1.§ (2d)-(2h) pontok) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére takarítási és egyéb higiéniás szolgáltatások nyújtására.
Nyugat-Magyarország területén lévő (egyes telephelyek tekintetében eltérés lehetséges) épületekben teljes körű napi-, időszakos-, nagy- és eseti takarítási, fertőtlenítési szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező Takarítás_Keret_Ártáblázat.xlsx fájl szerint. Valamennyi sorra (szolgáltatásra) kötelező az ajánlattétel. A szolgáltatások tartalmát a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Jelenleg a KEF Kr. hatálya alá tartozó intézmények (kötelezően csatlakozó szerveztet) Nyugat-Magyarországon nagyságrendileg:
37 db fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény, 138 db telephely, összesen cca. 1.294.176 m2 alapterület.
A KM hatálya alatt integrációs folyamat, önként csatlakozó Intézmény belépése, szervezeti átalakítás és/vagy feladatellátás átadás eredményeként épületek bevonásával, illetve a meglévő épületek kikerülésével a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége változhat.
Az eljárás egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104.§ (3)] Az egyedi szerződések megkötésére vagy megrendelésre a Kbt.105.§ (1) bek. b) pontja szerint kerülhet sor.
Ajánlatkérő tájékoztatja a ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés során alkalmazott autonóm súroló robotok száma (darabszámban megadva, min: 0 db maximum 15 db) 15
2 Az ajánlatkérő által megadott paramétereknek megfelelő applikáció alkalmazása a teljesítés során (igen vagy nem)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 100000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok (valamennyi rész vonatkozásában):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt.64.§ (1)-(2) bek. alapján.
Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó): A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR., vagy Kr.) 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni.
A Kr. 1.§ (1) alapján AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65.§(7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek ajánlatában az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni.
A KR. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. A KR. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével.
Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó): Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a Kr. 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a KR. 12-13. §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.
A KR. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles kitölteni a Kbt.62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt.74. § (1) bek. b) pont).
A Kr. 1.§(7) - (8) bek.ben foglaltak irányadók.
A Kbt.69. § (11a) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembevételéről. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a KR.18. §-ában foglaltakra.
Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében
A Kbt. 67. § (1) bek.-ben foglaltak és a Kr. 1.§ (1) bek alapján az AT-nek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alk. köv.nek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alk. köv.ek előzetes igazolása során a részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő (GSZ) egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).
Az EEKDt az EKR-ben (elektronikus közbeszerzési rendszer) kell űrlap formájában benyújtani, a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.
A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján, ha egy AT az előírt alk. köv.nek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az AT nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A Kr. 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. köv.nek:
P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 – mérlegfordulónappal lezárt – üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
P.2. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik ezen időszakra vonatkozó beszámolókkal, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatához a 321/2015. (X.30.) 19. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzés tárgya (takarítási szolgáltatás) szerinti árbevételéről szóló nyilatkozatot köteles csatolni.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
Valamennyi rész esetében:
P.1. a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el legalább a(z)
1. rész esetében: 10.000.000.000,- HUF összeget.
2. rész esetében: 10.000.000.000,- HUF összeget.
3. rész esetében: 10.000.000.000,- HUF összeget.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye (a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közül egynél több évben negatív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (takarítási szolgáltatás) származó, ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el a(z)
1. rész esetében: 10.000.000.000,- HUF összeget.
2. rész esetében: 10.000.000.000,- HUF összeget.
3. rész esetében: 10.000.000.000,- HUF összeget.
Valamennyi rész esetében:A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.1. pont szerinti követelmény). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.2 pont szerinti követelmény).
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében
Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtása a Kbt. 69. § (4) szerint. .AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK a KR. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa) szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra! Az EEKDt az EKR-ben kell űrlap formájában benyújtani, a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.
M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) a közbeszerzés tárgya szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáinak ismertetését a Kr. 22. § (1) és (2) bek. szerint igazolva.
A referencia nyilatkozat/igazolásnak minimális tartalma:
- szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
- a referenciát igazoló személy neve, telefonszáma és/vagy email címe,
- az szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége,
- a szerződés teljesítésének ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban),
- a szolgáltatás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal,
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21.§ (3a) bek. alapján AK három év teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Amennyiben AT a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia nyilatkozatból és/vagy referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette. AK felhívja a figyelmet a Kr. 22. § (5) bek.-re!
AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ha AT a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk.át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
M.2. A KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján AK által a Kbt.69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be kell nyújtani azoknak a szakembereknek (szaki.) a megnevezését, képzettségük és/vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk és jogviszonyuk ismertetését tartalmazó cégszerű nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
— a szakik bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakit mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szaki. milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra.
- a szaki.– szakmai tapasztalatot ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell a szaki. gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, valamint az ajánlattétel időpontjában annak a gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szaki. munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában a minimumkövetelmény időtartamban került meghatározásra, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi szolgáltatások időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi szolgáltatások) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt több szolgáltatásban megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek. Az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket AK az alkalmassági követelmények esetén előírt. AK kizárólag teljesített egész hónapokat vesz figyelembe.
— végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata.
— a szaki. által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata,
— az előírt kamarai tagsággal/engedéllyel való rendelkezést a tagságról szóló igazolás/engedély egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Amennyiben a jelen felhívás M.2/d) pontja szerinti szakember az ott meghatározott szakértői engedéllyel rendelkezik, úgy az engedély megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlat igazolása nem szükséges.
M.3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírása az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozatával legalább az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapításához szükséges tartalommal az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozattal együtt, hogy a keretmegállapodás teljes időtartama alatt az adott üzemképes eszköz a teljesítéshez rendelkezésére fog állni.
AK rendelkezésre álló eszköznek elfogadja a saját tulajdonban álló, tartós bérleti (vagy egyéb tartós használatra vonatkozó) jogviszony alapján rendelkezésre álló eszközöket is.
Az M.3.1 alkalmassági követelmény esetében csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat is:
Amennyiben a megajánlott eszköz az AT saját tulajdonában van csatolni szükséges az eszköznyilvántartó lapot (vagy egyéb igazoló dokumentumot pl. számla, leltárjegyzék, adásvételi szerződés), amennyiben tartós bérleti (vagy egyéb használati) jogviszony alapján áll a nevezett eszköz az ajánlattevő rendelkezésére, akkor ezen jogviszony fennállását igazoló okirat csatolása szükséges az alkalmasság megállapításához.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész esetében
M.1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik jelen felhívás feladásától visszafele számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de 6 évnél (72 hónap) nem régebben megkezdett,
M.1.1.összességében legalább 400.000 m2 nettó alapterületen, legalább 50 db különböző létesítményben és legalább 20 különböző településen végzett, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, napi rendszerességű takarítási szolgáltatás ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciamunkával,
A fenti referenciakövetelmény több, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, napi rendszerességű takarítási szolgáltatás ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával is igazolható.
M.1.2.
legalább 1 db, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, napi rendszerességű, a 1997. évi CLIV. tv. szerinti fekvőbeteg szakellátást végző gyógyintézetben, legalább 1500 m2 műtő és 500 m2 pszichiátriai területen végzett takarítási szolgáltatás ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciamunkával,
A fenti referenciakövetelmény legfeljebb 2 db, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, napi rendszerességű takarítási szolgáltatás ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával igazolható.
Az M.1.2 pontban előírt referencia követelmény vonatkozásában AK alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdését valamennyi rész esetében, azaz AK előírja, hogy AT – közös ajánlattétel esetén valamely közös AT – köteles maga elvégezni a fekvőbeteg szakellátást végző gyógyintézet műtő és pszichiátriai területen végzett takarítást. Erre figyelemmel AT az M.1.2 pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához nem támaszkodhat más szervezet (személy) kapacitására.
M.1.3.
legalább 1 db, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, napi rendszerességű, a 1997. évi CLIV. tv. szerinti fekvőbeteg szakellátást végző, legalább 3.000 ággyal rendelkező gyógyintézetben végzett takarítási szolgáltatás ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített olyan referenciamunkával, amelyben a naponta takarított felület mennyisége elérte a napi 80.000 m2-t.
A fenti referenciakövetelmény legfeljebb 2 db, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, napi rendszerességű takarítási szolgáltatás ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával igazolható.
A műtőhöz hozzátartoznak a műtőhelységhez kapcsolódó kiszolgáló egységek. A műtőhelységhez kapcsolódó kiszolgáló egységek azon helységek gyűjtőfogalma, melyek a műtő működéséhez és működtetéséhez elengedhetetlenül, és szorosan kapcsolódnak. Ezen helységek az alábbiak:
- zsilip,
- műszermosók,
- raktár,
- mosdó-, és zuhanyzó helységek,
- betegelőkészítő, betegébredő helységek,
- a műtőkhöz vezető folyósok.
A műtőhelység azonos a műtőteremmel, ahol a műtéti tevékenység zajlik.
AK napi rendszerességűnek tekinti a takarítást, amennyiben arra legalább 250 nap/12 hónap rendszerességgel kerül sor.
Egy referencia a fenti követelmények közül többet (akár mindegyik követelményt) is kielégíthet.
M.2. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
Valamennyi rész esetében:
M.2/a) legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű közegészségügyi-járványügyi felügyelő vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább 3 éves fekvőbeteg szakellátást nyújtó gyógyintézetben, közegészségügyi-járványügyi felügyelő területen (vagy azzal egyenértékű területen/pozícióban) szerzett szakmai tapasztalattal, és legalább 2 év egészségügyi intézményi takarítás területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tag szakemberrel.
M.2/b) legalább 2 fő OKJ 31 853 07 0001 31 01 tisztítás-technológiai szolgálatvezető és/vagy OKJ 52 853 02 tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább 3 év épület takarításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M.2/c) legalább 10 fő OKJ 31 853 07 10000000 tisztítás-technológiai szakmunkás és/vagy OKJ 32 853 03 tisztítás-technológiai szakmunkás végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 3 év épület takarításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M.2/d) legalább 1 fő egészségügyi szakértő szakember, aki rendelkezik az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet szerinti „fertőtlenítés, valamint az erre használatos anyagok, gépek és eszközök vizsgálata és ellenőrzése” szakterületen szerzett vagy azzal egyenértékű szakértői engedéllyel vagy az engedély megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
Az M.2/a) és az M.2/d) pontok szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására bemutatott szakembereknél az átfedés megengedett és ezen szakemberek több rész vonatkozásában is bemutathatóak, míg a többi (M.2/b) és M.2/c) pontok szerinti) alkalmassági követelmény esetében egy szakember kizárólag egy alkalmassági követelményt igazolhat, valamint egy azon szakember csak egy rész vonatkozásában mutatható be.
AK a kért szakemberek esetében a meghatározott végzettség/képzettség esetében az azzal egyenértékű végzettségű/képzettségű szakembert elfogad. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
Az M.2./a) és M.2./d) pontokban előírt szakemberek vonatkozásában AK alkalmazza a Kbt. 65.§(10) bek.-ét valamennyi rész esetében, azaz tekintettel az elvégzendő feladatok alapvető fontosságára és a kialakult járványügyi helyzetre, AK a Kbt. 65.§(10) bek. alapján előírja, hogy AT – közös ajánlattétel esetén valamely közös AT – köteles maga elvégezni a szerződés alapján az M.2./a) és M.2./d) pontokban előírt alkalmassági követelmény szerinti szakemberek által ellátandó feladatokat (e feladatokat nem végezheti alvállalkozó!). Erre figyelemmel az ajánlattevő az M.2./a) és M.2./d) pontok szerinti alkalmassági minimumkövetelmények igazolásához nem támaszkodhat más szervezet (személy) kapacitására.
M.3.
Valamennyi rész esetén: Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, teljesítéshez rendelkezésre álló üzemképes eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel (ajánlattétellel érintett részenként külön-külön):
M.3.1. legalább 2 db ózongenerátor, gépenként legalább 600 m3/óra teljesítménnyel, 300g/óra feletti ózon kibocsájtással, adalékanyag nélkül használható és hordozható kivitelben, gépenként 1 db biztonsági ózondetektorral;
M.3.2. legalább 30.000 db, a felmosó mopok tisztítási folyamatainak rögzítéséhez szükséges RFID chippel ellátott felmosó moppal.
Az M.3.1. és M.3.2. pontok szerinti alkalmassági követelmények esetében egy eszköz kizárólag egy rész tekintetében mutatható be.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben: A KM-os eljárás második része eredményeként kötendő egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat, kötbéreket és egyéb rendelkezéseket a KM tartalmazza részenként külön-külön.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenérték kiegyenlítése az egyedi szerződésekben előírtak szerint, a jogszabályoknak megfelelően havonként kiállított eredeti számla ellenében, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései szerinti szabályok alkalmazásával, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással történik. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ra.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok:
Ptk., Kbt., Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező KM tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 1
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/01/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1),(1b),(1c) és a 424/2017.Kr.15.§-ának (2)bek alapján az EKRben történik. A bontási eljárásra a 424/2017.Kr.15.§-ának (3), valamint a Kbt. 68. §(4),(6) bek-ei szerint kerül sor. AK felhívja a figyelmet közös AT-k esetén a Kbt.35.§(5)bek-re.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKRen keresztül nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001242122020)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK rögzíti, hogy a 168/2004. (V. 25.) Kr. hatálya alá tartozó (1.§ (2d)-(2h) pontok), illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények a keretmegállapodásban részes ajánlattevőkkel szerződéskötésre jogosult AK-k.
2.Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40.§(1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.) Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ oldalakon. A tárgyi közbeszerzési eljárásban mindennemű kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. Az EKR-en kívüli kommunikáció joghatás kiváltására nem alkalmas! A 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
3.Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ATkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése alapján vizsgálja.
4.A KM alapján az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt módon kerülhet sor.
5.AK AT és a közös ajánlatot tevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi lehetővé.
6. Az ajánlat összeáll.- nak megkönny. érdekében AK az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) nyilatkozatmintákat bocsát AT rendelk-re. AK kéri, hogy a .docx form.-ban rendelk.-re bocs. mintákat használja AT, melyeket jelszó nélkül olvasható, de nem mód. .pdf file-ban szüks. feltölt. az EKR-be.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT alábbi nyilatkozatait: a Kbt. 66. § (2), (4) és (5) bek, Kbt. 67. § (4) bek. szerinti dokumentumokat, nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bekezdése (nemleges is), Kbt. 65. § (7) bek. (opcionális) bekezdés alapján EKR űrlapon ATnek (kapacitást nyújtó szervnek) az ajánlatában be kell nyújtania az ESPD-t. A nyilatkozatok benyújtásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
8.A Kbt.41/A.-41/B.§ alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.
9. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ATk által cégszerűen aláírt közös ATi megállapodást.
10.AK a Kbt.71.§-a szerint biztosít hiánypótlást, figyelembe véve a 424/2017 Kr. 11.§ (2) és (3) bekezdéseit. A Kbt. 71.§ (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját!
12. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13. Irányadó idő: HU, Budapest, CET, GMT+1.
14.FAKSz neve és lajstromszáma: Urbán Márta : 00594, dr. Gáspár Emőke: 00565, Gyergyai László: 00593, Mile Márk: 00578
15.Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra egyik rész esetében sem!
16.A KM hatálya alatti beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó (I. fejezet), illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények költségvetésében áll rendelkezésre.
17.A karakterkorlátra tekintettel a KD további nyilatkozatokat tartalmazhat, melyeket az ajánlatban be kell nyújtani.
18. AK a IV.2.6) pontban jelölt „1” alatt 30 naptári napot ért.
19. Valamennyi rész vonatkozásában: AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT-nek a szerződés(ek) teljesítéséhez legkésőbb a keretmegállapodás megkötésének időpontjára rendelkeznie kell a hatályos jogszabályoknak megfelelő, legalább 300.000.000,- Ft/év és 100.000.000,- Ft/káresemény értékű, takarítási tevékenységre kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással (a biztosításnak hatályosnak kell lennie az egész keretmegállapodás időtartama alatt).
Folyt. Vl.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
20. Valamennyi rész esetében: AK felhívja ATk figyelmét, hogy a nyertes ATnek a keretmegállapodás teljesítéséhez legkésőbb a keretmegállapodás megkötésének időpontjára rendelkeznie kell:
20.1 takarítási szolgáltatásokra vonatkozó, illetve arra is kiterjedő ISO 9001, 14001, 50001 és MSZ 28001 (OHSAS 18001) szabvány szerinti vagy ezekkel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában bejegyzett szervezettől származó érvényes tanúsítványokkal, vagy ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival,
20.2 a szolgáltatás teljesítése során használt felmosó mopok higiénikus tisztítására vonatkozóan olyan egészségügyi mosodaüzem, mely akkreditált laboratórium által kiállított legalább megfelelő minősítésű, a szerződéskötést megelőző 6 hónapnál nem régebbi mikrobiológiai vizsgálati jegyzőkönnyvel rendelkezik,
20.3 felmosó mopok tisztítási folyamatait rögzítő mikrochip rendszer működtetéséhez szükséges eszközökkel (antenna/kapu mind a szennyes, mind a tiszta oldalon, számítógép, szoftver, RFID olvasó a szükséges mennyiségű RFID chipekkel).
A fenti feltételek szerződéskötési feltételnek minősülnek melyek teljesülését a nyertes ATnek a keretmegállapodás megkötését megelőzően (a kapcsolódó dokumentumok/jegyzőkönyvek, illetve a 20.3 pont esetében sikeres próbaüzem lefolytatásáról készült jegyzőkönyv bemutatásával) igazolnia kell. Ennek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg AK a szerződést.
21. Értékelés módszere: legjobb ár-érték arány, pontszám:0-10 Részszempont: Valamennyi rész esetében: Az 1. értékelési részszempont (ár) esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján megjelent útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2020/60.) 1. sz. melléklet A. 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. minőségi szempont (applikáció) esetében a fenti útmutató szerinti pontozás, az 1. minőségi szempont (autonóm súroló robotok száma) esetében a Miniszterelnökség útmutatója szerinti arányosítás a dokumentációban részletezettek szerint.
22. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és a kapcs. végrehajt. rend.-ek rendelk.-ei az irányadók. A megkötött szerződésre a Ptk. rendelk.-eit kell alkalm.
23. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az alábbiak és a dokumentáció szerint.
24. ATknek kitöltött ártáblázatot kell csatolniuk ajánlatukhoz (szakmai ajánlat) cégszerűen aláírva pdf. formátumban (eltérés esetén irányadó!) és xls. formátumban, ajánlattétellel érintett részenként külön-külön!
25. AT a keretmegállapod.ban meghat. adatszolgáltatási és egyéb AK felé fennálló – kötelezettségei teljesítésének biztosítása érdekében adatszolgáltatási biztosítékot bocsát az AK rendelkezésére (részenként külön-külön). Az adatszolgáltatási biztosíték mértéke 10.000.000.- Ft.
26. Közbeszerzési díj a 168/2004. (V. 25.) Kr. 12. és 14. §.-aiban szerint. A közbeszerzési díj alapja az Intézményi beszerzések ÁFA nélkül számított értéke, mértéke 2% + ÁFA.
27. Az 1. értékelési részszempont (ár) az alábbi alszempontokból tevődik össze:
- takarítási szolgáltatások értékelt súlyozott átlagára (HUF) – súlyszám: 50
- eseti takarítási szolgáltatások értékelt súlyozott átlagára (HUF) – súlyszám: 20
AK rögzíti, hogy az ártáblázat végösszegei kizárólag az ajánlatok összehasonlításának alapjául szolgálnak!
28.Az egyedi szerződések teljesítéséhez szükséges, a szolgáltatás tárgyi feltételeit a műszaki leírás tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák