Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/237
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.12.08.
Iktatószám: 23201/2021
CPV Kód: 71322000-1
Ajánlatkérő: Ferencvárosi Torna Club
Teljesítés helye: Liget I. ütem: 1101 Budapest Vajda Péter utca hrsz. 38442/16. Liget II. ütem: 1101 Budapest Vajda Péter utca hrsz. 38440/53 és hrsz. 38440/54, valamint 1101 Budapest Oázis köz hrsz 38440/52.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.01.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ferencvárosi Torna Club
Nemzeti azonosítószám: 19709893243
Postai cím: Üllői Út 129.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paján Viktor
Telefon: +36 203830065
E-mail: viktor.pajan@fradi.hu
Fax: +36 19100210
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fradi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001521212021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001521212021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Liget I” és „Liget II” komplex tervezési szolg.
Hivatkozási szám: EKR001521212021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Liget I” és „Liget II” nevű projekthez kapcsolódó koncepció tervezési, engedélyeztetési, kiviteli tervezési és tervezői művezetési feladatok ellátása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Liget I” és „Liget II” komplex tervezési szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak: 71315300-2
71320000-7
71322000-1
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Liget I. ütem: 1101 Budapest Vajda Péter utca hrsz. 38442/16.
Liget II. ütem: 1101 Budapest Vajda Péter utca hrsz. 38440/53 és hrsz. 38440/54, valamint 1101 Budapest Oázis köz hrsz 38440/52.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési feladat tartalma a tervezési területen összesen 76.000 m2 alapterületű új épületek (többek között közhasználatú épületek, legalább három kézilabda pályát magában foglaló multifunkciós sportlétesítmény) létrehozása érdekében szükséges komplex tervezési feladatok ellátása, az ennek keretében szükséges szakvélemények, engedélyek, hozzájárulások beszerzése, az engedélyeztetési eljáráshoz szükséges szakhatósági-. és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, a kivitelezési közbeszerzés során rendelkezésre állás, a BIM modell, mint tervfeldolgozási módszer alkalmazásával közreműködés.
A jelenlegi „Liget I” (1101 Budapest Vajda Péter utca hrsz. 38442/16.) területén csak a felnőtt és utánpótlás labdarúgás kiszolgálása történne. A jelenlegi „Liget II” (1101 Budapest Vajda Péter utca hrsz. 38440/53 és hrsz. 38440/54, valamint 1101 Budapest Oázis köz hrsz. 38440/52.) területén történne az összes többi sportág és dolgozó kiszolgálás a tervezési programnak megfelelő műszaki tartalom tekintetében.
Az ingatlanegyütteshez kapcsolódó komplex, egyedi - nem szokványos - tervezési megbízás, ill. feladat része minden olyan tervezési - és az ahhoz kapcsolódó - munkanem elvégzése, melyet a jelen dokumentációban a Megrendelő a tervezés tárgyához rendel, illetve mely feladatok a vonatkozó jogszabályok, előírások, illetve szakmai ajánlások alapján a körülírt célok megvalósításához szükséges. A komplex tervezési feladattal érintett terület adatai:
- helyszínek és területek:
a) FTC-MVM Népligeti Sportközpont I. 1101 Budapest Vajda Péter utca hrsz. 38442/16.,
b) FTC-MVM Népligeti Sportközpont II. 1101 Budapest Vajda Péter utca hrsz. 38440/53 és hrsz. 38440/54, valamint 1101 Budapest Oázis köz hrsz. 38440/52.
A komplex tervezési feladattal érintett területeken megvalósuló főbb elemek:
1. Központi épület a labdarúgás kiszolgálására 5000 m2
2.-3.-4.-5. Labdarúgó pályák: 7 db élőfüves és 6 db műfüves
6. Multifunkcionális épület, melyben megtalálható a Vívás, Boksz, Birkózás, Asztalitenisz, Torna, Úszás, Korcsolya, valamint helyet kap egy 2500 fős vízilabda aréna, 3000 fős jégkorong aréna és egy 5000 fős, 16.600 m2 alapterületű, egybefüggő, alátámasztás nélküli szerkezettel lefedett, multifunkciós kézilabda aréna.
7. Atlétikai központ 5000 m2
8. Kiszolgáló út (Vajda Péter u.—Kőbányai út, Vajda Péter u.— Üllői u.)
A komplex tervezési feladat főbb fázisai:
1.) Tervezési program véglegesítése;
2.) Koncepcióterv tervfázis szerinti feladatok teljes körű teljesítése;
3.) Engedélyezési tervfázis szerinti feladatok teljes körű teljesítése;
4.) Kiviteli tervfázis szerinti feladatok teljes körű teljesítése;
5.) Kivitelezési közbeszerzések során ellátandó feladatok;
6.) Tervezői művezetés;
7.) Rendelkezésre állás
A fentiekben körülírt generáltervezési feladat magában foglalja többek között, de nem kizárólagosan az építészeti, a tartószerkezeti, a sporttechnológus, a belsőépítészeti, az épületvillamossági és az épületgépészeti szakágak tervezését.
A tervezési feladat során elvárás, az EU-s irányelvekben (Iparági dekarbonizáció) megfogalmazott, karbonsemleges gazdaság elérési ütemtervének megfelelő környezettudatos épület tervezése, ahol az EN 15978: 2011 európai szabványnak megfelelő üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó életciklus elemzés során számított lábnyom bizonyíthatóan kisebb, mint a 0,4 tCO2e/m2 kötelező irányelvi minimumérték az LCA elemzés A1-A5 kategóriájában.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)  10
2 A felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
3 A felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
4 A felhívás III.1.3) M/2.4. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
5 A felhívás III.1.3) M/2.5. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 425
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tervezői művezetésre Ajánlatkérő Opcionális Keretmennyiséget határoz meg, amelynek mennyisége 468 mérnöknap / naptári év. A Szerződésben rögzített kötelezően előírt művezetési alkalmakon felül szükséges tervezői művezetés mérnöknapi elszámolásban pótmunkaként kerül térítésre az Opcionális Keretmennyiség terhére. Az elszámolási egység minimuma fél mérnöknap. Az Opcionális Keretmennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Törtévre a megadott mennyiség arányos része számítandó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a II.2.5. pontban szereplő "Ár" értékelési szempontot, az ajánlatkérő, az opcionális tételre tekintettel az alábbi bontásban (alszempont) értékeli:
Nettó ajánlati ár összesen (HUF)- Súlyszám: 48
Tervezői művezetés díja az opcionális tervezői művezetésre vonatkozóan (nettó HUF / mérnöknap) - Súlyszám: 2.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7. pont kiegészítése: A teljesítési határidő naptári napban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c)]:
Ny.1) Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben a nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
P.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
A „sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.
P.2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési szolgáltatás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdésére.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdése, 67. § (3) bekezdése, 69. § (11), (11a) bekezdése, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési szolgáltatás) származó nettó árbevétele nem éri el összesen az 2.000.000.000,- Ft-ot.
A P.2) alkalmassági követelményeknek a Közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
M.1) A Kr.21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon belül) megkezdett referenciái (ref.) ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
•teljesítés helye, ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap) (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen);
•szerződést kötő másik fél neve, címe;
•a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
•nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A ref.-át a Kr. 22.§ (1), (5) bek. szerint kell igazolni.
M.2.) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a)AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
b)szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre), valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll); továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát;
c)szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok.-ok egyszerű másolata amennyiben releváns;
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, ebben az esetben a c) pont szerinti iratokat nem kell csatolni. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
M.1.1) min. 55 000 m2 bruttó alapterületű közhasználatú épület engedélyezési és kivitelezési generáltervezési tervdokumentációjának elkészítése tárgyú ref.-val
Generáltervezés alatt ajánlatkérő olyan összetett tervezési feladatot ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet épületvillamosság, épület automatika, valamint sportlétesítmény esetén a sporttechnológia is)
Közhasználatú építmény alatt Ajánlatkérő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában foglalt fogalmat érti.
M.1.2) min. 20 000 m2 bruttó alapterületű épület BIM modell készítése tárgyú ref.-val
M.1.3) min. 12 000 m2 bruttó alapterületű sportlétesítmény generáltervezése tárgyú referenciával. Sportlétesítmény: 2004. évi I. tv. 77.§ s) pontja.
M.1.4) min 14 000 m2 bruttó alapterületű, egybefüggő, alátámasztás nélküli szerkezettel lefedett
közhasználatú épület építési engedélyezési és kiviteli generáltervezésre vonatkozó referenciával.
M.1.5 olyan engedélyezési és kiviteli tervezésre vonatkozó referenciával, ahol az EN 15978:2011 európai szabványnak megfelelő üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó életciklus elemzés során számított lábnyom kisebb, mint 0,4 tCO2e/m2, az LCA elemzés A1-A5 kategóriájában.
M.2) Alkalmatlan AT, ha nem mutat be:
M.2.1) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet I. Tervezés 2. rész építészeti-műszaki tervezés 2. pont szerinti É (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, rendelkezik
M.2.2) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet I. Tervezés 2. rész építészeti-műszaki tervezés 3. pont szerinti BÉ (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik
M.2.3) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet I. Tervezés 2. rész építészeti-műszaki tervezés 34. pont szerinti V (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.4) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet I. Tervezés 2. rész építészeti-műszaki tervezés 30. pont szerinti T (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik
M.2.5) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet I. Tervezés 2. rész építészeti-műszaki tervezés 32. pont szerinti G (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik
Egy szakember kizárólag egy alkalmassági követelmény igazolására mutatható be.
AK a Kbt. 65. § (10) bek. alapján előírja, hogy a a belső építészeti tervezési feladatokat kizárólag az AT végezheti el, azaz a teljesítés során e feladatokat alvállalkozó nem végezheti, illetve e feladatokra vonatkozó, M.2.1), M.2.2) és M.2.4.) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolásához AT nem támaszkodhat más szervezet kapacitására.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő 20 % előleget biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 15 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 6:155. §, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. alapján történik. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Szerződés biztosítékai: kötbér, jótállás, előleg-visszafizetési biztosíték a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/01/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/01/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgya egy épületkomplexum és az ahhoz szorosan kapcsolódó területek komplex tervezése, amelyek egymástól nem választhatók el, az alábbiak okán: a létesítmények központosításával az üzemeltetés és a kivitelezés gazdaságossága növelhető, továbbá az egyes szakági tervezések sem választhatók szét, figyelemmel arra, hogy azok egymásra épülnek, szétválasztásuk esetén az egyes tervezési munkák között átfedést eredményeznének, amelyek többletkiadásokkal is járnának.
1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2.) AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza a bírálat során.
3.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
4.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-10,00 pont, módszere: 1. ár: fordított arányosítás; 2-5.: egyenes arányosítás. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.
5.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.
6.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2-3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
7.) AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
8.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
9.) AK az eljárásban való részvételt 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmilló,- forint ajánlati biztosíték adáshoz köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Ferencvárosi Torna Club 11600006-00000000-38981670 számú számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie.
10.) AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 500M Ft/év és min. 300M Ft/káresemény mértékű tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét igazolnia kell. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
11.) AK a III.1.1) Ny.1) pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
12.) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.
12.) FAKSZ: dr. Jakabfy Attila (lsz:00465)
13.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14.) AT köteles szakmai ajánlatot benyújtani ajánlatában (részletes előírásokat a KD tartalmazza).
15.) Nem köteles AK újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
16.) Ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja (Tervezési szerződés 4.39. pontja), hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során rendelkezzen egy fő É (vagy azzal egyenértékű) építészmérnöki végzettségű szakemberrel, aki legalább 4 db sportlétesítmény:
- ezen belül legalább 1 db sportcsarnok és
- 1 db uszoda és
- 2 élőfüves és/vagy műfüves labdarúgó pálya
sporttechnológia tervezésében részt vett.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák