Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/231
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.30.
Iktatószám: 22835/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Magyarország, 2025 Visegrád, Belterület 1813/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.01.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Gazdasági társaság - Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ingatlan fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26183057241
Postai cím: Bimbó Út 7. fszt. A02
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vécsey Róbert
Telefon: +36 12002904
E-mail: info@dreamlandholding.hu
Fax: +36 12002921
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dreamlandholding.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dreamlandholding.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001503702021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001503702021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság - Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlan fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Lepence Strand-és Élményfürdő kivitelezés,tervezés
Hivatkozási szám: EKR001503702021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
Tárgya: Lepence Strand- és Élményfürdő generál kivitelezése és kiviteli tervek elkészítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Lepence Strand-és Élményfürdő kivitelezés,tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45111240-2
45111290-7
45111291-4
45200000-9
45210000-2
45212100-7
45212212-5
71220000-6
71221000-3
71222000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 2025 Visegrád, Belterület 1813/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés célja a tárgyi beruházás teljeskörű generál kivitelezési munkáinak elvégzése, valamint a kiviteli (ideértve, de nem kizárólagosan az építész, gépész, elektromos, tartószerkezeti és belsőépítészeti) tervek elkészítése az alábbi főbb munkanemek szerint
A közbeszerzés célja a tárgyi nyári üzemben kültéren és beltéren 890, egyéb időszakokban beltéren 300 fő egyidejű befogadására alkalmas szabadidős komplexum (zárt és fedett élményfürdő egyedi szaunavilággal, étteremmel, illetve kültéri medencékkel és szabadidős létesítményekkel) teljeskörű generál kivitelezési munkáinak elvégzése az alábbi főbb fejezetek szerint:
Tervezési munkák
- Kiviteli tervek készítése
- Belsőépítészeti kiviteli tervek készítése
- Külső közműtervek, ide értve a külső parkoló (027/7 hrsz) és az annak a megközelítését lehetővé tevő, a 11-es úton való átjárást biztosító gyalogos átkelőhely (szükség esetén csomópont) terveinek elkészítése
Előzmény tervező:
Tervező: BORD Építész Stúdió Kft.
Székhely: 1068 Budapest, Felső erdősor 3. III/22.
Adószám: 13739689-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-870752
Felelős építész tervező: Bordás Péter
Okl. Építészmérnök, Vezető Tervező
É/1 01-4760
Kivitelezéshez kapcsolódó feladatok
— Felvonulási, ideiglenes létesítmények kialakításának munkái
— Földmunka és mélyalapozási munkák munkatér határolással, víztelenítéssel
— Vasbeton szerkezetépítési munkák (alaplemez, térszín alatti és feletti vasbeton vázszerkezet)
— Ragasztott faszerkezet építési munkák
— Kapcsolódó építőmesteri munkák (falazás, vakolás, estrich- és aljzatbetonozás)
— Szakipari és befejező munkák (víz- hő- és hangszigetelések, ács- tetőfedő és bádogos, homlokzatképzések, kőburkolatok, szárazépítés és festés-mázolás, külső- és belső nyílászárók, lakatos szerkezetek és üvegfalak)
— Belsőépítészeti munkák (bútorozás, egyedi burkolatok és berendezések, ...)
— Épületgépészeti munkák (vízellátás-csatornázás, központi hűtés-fűtés, szellőzés, gázellátás)
— Erős- és gyengeáramú villanyszerelési munkák, ups, rwa, épületautomatika és tűzjelző
— Speciális technológiák (konyhatechnológia, gyógyvizes medence technológia, wellness technológiák (Gőz szauna, Aroma szauna, Panoráma szauna, Finn szauna, Lebegőfürdő, Hőlégfürdő, Gőzfürdő medencével, Száraz pihenő), felvonók, kül- és beltéri vizesjátszóház, kül-és beltéri száraz játszóház)
—Tájépítészeti munkák (parkosítás, sétányok, öntöző- és térvilágítási hálózat, ...)
— Telken belüli út- és járdaépítési munkák
— Telken belüli közműépítési munkák
— Piperetakarítás, beüzemelés, műszaki átadás
— Sportpályák kialakítása (strandröplabda/strandfoci pálya, pétanque pálya, játszótér, homokozó)
— kültéri objektumok kiépítése
Főbb paraméterek:
A fő épület (’A’ épület) két szintből áll. A földszinti bejárathoz egy kerti út vezet a jegypénztártól, míg akadálymentesen a meglévő aszfaltúton lehet feljutni. Téli időszakban a jegyet az épület recepcióján lehet majd vásárolni. A recepcióból az öltözőn keresztül érhetjük el a wellness részt, melyet egy kis szaunavilág egészít ki. A wellness kétszint magas teréből a homlokzati függönyfalon keresztül szabad kilátás nyílik a Duna irányába.
A galéria szinten kapott helyet az étterem és a vendégek kezelésére szolgáló helyiségek.
Az épület északi szárnyában került elhelyezésre a gazdasági beszállító udvart melyhez a földszinten a konyha és a vegyszertárolók kapcsolódnak. Míg ezen épületrész galéria szinti folyosója biztosítja egy lehetséges későbbi fejlesztés összeköttetését a fürdővel, illetve ide kerültek a dolgozói kiszolgálóhelyiségek is.
Az épület tetőterasza a meglévő íves medencék szintje, melyet lépcsővel vagy lifttel lehet elérni az épületből. A terasz kiszolgálására a közlekedő mag kiegészítésre került mosdóval és ételliften keresztül összekötöttük a konyhával. A medencék felett található, korábban gőzkabinként üzemelő, támfalba süllyesztett helyiséget panoráma szaunaként alakítandó ki.
A ’B’ épület (kazánház, öltözők), a ’C’ és ’D’ jelű kültéri medencék és az ’E’ jelű pénztár építményei a műszaki leírások szerintiek.
hasznos alapterület: 2.465,83 m2
terepszint alatti beépítettség: 499,79 m2
építménymagasság:
A épület 7,30 m
B épület 3,43 m
E épület 2,95 m
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3)M2)1 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [min.0,max. 36 hónap]; 15
2 A III.1.3)M2)3 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [min.0,max. 36 hónap]; 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) – 10,00 (legjobb). Ajánlatkérő értékelés során 1-2. szempont esetében (vö. szakmai tapasztalat) egyenes, 3. szempont esetében (vö. ár) fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): Feladatok egy komplex beruházáshoz kapcsolódnak, több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el, jelentős időveszteséggel járna, ajánlati ár növekedését eredményezné, egyértelmű egyetemleges felelősség nem biztosítható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
Kizáró okok igazolási módja:
(Közös) ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell – ha a Kbt. végrehajtási rendelete azt nem határozza meg – annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A kizáró okok fenn nem állását, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a Kr. 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a Kr. 13. §-a szerint.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A §-ra, 64. §-ra, 69. § (11a), valamint a Kr. 1-16. §-aira.
Nyilvántartásban való szereplés követelménye:
SZT1) (Közös) ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a tervezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
SZT2) (Közös) ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés a SZT1)-SZT)2 pontok esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.
Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
SZT1) (Közös) ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.
Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető a K1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét tüntesse fel.
SZT2) (Közös) ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.
Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető a K1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét tüntesse fel.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) és (5); a 26. § (2), a Kbt. 41/A§, 65. § (6)-(7); (9); (11), 69. § (11); (11a) bekezdéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész alfa kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P1)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (önálló lakóegységeket és/vagy szállodai szobákat is tartalmazó magasépítési kivitelezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (magasépítési kivitelezési tevékenység) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a 1 500 000 000 Ft értéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő egyszerű nyilatkozat, azaz a IV. rész „alfa” kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1) A Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 8 évben végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (3) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:
- építési beruházás tárgya;
- építési beruházás mennyisége;
- ellenszolgáltatásból részesülés aránya;
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel);
- teljesítés helye;
- sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,
- szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
- szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 11 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a)bek b)).
M2) A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:
 saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat,
 a végzettségek, képzettségek igazolása
Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát, a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 21. § (2a) bek b) pontja, 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek.is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az (közös) ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 8 évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt alábbi referenciákkal:
M1.1) Legalább 1 db, összesen legalább 500 m2 hasznos alapterületű épület építésére vonatkozó referenciával, amely legalább 50 fő egyidejű befogadására alkalmas helyiség megvalósítását is tartalmazza.
M1.2) Legalább 1 darab, zárt térben elhelyezett legalább 1 db medencét magában foglaló, legalább 200 m2 alapterületű létesítmény tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciával.
Ha ugyanazon referenciamunka több feltételt is teljesít, akkor azt ajánlattevő valamennyi érintett feltételnél megjelölheti.
Tervezés alatt vázlatterv és/vagy építési engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv tervezési feladatainak ellátása értendő, beleértve a teljes körű szakági terveket is.

M2) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel:
M2.1) Legalább 1 fő, aki a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. (továbbiakban: 266. Kr) szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai tapasztalattal és legalább 36 hónap magasépítési területen szerzett projektvezetői gyakorlattal rendelkezik.
M2.2) Legalább 1 fő, aki a 266. Kr. szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai tapasztalattal, és legalább 36 hónap magasépítési területen szerzett építésvezetői gyakorlattal rendelkezik.
M2.3) Legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266. Kr. szerinti „É” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai tapasztalattal és legalább 36 hónap magasépítési építmény tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek között az átfedés nem megengedett.
Projektvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására, és aki az építésvezető(k) munkáját irányítja.
Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.
A szerződéskötés feltétele, hogy az AF III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, illetve rendelkezniük kell az alábbi címekkel, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:
M2.1) szakember: „MV-É”
M2.2) szakember: „MV-É”;
M2.3) szakember: „É”
Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége
Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)bek.).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A szerződésszerű, igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015.(X.30.) K.r. 30.§; 32.§, a Kbt. 135. § (1); (3)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, valamint a Támogatási Szerződés szerint történik. Támogatás intenzitás 85,847482%. Az előleg a szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszabály szerinti mértékben és feltételekkel igényelhető.
Tartalékkeret: 5 %
A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték, jótállás 36 hónap (a Projekt átvételétől számítva); amelyek részleteit és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbesz. dok. tartalmazza (teljesítési, illetve jótállási bizt. mértéke.: nettó ellenszolg. 5 %).
.
Nyertes ajánlattevő a szerződésben rögzítettek szerint havonta maximum 1 darab részszámlát és a teljesítését követően 1 darab végszámlát jogosult benyújtani az általa megajánlott egységárak alapján.
Ajánlatkérő kifizetést csak a megfelelő összeggel megállapított, az aláírásra jogosultak által hitelesített számla alapján 30 napos fizetési határidővel teljesít. A számlát a nyertes ajánlattevő a hatályos jogszabályok által előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles benyújtani.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint az EKR rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint az EKR rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
- Karakterkorlát miatti rövidítések: Kbt. = 2015. évi CXLIII. törvény; Kr. = 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet; EKR rendelet = 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet; EKR = elektronikus közbeszerzési rendszer; AK = ajánlatkérő; AT = ajánlattevő; AF = ajánlati felhívás; KD = közbeszerzési dokumentum; EEKD = egységes európai közbeszerzési dokumentum.
- A KD korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhető a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, ajánlatkérő a 7-Zip programmal darabolta fel a KD-t max.25 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: jobb egér gomb → 7-Zip →Fájlok kibontása.7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/
- Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege: 10.000.000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt az ajánlatkérő 14100000-80022549-01000005 számú fizetési számlájára szükséges befizetni, mely esetben csatolandó az átutalási igazolás, vagy a bankszámlakivonat másolata. További információk a KD-ben találhatók.
- Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, a beruházás terület szabadon bejárható azzal, hogy a beruházási területet minden AT saját felelősségére járhatja be.
- Ajánlatnak tartalmaznia kell az AF-ben és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.
- Eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
- Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot magyar forintban (HUF) kell megadni a KD-ban részletezettek szerint.
- Az ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bek alapján közbeszerzési eljárást feltételesen indítja. Az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, vagy a szerződés nem kerül megkötésre. Amennyiben sor kerül a szerződés megkötésére, akkor a szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy Ajánlatkérő rendelkezzen megfelelő mértékű, jóváhagyott támogatással. Ennek megfelelően a jelen felhívásban meghatározott teljesítési határidő nem a szerződés megkötésétől, hanem annak hatályba lépésétől számítódik.
- Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
- Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
- Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
- Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
- Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatályba lépéséről történő tudomásszerzést követő 5 napon belül a KD-ban részletezettek szerinti felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
- A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
- IV.2.6) pont esetében a 2 hónap alatt, 60 nap értendő.
- II.2.7) pont esetében a (21) hónap alatt, (638) nap értendő
- VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmazhat.
- Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: dr. Wolf Nikoletta (00960).
- Jelen AF-ben, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák