Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/30
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.02.12.
Iktatószám: 2313/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Rákóczifalva Város Önkormányzata Rákócziújfalu Községi Önkormányzat;Tiszavárkony Község Önkormányzat;Vezseny Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: 5085 Rákóczifalva külterület, Hrsz 0124/23, 0132/1, 0133, 0135, , 0203/14, 0207/2, 0207/1,0207/4, 0209, 0210/9, 0210/2a, Várkonyi rév: hrsz:0207/4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rákóczifalva Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79428006
Postai cím: Szabadság Tér 2
Város: Rákóczifalva
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Túróczi Imre
Telefon: +36 56889700
E-mail: titkarsag@rakoczifalva.hu
Fax: +36 56440048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rakoczifalva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21643246
Postai cím: Rákóczi Út 26.
Város: Rákócziújfalu
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5084
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga József
Telefon: +36 56444054103
E-mail: polgarmester@rakocziujfalu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rakocziujfalu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tiszavárkony Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56844126
Postai cím: Endre király Út 37
Város: Tiszavárkony
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs István
Telefon: +36 56436055
E-mail: titkarsag@tiszavarkony.hu
Fax: +36 56436036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tiszavarkony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Vezseny Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82998455
Postai cím: Templom Utca 1.
Város: Vezseny
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Ferenc
Telefon: +36 56459021
E-mail: info@vezseny.hu
Fax: +36 56459022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vezseny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020 "Tiszakanyar IV."
Hivatkozási szám: EKR000084552020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
2.Várkonyi rév és tanösvény fejlesztése fés felúj.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További tárgyak: 45113000-2
45213316-1
45223300-9
45233293-9
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5085 Rákóczifalva külterület, Hrsz 0124/23, 0132/1, 0133, 0135, , 0203/14, 0207/2, 0207/1,0207/4, 0209, 0210/9, 0210/2a, Várkonyi rév: hrsz:0207/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tanösvény: A mintegy 6 km hosszú tanösvény Rákóczifalva külterületén helyezkedik el a Tisza bal partján, a folyó 319,27 és 323,36 fkm közötti részén. Tanösvényen 29 más-más felszereltségű állomás található. Összesen 26 db egyedi gyártású, fából készült információs tábla mutatja be a hely élővilágát. A tanösvényen további épületek, építmények találhatók: 5 db esőbeálló épület, 1 db kilátó, 8 db kültéri pad, 18 db szemetes, valamint két, kb 50 m hosszú fahíd. Az épületek, építmények szintén egyedi gyártásúak, anyaguk fa.
Elvégzendő munkálatok:
Esővédő pavilonok, padok: felújítása, javítása, rögzítése. Új asztalok építése.
Új interaktív játékok:
20 db 16-30cm átmérőjű, földbe ásott akácrönkből áll, melyek magassága 20 és 60 cm között változik. A rönköket fózolni kell. A rönkök 1,50m-es környezetében 10-15 cm homok leterítésével esésvédő felületet kell létrehozni. A rönkök felületkezelése a földbe ásott részeken bitumenmáz, a szabadon lévő részeken 3 rtg. kültéri vastaglazúr (Pl. Sadolin).
Kilátó: A bitumeneslemezfedést vissza kell bontani, a sérült deszkázatot újra cserélni, horganyzott acél ereszszegélyt felhelyezni, és a fedést újjáépíteni. A fa elemek csiszolás után 3 rtg. kültéri vastaglazúr felületkezelést kapnak (pl.: Sadolin), az acél csomólemezeket pedig újra kell mázolni.

Táblák feliratok:
Az információs táblákat felújítása. A sérült szerkezeti elemeket (tető) cserélni, javítani kell.. A táblák csiszolás után 3 rtg. kültéri vastaglazúr felületkezelést kapnak (pl.: Sadolin). A listában jelölt tábláknál a műanyag információs felületet újra kell cserélni a meglévővel azonos anyagú és tartalmú időjárásálló nyomatra. A táblák tartalmát és grafikai kialakítását a Hortobágyi Nemzeti Park Képviselőjével (Nagy Gábor 06 30 625 2117) és az építész tervezővel egyeztetni szükséges.
Útjelzők:
Akác rönkből és deszkából a rajzok szerint összerótt jelek 3 rtg. kültéri vastaglazúr felületkezeléssel.
Várkonyi rév
Burkolat kialakítása, kerékpártároló, pad és szemetes elhelyezése. A gépkocsibeálló és a járdák murvaterítése, fa paraván takarófal létesítése mobil-WC helyéhez. A pad, a tábla és a szemetes a tanösvényen meglévőek mintájára fából készül 3rtg. kültéri vastaglazúr felületkezeléssel. Kerékpártámaszok kerülnek kialakításra, melyeket 80cm mély beton tömbalaphoz rögzítünk. A térburkolat 8cm szürke térkő, 3 cm zuzalékágyazat, 25cm tömörített útalap.
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlattételi felhívás „A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége” részben meghatározott szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet részben rendelkezésére áll.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Ajánlatkérő a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívás keretén belül a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020 „Tiszakanyar IV.” című projekt megvalósítása érdekében kiegészítő finanszírozási kérelmet nyújtott be a Támogató részére.
A nyertes Ajánlattevővel megkötendő feltételes vállalkozói szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amikor a benyújtott kérelem pozitív elbírálásban részesül, és az erről szóló, Ajánlatkérő által megküldött értesítéstő levelet az Ajánlattevő átvette
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 220
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07868 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: 2.Várkonyi rév és tanösvény fejlesztése fés felúj.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98826676
Postai cím: Dózsa György Utca 5.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: szoltisz@szoltisz.hu
Telefon: +36 56514747
Internetcím(ek): (URL) www.szoltisz.hu
Fax: +36 56514751
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10039000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További tárgyak: 45113000-2
45213316-1
45223300-9
45233293-9
77310000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5085 Rákóczifalva külterület, Hrsz 0124/23, 0132/1, 0133, 0135, , 0203/14, 0207/2, 0207/1,0207/4, 0209, 0210/9, 0210/2a, Várkonyi rév: hrsz:0207/4.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tanösvény: A mintegy 6 km hosszú tanösvény Rákóczifalva külterületén helyezkedik el a Tisza bal partján, a folyó 319,27 és 323,36 fkm közötti részén. Tanösvényen 29 más-más felszereltségű állomás található. Összesen 26 db egyedi gyártású, fából készült információs tábla mutatja be a hely élővilágát. A tanösvényen további épületek, építmények találhatók: 5 db esőbeálló épület, 1 db kilátó, 8 db kültéri pad, 18 db szemetes, valamint két, kb 50 m hosszú fahíd. Az épületek, építmények szintén egyedi gyártásúak, anyaguk fa.
Elvégzendő munkálatok:
Esővédő pavilonok, padok: felújítása, javítása, rögzítése. Új asztalok építése.
Új interaktív játékok:
20 db 16-30cm átmérőjű, földbe ásott akácrönkből áll, melyek magassága 20 és 60 cm között változik. A rönköket fózolni kell. A rönkök 1,50m-es környezetében 10-15 cm homok leterítésével esésvédő felületet kell létrehozni. A rönkök felületkezelése a földbe ásott részeken bitumenmáz, a szabadon lévő részeken 3 rtg. kültéri vastaglazúr (Pl. Sadolin).
Kilátó: A bitumeneslemezfedést vissza kell bontani, a sérült deszkázatot újra cserélni, horganyzott acél ereszszegélyt felhelyezni, és a fedést újjáépíteni. A fa elemek csiszolás után 3 rtg. kültéri vastaglazúr felületkezelést kapnak (pl.: Sadolin), az acél csomólemezeket pedig újra kell mázolni.

Táblák feliratok:
Az információs táblákat felújítása. A sérült szerkezeti elemeket (tető) cserélni, javítani kell.. A táblák csiszolás után 3 rtg. kültéri vastaglazúr felületkezelést kapnak (pl.: Sadolin). A listában jelölt tábláknál a műanyag információs felületet újra kell cserélni a meglévővel azonos anyagú és tartalmú időjárásálló nyomatra. A táblák tartalmát és grafikai kialakítását a Hortobágyi Nemzeti Park Képviselőjével (Nagy Gábor 06 30 625 2117) és az építész tervezővel egyeztetni szükséges.
Útjelzők:
Akác rönkből és deszkából a rajzok szerint összerótt jelek 3 rtg. kültéri vastaglazúr felületkezeléssel.
Várkonyi rév
Burkolat kialakítása, kerékpártároló, pad és szemetes elhelyezése. A gépkocsibeálló és a járdák murvaterítése, fa paraván takarófal létesítése mobil-WC helyéhez. A pad, a tábla és a szemetes a tanösvényen meglévőek mintájára fából készül 3rtg. kültéri vastaglazúr felületkezeléssel. Kerékpártámaszok kerülnek kialakításra, melyeket 80cm mély beton tömbalaphoz rögzítünk. A térburkolat 8cm szürke térkő, 3 cm zuzalékágyazat, 25cm tömörített útalap.
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlattételi felhívás „A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége” részben meghatározott szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet részben rendelkezésére áll.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Ajánlatkérő a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívás keretén belül a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020 „Tiszakanyar IV.” című projekt megvalósítása érdekében kiegészítő finanszírozási kérelmet nyújtott be a Támogató részére.
A nyertes Ajánlattevővel megkötendő feltételes vállalkozói szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amikor a benyújtott kérelem pozitív elbírálásban részesül, és az erről szóló, Ajánlatkérő által megküldött értesítéstő levelet az Ajánlattevő átvette
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 220
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10039000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98826676
Postai cím: Dózsa György Utca 5.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: szoltisz@szoltisz.hu
Telefon: +36 56514747
Internetcím(ek): (URL) www.szoltisz.hu
Fax: +36 56514751
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/02/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A fentiekben részletezett alapján Megrendelő a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítja a Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS) módosítással összefüggő részeit.
A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA mindenben megfelel a Kbt.141. § (6) bekezdésében foglaltaknak:
Kbt.141. § (6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
Megállapítható, hogy a módosítás nem lényeges, csupán a műszaki tartalomban meghatározott létesítmények más hrsz.-on történő megvalósítását eredményezi. Nem történik határidő módosítás, és nem változnak a szerződésben rögzített költségek sem.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A fentiekben részletezett alapján Megrendelő a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítja a Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS) módosítással összefüggő részeit.
A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA mindenben megfelel a Kbt.141. § (6) bekezdésében foglaltaknak:
Kbt.141. § (6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 10039000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 10039000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben