Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/246
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.12.19.
Iktatószám: 23099/2018
CPV Kód: 45234100-7
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye: MÁV Zrt. 20. sz. vasútvonal Veszprém Herend 562 567 hm. szelvény közötti alépítményhibás pályaszakasz, továbbá a 20. sz. vasútvonal Szentgál Városlőd Kislőd 687 691 hm. szelvények
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: VASÚTVILL Kft .
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Balázs
Telefon: +36 302771576
E-mail: szilagyi.balazs@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 20. sz. Székesfehérvár Szombathely vasútvonal Veszprém Herend 562567 hm. és Szentgál VároslődKislőd 687691 hm. szelvények közötti alépítményhibás pályaszakaszainak helyreállítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
20. sz. Székesfehérvár Szombathely vasútvonal Veszprém Herend 562567 hm. és Szentgál VároslődKislőd 687691 hm. szelvények közötti alépítményhibás pályaszakaszainak helyreállítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234113-1
További tárgyak: 45234114-8
45234116-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: MÁV Zrt. 20. sz. vasútvonal Veszprém Herend 562 567 hm. szelvény közötti alépítményhibás pályaszakasz, továbbá a 20. sz. vasútvonal Szentgál Városlőd
Kislőd 687 691 hm. szelvények
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás főbb mennyiségei az alábbiak:
Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező egyvágányú nyílt hozzáférésű vasúti fővonalon:
Vasúti vágány bontása építése al-és felépítménnyel együtt: 830vm
Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező egyvágányú nyílt hozzáférésű vasúti fővonalon felsővezetéki szerkezet bontása és építése:
Felsővezetéki szerkezet bontásaépítése: 1050m
Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező egyvágányú nyílt hozzáférésű vasúti fővonalon vonali biztosítóberendezés átépítése
Vonali biztosítóberendezés átépítése: 550m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18463 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 49163-3/2017/MAV Rész száma: 1 Elnevezés: 20 sz. vasútvonal Veszprém - Herend 562-567 hm. szelvények és Szentgál - Városlőd-Kislőd 687-691 hm. szelvények közötti alépítményhibás vasúti pályaszakaszainak helyreállítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VASÚTVILL Kft .
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1106 Budap est, Jászberényi út 90.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail: vallalko zas@vasutvill.hu
Telefon: +36 306 268201
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12600850
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 998086350
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234100-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234113-1
További tárgyak: 45234114-8
45234116-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: MÁV Zrt. 20. sz. vasútvonal Veszprém - Herend 562 - 567 hm. szelvény közötti
alépítményhibás pályaszakasz, továbbá a 20. sz. vasútvonal Szentgál - Városlőd - Kislőd 687 - 691 hm. szelvények
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező egyvágányú nyílt hozzáférésű vasúti
fővonalon:
Vasúti vágány bontása építése al- és felépítménnyel együtt: 830vm
Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező egyvágányú nyílt hozzáférésű vasúti fővonalon felsővezetéki szerkezet bontása
és építése:
Felsővezetéki szerkezet bontásaépítése: 1050m
Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képez ő egyvágányú nyílt hozzáférésű vasúti fővonalon vonali biztosítóberendezés
átépítése
Vonali biztosítóberendezés átépítése: 550m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1036146590
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VASÚTVILL Kft .
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 90.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@vasutvill.hu
Telefon: +36 306268201
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12600850
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozói díj módosult nettó 998.086.350,- Ftról nettó 1.036.146.590,- Ftra.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A tervezést megelőzően talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló készült 445/2016/2 számon, amely kellő részletességgel taglalta a kiváltó okokat és az azokra megoldási lehetőségeket kínáló, számításokkal alátámasztott műszaki megoldásokat. A folyamatos tönkremenetel legfőbb oka az 1950-es években történt beavatkozáskor töltésfejelés készítésekor alkalmazott salak beépítése. A beépített salak - így a cserélendő töltéstest - mennyiségének meghatározása a tervezési beszámolóban leírt módszerek alkalmazásával történt. A kivitelezés során - folyamatos geodéziai kontrolmérések mellett - a költségvetésben tervezett bontandó mennyiség elérésénél az elvárandó műszaki megfelelőség és a hosszú távú üzemeltethetőség érdekében a többlet salak kitermelése elengedhetetlen feladattá vált. Ennek mennyisége körülbelül 1900 m3.
A salak letermelése közben két helyen olyan folyamatos vízmozgás került feltárásra, melyek kezelése tervezői művezetés bevonásával került megoldásra.
o A 687+00 - 687+60 hm szelvényközben 60 m hosszban bevágási szivárgó kialakítása került tervezésre.
o A 689+00 hm szelvényben talált vízér kivezetése szivárgótest beépítésével került kezelésre, környezetében az egyéb vizek kivezetésére szivárgópaplan készült a töltéstestben felgyülemlett vizek kivezetése érdekében.
A 687+80 és a 688+10 hm szelvények között a szolgáltató által tervezési időszakban szolgáltatott adatoktól eltérően a gázvezeték és hírközlő kábel nyomvonala a tervezett rézsűkialakítást ellehetetlenítette, így annak áttervezése szükségessé vált. A vezetékek kiváltására idő hiányában, továbbá nagyságrendileg nagyobb költség miatt nem volt lehetőség.
Üzemeltetői igényként jelentkezett a Veszprém - Herend szakaszon magassági mérőpontok telepítése, melyek segítségével pontosabbá válik az átépített szakasz monitoringozása.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 998086350 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1036146590 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben