Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/127
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.10.31.
Iktatószám: 23109/2014
CPV Kód: 45316100-6;45317000-2;45310000-3;34928500-3;50232110-4;71356400-2;71334000-8
Ajánlatkérő: Vác Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország, Vác Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.11.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Vác Város Önkormányzata
Postai cím: Március 15. tér 11.
Város/Község: Vác
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Grmela Judit
Telefon: +36 27315521
E-mail: kozbeszerzes@varoshaza.vac.hu
Fax: +36 27315537
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vac.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Vác város közigazgatási területén belül építési beruházás közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0202 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország,
Vác Város közigazgatási területe
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Vác város közigazgatási területén belül építési beruházás közvilágítás korszerűsítés megvalósítására, a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0202 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316100-6
További tárgyak: 45317000-2
45310000-3
34928500-3
50232110-4
71356400-2
71334000-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Vállalkozó feladata:
A közvilágítás korszerűsítéséhez, energiatakarékos átalakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati régió és a település jegyzője, valamint az országos fő közlekedési utak kezelője általi jóváhagyatása az ajánlattételi dokumentációba előírtak figyelembevételével. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte az ajánlattételi dokumentációban előírtak figyelembevételével.
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés főbb megvalósítandó műszaki mennyiségei az alábbiak:
Új Világítótestek felszerelése:
• 449 db minimum 3000 lm fényáramú fényforrású, maximum 27 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése
• 697 db minimum 3800 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése
• 409 db minimum 5800 lm fényáramú fényforrású, maximum 58 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 18 db minimum1000 lm fényáramú fényforrású, maximum 10 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése
• 3 db minimum 1300 lm fényáramú fényforrású, maximum 14 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése
• 157 db minimum 1900 lm fényáramú fényforrású, maximum 20 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése
• 374 db minimum 2500 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7035 színben felszerelése
• 158 db minimum 3700 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése
• 170 db minimum 5500 lm fényáramú fényforrású, maximum 60 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése
• 55 db minimum 2500 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése
• 236 db minimum 11800 lm fényáramú fényforrású, maximum 130 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 250 db minimum 15100 lm fényáramú fényforrású, maximum 173 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 151 színben felszerelése
• 180 db minimum 7700 lm fényáramú fényforrású, maximum 75 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 104 db minimum 11600 lm fényáramú fényforrású, maximum 113 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése.
A korszerűsítés keretében 3.260 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) kerül felszerelésre. Vállalkozó feladata a meglévő 3.307 db lámpatest leszerelése a dokumentációban részletezettek szerint.
A korszerűsítés tartalmazza14 db 1x100W nagynyomású Nátriumlámpa átalakítását elektronikus előtéttel, valamint 415 db 1x70W nagynyomású Nátriumlámpa átalakítását elektronikus előtéttel, továbbá a korszerűsítés keretében 47 db nagynyomású Nátriumlámpa áthelyezése történik meg.
A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon Vállalkozónak biztosítani kell a közlekedést. Vállalkozó feladata a beruházással érintett közvilágítás üzembe helyezése. A jóváhagyott kiviteli tervek meglétét követően (a dokumentációban részletezetteknek megfelelően) Vállalkozó feladata a 3.260 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelése, ekként a szerződés teljesítése során várhatóan a kivitelezési szerelési intenzitásnak el kell érnie legalább az átlagos heti ~304 db világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelési intenzitást.
Részletes és tételes mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a kivitelező által elvégzendő feladatok részletezése az ajánlattételi dokumentációban és annak részét képező műszaki dokumentációban találhatók.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Értékelési részszempont.
1. Késedelmi kötbér (véghatáridőre): Amennyiben ajánlattevő az előírt teljesítési határidő lejártáig- olyan okból melyért ajánlattevő a felelős- nem teljesít, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér minimum mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 0,40%-a/nap, minden késedelmesen eltelt nap után. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a minimum a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 0,40%/nap késedelmi kötbér vállalásánál alacsonyabb vállalás az Ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségéhez vezet. A késedelmi kötbér napi tételeinek maximális mértéke összesen 15 nap lehet. A késedelmi kötbér maximális mértékének (15 nap) elérése esetén Ajánlatkérő a vállalkozási szerződést felmondhatja. Ajánlatkérő a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 1,00%/nap mértéket elérő vagy meghaladó mértékű késedelmi kötbér (a legkedvezőbb szintnél kedvezőbb) vállalás esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
Értékelési részszempont.
2. Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevőnek az ajánlatban tett (értékelési részszempontra) vállalásának megfelelően meghiúsulási kötbért kell fizetnie a szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért ajánlattevő a felelős.
A meghiúsulási kötbér esedékessé válik:
• késedelem esetén a szerződés felmondása esetén;
• meghiúsulás esetén: a Megrendelő meghiúsulásról történő tudomásszerzésének napján;
A késedelemi kötbér maximált mértékének (15 nap) elérése esetén Ajánlatkérő a szerződést jogosult felmondani és egyoldalú jognyilatkozattal a szerződést megszüntetni és jogosult az Ajánlattevőtől a meghiúsulási kötbért követelni.
A meghiúsulás kötbér mértéke, mint értékelési részszempont esetében a legalacsonyabb vállalás a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 10,00 %-a lehet (a vállalás kedvezőtlenebb -alacsonyabb- nem lehet), míg a vállalás felső határa a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) 15,00 %-ig terjedhet. A 15,00%-ot elérő vagy meghaladó mértékű (a legkedvezőbb szintnél kedvezőbb) vállalás esetében Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
3. Teljesítési biztosíték:(teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték) melynek összege a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 2 %-a, amely a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja és a Kbt. 126. § (4) bekezdése az irányadó. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől a szerződés teljesítésének időpontjáig (műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásáig) érvényben kell maradnia.
4. Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: melynek összege a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 1 %-a, amelyet a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőig, a sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel időpontjában (teljesítés időpontjában) kell teljesíteni. A biztosítéknak a teljesítés időpontjától (sikeres és eredményes műszaki átadás-átvételidőpontja) a jótállási kötelezettség lejártáig kell érvényben lennie.
5. Előleg visszafizetési biztosíték: A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése értelmében szállítói finanszírozás alkalmazása eseten a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. A szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékű szállítói előleg igénylés esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg visszafizetési biztosítékét kell nyújtania szállítónak (4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése) a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint:
- óvadékként az előírt pénzösszegnek a jogosult fél fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással) vagy
- bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy
- banki készfizető kezesség biztosításával vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel,
vagy
- a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti módon a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként;
Az előleg visszafizetési biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja alapján a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti módon, illetve a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában. Az előleggel kapcsolatban a 4/2011 (I.28.) előírásai az irányadóak.
Az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig a Vállalkozói előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben kell biztosítania Vállalkozónak.
Értékelési részszempont:
6.Jótállás:
LED világítótestre és tápegységre jótállás:
Ajánlattevő megajánlásnak megfelelően, minimum 12 hónap (Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján) és maximum 60 hónap (Kbt. 71.§ (7) bekezdése alapján).
Vállalkozót a szerelés körében a törvényes jótállási kötelezettség terheli.
A jótállás kezdő időpontja a teljes projekt befejezése, azaz a teljes kivitelezési munkák sikeres és eredményes műszaki átadás-átvételének időpontja.
A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 126. § (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A megvalósítás pénzügyi fedezete az Európai Uniós forrásból elnyert a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202 számú pályázat alapján vissza nem térítendő támogatásból, illetve Ajánlatkérő saját forrásából (önrészből) biztosított.
A támogatás mértéke KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202 projekt esetében a projekt elszámolható összköltségének 85,000000 %-a.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.;
- a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet;
- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet;
- 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
Előleg:
Ajánlatkérő a szállítói kifizetéssel érintett munkarész vonatkozásában (kivitelezési munkák) 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (1) bekezdése alapján a szerződés elszámolható összege legfeljebb 30%-nak megfelelő mértékű szállítói előlegigénylés lehetőségét biztosítja (amennyiben Vállalkozó előleget kíván igénybe venni) Kormány Európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg visszafizetési biztosíték ellenében a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján. A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése értelmében szállító finanszírozás esetében a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. Az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.
A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (6) bekezdése szerint a központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait. Az előleggel kapcsolatban a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.
A számla kifizetése:
Előleg:
Vállalkozó (abban az esetben, ha Vállalkozó előleget kíván igénybe venni) jogosult előleg igénylés esetén 1 db előlegszámlát benyújtani a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet vagy a mindenkor hatályos előírások szerint.
Előleg elszámolása: Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkálatok során benyújtott részszámlákban arányosan köteles az előleg összegével elszámolni.
Kiviteli tervezési munkák elvégzése vonatkozásában (utófinanszírozással fizetendő projektelem):
Vállalkozó a kiviteli terv elkészítésével jogosult benyújtani az első részszámláját.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót:
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást a 4/2011 (I.28.) Korm. rendeletben előírtak alapján utófinanszírozás alkalmazásával banki átutalással teljesíti, a Kbt. 130. § (1) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 130 § (5) - (6) bekezdése szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe:
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást a 4/2011 (I.28.) Korm. rendeletben előírtak szerint utófinanszírozás alkalmazásával banki átutalással teljesítia Kbt. 130. § (1) bekezdése és (6) bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.
Kivitelezési munkák elvégzése vonatkozásában (szállítói finanszírozással fizetendő projektelem):
Vállalkozó jogosult részszámlát benyújtani 25%-os 50%-os és 75%-os kivitelezői készültség esetén, míg a végszámla a sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be. A részszámlák összege a Vállalkozó kivitelezési munkálatokra vonatkozó díjára vetítve kerül megállapításra a műszaki készültségi foknak megfelelően.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót:
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást a 4/2011 (I.28.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés alkalmazásával banki átutalással teljesíti, a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 130. § (4) bekezdése, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 130 § (5) - (6) bekezdése szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe:
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást a 4/2011 (I.28.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés alkalmazásával banki átutalással teljesíti a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és (6) bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF)
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen felhívás V.4.16. pontjával összhangban a nyertes ajánlattevőnek a teljesítés során bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt, ISO 9001minőségirányítási és MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási vagy ezekkel egyenértékűen működő rendszereknek megfelelően kell eljárnia.
Nyertes ajánlattevőnek a zöld szempontok okán vállalnia kell, hogy
- a szerződés teljesítésével összefüggésben az irodai tevékenységhez szükséges papírfelhasználás során lehetőség szerint kétoldalas nyomtatást és újrahasznosított papaírt alkalmaz;
- felek közötti kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az e-mail alkalmazandó;
- nyertes vállalkozónak a környezetvédelmet, a környezettudatosságot és a hulladékkezelést kiemelt szempontként kell kezelnie a szerződés teljesítése során;
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy
Nem lehet az eljárás során ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem lehet az eljárás során ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem lehet az eljárás során ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmassági igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) és f) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. (Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont)
A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok fenn nem állása vonatkozásban (saját maga tekintetében) nyilatkozatot kell csatolnia, amelyben megadja az építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozó kamarai névjegyzéki számát is.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
- Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerintikizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
- Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján saját választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti
nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az előírt kizáró okok igazolási módjairól ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság által 2014. május 16-án közzétett, „a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból, valamint a Közbeszerzési Hatóság által 2012. június 1-jén közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból (Megjelenés: KÉ 2014. évi 57. szám) tájékozódhatnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (4) és (5) bekezdésében előírtakra is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatnak a felhívás feladási időpontját követően keletkezett nyilatkozatnak kell lennie.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
P1) A számlatulajdonos valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát, fizetőképességének megítéléséhez az alábbi tartalommal - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak-:
• a számla (számlák) megnyitásának időpontja;
• számlaszám(ok) feltüntetése;
• arra vonatkozó információt, hogy a számlán, illetve számlákon az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 365 napban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétel, ha volt, akkor hány alkalommal;
(Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont)

P2) Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző utolsó, három lezárt üzleti év ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évek tekintetében az éves beszámoló egy részének benyújtása (eredmény kimutatás), ha a gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Abban az esetben, ha az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására az utolsó három lezárt üzleti évi mérleg szerinti eredményét tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a közbeszerzés tárgyából (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) származó nettó árbevételt kell nyilatkozat formájában igazolniuk.
(Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében előírtakra is)
P3) Nyilatkozat az előző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) szerinti -általános forgalmi adó nélkül számított- összes árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének összegének kell elérni a P3) pontban rögzített értéket.

(Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont.)
Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pontja alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített P1)-P3) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P1)-P3) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő nyilatkozatban 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pontja alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra is. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésével összhangban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a P1) és a P2) pontban előírtak kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésben előírtakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1) A becsatolt pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy a számlatulajdonos bármely számláján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 365 napban egynél több alkalommal 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétele volt,.
Ajánlatkérő a „sorbaállítás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2) Ajánlattevő letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye több mint egy lezárt üzleti évben negatív volt. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek a közbeszerzés tárgyából (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) származó nettó árbevételének megkövetelt mértéke 350.000.000,-Ft.


P3) Az előző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a vizsgált időtartamban összesen nem éri el legalább a nettó 350.000.000,-Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1/a-b)
Referencia igazolás csatolása az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 60 hónapban (feladási- időpont hó/naptól számított megelőző 60. hónap /napjáig terjedő időszakot vizsgálva) teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) legjelentősebb munkákról.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján alkalmazandó (3) bekezdés szerinti a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
- szerződést kötő másik fél megnevezését;
- az ellenszolgáltatás nettó összegét;
- a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- a megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Abban az esetben, ha az M1/a) vagy b) pontban előírt referencia munkát közös ajánlattevőként teljesítette a referenciát bemutató szervezet (ajánlattevő vagy alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő), akkor Ajánlatkérő csak a referenciát bemutató szervezet (ajánlattevő vagy alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) által (közös ajánlattevői megállapodás alapján) ténylegesen elvégzett munkákat és a referenciát bemutató szervezetet (ajánlattevő vagy alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) megillető ellenszolgáltatási összeget (M.1./a) esetén) és darabszámot (M1./a és b) esetén) veszi figyelembe.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Továbbá a Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.


M2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket (szervezeteket) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek-meg kell nevezni. Csatolandó továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat is. A becsatolt szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja
III.2.3. M2/a) pontjával összefüggésben:
Abban az esetben, ha az adott szakember rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet/II. Rész/8.2. pontjában előírt (MV-VI „B” kategóriás) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/22. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.


M3 a-b) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján az előírt tevékenységre vonatkozó ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványa vagy EMAS vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítványa vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti környezetvédelmi intézkedéseinek leírása és egyenértékűség indokolása.
M4) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján az előző évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámról és a vezető tisztségviselői létszámról készült kimutatás benyújtása nyilatkozat formájában.


M5) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéséhez rendelkezésre álló eszköz bemutatása nyilatkozat formájában olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A nyilatkozatnak megfelelően csatolandó a bemutatott gép/eszköz tekintetében az eszköznyilvántartó karton és a forgalmi engedély másolata is.
A becsatolt nyilatkozatban meg kell jelölni a rendelkezésre álló eszközök, típusát, illetve annak tényét is, hogy az adott eszköz saját tulajdonban áll-e vagy bérelt, vagy lízingelt eszköz. Bérelt vagy lízingelt eszköz esetén csatolni kell a bérleti vagy a lízing szerződést is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra is.
Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) pontja alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített M1-M5) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a M1-M5) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő nyilatkozatban 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) pontja alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
Az M1)/a vagy M1)/b pontban előírtaknak közös ajánlattétel esetén együttesen is meg lehet felelni oly módon, hogy a közös ajánlattevők legalább egyike teljesíti az M1)/a vagy M1)/b vagy mindkettő előírt feltételt, az M2)-M5) pontban előírtaknak közös ajánlattétel esetén együttesen is meg lehet felelni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1.)
a) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, összesen egy darab közvilágítás kivitelezés-korszerűsítés tárgyában a közlekedés biztosítása mellett elvégzett, LED fényforrással üzemelő világítótest kivitelezési (közvilágítás kivitelezési munkák keretében a LED fényforrással üzemelő világítótest-lámpatest és fényforrás egysége- szállítása és felszerelése, és üzembe helyezése) referenciával, amely referencia tartalmazott kiviteli tervezést is, és a megvalósítási értéke elérte minimum a nettó 350.000.000,-Ft összeget, és legalább 3.100 db LED fényforrással üzemelő világítótest kivitelezésben (közvilágítás kivitelezési munkák keretében a LED fényforrással üzemelő világítótest-lámpatest és fényforrás egysége- szállítása és felszerelése, és üzembe helyezése) történő megvalósítását tartalmazta.
Az M.1)./a) pontban megkövetelt referencia esetében a megvalósítás érték alatt Ajánlatkérő a LED fényforrással üzemelő világítótest kivitelezési (közvilágítás kivitelezési munkák keretében a LED fényforrással üzemelő világítótest-lámpatest és fényforrás egysége- szállítása és felszerelése, és üzembe helyezése) és kiviteli tervezési munkák elvégzésért járó ellenszolgáltatást érti.
b) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult összesen egy darab közvilágítás kivitelezés-korszerűsítés tárgyában elvégzett olyan referenciával, ahol a szerződés teljesítésének ideje alatt minimum 4 naptári héten keresztül átlagosan heti legalább 250 db közvilágítási világítótest - fényforrás és lámpatest - felszerelését kellett elvégezni.
Az M.1.) a) pontban előírtak igazolására bemutatott referencia az M.1.) b) pontban előírtak igazolására (illetve fordítva) is szolgálhat annak teljeskörű megfelelősége esetén. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés utolsó mondatára tekintettel Ajánlatkérő megjelöli, hogy az M1)/a pontban megjelölt referencia a szerződés teljesítésének a LED fényforrással üzemelő világítótest kivitelezése (közvilágítás kivitelezési munkák keretében a LED fényforrással üzemelő világítótest-lámpatest és fényforrás egysége- szállítása és felszerelése, és üzembe helyezése) és kiviteli tervezése konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmassági feltételt igazol, míg az M1)/b pontban megjelölt referencia a szerződés teljesítésének a közvilágítási világítótest - fényforrás és lámpatest - felszerelésére vonatkozó konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmassági feltételt igazol.

M2) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) minimum 1 fő, legalább a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/22. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-VI-R névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel. A szakembernek továbbá rendelkeznie kell összesen legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal, amelyet közvilágítás korszerűsítés kivitelezés(ek) során szerzett; ;
b) 1 fő felsőfokú minőségbiztosítási és/vagy minőségirányítási és/vagy minőségügyi és/vagy minőségmenedzsment szakmérnöki végzettségű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettségű szakemberrel, akinek az építési beruházások minőségbiztosítása terén az előírt végzettség megszerzését követően szerzett, legalább 36 hónapos szakmai tapasztalata van;
c) 1 fő munkavédelemért felelős felsőfokú munkavédelmi szakmérnöki végzettségű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettségű, szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónapos építőipari szakmai tapasztalattal;
d) minimum 4 fő, legalább a 72/2003. (X.29.) GKM rendelet mellékletében a 3.1. pontban előírt FAM tevékenység végzéséhez szükséges és a 3.2. pontban meghatározott valamint a 3.3. pontban írt feljogosításhoz és legalább a KIF-2 szerelői jogosultság megszerzéséhez szükséges követelményeknek megfelelő szakképzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett szakképzettséggel rendelkező szakemberekkel. A szakembereknek továbbá rendelkezniük kell köz és térvilágítási szerelési szakterületen egyenként legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal (gyakorlattal);
Egy szakember maximum 2 különböző alkalmassági pozícióra jelölhető.M3/a)
Nem rendelkezik közvilágítás tervezés tevékenységi körre érvényes ISO 14001 vagy EMAS vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű érvényes környezetirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedéseinek leírásával.
M3/b)
Nem rendelkezik közvilágítás kivitelezés-korszerűsítés tevékenységi körre érvényes ISO 14001 vagy EMAS vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű érvényes környezetirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedéseinek leírásával.


M4) Nem rendelkezik az előző évben minimum 1 fő vezető tisztségviselői és minimum 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal;M5) Nem rendelkezik legalább a közvilágítási korszerűsítési munkálatok elvégzéséhez az alábbi a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökkel, gépekkel:
- legalább 3 db a teljesítés során igénybe vehető érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező, működőképes olyan szerelőkosaras felépítménnyel rendelkező autóval, amely legalább 12 méter emelőmagasságú vagy gémkinyúlású;
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Egyösszegű vállalkozói díj -kiviteli tervezés és kivitelezés- (nettó HUF) 60
Jótállási idő LED világítótestre és tápegységre(egész hónapokban megadva. Minimum 12 hónap vállalható, maximum 60 hónap értékelendő) - (hónap). 10
Késedelmi kötbér vállalása (a teljes nettó ellenszolgáltatás %-a/napban, két tizedes jegyig megadva -minimum 0,40%/nap vállalható és maximum 1,00%/nap értékelhető-) -(%/nap minden késedelmesen eltelt nap után). 15
Meghiúsulási kötbér vállalása (a teljes nettó ellenszolgáltatás %-ában, két tizedes jegyig megadva -minimum 10,00% vállalható és maximum 15,00% értékelhető-) (%). 15
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/11/20 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 100000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára 100.000,-Ft+ÁFA (bruttó 127.000,- Ft), amelyet a Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles Ajánlatkérőnek megfizetni a szerződéskötés időpontjáig bezárólag. Az átutalást az ÉSZ-KER Kft. lebonyolító szervezet MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10566827-49020013 számú számlájára kell teljesíteni „Közvilágítás fejlesztés- dokumentáció ellenértéke” hivatkozás feltüntetésével.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/11/20 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/11/20 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.) tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok bontása a Kbt. 62. § (1) bekezdés alapján történik, az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárásra a Kbt. 62. § (3)-(4) illetve (6)-(7) bekezdése is alkalmazandó.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Pályázat címe:Vác Város közvilágításának energiatakarékos átalakítása
Pályázat kódszáma:
KEOP 5.5.0./A/12-2013-0202 jelű pályázat
Pályázati felhívás címe: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján is, előzetes telefonon történt bejelentkezés után, az eljárást felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig az „A” melléklet II. pontjában megjelölt címen munkanapokon 09.00-15.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 órától 10.00 óráig vehető át. A dokumentáció átvételét megelőzően elektronikus igénylést kell elektronikus levélben titkarsag@eszker.eu megküldeni az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet részére. Az igénylést környezetvédelmi szempontból elektronikus levélben kéri az Ajánlatkérő. Az igénylés tartalmazza a hirdetmény iktatási számát, a szerződés tárgyát, az igénylő nevét, székhelyét (illetve postán történő igénylés esetén a postacímet, ahová postai küldeményként a dokumentáció megküldhető), a kapcsolattartó nevét, az igénylő telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, ahová az eljárással kapcsolatos iratok megküldhetőek. A személyes igényléshez előzetes időpont egyeztetés szükséges. Ha az igénylő a dokumentáció megküldését kéri, ebben az esetben a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési részszempont esetében:
Fordított arányosítás:
A pontértékek kiosztása a fordított arányosítás módszerével történik, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a részszempontra megajánlott legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb nettó ajánlati ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartami elemeire pedig a részszempontra megaajánlott legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2-4. értékelési részszempont esetében:
Egyenes arányosítás:
A pontértékek kiosztása az egyenes arányosítás módszerével történik, tekintettel arra, hogy a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartami elemeire pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. értékelési részszempont esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a jótállási idő (LED világítótestre és tápegységre) vállalás legkedvezőbb szintje 60 hónap, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális ponthatár felső határával azonos pontot adja, valamint a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján jótállási garancia vállalása 12 hónapnál kedvezőtlenebb nem lehet. A 12 hónapnál rövidebb jótállás vállalása esetén az ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül. Az ajánlattevő által vállalt és megajánlott jótállás időtartama valamennyi teljesítési helyszín tekintetében egységes és érvényes vállalásnak minősül. Az egyes teljesítési helyszínek között különböző jótállási időpontok vállalására nincs lehetőség -ebben az esetben az ajánlat érvénytelennek minősül.
A 3. értékelési részszempont esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a késedelmi kötbér vállalható minimuma (legkedvezőtlenebb vállalás) a teljes nettó ellenszolgáltatás 0,40 %/nap minden késedelmesen eltelt nap után. A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a napi késedelemi kötbér vállalás legkedvezőbb szintje a teljes nettó ellenszolgáltatás 1,00%/nap, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális ponthatár felső határával azonos pontot adja.
Az 4. értékelési részszempont esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a meghiúsulási kötbér vállalható minimuma (legkedvezőtlenebb vállalás) a teljes nettó ellenszolgáltatás 10,00 %-a. A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján meghiúsulási kötbér vállalás legkedvezőbb szintje a teljes nettó ellenszolgáltatás 15,00%-a, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális ponthatár felső határával azonos pontot adja.
A késedelmi kötbérre, a meghiúsulási kötbérre tett vállalásokat kettő tizedes jegyig kell megadni, ha kevesebb tizedes jeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a hiányzó tizedes jegyeket nullával veszi figyelembe, ha több tizedes jeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a kettőnél több tizedes jegyet - csupán elhagyással és kerekítés alkalmazása nélkül - nem veszi figyelembe. A jótállás időtartamára tett vállalást egész hónapokban kell megadni. A tört hónapokat tartalmazó megajánlást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.
Abban az esetben, ha a 2., 3., 4. értékelési részszempont esetén Ajánlattevő az előírt minimálisan megajánlást el nem érő vállalást tesz az ajánlatban, azt az Ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
Részletes ismertetést az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. pont és a III.2.3. pontban megjelölt alkalmassági feltételek.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani a Kbt. 59. §-a alapján, melynek összege 2.000.000,-Ft.
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11742094-15395429 számú fizetési számlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő bank vagy biztosító által vállalt garanciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - kézfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával kívánja nyújtani, akkor az igazolási dokumentum eredeti példányát kéri az ajánlatkérő az ajánlatba becsatolni. Abban az esetben, ha az ajánlati biztosítékot ajánlattevő átutalással kívánja teljesíteni, akkor az átutalásról szóló igazolást kell az ajánlathoz csatolni.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek elegendő az ajánlati biztosítékot egyszer rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történő megsértése (Kbt. 59. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában előírtakra
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
• az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
• az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
• az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
• az ajánlatot zárt csomagolásban, egy papír alapú és három a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus (elektronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségével CD-n, DVD-n vagy pendrive-on) másolati példányban kell beadni. Amennyiben a papír alapon benyújtott példány és az elektronikus formátumban benyújtott ajánlati példányok között eltérés van, az ajánlatkérő a papír alapon benyújtott példányt tekinti irányadónak.
• az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
• az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
• az ajánlatot zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, és a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok;
• a zárt csomagon „Ajánlat - Vác város közigazgatási területén belül építési beruházás közvilágítás korszerűsítés megvalósítására”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni.
• Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelméből, sérüléséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
2. A közbeszerzési eljárással és az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költséget az ajánlattevők viselik.
3. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.00-15.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óra között lehet.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők a Kbt. 25. § alapján kötelesek eljárni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére, a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok.
6. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol az ajánlattételi felhívás ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (3) bekezdés utolsó fordulata alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett az ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítást is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
8. Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdésre tekintettel az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját (Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplő esetében a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási minta). Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
10. A hiánypótlást Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha ajánlattevő a hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
11. Ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell:
- az esetleges el nem bírált, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
12. Árfolyamok: Az ajánlat elkészítése során az alkalmassági feltételekkel kapcsolatos bármely érték, adat, előírás forintra történő átszámítása esetén az átszámítás alapját a referencia III.2.3./M1/a) esetében a teljesítés napja, a III.2.2./P2) és P3) pont esetében az üzleti év fordulónapja a többi alkalmassági előírás esetében az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB hivatalos deviza árfolyama képezi. Amennyiben ezen a napon nem tesznek közzé MNB hivatalos deviza árfolyamot, akkor az azt követő első hivatalos közzététel képezi az átszámítás alapját. Az alkalmazott árfolyamot az ajánlatban közölni kell nyilatkozat formájában.
13. Ajánlattevőnek nyertessége esetén a jelen projektre vonatkozóan a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelő meglévő építés-szerelési felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie a szerződéskötés időpontjára vagy a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelő meglévő építés-szerelési felelősségbiztosítását a jelen projektre vonatkozóan ki kell terjesztenie a szerződéskötés időpontjára oly módon, hogy annak hatályba lépése megegyezik a szerződés hatálybalépésének időpontjával,
Mindkét változat esetében a káreseményenkénti limit mértékének el kell érnie legalább a 10 millió Ft/káreseményt, az éves limitmértékének el kell érnie legalább a 200 millió forintot.
vagy
ajánlattevőnek a jelen projektre új a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelő építés-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie a szerződéskötés időpontjára vagy a jelen projektre új a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelő építés-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie a szerződéskötés időpontjára oly módon, hogy annak hatályba lépése megegyezik a szerződés hatálybalépésének időpontjával,
Mindkét változat esetében a káreseményenkénti limit mértékének el kell érnie legalább a 10 millió Ft/káreseményt az éves limit mértékének el kell érnie legalább a 200 millió forintot.
Az építés-szerelési felelősségbiztosítással kapcsolatos további követelmények:
A biztosítási fedezetnek ki kell terjednie legalább (fedezet kiterjesztésére vonatokozó záradék):
- harmadik személynek okozott személyi sérülésre és dologi károkra;
- alvállalkozókra;
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a vonatkozó kötvényt vagy fedezetigazolást a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. Fenti előírásoknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg vagy amennyiben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel se tud szerződni, akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ugyancsak ajánlatkérőt illeti meg.
14. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként a műszaki leírás és a közbeszerzési eljárás iratanyaga alapján, annak figyelembevételével a szakmai ajánlat részeként az ajánlatukat részletező és alátámasztó szakmai ajánlatot kell készíteniük, melynek részei a műszaki ütemterv valamint a beárazott költségvetés. A nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül a szerződés hatálybalépésének napjára tekintettel kizárólag a naptárrend tekintetében aktualizálni köteles az ütemtervet. Az ütemtervek összehasonlíthatósága érdekében a szerződés hatálybalépésének időpontját az ajánlattételi határidőt követő 25. nappal kérjük figyelembe venni (vagy ha ez a nap munkaszüneti napra esik, abban az esetben az azt követő első hivatalos munkanapot kérjük figyelembe venni)
Ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést kitöltve, elektronikus formátumban (CD/DVD) xls. kiterjesztésben és pdf. kiterjesztésben és nyomtatva is az ajánlathoz csatolni kell. A szakmai ajánlat összeállítására és azon belül az árazott költségvetés(ek) elkészítésére vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
A szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes követelményeket, előírásokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő a helyszíni kivitelezési munkát hétköznapokon (a hivatalos állami ünnepnapok kivételével) 06.00 órától 22.00 óráig végezheti. A szakmai ajánlat részeként előírt műszaki ütemterv nem a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlat, hanem tájékoztató jellegű, iránymutatásul szolgál, ahhoz szankciók nem tapadnak, nem szolgál szerződésmódosítás indokául.
15. Jelen közbeszerzési eljárás során különösen a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet és a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet és a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
16. Az ajánlatkérő a 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra tekintettel az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, az tekinti, aki az érdeklődését írásban Ajánlatkérőnek jelzi. Ezért írásban ezen gazdasági szereplőnek meg kell adni a nevét és az e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
17. A nyertes ajánlattevő - a szerződéskötés feltételeként- köteles legkésőbb a nyertesként történő kihirdetéstől a szerződéskötés időpontjáig terjedő időszakban
- közvilágítás tervezés tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer meglétét valamint közvilágítás tervezés tevékenységre vonatkozó MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványát Ajánlatkérőnek átadni egyszerű másolatban.
- közvilágítás kivitelezés-korszerűsítés tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer meglétét valamint közvilágítás kivitelezés-korszerűsítés tevékenységre vonatkozó MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványát Ajánlatkérőnek átadni egyszerű másolatban.
Az ajánlatkérő az ISO 9001 és az MSZ 28001 tekintetben elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségirányítási rendszerre vonatkozó intézkedések egyéb bizonyítékait (ISO 9001 esetén) illetve a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések (MSZ 28001 esetén) egyéb bizonyítékait, egyenértékű leírását is. Ajánlatkérő elfogadja, ha az előírt tevékenységek közvilágítás tervezés és a közvilágítás kivitelezés-korszerűsítés külön-külön tanúsítványban szerepelnek.
Fenti előírásoknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel vagy második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az V.4.17. pontban előírtaknak megfelelő dokumentumokat, igazolásokat legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
18. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy későbbiekben esetleg élni kíván a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
19. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a teljesítés során elkészített szerzői jogi oltalom alá eső alkotáson (terveken) az ajánlatkérő határozatlan idejű, kizárólagos (korlátozás nélküli), harmadik személynek is átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed a terv, alkotás átdolgozására is.
20. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
21. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, amelyben megjelöli, hogy az alkalmasság körében megjelölt egyes szakembereket mely jogosultságokra fogja igénybe venni. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a III.2.3./M2/a) pontjában előírt szakember tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik az adott szakember magyarországi kamarai nyilvántartásba vételéről a III.2.3./M2/a) pontjában előírt szakterületeknek megfelelően. Továbbá Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a III.2.3./M2/d pontjában előírt szakemberek tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik az adott szakember(ek) esetében a 72/2003. (X.29.) GKM rendeletben előírt a KIF-2 szerelői jogosultság meglétéről a III.2.3./M2/d pontjában előírt szakterületnek megfelelően. Ennek igazolására (III.2.3./M2/a és a III.2.3./M2/d) nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor köteles átadni ezen igazolásokat Ajánlatkérő részére.
A felelős műszaki vezetők tekintetében az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet rendelkezési irányadóak, valamint tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Magyar Mérnöki Kamara illetékes a regisztráció vonatkozásában, további információ e szervezettől szerezhető be., Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a KIF-2 szerelői jogosultság, illetve a kamarai regisztráció, illetve a kamarai regisztrációknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel vagy második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg.
22. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.1. pontjában megadott szerződést biztosító mellékkötelezettségek vetítési alapja a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összege. Ajánlatkérő e tekintetben rögzíti, hogy jelen beruházás esetében nem kíván tartalékkeretet meghatározni és biztosítani.
23. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérelmek idejében megérkezzenek fax vagy kézbesítő útján az „A” melléklet I. pontjában megadott címre (ezzel egyidejűleg a kérdéseket szerkeszthető formában a titkarsag@eszker.eu email címre is meg kell küldeni). Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatással összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 122. § (5) és a 45. § (1) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
24. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra felhívja az Ajánlattevők figyelmét, miszerint a jelen beszerzés megvalósításának finanszírozására Európai Uniós pályázatot nyújtott be és a támogatási szerződést megkötötte.
25. Ajánlatkérő a III.2.3./M1/b) pontban előírt „4 naptári héten keresztül átlagosan” előírás alatt azt érti, hogy a teljesítés során legalább 4 egymást követő naptári héten a kivitelező átlagosan legalább az előírt mennyiségű közvilágítási világítótest -fényforrás és lámpatest - felszerelését végezte el. Azaz amennyiben a bemutatott referencia a minimális 4 naptári hétre vonatkozó szerelési intenzitást igazol, akkor 4 egymást követő naptári hét alatt a felszerelt világítótestek számát osztani kell néggyel, amely kiadja az átlagos szerelési intenzitás darabszámát, amely értéknek el kell érnie az alkalmassági feltételnél előírt darabszámot. Amennyiben Ajánlattevő négynél több egymás utáni héten keresztül mutatja be a szerelési intenzitást, akkor értelemszerűen a bemutatott hetek számával (amely nem lehet kevesebb négynél) kell elosztani a felszerelt világítótestek számát, amely értéknek el kell érnie az alkalmassági feltételnél előírt darabszámot.
26. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a pályázat elszámolásánál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
27. Megrendelő adatszolgáltatása alapján a kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges kiviteli terveket 3 db papíralapú és 8 db elektronikus példányban elkészíteni a szerződés hatálybalépésének napját követő legkésőbb 90. napig.
28. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a nyertes ajánlattevőnek a közvilágítási munkálatok megkezdéséhez szükséges kiviteli tervezési munkálatok ellátásához a legalább a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt Építményvillamossági tervezési szakterület jelölése (V) vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező valamint az Energiaellátási építmények tervezési szakterület villamos energetikai építmények tervezési részszakterület jelölése (EN-VI) vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező
tervezőt vagy tervezőket kell bevonni a tervezési munkák elvégzéséhez. Egyebekben a nyertes ajánlattevő köteles a szerződés keretében elvégzendő a kiviteli tervezési munkálatokhoz szükséges a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező tervezőt bevonni.
29. Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy létrehozását.
30.
Abban az estben, ha a jelen szerződés szerint a Vállalkozó által elkészített és dokumentáltan leszállított kiviteli terveket a település (Megrendelő székhelye szerinti illetékes) jegyzője vagy az ELMŰ-ÉMÁSZ Pesti régió beruházási osztálya a kiviteli terv átadásának időpontjától számított legkésőbb 15. naptári napig nem hagyja jóvá, akkor a szerződés szerinti véghatáridő (legkésőbb 180 naptári nap) a 15. naptári naptól számítva, a 15. naptári napon felüli a tényleges jóváhagyás időpontjáig eltel napok számával automatikusan meghosszabbodik. E körülmény nem minősül szerződésmódosításnak. Abban az esetben, ha a Közútkezelő az országos főközlekedési utat érintő korszerűsítésre vonatkozó kiviteli tervet az átadástól számított legkésőbb a normál eljárás rend szerinti határidőn belül (legkésőbb 30 naptári nap) nem hagyja jóvá vagy hozzájárulását nem adja meg, akkor a szerződés szerinti véghatáridő (legkésőbb 180 naptári nap) a 30. naptári naptól számítva a 30. naptári napon felüli a jóváhagyás vagy hozzájárulás időpontjáig eltel napok számával automatikusan meghosszabbodik. E körülmények a Kbt. 125. § (10) bekezdése alapján nem esnek a szerződésmódosítás körébe, nem minősülnek szerződésmódosításnak.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/29 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------