Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/234
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.05.
Iktatószám:22993/2019
CPV Kód:71245000-7
Ajánlatkérő:HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:Harkány
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98217353
Postai cím: PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
Város: HARKÁNY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Markovics Boglárka
Telefon: +36 75480202
E-mail: jegyzo@harkany.hu
Fax: +36 72480518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001499852019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001499852019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Medencék, öltöző, és ételudvar tervezése
Hivatkozási szám: EKR001499852019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervező feladata a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén létrehozandó hullámmedence, mediterrán medence, és ezek kiszolgáló létesítményei: öltözők és ételudvar tervezési feladatainak ellátása. Nyertes ajánlattevő feladat az engedélyes tervek elkészítése, az építési engedélyeztetési eljárás során Ajánlatkérő képviseletében történő eljárás az engedély megszerzése iránt, valamint a kivitelei tervek elkészítése és Ajánlatkérő részére történő átadása.
A tervezendő hullámmedence össz alapterülete: 1000 m2
A tervezendő mediterrán medence össz alapterülete: 2000 m2
Öltözők össz alapterület: 638 m2
Ételudvar össz alapterület: 867 m2
A részletes tervezési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. Az elkészült tervanyagok véglegesítése előtt a Vállalkozó köteles jóváhagyatni a tervdokumentációkat a Megrendelővel.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Medencék, öltöző, és ételudvar tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Harkány
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hullámmedence: A strand területén új hullámmedence épül. A létesítmény kizárólag a nyári szezonban üzemel. A medence forgatott vizű, táskás víznyelőkkel, és fenék befúvókkal készül. A vízfelület hullámzását négy gépészeti berendezés végzi. A vízellátás a strandfürdő területén már meglévő vízhálózatról biztosítható illetve a hulladékvizeket a már meglévő hálózaton keresztül vezetik el. A vízfelület nagysága 1000 m2 legyen. A gépház tetején büfé/koktélbár napozóterasszal kerül kialakítása.
A létesítmény modern, nagyvonalú hangulatot keltsen a vendégek számára. Fontos szempont a létesítmény megtervezésekor a jó karbantarthatóság, takaríthatóság, és a teljes körű akadálymentesített használhatóság.
Mediterránmedence: A strand területén új mediterránmedence épül. A létesítmény kizárólag a nyári szezonban üzemel. A medence forgatott vizű, csurgalék csatornás feszített víztükrű, és fenék befúvókkal készül. A medence fenéklemeze egyenletesen lejtsen. A legmélyebb részen sem haladja meg 2 méteres vízmélységet. A vízellátás a strandfürdő területén már meglévő vízhálózatról biztosítható illetve a hulladékvizeket a már meglévő hálózaton keresztül vezetik el. A vízfelület nagysága 2000 m2 legyen. A gépház tetején büfé/koktélbár napozóterasszal kerül kialakítása.
A létesítmény modern, nagyvonalú hangulatot keltsen a vendégek számára. Fontos szempont a létesítmény megtervezésekor a jó karbantarthatóság, takaríthatóság, és a teljes körű akadálymentesített használhatóság.
Ételudvar: A strandfürdő területén jelenleg üzemelő ételudvar az avultsága miatt bontásra kerül. Ezen épület közelében a strandfürdő északi oldalán az un. hidegvizeskapu nyugati részén készül el, a mai követelményeknek megfelelő új ételudvar. A létesítmény kizárólag a nyári szezonban üzemel, azonban a téli temperáló fűtés 8-10 oC-os alkalmazása elvárt. (Elektromosfűtés napelemmel ellátva.) Az épület földszint beépítésű. Az ételudvarban négy melegkonyhás vendéglátóhely üzemel a jövőben, melyek egy közös fogyasztótérre nyílnak. A vendéglátóhelyek önálló személyzeti szociális helyiségekkel rendelkeznek. A vendégek részére vizesblokk létesül.
A létesítmény modern, nagyvonalú és mégis otthonos hangulatot keltsen a vendégek számára. Fontos szempont az épület megtervezésekor a jó karbantarthatóság, takaríthatóság, az egyértelmű vendégforgalom kijelölése és a teljes körű akadálymentesített használhatóság.
Öltözők: A strandfürdő területén új öltöző és szociális épület készül a vendégek részére. A blokk, a leendő hullámmedence térségében, annak az építészeti megoldásait előnyösen felhasználva kerül elhelyezésre. Az épület földszintes beépítésű legyen. Az épületben öltözők és az azokhoz szükséges zuhanyozók és illemhely csoportok létesülnek. Az öltözőkben 600 db szekrényt kell elhelyezni valamint megfelelő mennyiségű öltözőkabint és átöltöző teret. A női és férfi vizesblokkok 150 – 150 fő kiszolgálására legyen méretezve. A létesítményhez megfelelő mennyiségű raktárt, gépészeti teret kell betervezni.
A tervezendő épület anyagai, szerkezetei, bútorzata feleljenek meg a kor műszaki színvonalának. A létesítmény modern, nagyvonalú és mégis otthonos hangulatot keltsen a vendégek számára. Fontos szempont az épület megtervezésekor a jó karbantarthatóság, takaríthatóság, az egyértelmű vendégforgalom kijelölése és a teljes körű akadálymentesített használhatóság.
A részletes feladatleírást és helyiséglistát a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 15
2 3. M.2.2/ p-ban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek uszoda és /v medencés közfürdő, min 400 m2 összefüggő vízfelületű medencéjének kiviteli terveinek készítésében szerzett tapasztalata 20
3 4.M.2.3/ p-ban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek uszoda és /v medencés közfürdő, min 400 m2 összefüggő vízfelületű medencéjének kiviteli terveinek készítésében szerzett tapasztalata 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt Szakemberek szakmai önéletrajzát az ajánlathoz, 0nál nagyobb megajánlás esetén
az ajánlattételi határidőig csatolni kell a 2-4. ért. résszemp-ra tett megajánlás alátámasztására. Ha AT fenti dokumentumot
az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja (v a SZE-t egyéb módon nem nevezi+), úgy az ajánlata a Kbt.73.§ (1)bek e) pontja szerint érvénytelen

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT (közös AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalm ig-ában olyan gazdasági szereplő(GSZ
), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-e és a Kbt. 63. § (1) bek-e szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja az eljárásból azt
az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalm ig-ában részvevő GSZ-t, aki részéről a kizáró ok (KO) az elj során következett be [Kbt. 74. § (
1) bekezdés b) pont]. Igazolási mód: AT, az alkalm ig-ában részt vevő GSZ a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr) 4.§ (
1)-(2) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62-63. §
szerinti KO-ok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalm-i követelményeknek. AT
köteles az alkalm ig-ában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az ESPD-t benyújtani a Kbt. 62-63. §-ban foglalt
KO-ok hiányának ig-a érdekében. Az ESPD-ben a GSZ köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt. 62-63.§ szerinti Ko-ok nem
állnak fenn, továbbá köteles megadni az AK által az elj-sal kapcsolatban előírt egyéb információkat. A nyil-nak tartalmaznia kell annak
megjelölését, hogy a 69.§ (4) bek-e szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69.§ (11) bek-e szerinti
adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és elérhetőségeket. [Kr. 6.§ (1) - (2) bekezdés]. AK a KO-ok előzetes ellenőrzése során
elfogadja az ESPD-ba foglalt nyilatkozatot.[Kr 4-5.§]A dok.-ok, igazolások benyújtása KR 1.§ (7)bek és 7.§ alapján is lehetséges. A Kbt.
67. § (4) bek-e alapján az AT-nek (közös AT-nek) azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalm ig-ában, nyil-nia
kell, hogy a szerz telj-éhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-e szerinti KO-ok hatálya alá eső alvállalkozót. A KO-ok fenn nem
állását a Kbt. 69. § (4) bek-e alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZ-knek a Kr. 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell
ig-nia. Amennyiben az AT cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált mód van folyamatban,az ajánlathoz a Kr. 13. §-a alapján
csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az AT országában a vált.bej-i jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott vált.bej-i kérelmet és az
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben vált.bej-i elj
van-e folyamatban. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatban vmennyi ig-t és dokumentumot
magyar nyelven kell benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért
az AT felel. AK elsődlegesen a fordítás szövegét vizsgálja. AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyil-okat,iratokat, ig-okat is. Kbt
. 69.§ (11a) bek alkalm. Szakmai tevékenység végzésére von. alkalm.: Igazolási mód: Előzetes ig azESPD-ban: ATknek a szakmai
alkalm-ot – ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos ig-i kötelezettség telj-ét – az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen
ig-nia, hogy az előírt alkalm-i feltételnek megfelel. AK a Kr 2.§(1)bek c)pontja és az (5) bek alapján az alkalm-i követelmények előzetes
ig-ára elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. Erre tekintettel AT az ESPD IV. rész „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Uólagos ig.:
SZ.1./ A Kr. 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatához csatolnia kell a szervezeti, kamarai tagságról
szóló igazolást. [Kbt. 65. § (1)bek c) pont; Kr. 26. § (1) bek b) pont; 322/2015. X.30.) Korm.rendelet 8. § (1) bek]. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8.§ (2) bek-e alkalmazandó a nem Mo-on letelepedett GSZ tekintetében.
Alkalm.min.követelm.:
Alkalmatlan az AT(közös AT-k), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):SZ.1./ a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-k által az ajánlatban benyújtandó ig-ok: Az AT-k a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot - ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti
utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - EEKD benyújtásával igazolhatják. AK felhívja a T. AT-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.
) Korm. rendelet (KR) 2. § (1) bek c) pontja és az (5) bek rendelkezései alapján az alkalm-i követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. Erre tekintettel AT az EEKD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Az EEKDban
foglalt információk valóságtartalmáért az AT-k felelnek. A Kbt. 69. § (4) bek-e alapján az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető AT, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek-e alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb
AT által az utólagos ig-i kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1./ Az AF feladásától visszafelé számított 3 éven belül szerz.szerűen teljesített, de maximum 6 éven belül megkezdett, jelentősebb
közb tárgykörében tejesített tervezéseit ismertető, a KR 22. §-a szerint kiállított ref. – igazolás vagy – nyil, amelynek tartalmaznia kell
legalább: a) a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b) az szolg tárgyát, valamint menny-ét, leírását, c) a saját telj tárgyát,
valamint menny-ét, és rövid leírását, az AT által végzett telj arányát abban az esetben, ha a ref.igazolás több kötelezett telj-ről szól, d)
a telj idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve); e) a ref tárgyára vonatkozó menny-i adatokat, és
a saját telj arányát (a saját telj arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös telj-ről szól és a
telj oszthatatlan); f) arra vonatkozó info-t, hogy a telj az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g) a ref-ról információt
nyújtó személy nevét és elérhetőségét, [Kbt. 65. § (1) bek. b) pont; KR 21. § (3) bek. a) pont, valamint a KR 22. § (3a-3b) és (5) bek. és
23. §]. M.2./ annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezése, képzettsége és szakmai tapasztalata ismertetésével, akit AT be
kíván vonni a telj-be [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; KR 21. § (3) bek b) pont]. A szakemberek bemutatása során csatolandók: a) szakmai
gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, mely tartalmazza - adott esetben - a szakember jelenlegi
munkahelyét is; Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel csatolják, amelyből
egyértelműen kiderül az M.2. pontban előírt alkalmasság teljesülése, azaz adja meg a korábbi tervezési munkák kezdési és befejezési
időpontját is - év/hónap pontossággal. b) SZE végzettséget igazoló dokumentumok (iskolai bizonyítványok) egyszerű másolata; c
) a szakember által aláírt rendelkezésre állás tekintetében tett nyilatkozat. Amennyiben a bemutatott SZE szerepel a
szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot AT megadhatja. Ez esetben az életrajz és a végzettséget igazoló okirat csatolása nem kötelező, azt a kamarai névjegyzékben szereplés ténye igazolja. Az AK a KR 24. § (1)
bek-e szerinti igazolásokat is elfogad az M.1.-M.2./ pontban meghatározott ig-i módok helyett, illetve mellett. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdésére figyelemmel a nem Mo-on letelepedett GSZnek - vagy az általa az adott tervezési munka
elvégzésére foglalkoztatott szakembernek- nyertessége esetén legkésőbb a szerz megkötésének időpontjában szerepelnie kell az
építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Alkalm
még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek-ben írtak. Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös
AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése
szerinti korlátozó feltétel nem alk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított maximum 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával: 1 db minimum 400 m2 nettó alapterületű kültéri medence engedélyezési és kiviteli terv generáltervezői referenciával.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
M.2.1/ legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 2. E) pontjában meghatározott (É – építészeti tervezési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai
gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2/ legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 28. E) pontjában meghatározott (G – építmények gépészeti tervezési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, akinek van szakmai tapasztalata legalább 1 db hullámmedence kiviteli terveinek elkészítésében.
M.2.3/ legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 29. E) pontjában meghatározott (V –
építményvillamossági tervezési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerz-t bizt mellékköt-ek: Késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, jótállás (36 hónap). Fiz-i felt: AK 10% előleget
biztosít. A tervezési díj az igazolt szerz.sszerű rész és végtelj-t követően a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bek-ben foglaltak szerint 30 napon belül,számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre: 1.részszla: Az eng terv Megrendelő által meghat pldszámban történő átadását követő napon.Összege:az eng terv készítésére von-ó tervezői díj és arra von-ó jogdíj 100 %-a. 2.részszla (végszámla): A kiviteli terv Megrendelő által meghat pldszámban történő átadását követő napon. Összege: a kiviteli terv készítésére von-ó tervezői díj és arra von-ó jogdíj 100 %-a. Részletesen a KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Közb- Dok-okat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2. Kieg. táj: A kieg. táj nyújtására a Kbt. 56.§(1)-(6)
bek-eiben, valamint a közb. dok-ban foglaltak az irányadók. AK jelen elj-ban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.3. Ajánlatok
benyújtása: Az ajánlatoknak az aj.tételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie. 4. Az ajánlat
formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában
benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem mód-hatónak kell lennie. 5. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában
köteles benyújtani az ajánlat részeként: Felolvasólapot, Kbt. 62. (1) bek k) pont kb) és kc) alpont,Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 67.§ (4) bek.szerinti nyil-ot, vált.bej-i eljárásra vonatkozó nyil-ot, ESPD-t csat. 6. Az ajánlathoz csatolandó az ATk, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya, aláírásmintája, meghatalmazott
esetén meghatalmazás.7.Folyamatban lévő vált.bej-i elj esetén csatolandó a vonatkozó vált.bej-i kérelem egyszerű másolata
elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is. 8. AK jelen elj-ban ajánlati biztosítékot nem ír elő
.9. Az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest AK szigorúbban határozta meg.10. AK előírja, a nyertes ATnek a szerz.kötés időpontjában
rendelkeznie kell legalább 20 000 000,- HUF/év,és 5 000 000,- HUF/kár összegű tervezési munkára vonatkozó - az altervezői keresztfelelősségre is kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással.11. AK az
eljárásban a Kbt.75.§ (2) bek e) pontját nem, a Kbt. 81.§ (4)-(5)bek-ét alkalmazza.12. Az AF IV.2.6. pontjában írt ajánlati kötöttség
időtartamát a Kbt. 81.§ (11) bek-kel összhangban kell értelmezni. 13. Kbt.73 § (5) bek szerinti tájékoztatás a KD-ben. 14. Ajánlattevők/Közös
ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot) 15.Tervező dok-ai:
AK jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerz telj-e során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korl.
nélküli, kizárólagos és 3. személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. 16. Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) bek-e alapján lehetséges,az EKR-ben erre
szolgáló funkciót alkalmazza. 17. AK a bármely elj-i cselekmény kapcsán benyújtandó dok. tekintetében az EKR rendelet szerint tekinti
azt határidőn belül. 18. Irányadó jog: Kbt., figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet előírásaira és Ptk. 19.
FAKSZ: Dr. Turi Ákos (00416) 20. A felhívás II.2.7. pontjában megjelölt szerződéses időtartam akként értelmezendő, hogy nyertes
ajánlattevő ezen időtartam alatt az engedélyezési és kiviteli terv szerződésszerű
teljesítésére köteles, míg ezt követően köteles rendelkezésre állni, együttműködni a tervek későbbi megvalósítási szakaszában,
kiemelten a kivitelezőkiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban és feladata a tervezői művezetés is, melyre figyelemmel jelen
eljárásban a szerződés teljesítésének véghatárideje azonos a projekt lezárásának időpontjával.
Részajánlattétel kizárásának indoka: A tervezési szolgáltatás megrendelése egy helyrajzi számon létesülő, medencék és az azokat kiszolgáló öltözőépület és ételudvar engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére irányul, mely részekre nem bontható, azok egységes tervezési feladatot képeznek.
Részszempontonként 0-10 pont adható. 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, 2-4. értékelési részszempontok esetében egyenes arányosítás alkalmazandó
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
VI.3) pont folytatása:
Feltételes eljárás! A Kbt. 53. § (6) bek szerint AK – ha a legkedvezőbb AT által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre álló
fedezet összegét meghaladja, vagy a közbeszerzési eljárás eredményeként aláírandó szerződés aláírási időpontjára tekintettel a
teljesítésre meghatározott határidő 2020. december 31. napját követően jár le - jelen eljárásban foglalt beruházás többletfinanszírozása,
vagy a jelen eljárás tárgyát képező projektelem megvalósulási időpontjának módosítása érdekében a támogatás alapját képező
kormányhatározat módosítása iránti kérelmet fog benyújtani. Ha AK a támogatást és/vagy a projektelem megvalósulási időpontjának
módosítását támogató nem hagyja jóvá, vagy - a fedezet tekintetében - az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan
körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bek].Ajánlatkérő a fentieket a
megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák