Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2014.11.05.
Iktatószám:22680/2014
CPV Kód:45000000-7;45100000-8;45111100-9;45210000-2;71421000-5
Ajánlatkérő:Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:M-Z-A konzorcium
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Postai cím: Zugligeti út 9-25.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Udvardyné Horváth Margit
Telefon: 392-1145
E-mail: udvardy.margit@mome.hu
Fax: 392-1155
Az ajánlatkérő általános címe (URL): mome.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztésének első ütemében megvalósuló Műhelyház kialakítására irányuló építési munkák elvégzésére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő székhelye
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a műszaki leírás és a szerződéstervezet (mellékleteivel együtt) tartalmaz.
CPV kód: 45000000-7; 45100000-8; 45111100-9; 45210000-2; 71421000-5.
Mennyiség:
1 db 5 szintes (mélyföldszint, földszint, 3 emelet) nettó 2000 m2 alapterületű Műhelyház épület generál kivitelezése, épülettechnológiai (épületgépészet, elektromos szellőzés, klíma), akadálymentesítés a régi és az új épületek között, útépítés, térburkolat készítése, parképítés (fakivágás, fapótlás) kerítésbontás és kerítésépítés új gazdasági kapuval, épületgépészeti (távhővezeték, víz- és tüzivíz hálózatok és csatornahálózat, valamint közműkiváltások). Az erős és gyengeáramú hálózat telken belüli korszerűsítése, az elektromos főelosztó bővítése, transzformátor létesítése és külső kábelek fektetése.
Az építési telken jelen pillanatban egy 40 m2 nagyságú földszintes villaépület áll, amit el kell bontani (bontási engedély van).
Az építési területen több olyan fa van, amit ki kell vágni (fakivágási engedély rendelkezésre áll).
Az épület lejtős terepre kerül, amiből adódóan 2 bejárat készül: egy személybejárat a felső szinten és egy gazdasági bejárat az alsó szinten. A gazdasági bejárathoz a Budakeszi útra nyíló kaputól új út kialakítása szükséges.
Az épület monolit vasbeton, pillérvázas szerkezettel készül, sík lemezalapozással.
Falszerkezete: 25 cm porotherm falazóblokk, 15 cm ásványi gyapot + 4 cm légrés, 12 cm függesztett látszótégla falazat szürke kézi vetésű téglából teli fúgázva. Homlokzati nyílászárók schüco-típusú natur eloxált alumíniumból készülnek. Ezen felül még a homlokzatra 4 egységes „üvegtégla-szemek” kerülnek a tégla falazásával egyidejűleg.
Az épület külső lábazata változó magasságú látszó betonból készül. Ugyancsak látszó betonból készül a két előtető (isokorbos rögzítés).
Az épület részben alacsonyhajlású fél-nyeregtető, nagyobb részben járható lapos tető. A ferde tetőfelület előpatinázott Rheinzink fedést kap.
Az épület funkcionálisan 2 - egymástól karakteresen elkülönülő - részből áll:
1. Fejépület - ami tartalmazza a nyitott 3 karú lépcsőt, 1 db liftet, és a szükséges közösségi funkciókat (WC- csoport, központi öltöző, teakonyha, társalgó) a lépcsőházi falak látszó vasbetonból készülnek. A tér padló-, és lépcsőburkolata magas igényszintű greslap burkolatot kapnak. Ez az anyag falburkolatként is megjelenik a térben. A műhelyek határfala egységesen eternit burkolatot kap, benne foglalva az elektromos-, és tűzcsapszekrényajtók. A WC csoportok magas igény-szintű szaniter berendezésekkel készülnek. A padló és falburkolat itt is jó minőségű greslap burkolat teljes falfelületen.
2. A műhelyszárny belső kialakítása - a kevés számú téglaválaszfalon kívül - 12,5 cm gipszkarton válaszfalazással készül jansen-típusú kétrétegű áttekintő-ablakkal és ajtókkal.
Az összes lábazat 25 cm magas eternitből készül a homlokzati falak mentén végig elektromos kábelcsatorna lesz elhelyezve.
A padlóburkolat öntött műgyanta, csúszásmentes kivitelben.
Álmennyezet általában nem készül, a gépészeti szerelés a „látható” igényszint szerint.
Az egész épületre vonatkozó elvárás: minden vakolt felületen STO mosható belsőtéri vakolat; a belső párkányok előre gyártott betonelemek legyenek.
Az egyetem jelenleg közüzemi villamos hálózati csatlakozással rendelkezik. Az új épület miatt szükséges az energiaigény bővítése. A szükséges energia igény a Hálózati engedélyes felé bejelentésre került, az előzetes áramszolgáltatói nyilatkozat megújítása folyamatban van, a korábbi nyilatkozat szerint a villamos energia ellátás a meglevő közcélú középfeszültségű villamos hálózatról biztosított.
A fűtés az „A” épületben meglevő kazánházból biztosított (helyi hő központ), a meleg víz-ellátás helyi előállítással történik. A Műhelyház épületben központi szellőzési rendszer készül, helyi elszívó rendszerekkel kiegészítve. A szellőzési rendszerbe a felszálló aknából a szinti kiállásoknál tűzcsappantyúk kerülnek beépítésre. A technológiákhoz szükséges préslevegőt központi kompresszor biztosítja. A pincei területen gépi szellőzési rendszer készül a hő- és füstelvezetés biztosításához.
Transzformátor állomás létesítésének igénye esetén - az épületek területi elhelyezkedését is figyelembe véve - az a telekhatáron elhelyezett betonházas állomással biztosítható. Az új Műhelyház épület a Budakeszi úti oldalon jelentkezik, így a transzformátor állomást - a kerítés illetve telekhatár mentén - itt érdemes kialakítani. Ezzel egyidejűleg a tervezett fogyasztásmérő- és kábelszekrényt - amely a transzformátor állomás mellé létesül - úgy kell kialakítani, hogy ott legyen kialakítva az egyetem teljes elszámolási mérése (az „A” épületben jelenlegi mérési hely átkerül ide). Az új kábelszekrény olyan kialakítású, hogy innen a Műhelyház új főelosztó, illetve az „A” épületi meglevő főelosztó megtáplálható legyen, valamint a későbbi bővítésekhez tartalék leágazások álljanak rendelkezésre.
Minden funkcionális egységhez kártyás beléptető kerül kialakításra.
Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg az Építési Engedélyt Ajánlatkérő részére visszavonhatatlanul átruházni; továbbá visszavonhatatlanul biztosítani az Ajánlatkérő részére a Műhelyházzal kapcsolatban elkészített Engedélyezési Tervek és Kiviteli Tervek, valamint bármely ehhez kapcsolódó, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotás határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogát, az Ajánlatkérőnek a mű felhasználására harmadik személy részére történő további engedély adásának jogával együtt.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45111100-9
45210000-2
71421000-5
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 1399795463
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Kbt. 94. § (2) bekezdés d) pontja
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztésének első ütemében megvalósuló Műhelyház kialakítására irányuló építési munkák elvégzésére
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/10/08 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M-Z-A konzorcium
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon: +36 12792727
E-mail: iroda@market.hu
Fax: +36 17002054
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1100000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1399795463 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1399795463 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1399795463 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
bontási munkák, külső építési munkák, környezetrendezés, szerkezetépítés, szakipari munkák egyes részei, épületgépészet egyes részei, épületvillamosság egyes részei, épületautomatika, lift beépítés
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
M-Z-A konzorcium (név) 1037 Budapest, Bojtár utca 53. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2014/08/18 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/11/03 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------